DE WERELD NU

Beurs – hoeveel reden is er voor inflatieangst?

Corona,, beurs en cycli, Brexit, recessie, centrale banken, USA2020
Corona,, beurs en cycli, Brexit, recessie, centrale banken, USA2020

Op de beurs wordt met angst en vreze naar de inflatie gekeken. Maar hoeveel reden daarvoor is daartoe eigenlijk?

The case for Gold

Duur: 20:04 min.

Publicatie 31 maart

1 reactie

  1. Anonymous schreef:

    Nederland is tientallen miljarden aan eenhoorn hypocritisch beleid aan het verspillen. Stikstofwaanzin, energie wanbeleid, Oekraïne bedrog, gelukzoekers drama, woningnood, afkalven zorg, toenemende maatschappelijke onveiligheid, toenemende armoede, afpakken/negeren van (grond)rechten, opkomend BLM/CRT/letterbak idioterie, pensioenroof, sponsoren zuidelijke landen, weggeven soevereiniteit aan buitenlandse machten, milieu/klimaat/natuur “beleid” dat gaat leiden tot toekomstige gifbelten en onzekere energievoorziening en vernietigde echte natuur en vernietigde economisch strategische branches. We geven meer uit dan dat er binnenkomt, en dan nog aan dingen die destructief zijn voor onze economie, terwijl belastingen/heffingen/toeslagen alleen maar toenemen. We jagen bedrijven weg, of maken ze kapot. Burgers, en zeker de jong volwassenen, hebben een steeds meer uitzichtloze toekomst, met steeds minder sociaal vangnet en toenemende verplichtingen, al of niet met drang en dwang. We zijn een proeftuin geworden, een wingewest, dat leeggeroofd wordt. Inflatie is de minste van onze zorgen. Nationaal faillissement onder dictatoriaal bewind van buitenlandse machten ligt meer voor de hand. Onze “volksvertegenwoordigers” verkwanselen onze belangen, gelijk Afrikaanse dictators deden in vroegere tijden. Je eigen land, cultuur, normen, waarden en volk opofferen voor eigen gewin of gehersenspoelde tunnelvisie, sommigen kunnen dat gewoon. Blind voor de cascade effecten die hun doordrammende waanzin tot het verval van een beschaving zullen leiden. Sloop de sociale cohesie, voedselzekerheid, energie zekerheid, volksgezondheid, sociale vangnetten, hoop, vertrouwen in instituten, en zo meer, en inflatie gaat het minste van je zorgen worden. Drugskartels gaan dan hele gebieden controleren, corruptie alom, derde wereldland. Kijk, bijvoorbeeld, de film City Of God hoe fijn en geweldig dat kan zijn. Alternatief zijn Noord-Koreaanse toestanden. En bedenk… als je werkelijk vrachten aan geld van anderen (over de grens) wilt geven, vanwege één of ander onrealistisch ideaal, dan heb je een sterke binnenlandse economie nodig, want socialisme (en soortgelijke bewegingen die vooral zichzelf op het hoge morele gelijk hijsen, maar ten koste van hen die dingen werkelijkheid/mogelijk maken) werkt slechts totdat het geld van die anderen op is. Dus als je werkelijk wilt dat postzegel Nederland (dus onbeduidend qua klimaat/milieu/natuur impact, mondiaal gesproken) gegarandeerd in staat blijft om anderen het juiste pad op te leiden, dan doe je er goed aan om er voor te zorgen dat onze gehele maatschappij als een zonnetje blijft draaien. En niet alleen economisch… maar waarschijnlijker is dat je zelf gegraven graf in de weg daarvan staat. In welk geval jouw middel/doel erger is dan de kwaal. Maar ja, gebrek aan echte opleiding/opvoeding/correctie is debet aan echt vooruitstrevend en constructief beleid. Maar zelfs dat inzicht ontbreekt volledig bij hen die onze toekomst bepalen. We worden geregeerd door personen met tunnelvisie die enkel volgen wat lobbyisten hun voorkauwen, die weer gesponsord worden door een handvol globalisten die het ook niet helder voor ogen hebben.