Auteur: Toon Kasdorp

Toon Kasdorp

Toon Kasdorp (Roermond 8 maart 1940- Amsterdam 26 december 2018) hield als gepensioneerd advocaat een blog bij met als titel "Maatschappelijke beschouwingen". Een deel van zijn artikelen werd bij zijn leven al op Veren of Lood gepubliceerd, en we houden zijn nagedachtenis in ere door van de zeer lezenswaardige artikelen die niet eerder hier werden gepubliceerd geregeld nieuwe voorbeelden te plaatsen. Toon was een wijs man, en wilde gelezen worden. Dat was en is en blijft de moeite waard.

christendom

De betekenis van het Christendom voor de moderne samenleving

In het debat over normen en waarden dat in Nederland plaats vindt wordt weinig onderscheid gemaakt tussen christelijke en humanistische waarden en dat is niet onbegrijpelijk.

Energieakkoord

De rol van de oliestaten

Waar in Europa en de VS weinig aandacht voor bestaat is voor de rol die Saoedie Arabië en de Golfstaten spelen in de burgeroorlogen in Syrië, Irak en Jemen.

minderheden

Minderheden in de Arabische wereld

In Aleppo zijn er naar schatting nog driehonderd duizend mensen over van de oorspronkelijke drie miljoen. De troepen van Assad hebben vier vluchtcorridors opengesteld, maar daar wordt maar spaarzaam gebruik van gemaakt.

Waarom Koenders?

De VVD en de PvdA hebben bij de kabinetsformatie afgesproken dat beide partijen vrij zouden zijn bij het aanwijzen van de eigen ministers.

doping

Het peloton rijdt nu langzamer

In alle professionele sport wordt doping gebruikt.

Aleppo

Aleppo en Bert Koenders

Wat Koenders bedoeld kan hebben door Aleppo te vergelijken met Srbrenica is niemand helemaal duidelijk.

Collectivisme en individualisme

Collectivisme, zegt het woordenboek, is het tegenovergestelde van individualisme. Of in een andere definitie: collectivisme is het ‘de voorkeur geven aan de belangen van de collectiviteit boven die van het individu’.