DE WERELD NU

Christenen voor het neorealisme, theologen tegen het trumpisme

christelijke cultuur

“Politici misbruiken de christelijke cultuur”. Begin deze week  was het voor velen het gesprek van de dag.

Er is een petitie gestart die het ijdele gebruik van de goede naam van het christendom moet stoppen. Op Radio 1 werd erover gediscussieerd door Janneke Stegeman en Theo Hiddema van het Forum voor Democratie.

Stegeman, Theologe des Vaderlands, speelde een thuiswedstrijd tegen Hiddema. Hoewel ze het tegendeel beweerde (“het christendom is een inclusieve godsdienst”), straalde zij — wellicht onbedoeld — uit de ware gristen te zijn; Theo is slechts een ietsist of agnost. Tegen iemand die doorkneed is in de Schriften, zou Domina Janna kopje onder gaan. Ook tegen Gert-Jan Segers en Kees van der Staaij. Het is alleen de vraag of die het tegen haar zouden willen opnemen. Zij waren bovendien niet de uitgedaagde partij.

Uitgedaagd zijn niet-specifiek christelijke partijen met trumpistische fratsen in het verkiezingsprogramma. En daar gruwen Janneke en haar vriendje Alain Verheij van. Deze Verheij nam het initiatief tot de petitie. De ondertekenaars — onder wie Karin van den Broeke  van de PKN, naaste collega van René “Islam Is Vrede” de Reuver — noemen volgens de NOS geen namen van politici

maar ze richten zich waarschijnlijk op de groeiende groep politici, met name ter rechterzijde, die roepen dat de christelijke traditie in Nederland in gevaar is.

Een kerk is geen politieke partij“, staat in de petitie. Hear, hear en nog eens hear! Om vervolgens nat te gaan. Wees dan consequent en spreek een kerkelijk fatwa uit over alle christelijke politieke partijen. Dat gebeurt niet. Integendeel, alleen het neorealisme in de politiek wordt ferm toegesproken. Op de politiek-correct christelijke korrel zit het geluid dat we horen vanuit PVV, VNL, Forum voor Democratie, wie ik verder nog vergeet, en eigenlijk ook wel de VVD (de lijn-Schippers en haar Schoolezing; als de liberalen het menen). Intussen is de constatering dat

het hart van het christendom wereldwijd open is, grenzeloos barmhartig en lokale politieke beslommeringen ver overstijgt

wél helemaal raak. Hear, hear bis. Ook worden over de Bergrede dingen gezegd die ik van harte kan onderschrijven. Die is geen politiek program. Op het “toekeren van de andere wang (…) valt geen politiek te bedrijven”.

Now we’re talking.

Helaas is het alwéér alleen de Bergrede die concreet ter discussie staat. Die aan Jezus toegeschreven toespraak (ik twijfel niet aan de Spreker, maar aan het feit of het één lange rede was) is een stuk dat centraal staat in het Nieuwe Testament, als een uitleg van het Oude. De tekst is opgenomen in hoofdstuk 5-7 van Evangelie naar Mattheüs. Ook essentieel is de vraag of je die niet, of juist wel zou moeten uitwerken tot een politiek program — en waarom dan niet; of waarom juist wel. In de Bergrede staan principes over hoe mensen, met name de volgelingen van Christus, met elkaar moeten omgaan. Maar er staan wel meer principes in de Bijbel. Terecht wierp Hiddema Stegeman voor de voeten dat een volk niet onbegrensd en naïef barmhartig kan zijn. Stegeman weet dat. Het staat in de Bijbel. Bovendien was al vastgesteld dat wat geldt voor de volgelingen van Jezus (de Kerk) niet geldt voor de staat.

Ketterse veronachtzaming van de zwaardmacht
Als Hiddema tegen Stegeman ingaat, heeft hij het over wat niet hij, maar de politiek moet doen en welke plannen zijn partij zou uitvoeren als die 76 behaalde. Als Stegeman tegen Hiddema ingaat, kan zij hem oproepen privé een asielzoeker in huis te nemen of na pleittijd met Syriërs te gaan klaverjassen in het Maastrichtse AZC. Maar dat doen de Stegemans en Verheijen op het kerkelijk erf niet. Het zijn ketters, die politici met zorgen over het uitvoeren van overheidskerntaken belachelijk maken.

Iedere keer weer is de gezonde leer van het onderscheid tussen Kerk en staat in het geding. Twee voorbeelden (die in het echt bestaan) maken dit waarschijnlijk het beste duidelijk:

 • Rachid is een Marokkaan van middelbare leeftijd. Hij gaat PVV stemmen, want hij is de overlast, onleefbaarheid en normvervaging meer dan zat. Fysiek onpasselijk werd hij van de tuigvlogger in Zaandam. Ook de verwijfde Hermanded in de Polder wekt braakneigingen bij hem op.
 • Suzanne is actief kerklid en lid van het CDA. Samen met anderen in haar plaatselijke gemeente zamelt zij levensmiddelen en kleding in voor vluchtelingen. Hier kan zij haar ziel en zaligheid in kwijt; mensen helpen die verschrikkelijke dingen hebben doorstaan, maakt haar gelukkig. Zij maakt zich zorgen over de open grenzen en over allerlei berichten dat er gelukszoekers en undercover jihadisten onder de migranten zitten. Zij wil niet met naam en toenaam bekend worden, want de contacten met sommige “vluchtelingen” sterken haar in de overtuiging dat het klopt wat internetmedia als GeenStijl, The Post Online, Joost Niemoller en dit blog te melden hebben. Suzanne weet niet of Sybrand Buma zijn stoere taal op dit punt zal kunnen waarmaken. Ze is verbijsterd dat slimste mens Dijkhoff er niet in slaagt om Marokkaans en Algerijns tuig in Groningen-stad en Ter Apel onmiddellijk het land uit te smijten. Een vriendin van haar was op Oudejaarsavond 2015 in Keulen. Gelukkig is er niets gebeurd, maar het scheelde weinig. De toekomst stemt haar somber.

Straf en lijden omdat je de wet overtreedt
De apostelen (het elftal dat de eerste gemeenten stichtte) maakten een helder onderscheid tussen lijden vanwege een criminele daad en lijden om hun geloof; zij erkenden voluit het gezag van de overheid om het kwaad te beteugelen, ook als die hard optrad. Verder gaat in de Bijbel het barmhartig opvangen van vreemdelingen hand in hand met het stellen van integratie-eisen. Op niet aanpassen stond in Israël de ultieme sanctie. Met andere woorden, een overheid die paal en perk stelt aan wat een samenleving door criminaliteit, onleefbaarheid, cultuurvernietiging en immigratie kan verdragen, handelt in de geest van de bijbelse boodschap. Nu pleit ik niet direct voor de doodstraf of andere (zeer wrede) straffen. Maar het overheidsgezag in ons land is slechts een schaduw van wat het volgens bijbelse normen zou moeten zijn. En, voordat ik het vergeet: het bestaan van “volken” in een natiestaat lijkt meer in de geest van de Schrift dan een supranationaal orgaan dat meer globally dan locally denkt.

Eeuwenlang gevormd door het christendom
Alain Verheij laat duidelijk blijken dat hij er genoeg van heeft dat “politici die nou niet bepaald bekend staan vanwege hun christelijke geluid” proberen te “scoren” met ’s lands christelijke erfenis. Tut, tut.
Dhimmi Verheij vergist zich zeer. Europa, het Westen, is nu eenmaal eeuwenlang gevormd door het christendom. Er bestaat wel degelijk een Joods-christelijke cultuur, die iedere inwoner van dit land vrij en trots mag aanhalen en roemen. Met de kanttekening dat Joden inderdaad gruwelijk en tot verbijstering van de moderne mens vervolgd zijn door de Kerk; een weldenkend christen erkent dat, vol schaamte. En, natuurlijk, vanuit die cultuur hebben ook dwarse denkers die zich humanist noemden, bijgedragen aan diezelfde cultuur, ondanks tegenwerking van de kerkelijke elite.

Het zijn inderdaad vooral de partijen “op rechts” (en in theorie ook de ChristenUnie) die hebben begrepen wat er mis is in dit land en West-Europa.

Forza Hiddema.

6 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Sinds wanneer, bepalen ene Janneke Stegeman en ene Alain Verheij,
  – voor anderen – wat christelijk is en wat niet ? Aangesteld soms, door OLH zelf ?

  Stegeman en Verheij proberen alleen maar, betaald door anderen, en op schijnheilige manier,
  hun meningen over multi-kulti en gelijkheid, er in te masseren.
  Je vraagt je af, of dit duo c.s., wel enige kennis terzake en enig realiteits-besef heeft.

 2. Cool Pete schreef:

  p.s.
  Het “trumpisme” bestaat niet; het “populisme” bestaat ook niet. Net zo min als
  “islamofobie” en “vreemdelingen-haat”. Dit zijn termen die
  verzonnen zijn, om anderen VALS mee te beschuldigen.

 3. D. G. Neree schreef:

  “Wees dan consequent en spreek een kerkelijk fatwa uit over alle christelijke politieke partijen.”
  Hear, hear!
  Het zijn knechten die twee meesters dienen en de bijbel is daar duidelijk over. Maar het is niet alleen deze uitspraak. Alles in het nieuwe testament is zo ondergesneeuwd door ontelbare theologische kronkelredeneringen (duizenden en duizenden meters op de planken), dat men nu alle kanten met die teksten op kan, behalve de goede. Die is effectief afgesloten door die hypocrieten.

 4. D. G. Neree schreef:

  Het is ook niet aan anderen om te bepalen of ik of iemand een goede Christen is. Laat ze hun eigen geweten raadplegen en zien of wat ze zelf doen en zeggen allemaal wel zo conform het Nieuwe Testament is. Iets wat trouwens niet mogelijk is, want binnen het NT zitten al genoeg tegenstrijdigheden om theologen 2000+ jaar bezig te houden. Hert enige waar deze theologen en hun hypocriete volgers goed in zijn is wijn in brak water veranderen.

 5. Cynicus schreef:

  Blijkbaar liggen nu de religies onder vuur. De neomarxistische club poogt tezamen met hun tijdelijke bondgenoot (de salafistische islam) de Joods/Christelijke cultuur te ondermijnen en kapot te maken voor een soort inruil naar een Joepiestaanse “Moeder Aarde religie ofwel een Gaiareligie” (verering van Gaia ofwel moeder Aarde). Dat is de zogezegde neopaganische Luciferiaanse religie.

  Oude wijn in nieuwe zakken
  Neopaganisme en Luciferiaanse new age
  oude wijn in nieuwe zakken.
  Neopaganische Luciferiaanse religie.
  De nieuwe CO2-religie van het “redden van het klimaat” bomvol met leugens en misleiding en helaas helaas trappen velen in deze valse leugens………

  Vele Atheisten interesseert dat nauwelijks die ondermijnig van de Joods/Christelijke cultuur. Men zet Atheisten dan in het veld van laten we zeggen mensen die “niks” geloven.

  Een flink deel der Atheisten heeft wel iets ïn de gaten dat er meer is dan dit huidige aardse leven maar gaat niet naar kerken, synagoges, tempels en moskeeen of zo.

  Laat dat maar eens beklijven !

  Stem voor vrijheid

 6. Cool Pete schreef:

  In alle islamitische landen – waar de “grondwet” op de Koran is geent !!! – worden
  de christenen en alle andere godsdienstigen, VERVOLGD: onderdrukt t/m uitgemoord.
  Wellicht, dat dat verheven span Janneke & Alain,
  zich daar druk over mogen maken ???