Auteur: Sven Snijer

Sven Snijer

jeugdzorg 0

Jeugdzorg – marineman aan minister Hugo de Jonge: “Ga met ouders in gesprek”

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 is de positie van zowel ouders als kinderen er in het nieuwe stelsel op achteruitgegaan.

het volk 16

Wat begrijpt het volk?

Julius Caesar zei een halve eeuw voor onze jaartelling “Geef het volk brood en spelen”. Dat was geen goedertierenheid van zijn kant.

wijkteams 1

Wijkteams en jeugdzorg – Perverse prikkel of pervers systeem?

De alledaagse praktijk van ‘wijkteams’ die zich ook bezig moeten houden met jeugdzorg laat zien dat deze daar in het geheel niet tegen zijn opgewassen. Daardoor is het opgezette systeem verworden tot een Kafkaëske...

wijkteams 0

Gemeenten voeren geen regie over de wijkteams

De decentralisatie van de jeugdzorg sinds 2015 heeft niets opgelost of opgeleverd, behalve een doorgevoerde bezuiniging. De zorg die door de gemeenten met wijkteams moest worden overgenomen van Jeugdzorg blijkt nu in weinig competente...

Ouders

Het belang van ouders

Los van de vanzelfsprekende waarde die ouders hebben in biologische en verzorgende zin – een kind op de wereld zetten, het voeden en voorzien van alle noodzakelijke levensbehoeften, het overdragen van een basale kennis...

Hulpverlenings-pornografie

Hulpverlenings-pornografie

Bij deze titel denken we momenteel als eerste aan de seksfeestjes van Oxfam Novib op Haïti, of aan het misbruik maken van de situatie in therapeutische settings of instellingen, maar hulpverlenings-pornografie kan ook breder...

Mosterd na de Jeugdwet-maaltijd

Alles waar op onze blogs Jeugdzorg Dark horse en Dark horse Essays voor is gewaarschuwd de afgelopen twee, drie jaar, ten aanzien van de gevolgen van de nieuwe Jeugdwet en de drieledige decentralisatie die...