Auteur: Sven Snijer

Sven Snijer

samenleving

Infantilisering van de samenleving

Het aantal kinderen per hoofd van de bevolking neemt af, maar desalniettemin groeit een obsessie met ons nageslacht. Dat verandert de samenleving, en niet ten goede.

Machtsmisbruik door Regiecentrum Jeugdbescherming Leeuwarden

In de jeugdbescherming gaat ontzettend veel mis. Hieronder de beschrijving van een actuele zaak, die door machtsmisbruik door scheef liggende verantwoordelijkheden uit de hand gelopen is, met bizarre gevolgen. Soms is Jeugdbescherming eerder de...

jeugdzorg

Jeugdzorg – marineman aan minister Hugo de Jonge: “Ga met ouders in gesprek”

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 is de positie van zowel ouders als kinderen er in het nieuwe stelsel op achteruitgegaan.

het volk

Wat begrijpt het volk?

Julius Caesar zei een halve eeuw voor onze jaartelling “Geef het volk brood en spelen”. Dat was geen goedertierenheid van zijn kant.

wijkteams

Wijkteams en jeugdzorg – Perverse prikkel of pervers systeem?

De alledaagse praktijk van ‘wijkteams’ die zich ook bezig moeten houden met jeugdzorg laat zien dat deze daar in het geheel niet tegen zijn opgewassen. Daardoor is het opgezette systeem verworden tot een Kafkaëske...

wijkteams

Gemeenten voeren geen regie over de wijkteams

De decentralisatie van de jeugdzorg sinds 2015 heeft niets opgelost of opgeleverd, behalve een doorgevoerde bezuiniging. De zorg die door de gemeenten met wijkteams moest worden overgenomen van Jeugdzorg blijkt nu in weinig competente...

Ouders

Het belang van ouders

Los van de vanzelfsprekende waarde die ouders hebben in biologische en verzorgende zin – een kind op de wereld zetten, het voeden en voorzien van alle noodzakelijke levensbehoeften, het overdragen van een basale kennis...