DE WERELD NU

Berlijn 2016 – de wraak van Allah

Berlijn

Vandaag begin ik met wat verzen uit de koran die de vertegenwoordigers van de religie van de vrede nooit in het openbaar zullen citeren. Want ze werpen licht op wat in 2016 in Berlijn gebeurde.

-“Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.” [2:193, herhaald in 8:39]
-“Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” [8:12]
“…………..Gij dooddet hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. En gij wierpt niet toen gij wierpt, maar Allah was het die wierp, opdat Hij de gelovigen een grote gunst van Zich mocht bewijzen. Voorzeker, Allah is Alhorend, Alwetend.” [8.12]

Maandag 19 december 2016
– De ambassadeur van Rusland wordt in Ankara vermoord door een Turk die dat als vergelding ziet voor het Russische optreden in Syrië.

– Een politiemacht in Brussel sluit een wijk af in de jacht op terroristen (vandaag een persconferentie daarover).

– Een Afghaanse/Pakistaanse vluchteling kaapt een vrachtauto en veroorzaakt 12 doden en 50 gewonden op een kerstmarkt in Berlijn.

– Was ik in de loop van de dag in discussie met een Nederlander die van mening was dat de islam hem nooit kwaad had gedaan en dat Wilders eens moest ophouden om de islam.

–  Ahmed Marcouch, parlementslid voor de PvdA, haalde in Nieuwsuur een omkeertruc uit door te stellen dat de gebeurtenis in Berlijn een nog stevigere oppositie tegen Wilders noodzakelijk maakte.

Allemaal verwarde mannen
Bijna vanzelfsprekend kunnen we er op wachten dat woordvoerders van de islam publiekelijk afstand zullen nemen van de aanslag in Berlijn en zullen ze de mantra herhalen dat ‘islam een religie van vrede is’. Ze zullen de terroristen laten vallen omdat ze niet de ware islam vertegenwoordigen. Over enige tijd zal weer uit enquêtes blijken dat 60 procent van de in Europa verblijvende moslims begrip heeft voor de aanslagplegers. Het is immers de wil van Allah om vijanden van de islam als vergelding om te brengen. Deugvolk zal de komende dagen benadrukken dat het om ‘verwarde’ mannen gaat.

Tribale God, kweekt tribale gevoelens bij zijn aanhangers
Godsdiensten zijn ontworpen om ordening in de samenleving aan te brengen. Degenen die zich niet aan de orde houden, moeten worden gestraft. Onder invloed van het humanisme zijn de westerse religies humaan geworden. De islam heeft die ontwikkeling niet alleen gemist, maar wijst deze ook stellig af. Een humane islam zou een vorm van afvalligheid zijn die Allah’s wil negeert. De islam is ontworpen als een soort superstam die het tegen de wereld moet opnemen en waarin iedere moslim in feite een soldaat is. Wat de islam is aangedaan, is iedere moslim aangedaan. Op sociale media worden die gevoelens versterkt. Regelmatig kom ik daar berichten tegen waarin gesteld wordt dat het Westen geen boodschap heeft aan geweldslachtoffers onder moslims en alleen treurt over eigen doden. Het is één van de manieren waarop vanuit de islam moslims wordt opgedrongen om afstand te blijven houden van de westerse samenlevingen en solidair te blijven met de wereldwijde ummah.

Hard op islam, zacht op moslims
Hoewel ik Marcouch tot de ‘verwarde’ mannen reken, zou het beter zijn om hem als een ‘foute man’ te zien. Hij is bang dat de aanslag in Berlijn tot negatieve gevoelens ten opzichte van de islam en moslims zal leiden. Zijn recept is dat daarom het opperhoofd van het verzet, Wilders, nog harder moet worden aangevallen. Daarmee beschermt hij in feite de islam. Het zou veel geloofwaardiger zijn geweest als hij had opgeroepen om de islam te ontdoen van zijn gewelddadige leer, te beginnen in Nederland. Dat doet hij niet en dat maakt hem verdacht.

Voor de toekomst is er geen andere weg dan spijkerhard op de islam te reageren. Net zo lang tot de islam binnen de Europese godsdienstvrede past. Dat zal nog niet zo gemakkelijk zijn want de islam (zie Marcouch) buit de weerstand tegen Wilders handig uit. Het heeft weinig zin om hard te zijn tegen moslims, de hardliners uitgezonderd. Als de islam wordt gedwongen zich aan te passen aan de Europese godsdienstvrede zullen ze volgen en uit eigen waarneming weet ik dat er heel wat moslims zijn die niets liever willen dan een islam die echt vredig is.

De aanslag in Berlijn is de zoveelste ‘wake up call’ om ernst te maken met de aanpak van de islam. De islam in zijn orthodoxe vorm had allang het recht op vrijheid van godsdienst ontnomen moeten worden omdat ze leerstellig alle andere godsdiensten als afgodendiensten ziet en van mening is dat afgodendienaren gedood mogen worden.

Van Allah wordt in de koran gezegd dat er geen blaadje aan een boom beweegt buiten zijn wil. Het moet hem in tribale blindheid zijn ontgaan dat Europa zich inspant om meer dan een miljoen moslimvluchtelingen te herbergen. Wederkerigheid is geen islamitische deugd, dat is voor de zoveelste keer weer eens bewezen. De wraak van Allah geldt al degenen die de islam afwijzen. Het is zijn bedoeling dat hij u angst inboezemt. Volgens een strikte uitleg van de koran (zie boven) zat hij in Berlijn zelf achter het stuur van de vrachtwagen.


Dit artikel verscheen eerder op Peter’s Blogboek

5 reacties

 1. Ad schreef:

  Goed om weer eens te lezen, weer eens bij de les gehouden te worden.

 2. Gerrit Joost schreef:

  Islam is geen godsdienst, het is een compleet systeem. Het zijn de wetgever, de wetshandhaver (de rechter) en een godsdienst. Het zegt van binnenuit nee tegen de trias politica. Een foutsysteem, dat niet als godsdienst gekenmerkt mag worden en niet (lees nooit) de voordelen van een godsdienst zou mogen hebben.

 3. Ed Taylor schreef:

  Islam. Ooit bedacht als handleiding om met veel mensen om een waterbron heen te kunnen wonen in de woestijn.Vandaar het handen wassen, 5x per dag (cholera), geen varkensvlees (aas-eters), en, omdat het Arabieren betreft, niet te veel vrouwelijk schoon zichtbaar, en zo de vrede bewaren in de groep.
  Door zogenaamde ‘geloofsdeskundigen’ later verder uitgebouwd tot wat het momenteel geworden is. Een politiek machtsmiddel dat geen tegenspraak of zelfreflectie verdraagt.

  De vrije westerse wereld heeft zichzelf een fraaie dienst bewezen door het niet te herkennen als politiek, maar het te benoemen als een geloof.

 4. Cool Pete schreef:

  Goed artikel. Fundamentele waarschuwing.

  In de jihad is ALLES toegestaan : van liegen t/m massa-moorden.

  Islam = jihad + sharia + wereld-kalifaat.

 5. Helena schreef:

  Super goed stuk en helemaal waar. Vooral met de laatste zin slaat de schrijver de spijker op de kop, chapeau!