Auteur: Toon Kasdorp

Toon Kasdorp

Het huis van de islam

Afrika is het primitiefste continent en het huis van de islam is een huis van destructie.

Deugen in de politiek – D66

Ik weet niet wat U zelf vindt van D66. Ik heb nog nooit op die partij gestemd maar ik ben er ook niet erg op tegen. Ik vind ze politiek min of meer irrelevant,...

Erdogan

Turkse democratie

Turkije binnen de EU halen dat is zoiets als de Russen of Arabische landen lid maken. Dat zijn andere gemeenschappen met een ander soort economie, met andere tradities en een ander toekomstbeeld.

Etnisch profileren

Rob T.H. Lo, medisch specialist aan het UMC en allochtoon, is een tegenstander van etnisch profileren.

Geknoei van de SVB

Sinds 2006 bepaalt de Wet beperking export uitkeringen dat uitkeringsgerechtigden op hun AOW kunnen worden gekort als zij niet in een verdragsland wonen.

Identificatie met Nederland

Acht jaar geleden kwam het rapport met de titel “Identificatie met Nederland” uit. Toon Kasdorp bekeek het nog eens, bespreekt het hier en constateert met spijt dat er eigenlijk weinig meer over vernomen is.

Collaborateurs

Damsma, die promoveerde op een onderzoek naar collaborateurs in de Tweede Wereld oorlog heeft voor haar onderzoek driehonderd strafzaken onderzocht.