Tags: humanisme

Moslims 4

De moderne maatschappij – verschillen met moslims

Kenmerkend voor de verschillen met moslims is een televisie interview waarin een Britse moslim zei dat hij aanslagen op burgers noodzakelijk bleef vinden, zolang Engeland haar internationale politiek niet aanpaste. De man leek te...

progressivisme 2

Gevolgen van het progressivisme

Het progressivisme als uitvloeisel van het humanisme heeft wel zo het een en ander teweeg gebracht in de wereld. Dat heeft twee kanten.

allochtone criminaliteit

Allochtone criminaliteit

Mogen aan het besef en kennis van allochtone criminaliteit door politie en overheid preëmptieve consequenties worden verbonden?

Schengenzone, immigratie

Waarom die immigratie en waarom op deze schaal?

Waarom de Nederlands overheid die massale immigratie heeft toegestaan in een toch al overbevolkt land, blijft een raadsel.

Mensensmokkel, Humanisme en slavernij

Humanisme en slavernij

Kenmerkend voor het humanisme zijn de mensenrechten. Een fenomeen dat daar in geen enkel opzicht in past is de slavernij.

Nederland

Nederland, en een kwaadaardig humanisme

Nederland is in 2017 een veel aardiger land dan het was in 1957. Toen was ons land nog verdeeld in een katholiek, een protestants en een humanistisch deel, die ieder min of meer op...

vooroordelen,

Humanistische vooroordelen

De discussie over racisme en andere vooroordelen is zèlf gebaseerd op vooroordelen vindt Toon Kasdorp. Een tijd geleden ging ik de dag voordat er een antiracisme demonstratie zou worden gehouden een vriend op zoeken...