DE WERELD NU

Centrale bank – .. and regional inequality

Central Banken, FED

Moet een centrale bank zich bemoeien met een gelijkmatige ontwikkeling van de economie die zij geacht wordt te dienen?

Is regional inequality a problem that central banks should worry about? Andy Haldane of the Bank of England tells Tim Phillips why he thanks the answer is yes: but why we also need to think about what, and how, we measure.

 


Duur: 13:02

Publicatie 7 februari

Chief Economist and Executive Director, Financial Stability, Bank of England

5 reacties

 1. Theo schreef:

  In principe moet de centrale overheid dit doen waarna een centrale bank de fasciliteiten ervoor mogelijk maakt.Dat heet: anti-cyclisch begroten. De oudste vorm vinxen wij in Genesis 41 (17-39):

  de farao had een nachtmerrie gehad ,dat hem bijzonder verontruste :

  ,, Zie in mijn droom stond ik aan de oever van de rivier”.

  Hij zag dat zeven vette koeien opgegeten werden door zeven magere koeien.Daarna dat zeven goede aren werden gevolgd door dunne aren.

  Niemand van de waarzeggers of droomduiders kon een uitleg geven,totdat iemand aan het hof zich Jozef herinnerde, een medium.
  Het advies van Jozef was om gedurende de oogstvolle jaren al het graan te verzamelen om ten tijde van slechte jaren uit te delen.

  De Bijbel is altijd door sceptische als een soort sprookjesboek beschouwd maar hier wordt een policy geintroduceerd die Keynes in de jaren dertig opnieuw introduceerde toen bleek dat het doorgeslagen marktmechanisme niet meer werkte.Ook nu zien wij dat het economisch liberalisme ( Brussel -EU ) niet meer werkt. A propos: er bestaat een zevenjarige cyclus , nml de Kitchen -cyclus.

  Mind You : Donald Trump voert ook een anti-cyclus beleid door Keynesiaanse uitgaven in defensie en ruimtevaart.

 2. Theo schreef:

  Errata : de Juglar-cyclus is zeven jaren!

 3. Cool Pete schreef:

  Hier moet ik toch even corrigeren :

  Dat “EU”-konstrukt voert geen beleid dat “economisch liberalisme” genoemd kan worden;
  het heeft dat nooit gedaan ook.
  Het voert een zeer protectionistisch en corporatistisch beleid. [ Het is dan ook een socialistisch konstrukt.]
  Het hanteert de hoogste import-tarieven ter wereld [ gevolgd door communistisch China;
  daarentegen hanteren de V.S. verreweg de laagste import-tarieven ter wereld ], het koopt massaal bedrijfs-obligaties op, en stuurt het hele bedrijfsleven volledig aan – t/m de media aan toe.
  Het enige wat het probeert, is via de WTO, te profiteren van lage lonen landen. Verdere
  handels-accoorden [ CETA ] zijn vooral juridisch van aard.

 4. Theo schreef:

  @ Cool Pete : lees het boek van de linksradicale
  parlementarier Costas Lapavitsas ( The Left Case
  Agaist the EU) en van Etienne Balibar ( Voor een ander Europa).Beiden klsgen de elites in Brussel aan dat de banken met het belastinggeld van de burgers gered zijn terwijl die zelfde banken het geld van de monetaire financiering gebruiken door dit naar het bedrijfsleven door te sluizen, die bij gebrek aan koopkracht(!!!) bij de burgers het geld misbruiken om te speculeren in aandelen en bizarre nieuwe projecten.Zeg maar : bubbels. De gewone middenstand, daarover heeft Christophe Guilluy in zijn boek : NO SOCIETY een ernstige waarschuwing gegeven.Dit platwalsen van de
  middenstand ,zagen wij ook in de Weimar Republiek ( kleiner Mann, was nun?). We kennen de gevolgen.Niet voor niets zijn SP en PVV tegen de EU. Het is een aanklacht tegen de op hol geslagen marktdenken ( banken bepalen het beleid ipv de overheden en politici). Het is een aanklacht tegen de globalisering en niet voor niets zijn Barny Sanders en Donald Trump elkaars spiegelbeelden.Beiden zijn elkaars keerzijden van dezelfde medaille: DE OPSTAND DER HORDEN!!

 5. Cool Pete schreef:

  @Theo :
  – Er zijn vele perspectieven en bronnen, waardoor mensen tot hun analyses komen.
  – En : De geschiedenis blijft onze beste leermeester.