DE WERELD NU

Anders denken – Politie aan de deur wordt schijnbaar normaal?

Anders denken

Want Anders Denken is verdacht. De overheid beseft dat het maar leidt tot mensen die problemen veroorzaken – voor diezelfde overheid.

Het gaat er bij Anders Denken´den niet eens om dat die dingen denken waarmee men het niet eens kan zijn, het gaat vaak om het zaken die de overheid regelen wil en waarbij Anders Denken potentieel last bezorgt.

Dat u potentieel last bezorgt is ook het grote verschil tussen mensen die zelf denken en het Urgenda-volk. Dat Urgenda-volk zit in een bekend vakje, en bij een deel van de overheid zelfs in een vakje dat men graag wat groter zou zien. Dat hiermee bij de overheid een potentieel probleem is ingebouwd schijnt niemand veel te kunnen schelen – Urgenda werd dan ook pas een probleem toen het feitelijk onuitvoerbaar en praktisch onbetaalbaar bleek.

Kenmerkend voor de gemiddelde Anders denkende lastpost is dat je niet weet waar het begint, en al helemaal niet waar het zal eindigen. Dat vindt de overheid eng. Zodat men tegenwoordig dan maar preventief de wijkagent langs stuurt om eens te peilen hoe erg het is. Of men belt eens op.

Wat ben ik blij dat ik geen telefoon heb.

Het verhaal van Flavio Pasquino haalde deze week GeenStijl en daarna zelfs de NOS site. Er moest klaarblijkelijk even een nieuwe aluhoedjestheorie worden ontkracht, dat dit gewoonte geworden was. Waar GeenStijl blijk gaf van een kortlopend geheugen door specifiek in te gaan op het geval-Flavio, deed de NOS een poging de angst voor het gesuggereerde reguliere element weg te nemen, en te benadrukken dat de politie niet aan intimidatie komt doen.

Grappig wat een slecht/selectief geheugen mensen allemaal beweren laat. Zie ook de links onder dit artikel, waar een reeks eerdere incidenten op dit vlak beschreven staat. Teveel om te spreken van een incident. Al moet je erkennen dat met het geval van Flavio P. opnieuw een extra stapje over een ooit bestaande grens genomen is. Desalniettemin beroept de staatsomroep zich op een verklaring van de landelijke politie dat we het niet in het juiste perspectief zien?

De politie zegt dat het voorval veel onschuldiger is dan Pasquino vermoedt. “Wijkagenten proberen contact te leggen en verbinding te houden om spanningen vroegtijdig te signaleren”, zegt Suzanne van de Graaf namens de korpsleiding. “Dit thema levert maatschappelijk ongenoegen op. Je kunt het vergelijken met een agent die jongeren aanspreekt bij een buurtcentrum. Dat betekent niet dat ze iets verkeerd hebben gedaan.”
Volgens Van de Graaf is er geen landelijk beleid om agenten op mensen af te sturen die kritisch zijn op de overheid of op complotdenkers: “Anders denken is geen strafbaar feit.” Ook hanteert de politie volgens haar geen definitie van anders denken of van complotdenken.

Als het om neutraal sonderen zou gaan, verwacht je dat ze niet in uniform aan de deur komen. Het uniform intimideert traditioneel mensen die een schuldig geweten hebben, en daarvan is de politie heel goed op de hoogte[1]. Intimidatie met simpele middelen, maar desalniettemin intimidatie[2]. Dat de wijkagente ook geen groot licht lijkt verbeterd de zaak ook al niet:

In de video legt de agent uit wat haar motivatie was: “Waar wij ons altijd zorgen om maken, is of iemand gedrag gaat vertonen dat anderen schade kan berokkenen.”

Oftewel: iedereen terug in zijn/haar couveuse? Het leven zit vol onverwachte risico’s. Zoals politie aan de deur, tegenwoordig. Sinds minstens vijf jaar. Het werd nog maller:

Maar de agente zegt ook contact op te nemen voor eventuele zorgen over Pasquino’s eigen veiligheid: “Het kan ook dat mensen zich tegen u keren. Als er dreigingen zijn richting uw adres, wil ik dat u ons ook weet te vinden.”

En tot die tijd aanbreekt weet de politie Pasquino wel te vinden. De nationale politie voegt er nog aan toe:

“Een wijkagent maakt een eigen professionele inschatting of die met iemand in gesprek zou moeten gaan.”

Gaat men ook de deuren langs om eens te informeren of iemand nog moordplannen heeft gemaakt, recent? Dat zou net zoiets zijn, maar tja. Persoonlijk maak ik de inschatting dat ik voor zo’n gesprek totaal geen belangstelling heb, geen tijd, en geen zin tijd te maken. En doe dan de deur dicht. Bovendien heb ik geen koffie in huis, en voor andere zaken staat er om de hoek een boom. Wat dan? Wat als dat sluiten van mijn eigen voordeur me niet wordt toegestaan? Dat blijkt nog niet zo eenvoudig, blijkt ook uit het verhaal van Pasquino:

“De agenten die contact opnamen zeiden dat te doen op initiatief van de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) in Oost-Nederland.” Een SGBO is een team dat de politie formeert als er een crisis is. Nu rondom corona, maar eerder ook bijvoorbeeld rond de boerendemonstraties.

Daarmee wordt derhalve klip en klaar tegengesproken dat het niet meer is dan een wijkagent die geüniformeerd eens komt buurten. Bovendien is het een erkenning dat dit structureel is, en onderdeel van een grotere operatie. Bezorgdheid voor de (geestelijke) gezondheid van Pasquino? Zou men dan niet liever de wijkverpleegster sturen, of is die overbezet of reeds wegbezuinigd?

Enfin, de conclusie is duidelijk: het deugt niet, maar men wil voor zichzelf graag de schijn op houden dat het met intimidatie niets te maken heeft. Wat niettegenstaande dat, helaas precies de kwestie is: dat het dat wèl.is.


 1. Een hilarische illustratie is het verhaal van een goede vriendin uit haar jeugd. Ze had hierover thuis aan tafel horen spreken, en besloot het als 12-jarige te ‘testen’. Samen met een vriendinnetje ging ze er in gestrekte draf vandoor toen ze op een dag ergens een politieauto ontwaarden, werden prompt opgejaagd en gearresteerd, en moesten van het politiebureau worden opgehaald. Haar moeder (een rechter) was not amused. Het verhaal is bijna veertig aar oud, maar het principe staat. Evenals dat men dit dus heel goed weet.
 2. Bij allochtonen werkt dit een stuk minder goed. Velen binnen hun gemeenschappen zien de politie als de eeuwige erfvijand, die structureel tegen hen is. Een plotselinge verschijning aan de voordeur verandert die situatie niet.

Meer over intimidatie van burgers door politiemensen langs te sturen leest u hier,

13 reacties

 1. carthago schreef:

  De plisie komt even uitleggen dat een goelag ook een hoop maatschappelijke problemen kan voorkomen . Let that sink in brave burgers!

 2. Ernie van de Wal schreef:

  citaat: “In de video legt de agent uit wat haar motivatie was: “Waar wij ons altijd zorgen om maken, is of iemand gedrag gaat vertonen dat anderen schade kan berokkenen.”

  Terwijl in een aanpalend artikel hier wordt behandeld dat minderjarigen geen messen meer mogen kopen. De politie is -net als met die ca. 6.000 brandstichtingen in auto’s jaarlijks(!) op dat soort momenten in geen velden of wegen te bekennen.

  De politie is de vleesgeworden dubbele moraal.

 3. carthago schreef:

  Bericht aan de deur van de plisie:
  Beste comrad ,u hoeft nooit te zwijgen maar kunt toch maar beter voortaan uw mond houden .

 4. Gerrit Joost schreef:

  Het wordt/is heel eng! Een journalist (m/v/h) moet geheel vrij zijn om alles en iedereen te interviewen en het te publiceren. Ieder individu mag, hoe gek ook in de ogen van een ander, alles verkondigen wat hij/zij/het wil Behalve Wilders dan). Langzaam, heel langzaam worden de teugels aangehaald. Verplichtingen buitenshuis, verplichtingen binnenshuis en censuur op drukpers (zwarte Piet boeken) en op het internet. Hoeveel erger kan het nog worden?

 5. carthago schreef:

  U heeft alleen recht om te zwijgen want alles wat u zegt zal tegen u gebruikt worden.
  We schrijven:Nederigland Anno 2020.

 6. BegrensEuropa! schreef:

  Kijk, het is eenvoudig. Met name als het om uiterst ingewikkelde zaken gaat. Dan verhoog je het moraalniveau. Dat was ook de bedoeling van bij voorbeeld de tien geboden. Welke van deze tien zijn hier van toepassing? Ik denk vooral nummer 9 (behalve als je katholiek of luthers bent, dan is het nummer 8): Gij zult geen valse getuigenis afleggen. Flavio Pasquino lijkt me iemand die zich amuseert met alternatieve theorieen. Dat doet de wetenschap ook, anders was de aarde nog steeds een pannekoek geweest met een koepelvormige doek eroverheen (het hemels uitspansel) in plaats van een speldenkop in een schier oneindig heelal. Maar de overheid die zich daar tegenaan bemoeit via een wetshandhaver of wat daar voor door moet gaan? En daar dan ook nog allerlei leugens omheen verkoopt. Die overheid gaat hier drievuldig in de fout: 1. intimidatie; 2. leugens; 3. rechtsongelijkheid. Dat laatste punt zal u misschien verbazen. Maar stel nu dat er op universiteiten allerlei theorieen worden verkondigt die ook uiterst dubieus zijn (critical race theory) en duidelijk “anderen schade berokkenen” (verpesten kinderfeesten), dan zou de overheid die wetenschappers ook moeten opbellen. Immers: “Het kan ook dat mensen zich tegen u keren. Als er dreigingen zijn richting uw adres, wil ik dat u ons ook weet te vinden.” Ook al lijkt de overheid t.a.v. van de oplossingen van allerlei dreigingen haar actie sterk laat afhangen van de aard van de theorie. Dus fysieke bedreigers n.a.v. islamkritiek, ook al is daar alle aanleiding voor, hoeven zich in NL nergens zorgen over te maken. De overheid bemoeit zich dus met de inhoud van theorieen en overtuigingen, en ook dat op uiterst dubieuze gronden. Het wordt tijd dat de overheid gebod 9 serieus gaat nemen. Ze verliest alle gezag en dat is slecht voor de samenleving. Dat is meer dan “anderen schade berokkenen.” Daarmee wordt elke grond onder het sociaal contract weggetrokken en loert de barbarij.

 7. Ron schreef:

  Anders denken – Politie aan de deur wordt schijnbaar normaal?
  Laat schijnbaar maar weg.
  Gregorius Nekschot

 8. Fran schreef:

  Als je je afvraagt hoe het zo mis kon gaan in Duitsland in de jaren ’30,
  hoeft je tegenwoordig alleen maar om je heen te kijken.

 9. Fran schreef:

  Een overheid die zich bezig houdt met het ‘controleren’ van gedachten en uitingen, laat zien dat zij beseft dat haar gecreëerde narratief ongeloofwaarding en onhoudbaar is geworden.

  Dat is een existentiële bedreiging voor haar voortbestaan en dan beginnen de dictatoriale strohalmen uit de mouw te komen voor handhaving en machtsbehoud.

  Weg met deze clowns.

 10. Kees schreef:

  Wat een verschrikkelijke politiek-correcte argumenten krijgen we te horen over de zgn. bescherming van Flavio Pasquino. “Het kan ook dat mensen zich tegen u keren. Als er dreigingen zijn richting uw adres, wil ik dat u ons ook weet te vinden.” Jaja, wie gelooft dat nu echt? Zou hij dan echt bescherming krijgen? Ik geloof er helemaal niks van.
  Het ging erom dat hij van complotdenken werd verdacht. Op zijn vraag aan de agent wat een complotdenker is, kreeg hij als antwoord “Iemand die anders denkt dan de regering wil.”
  Dus het hele probleem is dat de politie als lange arm wordt gebruikt van het Ministerie van Waarheid. Op het moment dat je andere ideeën openbaar maakt dan het gekkenhuis in Den Haag wil, sta je onder controle.
  Volgens mij gaat dat ook gelden voor mensen die een abonnement nemen/hebben op ongewenste “complotdenkers-tijdschriften” zoals het blad Gezond Verstand. Het laatste nummer werd al bezorgd in een ondoorzichtig plastic. Moet ik me nu ook bij de politie gaan melden, omdat andere mensen zich mogelijk tegen mij gaan keren? ‘k Denk het niet…
  Hoog tijd dat de hele Haagse kliek definitief in quarantaine geplaatst wordt! En vervolgens gebruikt wordt om vaccins op uit te testen.

 11. Fran schreef:

  De politie zou loyaal moeten zijn aan de GW en de grondrechten en niet aan toevallig zittende clowns.

  Misschien dat ze dat beseffen, misschien ook niet. De agenten zie ik zo nu en dan zie optreden hebben m.i. niet vooraan gestaan bij het uitdelen van intellect.

 12. Cool Pete schreef:

  “EU”-konstrukt = Eenheids-Staat = Politie-Staat.

 13. peter klein schreef:

  ““Het kan ook dat mensen zich tegen u keren. Als er dreigingen zijn richting uw adres, wil ik dat u ons ook weet te vinden.”…

  ‘k moet toch weer denken aan Geert Wilders..
  Wat zal die zich in de kou gelaten voelen als ie dit leest