Categorie: Essay

Nederlandse kiezer, elitaire deugers, WHO wereldwijd, Oekraïne, Corona, inflatie,onbegrensd, Nederland, Vrij, horigen

Nederlandse kiezer is klaar met segregatiepolitiek

Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen laat duidelijk zien dat de Nederlandse kiezer Baudet en Engel niet nodig heeft om te weten dat de Nederlandse politiek 17,5 miljoen mensen vogelvrij heeft verklaard.

Hutton-report

Hutton-report en de MSM

Het Hutton-report verscheen achttien jaar geleden. Op 28 januari 2004 om precies te zijn.

Oekraïne

Oekraïne – oorlog is de schuld van het westen

Het gangbare westerse gedachtegoed behelst onder meer dat Oost-Europese landen, inclusief Oekraïne, zelf hun politieke voorkeur kenbaar mogen maken of ze bij het westen willen behoren of bij Rusland.

Mussolini

Tanz der Mussolini

Mussolini is in veel opzichten een belangrijk brand- en kruispunt van politieke richtingen uit de 20e eeuw. Dat wordt te weinig beseft.

Darwin, sociobiologie

Darwin, sociale evolutie en sociobiologie

Toen Darwin de wereld overtuigde van zijn evolutietheorie werd die door zijn volgelingen meteen toegepast op de menselijke samenleving. Er ontstond een soort gemankeerde sociobiologie.

Oekraïne

Oekraïne – prefiguraties van de Russische inval

Naarmate je dieper graaft, vind je meer redenen voor de Russische inval in Oekraïne. Niet dat dat die inval rechtvaardigt, maar wijsheid begint bij begrip.

Filosofen

Filosofen – en wat daarbij komt

Filosofie is niet zozeer het bestuderen wat andere filosofen ooit gezegd hebben, al is dat soms wel eens de moeite waard.