Tags: antisemitisme

Desmond Tutu

Desmond Tutu: een reus op lemen voeten?

Aartsbisschop Desmond Tutu was een groot man, maar over één vlek op zijn reputatie wordt in westerse MSM zelden gesproken…

Antisemitisme

Begrip antisemitisme zit in Brussel niet erg diep

Anti-Soros staat volgens het gepatenteerd onbenul in Brussel gelijk aan antisemitisme. Beschamend stompzinnig, maar Brussel weet niet beter.

Asielmigranten, apenpokken, racist, Naar een revolutie, Wachtlijst voor verlof?, Stikstofbeleid,boerenprotesten,Pakistan, ,Bankiers, Inflatie, linkse paranoia, Corona, Racisme, Islam, Twitter, Energielabel, Zwarte Piet, Qatar, Asielmigratie

Géén patronen antisemitisme aan Leidse rechtenfaculteit

Na de rellerigheid rond de dwaasheden van FvD-leider Baudet eind november richtten de pijlen zich op prof. Paul Cliteur. Om antisemitisme? Een klucht die zijn terechte einde heeft beleefd.

MSM-leugens, Buitenlandse studenten, censuur

Censuur, Ollongren en variaties op een thema

Komt er een nationaal racismecoördinator? Mijn excuses, maar het ruikt al op voorhand naar een operatie met veel censuur en dwang.

Studiereis naar Israël

Israël als mikpunt voor opkomend antisemitisme

Israël wordt maar al te vaak gebruikt als plaatsvervangend mikpunt van antisemitisme, dat in Nederland in diverse groepen sterk groeiend is.

Antisemitisme

Antisemitisme, Faroek Hosni, eerwraak en het MO

De oorzaken van antisemitisme en de omgang er mee zijn al net zo cultuur-eigen als de reacties op de verschijningsvorm, laat Toon Kasdorp hier zien.

linkse geschiedvervalsing

Tegen de linkse geschiedvervalsing (van antisemitisme)

De linkse geschiedvervalsing valt niemand erg op, omdat we zo gefixeerd zijn op afstand houden van het nazisme dat niemand er over wil nadenken.