DE WERELD NU

Géén patronen antisemitisme aan Leidse rechtenfaculteit

Asielmigranten, apenpokken, racist, Naar een revolutie, Wachtlijst voor verlof?, Stikstofbeleid,boerenprotesten,Pakistan, ,Bankiers, Inflatie, linkse paranoia, Corona, Racisme, Islam, Twitter, Energielabel, Zwarte Piet, Qatar, Asielmigratie, Excuses, Slavernij, Aan het gas, Armoedegrens, Viagra, Schieten, Lintjes, Songfestival, Fiets, Ontstopt, Loeren, woke, Paupers, Onder gelijken

Na de rellerigheid rond de dwaasheden van FvD-leider Baudet eind november richtten de pijlen zich op prof. Paul Cliteur. Om antisemitisme? Een klucht die zijn terechte einde heeft beleefd.

De Commissie-Corstens deed onderzoek en vond minder dan niets.

Image

Wel praat de NOS nu over een patroon:

De beschuldigingen aan Cliteurs adres kwamen nadat er ophef was ontstaan rond antisemitische uitspraken binnen de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie. Ook Baudet zelf zou zich antisemitisch hebben uitgelaten.
Volgens de Leidse rector magnificus Carel Stolker raakte “het verwijt van een patroon van antisemitisme” ook Cliteur. Daarom kwam er een onderzoek.

Er zijn hier inderdaad enige patronen zichtbaar geworden, maar niets dat hier voor een rationeel mens herkenbaar is als antisemitisme bij Cliteur òf zijn vakgroep. Het patroon dat wel heel openlijk zichtbaar werd, was wat er gebeurt als bestuurders door activistische schreeuwlelijken uit hun eigen organisatie worden opgejut. De Commissie-Corstens (oud-president van de Hoge Raad) werd ingesteld omdat de Leidse rector een hysterica op Twitter niet durfde negeren. En om geen enkele andere reden. Daarover doet veel achterdocht de ronde, maar dat is onterecht:

antisemitisme

antisemitismeDe commissie-Corstens produceerde een rapport (waarnaar de NOS blijkbaar bewust niet linkte) dat geen ruimte voor twijfel laat (ik heb het van A tot Z gelezen). Slechts de verdachtmakingen van activisten als Leo Lucassen en aanhang (rechts besproken), waren de reden om dit onderzoek te starten.

Als er enige kritiek op het onderzoek mogelijk is, is het dat enige definitie van antisemitisme volledig ontbreekt in het rapport-Corstens (had men haast?). Rector Stolker is vanaf maandag (01-02-2021) met pensioen, en zijn opvolger wil zich er vast en zeker niet mee ‘belasten’. Wat de vraag oproept, wat commissie feitelijk onderzocht? Uit de teksten krijg je de indruk dat de ondervraagden (deels zelf joods of joods van afkomst) dat heel wat beter weten dan de commissie.

Tevens blijkt uit dit alles zonneklaar dat de beschuldiging van de Lucassen-meute (zie afbeelding onder het artikel voor het type waarover we het hebben) er niet een is van antisemitisme, maar van politiek afwijkende meningen van de hunne. Er werd weer eens naar een stok gezocht om een hond te slaan, en dat Cliteur via het FvD verbonden kon worden met de beschuldiging paste in hùn denkpatroon. Mede op de vleugels van matige media-coverage (ook dat nog), die geen greep had op de bizarre gebeurtenissen binnen het FvD, maar Paul Cliteur als nuttige bijvangst beschouwde.

antisemitisme

De commissie heeft keurig werk verricht, en alleen de indirect geformuleerde aanbeveling van de commissie eens een hartig woordje te spreken met de activisten die dit de universiteit Leiden aandeden ontbreekt nog.

U bent weer op de hoogte.


Dat eeuwige gedoe over het FvD bespreken we niet altijd, maar we krijgen zo toch een aardige collectie.

9 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Zowel Baudet als Cliteur hebben nooit een anti-semitische uitspraak gedaan.
  Nooit is er ook een juridische aanklacht of rechterlijke uitspraak geweest.

  [ het enige, dat er was, waren 1of 2 uitspraken in een app-groepje, dat niet eens bij JFvD behoorde. ]

  School-voorbeeld van ‘linkse’ hetze voeren.
  De daders zwijgen nu in oorverdovende stilte.
  In principe is het strafbaar, wat ze gedaan hebben : valse beschuldigingen uiten.

 2. BegrensEuropa! schreef:

  Dat hartige woordje met de activisten die dit de universiteit Leiden aandeden had meteen plaats moeten vinden. Ook hadden de activisten gedwongen moeten worden om deze doos van pandora weer te sluiten. Dit was #eenbeetjedom. Dwz. buitengewoon stom en onwenselijk.

 3. Ernie van de Wal schreef:

  Afgezien van alles. Waarom zou men zich druk maken over antisemitisme als links Israël dagelijks middels o.a. bds publiekelijk uitkotst en onze cultuurverrijkers ervoor zorgen dat de meeste Israëlische mensen Nederland verlaten (hebben) omdat hun gedrag zo mogelijk nog meer antisemitisch is als dat van de Duitsers in 40 – 45?

 4. Hannibal schreef:

  @Cool Pete
  Het zou u sieren geen uitspraken te doen waarvan u zelf niet kunt bepalen wat waar is. U kent Baudet niet persoonlijk, noch de mensen die hem beschuldigden. Ik wel, vrij tot zeer goed zelfs. En er bestaat geen twijfel over. Dat het uw en andermans illusies verstoort is uitermate spijtig, maar het is niet anders. Dat Cliteur er bij is gesleept is onterecht, maar zoals hierboven ook staat: hij is er bij gesleept omdat hij een makkelijker doelwit was voor de mensen die hun kans schoon zagen.

 5. PaulV schreef:

  Laten we ook hierbij niet vergeten dat de hysterica, juffrouw Lieke Smits, een activiste van bij1 blijkt te zijn. Die wist precies wat ze deed! Prima onderzoekswerk van Nausica Marbe in de Telegraaf!

 6. Cool Pete schreef:

  @Hannibal :
  Graag dan uw aantoonbare bewijs van een anti-semitische uitspraak van Baudet.
  De werkelijkheid is, is dat hier nooit bewijs voor geleverd is; maar uitsluitend verdraaide weergaven van ‘hear say’.
  Overigens : ‘k claim nooit “waarheid”.

  Ook handhaaf ik, dat : iemand vals beschuldigen, in principe , strafbaar is.

 7. Hannibal schreef:

  @Cool Pete
  Hearsay is niet wat u denkt. Als je met een directe getuige spreekt is het geen hearsay maar een getuigenis, dat maakt een groot verschil. Je hebt antisemitisme in diverse vormen, maar de citaten die in dat veel besproken GS-artikel stonden zijn wel degelijk antisemitisch. Baudet wist dat even goed als degenen die het moesten aanhoren. Bedenk ook dat het gaat over zaken die in kleine kring naar buiten kwamen. Het is geen enkel los staand incident geweest, het is een reeks van mensen die allemaal hun sporen in de islam en VvMU-debatten ruimschoots hebben verdiend – waar ze zelf nooit veel gelukkiger van werden, behalve de wetenschap het goede te hebben gedaan. Deze mensen beschuldigen van kwade wil is erger dan bespottelijk; het zijn de desperate ontkenningen van gelovigen.

  Ik kom daar ongeveer volgende maand nog uitgebreider op terug, voor het moment heb ik er even genoeg van.

 8. Redactie schreef:

  @PaulV
  Daar was niet veel onderzoek voor nodig. Het staat bijna letterlijk in haar Twitterbio (onder het artikel)

 9. Cool Pete schreef:

  @Hannibal : dit is fundamenteel : vandaar :
  1. Er is geen aantoonbaar bewijs van anti-semitische uitspraken.
  2. Kritiek op bepaalde mensen van Joodse afkomst – ook als ze zich niet als zodanig beschouwen – is geen anti-semitisme.
  3. Vage aanduidingen of vraagstellingen, van of over dit begrip, doet er nog meer afbreuk aan.

  Hier werd elke redelijkheid en wettelijkheid, onder geschoffeld.