Auteur: Alexander van Gouwen

Alexander van Gouwen

  
Moslinks, verenigd links

Links, vergaar eens moed om het eerlijke verhaal te vertellen!

Links maakt graag reclame met ‘het eerlijke verhaal’, maar is zelf niet in staat zich te verantwoorden. Het is agitprop, en dat moet beter.

EU koopt journalisten, Brussel

Hoe slecht zijn onze journalisten?

De vraag in de titel over journalisten kun je op diverse manieren benaderen. Zowel kwalitatief en moreel, bijvoorbeeld. Maar is een moreel slechte journalist nog wel ‘de onze’?

antifeministische beweging, feminisme,

Feminisme is zelf extreemrechts geworden

Alexander van Gouwen ageert in dit essay tegen de teleurstellende ontwikkeling dat feminisme om linkspolitieke redenen degenereert.

zesjescultuur

Wie redt ons van de zesjescultuur?

Onder het mom van een prestatiecultuur zijn we in een zesjescultuur verdwaald. Alexander van Gouwen fileert en bepleit tegengas.

cultuur versus biologie, nitraatalarm

Cultuur versus biologie – It’s the biology, stupid!

Is niet elke menselijke samenleving een strijd van cultuur versus biologie? OP sommige onderwerpen bemerk je dat eerder dan op andere.

Muziek

Filosofische overpeinzingen met betrekking tot muziek

Wat doen we met muziek, en wat doet het met ons? Op deze obligaat klinkende vragen zijn de antwoorden dieper dan je eerder vermoeden zou.

ChristenUnie, christelijkheid

Een lesje theodicee en christelijkheid – hoe goed is God?

Christelijkheid is voor de moderne westerse mens een ongrijpbaar concept aan het worden. Wat maakt ons waarlijk christelijk? En: hoe goed is God?