DE WERELD NU

(De) weg met islam en jihad

Willem Seepma bespreekt waarom Orlando direct ontleend is aan de islam, en de enige manier er tegen op te treden.

Waarom heeft een mohammedaan in de homoclub “Pulse” in Orlando 49 homo kafirs (de niet-mohammedanen) eruit gepikt om te vermoorden als een daad van jihad? Waarom verliezen wij de jihad oorlog? Een lezing van Bill Warner met enige toevoegingen, die ik u zeker niet wil onthouden.

Met deze jihadistische daad zijn 49 kafirs vermoord tegen één moslim, een verhouding waarbij je kunt zeggen; “een oorlog verloren.” Om te beginnen veroordeelt de koran homoseksualiteit, het wordt sodomie genoemd maar de koran zelf heeft er niet echt een straf voor.

Maar als we naar de Hadith, de overleveringen van Mohammed als perfect moslim rolmodel kijken, zien we dat er tal van redenen zijn om homoseksuelen te vermoorden; “Als je mensen vindt die in navolging van Lot homoseksualiteit bedrijven, vermoord elk van hen die het doet en elk van hen die het wordt aangedaan”

In een andere Hadith van Dawud staat opgetekend; “Als een man, die niet is getrouwd, zich bezighoudt met sodomie, moet hij worden gestenigd”

Dan is daar nog de islamitische wetgeving, de sharia. In de “reliance of the traveller” staat; “Doodt degene die sodomie bedrijft als ook die het wordt aangedaan, dat Allah hem moge vervloeken die handelt als de mensen van Lot”

Dit zijn dus de feiten uit de islamitische wetgeving waarop het doden van homoseksuelen onder andere is gebaseerd. Dat is dus één van de redenen waarom homoseksuelen vermoord worden.

Waarom blijven wij deze oorlog nu verliezen…

Één van de redenen is om eens goed te kijken naar wat er altijd gezegd wordt nadat iets dergelijks zich heeft voltrokken. Deze dader wordt dan een “lone wolf” genoemd. Deze jihadist was zeker geen lone wolf, hij had zonder meer zijn companen Mohammed en Allah. Mohammed was als perfect voorbeeld, ook de perfecte jihadist, hij was betrokken bij 100 jihadistische aanslagen. Allah roept in de koran telkens weer op tot de daad van jihad. Dus zelfs wanneer deze jihadist als eenling opereerde, had hij de begeleiding van Mohammed, Allah èn van 1400 jaar jihadistische geschiedenis. In de islam bestaat er dus niet zoiets als een “lone wolf”.

Dan hebben we het achterlijke “Als u iets ziet…zeg het.” Dit is niet zoals het werkt. Ieder heeft schroom, zelfs angst, om z’n mond open te doen en het beestje bij de naam te noemen. In de “bussenoorlog” in Almere zei niemand van de omwonenden dat het om Marokkanen ging. Op deze vraag werd gezegd; “u weet wel” of “we weten allemaal over wie we het hebben”, uiteindelijk was er één heldhaftige die het had over “etnische minderheden”. “Zie het niet…zeg het niet”, dat is zoals het werkt! Wij zijn als samenleving bang om de mohammedaan te beledigen, zij zijn een beschermde groep geworden.

Nog een reden waarom we deze oorlog verliezen is omdat wij weigeren de sharia te accepterenvoor wat ze  werkelijk is. We vergelijken het met andersoortige wetgeving, hoe onterecht en krom. Deze islamitische wetgeving roept op tot het vermoorden van homo’s, het straffen van de kafirs (niet-mohammedaan) middels jihad en een kafir mag geen deel uit maken van een rechtstaat waarin hij zeggenschap heeft. Dus de sharia is op onderdelen èn als geheel, een groot kwaad. We moeten als samenleving de sharia veroordelen als zijnde een “haat-document”.

Vervolgens is er het argument; “ja maar dit is extremisme…” Echter jihad is zeker géén extremistische daad omdat 24% van de “Medina”-koran handelt over jihad. Dus hoe kunnen wij datgene wat een hoofdzaak is binnen deze doctrine extreem noemen? Het is niet extreem, jihad is normatief, jihad is de manier waarop Mohammed macht verwierf.

Dan hebben we de extremistische imam, er circuleert een fragment over  het www waarin imam Sheikh Farrokh uitlegt dat de enige straf voor homoseksuelen de dood is, en dan puur uit mededogen. Ook deze imam is geen extremist, zoals ik heb aangegeven staat dit alles in de islamitische “literatuur”. De man is gewoon een praktiserende mohammedaan. Er bestaan géén extremistische imams, het zijn eenvoudigweg imams die de islam in volledigheid onderwijzen. Datzelfde geldt voor de clubjes als IS, Boko-haram, El-Shabaab, Hezbollah etc. Ze zijn fundamentalistisch ja, maar niet extreem.

Nog een reden waarom wij deze oorlog verliezen is dat wij in naïviteit leven met de gedachte als zou de islam hervormd kunnen worden naar een soort van westers model. Maar dit is utopisch denken, daar Allah bedacht heeft dat de koran eeuwig, perfect, volledig en universeel is. Niemand kan en mag daar enige wijziging in aanbrengen. Het zelfde geldt voor de Soenna van Mohammed. Hoe valt een doctrine te hervormen zonder zaken hierin te schrappen, toe te voegen of te wijzigen? We houden onszelf voor de gek als we denken dat de islam zich aan zal passen door een reformatie te ondergaan.

We moeten één ding duidelijk voor ogen houden. De mohammedanen moeten we niet als een gehate doelgroep bestempelen en ze als zodanig behandelen door die haat voortdurend op hen bot vieren. Zeker wèl moeten we ALLE mohammedanen verantwoordelijk houden voor hetgeen de islamitische doctrine ons vertelt.

Voorts is er altijd weer het punt “maarrrr… het is hun religie!” wat ons meestal de mond doet snoeren want: vrijheid van godsdienst. De termen discriminatie en islamofobie liggen al snel klaar. En ja, wij geven géén kritiek op religie, alléén wèl wanneer het niet over de islam gaat. Maar de islam is een “religie” EN vooral een politiek systeem. Het stukje religie behoeven we niet te bekritiseren maar het politieke systeem absoluut wel, omdat dat (overgrote) deel zich bezig houdt met de ongelovige, de kafir, u en ik worden daarin doorlopend genoemd.

Nog een reden dat we deze jihad oorlog iedere keer verliezen zijn onze politici. Binnen onze juridische opleidingen wordt op geen enkele wijze aandacht besteed aan de doctrine van de islam en dan specifiek de islamitische wetgeving zijnde sharia. Het mag niet onderwezen worden en we zijn derhalve onwetend aangaande de impact op ons systeem. Parallellen kunnen niet getrokken en verweving of indoctrinatie wordt niet waargenomen. Een eigen kokervisie van onwetendheid blijft gehandhaafd.

Dan hebben we de “zielige geestelijken”, brave fijne leuke betrokken mensen zonder ruggengraat die stil zwijgen over de elke dag voortdurende vervolging, onderdrukking en moorden op christenen door islamitische groeperingen in Afrika en het Midden-Oosten. Er zijn meer dan vijftig christenen in Afrika vermoord maar “onze” geestelijken zullen dat niet naar voren brengen want zij willen niet gestigmatiseerd worden als onverdraagzaam.

Ook de media mag niet vergeten worden in het verliezen van deze oorlog tegen jihad. Ook zij nemen, analoog aan politici, een politiek correcte en gecensureerde houding aan, en belichten de voorvallen eenzijdig. Zij presenteren maar één kant en één punt, leggen géén verbanden. Bij iedere noemenswaardige jihadistische aanslag is er de reactie van “vreselijk, kijk nu toch eens…” terwijl die verbazing overbodig is, daar elke aanslag een herhaling is van de vorige.

Nog een reden dat we de oorlog tegen de jihad verliezen, is het feit dat binnen ons leerstelsel, het niet is toegestaan te spreken of debatteren over het onderwerp islam. De ware geschiedenis van de islam wordt niet onderwezen. Alles over de islam is “prachtig”. Ook hier dus de verkoop van onze identiteit door het verdrukken van polarisatie en discussie.

Bepaalde bronnen willen een jihadistisch aanval betitelen als een “hate crime”, maar onder die noemer wordt het nimmer geschoven. Het vermoorden van ongelovigen is géén haat-misdrijf in de ogen van de mohammedaan omdat Mohammed ook ongelovigen, heidenen, Joden en christenen vermoordde. Het vermoorden van kafirs, zoals u en ik, is dus normatief voor de doctrine van de islam.

Wat is nu de oplossing?
De oplossing is te geven op een half a4tje. Het is de islam zelf. We moeten inzien EN erkennen dat de islam een doctrine is van vervolging van ALLE niet-mohammedanen. U en ik worden dan ook zeer negatief beschreven in de Koran. Het is een bittere noodzaak om deze waarheid in ons leerstelsel een plaats te geven en met name juristen dienen hierin te worden onderwezen. We moeten ELKE mohammedaan verantwoordelijk houden voor de complete doctrine van de islam. We moeten aankomen op een punt dat we met elke mohammedaan de discussie kunnen hebben over de honderd jihadistische aanslagen van Mohammed. Dit punt is heel ver weg, zelfs met de aardige mohammedaan op het werk is dat taboe. Laat staan een gesprek over de oproep tot homo’s vermoorden vanuit de Hadith. Nee, we brengen nooit dit soort slechte zaken van de islam naar voren omdat we de mohammedaan niet willen beledigen.

We moeten nogmaals, ELKE mohammedaan verantwoordelijk houden voor de complete doctrine van de islam omdat elke mohammedaan zonder uitzondering gelooft in Allah als enige God en Mohammed als zijn boodschapper. Dit is het punt van “bekering” tot de islam, de mohammedaan dient dit middels de “Shahada” (Arabisch: الشهادة, aš-šahādah= hij getuigt) uit te spreken; “Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet”. Het is één van de vijf zuilen van de islam. Wij moeten ALLE mohammedanen verantwoordelijk houden voor wat Allah zegt in de koran en voor wat Mohammed deed omdat zij dit ALLEN onderschrijven.

Een ander iets dat ons te doen staat, is ons realiseren dat dit een politieke oorlog is, een oorlog waarbij het om propaganda draait. Dit is géén oorlog met bommen en kogels. Wij gaan de islam verslaan, niet met F16 of Leopards, maar op dezelfde manier als we andere politieke bewegingen verslaan. U kunt kritiek hebben op Denk, de VVD, de PvdA of wellicht de PVV. Op exact dezelfde wijze moeten we Mohammed bekritiseren aangaande de uitgedragen islamitische politieke structuren en ideeën. Daarbij moeten we ook ironie, humor en ridiculisering gebruiken. Kritiek op een politiek systeem met politieke middelen, niet op het stukje “religie”. Lastig iets natuurlijk daar de islam geen scheiding van kerk en staat kent.

We hoeven geen mensen te vermoorden. We hoeven geen leugens te vertellen. We hoeven alléén maar de waarheid te vertellen over de islamitische doctrine. Dat, en alléén dat, zal zorgen dat de westerse mens  de islam als vanzelfsprekend zal weren uit hun samenleving.

KENNIS van de WAARHEID over de ISLAM is ons wapen om deze oorlog te winnen.

5 reacties

 1. Dirk Tree schreef:

  Het is het verschil tussen ‘erop meppen’ en ‘judo’. Extreem rechts/links wil erop meppen. Gevolg: standpunten over en weer verharden. Beide kanten worden sterker, ook islam. Gematigd links / rechts doet aan judo. Ze bewegen mee met islam. Trekken het naar binnen, het westen in. Gevolg: islam verwestert en zal hetzelfde lot als andere religies ondergaan: uitdoving.

  Gematigd links / rechts is slim bezig. De grootste ‘vijand’ van de islam is de PvdA. De PvdA speelt een slim en vals spel met de islam. PVV e.d. maken de islam sterk. De PVV is wat dat betreft een trouwe bondgenoot van de islam.

 2. Cool Pete schreef:

  Heel goed artikel. En heel nodig.

  Telkens blijken mensen nog steeds niet te weten en daardoor niet te snappen, dat het
  mohammedanisme een totalitaire, doctrinaire “leer” is, die suprematistisch en geestelijk gesloten is; die zich zelf als volgt ALTIJD gelijk geeft:
  Schematisch:
  1. de “leer” staat vast en heeft altijd gelijk
  2. wie kritiek [ of erger ] heeft, is een vijand van de “leer” en moet dus dood
  3. zodat de “leer” altijd gelijk heeft en zegeviert
  De “leer” kan, mag en zal zich nooit ontwikkelen, veranderen of aanpassen. Dat verbiedt de “leer”.
  Bestudeer de geschriften, de inhoud, de werkwijze en de
  geschiedenis ervan – en je zult de parasiterende, destructieve “inhoud” zien …………………
  Het is een plagiaat en persiflage op oudere perzische-, joodse- en christelijke bronnen; het heeft geen eigen inhoud; het is geen “godsdienst”, maar een veroverings- en oorlogsleer.
  Islam = wereld-kalifaat + sharia, middels jihad.
  Voor jihad zijn ALLE denkbare middelen geoorloofd: van slachtoffer spelen tot misleiding
  tot onderwerping tot slaven-handel tot geweld tot moorden tot genocides.

  OF het mohammedanisme vestigt zich wereldwijd, OF het wordt verslagen.
  Helaas, helaas, helaas — het is niet anders — helaas, helaas, helaas

  Wie de vrijheid niet verdicht, is haar niet waard

 3. Cool Pete schreef:

  2 typo’s:
  – geen eigen inhoud = geen eigen betekenis
  en
  – Wie de vrijheid niet verdedigt, is haar niet waard

 4. Frans Groenendijk schreef:

  @Dirk Tree
  U geeft een mooie samenvatting van de boodschap van de NPO en de meeste politieke partijen vertegenwoordigd in het Nederlandse parlement.
  De crux zit in het dogma: ” islam verwestert”. Men verwart daar ‘islam’ als ideologie, en de mensen, de moslims. Iedereen kent voorbeelden van mensen met een mohammedaanse achtergrond die zich westers gedragen, soms zelfs mensen die seculariseren, of dat nare gedachtegoed helemaal afschudden.
  De ideologie ‘van Mohammed’ verandert echter niet.
  Misschien nog wel pijnlijker is dat andere, in wezen racistische, dogma: niet-westerlingen hebben geen plannen, ondernemen geen acties, hebben geen gedachtegoed; ze reageren slechts.
  Zie ook de laatste regel van mijn bio.

 5. Willem Seepma schreef:

  @Dirk Tree
  De islam staat vijandig tegenover ALLES wat niet-islam is. “Islam verwestert” komt uit de koker der onwetendheid, Verdiep u er eens in en u komt, voorop gesteld dat u niet suïcidaal bent, tot een ander conclusie.

  De koran is eeuwig, perfect en universeel, volgens de koran zelf. Er mag nimmer iets in worden gewijzigd. Dus er kan nooit sprake zijn van een soort reformatie zoals de naïeve niet-mohammedaan denkt. Hoe groter de mohammedaanse gemeenschap, hoe gewelddadiger zij wordt.

  Mohammed is het perfecte voorbeeld voor elke mohammedaan, tracht eens wat feiten van de man te vergaren door in de mohammedaanse literatuur te lezen en de geschiedenis te achterhalen uit de periode van deze Mohammed. Ga ook eens na hoe de islam over u denkt wanneer u Allah en Mohammed verwerpt…
  Soerah/hoofdstuk 9 uit de koran helpt u zeer goed betreffende uw beeldvorming.

  Bewapen u met kennis is mijn devies!