DE WERELD NU

Wie leert niet wat leraren leren?

Bedreigingen, eenheid van prijs, een land van deugers, Academisch tuig, Stalinisme, Duitsland, Applestore overval, Olympische Spelen, Rechters, wereldregering, Oekraïne, Therapeutenangst, Qatar, Cultuur en politiek, Onveilig, basis, Politiek, Zwart, Overlast, Vrouwen en kinderen

Weten wat leraren leren is een ondergeschoven kindje in onze maatschappij. We vertrouwen er op dat het is wat we willen – vaak tegen beter weten in.

In zekere zin is het de laatste autoriteit die in onze maatschappij nog overeind staat. De les van de leraar moet geleerd worden. Wat die lessen behelzen wordt te weinig inhoudelijk gecontroleerd. Zo is een glijdende schaal ontstaan. Het viel me in toen ik vanmorgen met Latijnse vertalingen zat te goochelen;

Wie zal de bewakers bewaken? – Quis custodiet ipsos custodes?
Wie leert niet wat de leraren leren? – Qui ne discere quam docere magistros?
Gevolgd door:
Wat leraren u leren? – Quid docent doctores?

Opvallend is dat Google Vertaal bij de ontkennend gestelde vraag het Latijnse woord voor docent vervangt door magistros, waarin we ‘meester’ herkennen. Heel opvallend, omdat een vraag naar het ingaan tegen autoriteit anders wordt behandeld dan een bevestiging.

Eigenlijk zien we hier ook waarom het cultuurmarxisme – of hoe je het ook noemen wilt – effectief is, en waarom dat een strategie is waarop een verstandige maatschappij bedacht moet zijn. Het gezag van de docent moet onaantastbaar zijn. En als het dat niet is, zullen leerlingen niet veel van de gewenste stof leren.

Dat laatste herkennen we dan weer direct aan de weerstand die bij kinderen uit moslimfamilies aanwezig is als zij les krijgen over de Holocaust. Het illustreert ten overvloede waar die weerstand vandaan komt, want hoeveel gezag een docent ook heeft, ook in de westerse maatschappij kan die niet op tegen het gezag van ouders – mits deze laatsten dat ook daadwerkelijk hebben. Een rechte rug ontwikkelen kinderen nu eenmaal maar hoogst zelden spontaan.

Wie zijn kinderen met veel overleg en ontzag voor henzelf opvoedt, krijgt wel eigenwijs, maar geen wijs nageslacht.

Wie zijn kinderen verstandig wil opvoeden moet de vinger aan de pols houden van de school waarheen je ze stuurt. Niet voor niets willen ouders steeds minder vaak accepteren dat hun kinderen naar een ‘zwarte’ school gaan. Interessant overigens dat ik kennis heb aan zwaar christelijke scholen die een grote populatie Turkse kinderen opleidden. Hun ouders tilden waarder aan de kwaliteit van de school dan aan de attitude van de kinderen tegen anderen – er terecht van uit gaand dat ze daar zelf bij waren.

De verrotting van het onderwijs is een feit, maar de gevolgen kun je wel degelijk voor een groot deel vermijden. Soms zal het wat duurder zijn, maar het openbaar onderwijs wordt een plek om te mijden. Wie dat niet doet zal zijn kinderen niet gelukkiger maken.


 

7 reacties

 1. Johan P schreef:

  “Het gezag van de docent moet onaantastbaar zijn. En als het dat niet is, zullen leerlingen niet veel van de gewenste stof leren.”

  Hier moet men mee oppassen. Dit is namelijk exact de insteek op de universiteiten in met name China, maar ook de rest van het Verre Oosten; de beste student is degeen die GEEN vragen stelt omdat de alwetende leraar altijd gelijk heeft.
  Het is juist door instelling dat zaken onderzocht worden, dat er vragen worden gesteld, dat er wordt geexperimenteerd waardoor de wetenschap in het westen zo’n enorme sprong heeft gemaakt en meteen de reden dat de westerse wereld, ondanks het feit dat het slechts een kleine minderheid van de wereldbevolking is, vele malen meer nieuwe ontdekkingen voortbrengt en vele malen meer patenten aanvraagt dan de rest van de wereld bij elkaar.

  Er dient een grens te zijn tussen het GEZAG van de leraar en de kennis die wordt overgedragen. De kennis moet kunnen worden bevraagd, het gezag dient duidelijk te worden erkend.

 2. Willie schreef:

  Even tussen door wij liggen hier plat van het lachen.

  Telegraaf
  Rutte, knok voor minder EU-miljarden!’

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Ik lees regelmatig iets over verzet van islamitische kinderen tegen de inhoud van de les over de holocaust. Dus houd de les kort. Nazisme is een Duitse ideologie. De Nazipartij van Hitler kwam democratisch aan de macht in 1933. De economische crisis na de beurscrash van 1929 vormde een belangrijke aanleiding. Nazisme verenigt een reeks stomme ideeen over ras, staat, en individu in de wens van een grote, sterke Duitse natie (nationalisme). Deze ideeen leidden tot de Tweede Wereldoorlog. De Holocaust was daar een belangrijk onderdeel van. Bijna 80% van de ruim 7 miljoen onder Duitse bezetting levende Europese Joden zijn in de periode 1941-1945 gedood. De Joden werden samengebracht in concentratiekampen en daar op industriele schaal gedood door uitputting, gaskamers en massaexecuties. Iedereen heeft nog steeds moeite om te begrijpen hoe het ooit zo ver heeft kunnen komen. De bevolkingssamenstelling in Europa is erdoor veranderd (https://is.gd/H5bDaW). Het ontstaan van Israel is weer een ander verhaal. In de periode 1948-1980 zijn 850.000 Joden door etnische zuivering verdreven uit de Islamitische wereld, ongeveer net zo veel als de totale migratie naar Israel uit Europe (zonder Rusland) of Rusland.

 4. Ravian schreef:

  Leraren horen kennis bij te brengen, en niet hun eigen linkse politieke overtuiging, helaas is dat het merendeel van de Nederlandse leraren niet helemaal duidelijk.

 5. Cool Pete schreef:

  Leraren moeten onomstreden basis-kennis leren.

  Maar sinds ‘de jaren 60’, heerst er een “linkse” waan in de hele onderwijs-wereld.
  Zeer schadelijke indoktrinatie.

 6. Meester Jan schreef:

  De kern van het lesgeven is nog steeds het onderwijzen van lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Daar gaat ruim driekwart van de onderwijstijd aan op, althans wel in mijn groep 8 van een blanke basisschool. De rest van de tijd wordt gevuld met wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs en creatieve vakken. En ja, eens per jaar een hoofdstuk over de holocaust, wat altijd een diepe indruk maakt. Door de politiek geïndoctrineerde bijzaken komen mijn klaslokaal niet in, het jeugdjournaal heb ik reeds verbannen.

 7. Ravian schreef:

  @ Meester Jan

  Ik ben bang dat gij de uitzondering zijt die de regel bevestigd…
  Verder adviseer ik mensen die niet overtuigd zijn van de linksigheid van de NOS altijd om eens een paar keer naar het jeugdjournaal te kijken.
  Dat doet meestal wonderen.