DE WERELD NU

Regering maakt ruimte voor meer leugens

Corona

Onze regering maakt ruimte voor meer leugens. Het is een boude stelling, maar niet ongerechtvaardigd als je de attitude van de politieke gezagsdragers beziet.

Dat een regering zich naar de basisattitude van een lang zittende regeringsleider richt is niet meer dan logisch, en dat Mark Rutte de bijnaam leugenpremier ten volle verdient wordt al lang niet meer betwist. Maar er is meer aan de hand dan slechts de gemakzucht van Regenten die niet met tegenspraak en controle om kunnen gaan. Zeker in een tijd waarin de tegenspraak van partijen wordt geïnstitutionaliseerd door ze bij voortduring buiten de regering te houden. Dan zijn pogingen juist die partijen van een goede informatievoorziening af te snijden de bijl aan de wortels van de politieke participatie – en dus van de democratie.

De basis van dit ietwat gedeprimeerde artikel is de herkenning van wat hoogleraar staatsrecht Wim Voermans gisteren woedend noteerde op zijn eigen blog. Voermans schreef over het informatiepaternalisme dat dit kabinet poogt ingang te doen vinden: dat het kabinet bepaalt wat de Kamer nodig heeft om haar controlerende taak uit te oefenen – omdat dat ook impliceert dat de regering bepaalt waarover de Kamer niets hoeft te zeggen. Dat naar aanleiding van de discussie met staatssecretaris Menno Snel (D66) over de Toeslagenaffaire. Voermans constateert:

Kamerleden moeten om informatie van de regering te krijgen tegenwoordig steeds harder op de deur slaan.

Voermans noemt dit nog nèt geen geformaliseerd liegen, maar wie het artikel doorkijkt kan niet aan de indruk ontkomen dat dat is wat plaatsvindt. Na alle ongemakkelijkheid over hoe (ik doe maar even een greep)

 • het ministerie van V&J opereert in de zaak Wilders,
 • het geroutineerde gelieg van de premier,
 • het buiten werking stellen van diverse inspraakmogelijkheden zoals het raadgevend referendum,
 • het klagen over nepnieuws als berichtgeving de regering niet aanstaat en,
 • de manier waarop de Kamer voortdurend buitenspel wordt gezet in de manier waarop EU-wetgeving – na overleg met slechts het kabinet – naar ons land komt om verplicht geïmplementeerd te worden

is dit een nieuwe poging de volksvertegenwoordiging te reduceren tot een ongevaarlijke praatclub waar amusante bezwaren worden geuit tegen zaken die men als onstopbaar (want EU) verkoopt, omdat men die niet stoppen wil. Voermans laat zien dat de nu thuis herstellende minister Ollongren niet meer is dan een uithangbord van beleid dat door haar tijdelijke opvolger Knops even hard wordt bepleit.

Het gaat derhalve niet alleen over de toeslagenaffaire of incidentele ministers met een gebrekkige democratische instelling, maar over een algemeen verval in de democratische gezindheid bij het kabinet en de overheid (want duidelijk is dat de top van de ministeries de Kamer maar lastig vindt) in brede zin.

De instelling van commissies om de democratische participatie te verbeteren kunnen daarom niets anders dan een wassen neus zijn, als men de basis waarop dat moet worden gebouwd aan het ondergraven is.

Mogelijk moet de politiek zich maar eens wat breder gaan realiseren wat men doet en waar en voor wie men in de Kamer zit. Want de huidige koers is behoorlijk schizofreen.

 

12 reacties

 1. Erik schreef:

  Op naar de totalitaire eenheidsstaat EU…….

 2. Tommie schreef:

  Die tyranny verdrijven, die my mijn hert doorwondt – ca. 1572;
  Contre nous de la tyrannie l’étendard sanglant est levé – 1792.

  Waar zijn Harmodius en Aristogiton?

 3. Bob Fleumerb schreef:

  Rutte is geen kapitein van ons schip van staat, hij is matroos onder de gage en weet niets van de humanitaire navigatie, man ga toch koken.

 4. karton schreef:

  Zodra die zooi het woord “democratie” in de mond durft te nemen, weest dan op uw hoede !!! We worden doorlopend besodemieterd door de Haagse Maffia !!!!!! Denk aan wat zij ons geflikt hebben gedurende de afgelopen jaren en bepaal naar aanleiding daarvan uw stem.

 5. Jan schreef:

  Tja
  Ssssst
  U had 10 jaar om goed of beter te stemmen
  Niet gedaan, maar hopelijk nog niet te laat
  Stem ze weg
  Stem #PVV
  Ja laat uw onderbuik maar stemmen, uw hoofd bracht alleen ellende.
  Doe nu iets voor de kinderen en klein kinderen

 6. BegrensEuropa! schreef:

  Het democratische debat leidt tot betere besluiten. Informatieregentisme, regeerakkoorden (over onderwerpen die tijdens verkiezingen niet eens aan de orde kwamen) en regelrechte leugens (door via regeerakkoorden verkregen meerderheen toegedekt) vernielen dit debat, waardoor het vermogen tot open en zinvol debatteren zelfs verloren dreigt te gaan. E.e.a. is antidemocratisch. Dat zouden de vvD en het cDa (en andere partijen ook natuurlijk) zich wel moeten aantrekken.

 7. Kees schreef:

  Lees het boek 1984 van Orwell en je weet precies welke kant we op gaan!

 8. Karina schreef:

  Mijn eerste gedachte was….shit, dit kunnen ze niet maken.

  Mijn tweede gedachte….dingen verzwijgen (Rutte) ze al en de kamer vergeeft en vergeeft maar. Dat vergeven valt teveel op, burgers krijgen bedenkingen en moeilijke situaties geven voor de elite partijen. Bovendien is er een ‘schijn’volksvertegenwoordiging. Landelijke besluiten worden steeds minder. Alles wordt al in het geniep ondertekend in Brussel.
  In de toekomst zullen wij een snipper coalitie krijgen van tal van partijen. Er zullen weinig partijen overblijven die (niet) geinformeerd moeten worden. Dus wel bale in het begin.

  Maar dan zullen de partijen opkomen die nu aan de kant worden gezet en dan kunnen ze weleens heel veel spijt krijgen van dit besluit.

 9. Juanito schreef:

  Lees het boekje “de schijn elite van de valse munters” van Martin Bosma nog eens. Minstens 25 jaar geleden had NL al met de voeten moeten stemmen. Helaas zijn er te weinig kiezers die vooruit kunnen redeneren.

 10. karton schreef:

  @ Willie. op 6-12-2019 om 13.14 u.
  Inderdaad…….dit land is totaal gek ! Maar wat wil je anders als je zit opgescheept met “leiders” zoals wij ze hebben ?! Franske Timmermans reist per vliegtuig naar Madrid, per vliegtuig……het meest vervuilende vervoersmiddel !!! En deze tuinkabouter gaat daarheen om óns te vertellen dat vliegen héél vervuilend is !! Hoe gek ben je dan ? Als hem hiernaar gevraagd wordt deelt deze idioot, met droge ogen, mede dat vliegen zó snel gaat en hij daardoor wat meer kan werken !! Deze man die nog nóóit één klap echt werk heeft uitgevoerd, en dát noemt zich een “leider”, kotsmisselijk word ik van hem !!!!

 11. Cool Pete schreef:

  Die Rutte, en dat “EU”-konstrukt, zijn gewoon bezig,

  de soevereine democratische rechtstaat, af te schaffen.

  Dat zijn staats-rechtelijke hals-misdaden.