DE WERELD NU

Boerenprotesten – Nederland braafste kind in EU-klas

boerenprotesten

Als we de boerenprotesten in EU-perspectief bekijken, dan valt op hoe braaf Nederland haar eigen speerpunten offert voor dubieuze doelen met kwestieuze kansen.

Met een beroep op het imaginair ‘stikstofprobleem’ In plaats van varkensflats migranten ophokken klinkt heel menslievend, maar over de vraag of het verstandig is weigert men te delibereren. Wie het probeert neemt het reële risico van sociaal ostracisme, en daarmee is het klaar.

Hoe gaat dat elders? Zelfs dat wil men in Nederland niet weten – wij zijn immers het voorbeeld voor de rest van de wereld? Laat de wereld maar naar ons kijken, hoor je dan terug in de grachtengordel. Opnieuw betekent dat: einde discussie.

Maar elders in de EU laat men de idioten liever voorgaan teneinde conclusies te kunnen trekken en van de voordelen van andermans ondergang door slecht nadenken te profiteren:

De landbouwministers van de Europese Unie zijn boos op Eurocommissaris Frans Timmermans. Ze storen zich aan diens “dreigement” dat de Europese Commissie de nieuwe landbouwsubsidieplannen misschien wel intrekt omdat die na tussenkomst van de EU-landen en het Europees Parlement niet groen genoeg zouden zijn geworden.

Frans Timmermans koerde vorig jaar al de hele EU bij elkaar, maar toen kwam Corona, en was het eenvoudiger er onderuit te wriemelen. De landen – Frans’ erfvijanden Hongarije en Polen voorop – maakten een paar voorbehouden. De EU-begroting voor de komende zeven jaar – zojuist afgeschoten [1]door Hongarije en Polen, inderdaad – is heel wat minder groen dan Frenske & Diedrik hadden gehoopt:

Timmermans, tweede man van de EU en belast met klimaat, toonde zich vorige week teleurgesteld over het nieuwe Europese landbouwbeleid. Dat draagt volgens hem te weinig bij aan de strijd tegen klimaatverandering, terwijl de landbouw daarin wel een belangrijk aandeel heeft.

Maar het landbouwbeleid is al sinds de oprichting van de EEG het ankerpunt van de Brusselse coterie, en dat gaat niet een-twee-drie veranderen:

De ministers van de lidstaten, die de landbouwplannen van de Europese Commissie samen met het Europees Parlement hebben aangepast, zijn uiterst geïrriteerd, zegt de Duitse landbouwminister Julia Klöckner na overleg met haar collega’s. Timmermans zou “democratische compromissen serieus” moeten nemen. Het akkoord “van tafel vegen” is “natuurlijk niet goed voor de sfeer in de EU en ook niet geloofwaardig voor de toekomst“, aldus Klöckner.

Anders gezegd: ideologie is mooi, maar er moet ook gewerkt worden.

Herkenbaar een gedachte die in de Nederlands politiek nieuw zou zijn. Als hier iemand ideologisch verdedigd voorstelt in de sloot te springen zwemt morgen heel politiek Den Haag in de Hofvijver.

In veel landen kijkt men liever eerst wat de gevolgen van al die springerigheid zijn. Men neemt zichzelf en de eigen economie serieuzer dan Nederland dat doet.:

Milieuorganisaties reageerden ontgoocheld op het vorige maand bereikte akkoord over de manier waarop de vele miljarden aan EU-landbouwsubsidies de komende jaren worden verdeeld. Boeren waren overwegend tevreden.

Dat de boeren in de EU overwegend tevreden waren vertelt u precies hoe het elders werkt. Dat de Nederlandse boeren machteloos proberen aandacht te krijgen in Den Haag – maar strijk en zet worden genegeerd of gepiepeld – is een demonstratie van de kenmerkende Nederlandse kortzichtigheid. Politici nemen beloofde vergezichten serieuzer dan de praktijk van alledag, omdat men denkt ‘het goede te doen’ en hoopt daarvoor beloond te worden.

Diep van binnen is Nederland nog steeds een diep- en tè goedgelovig landje. En elke keer als we ergens mee wegkomen beschouwen we dat als een aanmoediging op dezelfde weg door te gaan.


 1. Hierover is in de Kamer gisteren een volstrekt zinloos gebaar gemaakt.

Meer over de klimaathoax leest u hier op Veren of Lood. Over de boerenprotesten en wat daar nog meer mee samenhangt vindt u hier meer.

4 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Hoe moeilijk kan het zijn. Boeren zijn groen. Ongebreidelde immigratie is niet groen (je kunt zonder). Luchtvaart is ook niet groen (je kunt niet zonder). Van het gas af is niet groen (want je stoot meer CO2 uit). Windmolens en elektrische auto’s zijn niet groen (want ze draaien op subsidie). Kortom, dit kabinet is niet groen (want kernergie is verboten).

 2. Fran schreef:

  Elke dag weer tonen deze afgrijselijke nietsnutten niet alleen hun totale overbodigheid en wereldvreemdheid, maar vooral hun extreme schadelijkheid voor de Europese landen, met hun culturen en haar bewoners.

  Helaas heeft, na al die jaren van bedrog, nog steeds niet elke Europeaan dat in de smiezen.

  https://youtu.be/anMhv_jvwB0

 3. Everzwijn schreef:

  Er is overbevolking. Er zijn teveel mensen. Er is een groeiend tekort aan landbouwgrond. Nederland is marktleider in efficiente landbouw, kassen zonder chemische troep, biodiversiteit samen met veeteelt . En deze voorsprong moet kapot om nieuw stemvee van links te huisvesten, omdat de balans anders naar rechts verschuift ? Zet nieuwkomers op een wachtlijst achter de Nederlanders die wachten op een huis. Laat hen hun beurt afwachten in het land van herkomst, net als de Nederlanders.

 4. Cool Pete schreef:

  No farmers, no food.