DE WERELD NU

Wat en met wie koerst FvD straks in het EP?

FvD

Belandt FvD dadelijk in een EP-fractie die vol overtuiging de klimaatreligie aanhangt? Het zou zo maar kunnen.

Eerlijk is eerlijk, het is de verdienste van Baudet dat er nu debat plaatsvindt in de Tweede Kamer over klimaatbeleid, iets wat de PVV ondanks vele verwoede pogingen niet lukte door het jammerlijke de facto cordon sanitaire tegen de meeuwenclub. Het zij zo. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen – afgedwongen door Baudet – wat toch een beetje duidt op een politieke klimaatverandering. Het FvD van Baudet wil ook dat Nederland zich terugtrekt uit het klimaatakkoord van Parijs. Hoe duidelijk kun je zijn naar de kiezers. Naar de kiezers hier in Nederland dan. Maar wat wordt het effect van deze politieke klimaatverandering in de polder zo dadelijk op EP-niveau? Het is goed hoor, dat er alleen al hier in ons parlement een keer over gesproken kon worden, maar gaat dat klimaatkritische geluid daar in Brussel niet erg homeopathisch verdund worden?

Kijken we naar dat Europese politiek universum dan zijn er redenen om ons toch ongerust te maken. In mei komend jaar mogen ook de Nederlanders weer naar de stembus voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Weet het Forum voor Democratie daar de gunst van de kiezer te winnen en dit te verzilveren in een zetel (of meer?) in dat Europees Parlement, dan is de volgende vraag in welke Europese fractie het FvD zal landen. Forum-lijsttrekker Derk Jan Eppink is hierover zo glibberig als een paling. Herhaaldelijk stelde hij na vragen van leden op het partijcongres dat de keuze voor een EP-fractie “nog fluïde” is, maar steeds vaker zie je bij berichtgevingen van derden dat FvD bij ECR gerekend wordt en dat FvD dat bij herhaaldelijk navragen niet tegenspreekt.

Baudet’s Forum is nauw verbonden met de door haar EP-lijsttrekker Derk Jan Eppink opgerichte ACRE, de Alliantie van Conservatieven en Hervormers in Europa, een Europese centrum-rechtse, eurosceptische politieke partij. Eppink was al kind aan huis bij FvD voordat het een politieke partij werd en gaf daar regelmatig lezingen in het fameuze ‘keldertje van Baudet’. In die tijd, in 2015 al, ontving het Forum voor Democratie reeds 25.000 euro subsidie van koepelpartij ACRE. Op haar beurt is ACRE weer verbonden met de EP-fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), waar ook de SGP en ChristenUnie deel van uitmaken.

Koerst een FvD als lid van de Europese ECR-fractie dan niet richting een vorm van kiezersbedrog? Die kwalificatie gaat vooralsnog te ver; daarover kan men pas iets zeggen na de verkiezingen in mei en na de politieke keuzes die dan gemaakt worden. Maar een spagaat kun je het wel noemen. Terwijl het Forum zich op het Nederlandse parlementaire thuisfront keihard verzet tegen de klimaatwaanzin, omarmde het ECR op de laatste klimaatconferentie COP24 in Katowice juist de klimaatdoelen van Parijs en de VN-klimaatagenda. Hieronder de tekst van de ECR-gedelegeerde in Katowice op de ECR-site, die voor zich spreekt:

“Our objective will be to finalise the implementing guidelines and the technical rules of the Paris Agreement, the so-called “Rulebook”, so that implementation can start in practice in 2020. Our work will help to set global climate and energy policy for the coming years.

During the discussions in Katowice I will focus on exchanging views on the ways of mitigating the disastrous impact of climate change on our local communities. The unprecedented frequency and cost of natural disasters is affecting all of us. What is worrying is that disasters are becoming more severe, more frequent and more costly.”

Hoeveel duidelijker kunnen we een geloofsbelijdenis voor de klimaatreligie hebben? Op een conferentie als COP24 in Katowice staat daar dus een ECR-gedelegeerde namens de ECR te spreken, te stemmen en te tekenen. Ondertussen staat hier in de Tweede Kamer Baudet theater te maken met zijn ECR-partner en ChristenUnie-poeproepende klimaatopponent “complete and utter bullshit; volslagen poep” Eppo Bruins.

Het Forum voor Democratie is aan de kiezers uitleg verschuldigd over de keuze die het gaat maken voor een mogelijke deelname aan een EP-fractie vol diehard klimaatgelovigen, die uitvoering gaan geven aan het klimaatakkoord van Parijs. Nota bene een klimaatakkoord, waar op die COP24-conferentie in Katowice nog twee linke bepalingen toegevoegd zijn, met als insteek dat rijke westerse landen – op voorhand zelfs – gaan betalen voor de gevolgen van toekomstig “slecht weer” in arme landen. Waanzin ten top.

Laat Forum voor Democratie snel duidelijkheid verschaffen over deze kwestie. Het is tot nu toe op de goede weg geweest; het zou mooi zijn als datzelfde klimaatverhaal ook op Europees niveau geloofwaardig en consequent gebracht wordt.

 

11 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Alle conservatieve /’rechtse’ / traditioneel christelijke /
  ouderwets liberale, behoudende, technologische /
  constructieve / realistische partijen, groepen en personen

  MOETEN SAMENWERKEN , OP GROTE LIJNEN :
  – behoud Westerse beschaving
  – mohammedanisme verbieden
  – [ illegale ] massa-immigratie stoppen
  – alle zgn. “klimaat-plannen” stoppen.

 2. Cool Pete schreef:

  Dus :
  – in Nederland : FvD + PVV + SGP + vele groeperingen en personen.
  – idem in de Europese landen :
  van Noorwegen t/m Spanje
  van Engeland t/m Polen
  van Ijsland t/m Griekenland.

 3. Erik schreef:

  Ik schrik me rot, toch maar PVV voor de zekerheid dus.

 4. Karina schreef:

  ECR: Zijn inderdaad Groene Gekkies.
  ChristeUnie en later SGP zijn bij deze partij aangesloten. In 2016 is AfD uit de fractie gezet (te rechts). Naar mijn idee hoort SGP (de loopjongen van CU) daar al niet thuis. Laat staan FvD. Ik hoop dat dit maar geruchten zijn. Weer zal dan een partij die staat voor democratie en nationaliteit niet meer dan een slappe hap in Brussel zijn.

 5. Carthago schreef:

  Als fvd hun momentum wil blijven vasthouden kunnen ze de correcte volgpolitiek maar beter verlaten en met een rechte rug achter meer standpunten van de PVV gaan staan ipv de PVV als concurrent zien .Grootmoedigheid komt voor de val.

 6. GekeTulp schreef:

  Heerlijk al die afbraakstukken mbt FvD op Veren of Lood. En zo lekker slim doorgedacht ook. Levert zo veel op ook voor rechts.

 7. Hannibal schreef:

  @Geke Tulp
  Heilig verklaren is aan een ander loket. Bij ons gaat dat voorlopig niet open.

 8. GeleTulp schreef:

  @hannibal wie zei er heiligverklaring? Al net zo zwart wit als de schrijver van deze stukken.

 9. Dick Kraaij schreef:

  Ik kan bevestigen: bleekgezicht Peter van Dalen, in naam vreselijk eurosceptisch, hij spreken met gespleten tong.

  Trouwens, dat doen inmiddels heel veel CU’ers, Gert-Jan Segers en partijvoorzitter Piet Adema voorop. Enkele jaren heeft het ledencongres van de partij een motie aangenomen met als strekking dat samenwerking door de CU met D66 en PVV in gelijke mate moeilijk ligt vanwege de grote inhoudelijke verschillen. Intussen is Segers met Pechtold in bed gekropen, al meloenen slikkend, en is een poging tot lokale formatie in Den Helder tussen o.a. CU en PVV gefatwaad door Adema.

  Als CU-lid heb ik beide laatste gelegenheden voor het EP, PVV gestemd, en wel op Lucas Hartong. Deze kan bevestigen dat hij door Peter van Dalen meermalen is tegengewerkt. Het is duidelijk dat beide EP’ers in verschillende fracties opereerden, dat is legitiem. Van Dalen wekt echter stellig en voortdurend de indruk op geen enkele manier met “verkeerde populisten” geassocieerd te willen worden. Dat ligt kennelijk niet lekker bij een groot deel van de huidige achterban. De oekaze van Adema tegen de CU Den Helder bevestigt dit alleen maar.

  De CU doet hier meer dan het gewone profileren en onschuldig polariseren. Voor de slogan Samenwerken JA, Superstaat NEE valt veel te zeggen. Iedere kiezer moet vervolgens voor zichzelf bepalen of Van Dalen c.s. dit voldoende waarmaken; zij vinden hun strategie natuurlijk zelf goed genoeg. Het is alleen de vraag of een andere ‘eurofobe’ tactiek, die meer met gestrekt been tegen de huidige, ever closer union ingaat, zoveel slechter is. Laat staan moreel niet in orde. Van Dalen zou er beter aan doen de kaken wat vaker op elkaar te houden over de PVV en zich te onthouden van subversieve acties tegen andere eurosceptici. Beter ware het de toon tegen Guy en Sophie en Juncker c.s. anderzijds nog wat meer opvoeren. Pick your battles en besef wie de echte vijand is.

  Hetzelfde geldt voor EP-kandidaten van de FvD enerzijds en die van PVV anderzijds. Erken elkaar verschillen en praat vrijelijk over de beste opties om de EUSSR te lijf te gaan, maar breek elkaar niet af.

  Of ik met de EP2019 PVV of bijv. SGP ga stemmen, zou ik nu nog niet weten. Het staat natuurlijk iedere (zwevend) kiezer vrij om met de PS2019 (= EK2019) FvD te stemmen, en twee maanden later iets anders. Zolang het maar bijdraagt aan #StemZeWeg. Allereerst de Ruttisten, en liefst ook de eurofielen. En laten we wel wezen, een eurofoob EP zou prachtig zijn, maar zijn macht is nogal beperkt.

 10. Gerton van Unnik schreef:

  @Dick Kraaij “Word.” Zoals de Amerikaanse street talk placht te zeggen.👍🏼

 11. Frank Tuijnman schreef:

  Iedere fractie keuze heeft nadelen. Auteur benadrukt eenzijdig de nadelen van de gemaakte keuze, zegt niets over de voordelen, zegt niets over alternatieven en de nadelen daar van, en beperkt zich alleen tot het criterium klimaatbeleid. Dat is wel erg mager om te oordelen dat FvD een verkeerde keuze maakt.