DE WERELD NU

Waarom ontbreekt het De Nieuwe Zuil aan praktische initiatieven?

De Nieuwe Zuil

Sid Lukkassen houdt een pleidooi voor zijn geesteskind De Nieuwe Zuil om als motor voor een nieuwe beweging te gaan functioneren.

Ongeveer één derde van Nederland heeft sterk realistische denkbeelden. Grosso modo is men klaar met massa-immigratie, islamisering, jezelf blauw betalen voor nauwelijks rendabele ‘duurzame technologie’ en de denkbeelden van de maakbare samenleving. Super veel mensen hebben door dat de berichtgeving door de mainstream media, links-ideologisch is gekleurd. Toch ontbreekt het vooralsnog aan levendige alternatieven.

Hoe kan het dat het, ondanks brede bewustwording op de rechterflank, het vooralsnog ontbreekt aan praktische initiatieven?

Maatschappelijk middenveld en politieke kernen
* De PVV is geen ledenpartij en heeft het nooit nagestreefd om bijvoorbeeld actief te zijn bij burgemeestersbenoemingen, de VNG, eigen journalistieke centra of onderwijsplatformen, en heeft hierdoor nauwelijks aanwezigheid op het maatschappelijk middenveld; FvD poogt dit op te bouwen maar moet eerst zien een substantieel aantal zetels zeker te stellen. Dit is om fondsen binnen te laten druppelen die kunnen worden gebruikt om initiatieven op te bouwen.

Sociaal kapitaal kiest voor veiligheid en macht
* Ambitieuze zielen kiezen eerder om zich aan te sluiten bij mainstream netwerken omdat daar nu eenmaal te halen zijn: subsidies, carrières, statusvolle baantjes, aantrekkelijke partners, positieve media-aandacht. Als oppositionele kracht moet je het toch stellen met laagwaardiger menselijk kapitaal. Je vist namelijk eerder op ‘verliezers van de globalisering’, wat wil zeggen: mensen met een gemiddeld lage(re) sociale mobiliteit. Dit wordt een self-fulfulling prophecy: winnaars trekken winnaars aan, losers trekken losers aan.

Zelfs als je bijvoorbeeld een rijke ondernemer hebt, die ‘binnen is’ en financieel totaal onafhankelijk kan opereren, en dus bijvoorbeeld PVV of FvD zou kunnen aanprijzen; dan zie je vaak dat dit soort mensen nog prestige op het spel hebben staan. Ze zijn dan bijvoorbeeld gevoelsmatig betrokken bij een business club of een Rotary, en zouden daar met de nek worden aangekeken. Hierom komen ze niet ‘uit de kast’.

Iets vergelijkbaars speelt voor leger en politie. Deze mensen zien dagelijks dat multiculturalisme, normvervaging en massa-immigratie hun werk gaandeweg totaal onuitvoerbaar maken. Echter zij zijn door het kartel geselecteerd op hun bereidwilligheid om orders uit te voeren en zijn ook zo gedrild; hierdoor zijn ze vaak cognitief dissonant en durven zich niet openlijk tegen hun broodheer – de staat – uit te spreken.

Hierom is het beter om high potentials te werven uit volkswijken en weinig energie te besteden aan gearriveerden. Dit wil zeggen: richt je op mensen die qua netwerk niet te cancelen zijn omdat hun hele familie realistisch denkt. En dan in deze mensen investeren qua praktische opleiding en ideologische vorming.

Mensen uit elite-netwerkjes blijven altijd cancelbaar, zoals de Common Sense Society bewijst. In een zaaltje samen zijn de leden van dit deftige gezelschap knetter reactionair, op hun werk houden ze netjes hun mond. Conservatieven in de hogere klassen zijn zoals de homoseksuelen in de romans van Proust; ze herkennen elkaar nooit openlijk, maar altijd via een spel van vluchtige blikken.

Corona maatregelen belemmeren fysiek treffen
* Door de Corona-maatregelen is het onmogelijk om lijfelijk bijeen te komen. Precies het persoonlijk treffen met gelijkgezinden is de meerwaarde die mensen betrekt bij een Nieuwe Zuil. Zonder mogelijkheden om in groepen bijeen te komen, is het moeilijk om momentum te vinden voor praktische initiatieven op soeverein-realistische leest.

Limited Views Bans
* Het deugen van de algoritmes van Big Tech maakt het moeilijk om veel bereik te genereren met digitale initiatieven en virtuele content die buiten de ideologie staat van de kartelkrachten.

Individualisme versus collectivisme
* Rechtse individuen zijn genetisch meer geneigd tot individualisme, zelf nadenken en eigenstandig oordelen; linkse individuen meer geneigd tot conformisme en collectivisme, ‘volg de groep en doe wat fijn voelt’. Dit heeft tot gevolg dat links optrekt in gesloten rangen, rechts is als het Mexicaanse leger (zie de huidige politieke versnippering op rechts). Individuele rechtse voetsoldaten zijn sterker dan linkse, maar door hun gebrek aan standvastigheid, groepssolidariteit en coördinatie wint links het toch altijd.

Het kan zijn dat het collectivistische karakter van ons tijdsgewricht – en de technologie die dit tijdsgewricht medieert – per definitie in het voordeel is van links. Allemaal samen digitaal verbonden via sociale media waar korte termijn prikkels en emotie content de conversatie bepalen.

Slotsom
Wat het aansluiten bij nieuwe praktische initiatieven betreft, zal een groot deel van het volk gewoon in de pas willen lopen no matter what. Zij deugen niet eens omdat ze ideologisch woke zijn, maar vanuit opportunisme. Ze willen geen carrièrekansen missen en blijven veilig in het midden zitten.

Dan is er een groeiende groep mensen die steeds meer immuun wordt voor framing en voor citaten die door de media uit hun verband worden getrokken. Dit zijn realistische mensen die door het deugvertoon heen prikken en blijven staan waar ze staan. Lees Ibn Khaldûn (de Muqaddima): elke omwenteling begint met een kleine vastberaden groep diehards. Het huidige maatschappelijk klimaat schept die groep vanzelf.

Sommige ‘conservatieve’ intellectuelen hebben hun bedenkingen tegen de Muqaddima; dit is omdat ze te fatalistisch zijn om onder ogen te kunnen zien, dat uiteindelijk fysieke overmacht bepaalt welke ideeën binnen de geschiedenis aan het langste eind trekken.


Volg Sid nu ook via Telegram en via de nieuwsbrief op www.sidlukkassen.com – schrijf u in, en check regelmatig de mapjes ‘spam’ en ‘reclame’. Sid put veel morele steun en inspiratie uit zijn lezers, die hem altijd weer stimuleren om ‘against all odds’ door te ploeteren tegen het stugge systeem. Doe mee via BackMe!

Meer van Sid Luikassen en de Nieuwe Zuil vindt u hier.

6 reacties

 1. Gerrit Joost schreef:

  Ik zie een van de drie zuilen van Forum voor Democratie op het plaatje. Het logo voor verandering van het platform heeft zelfs vier zuilen.
  – De meeste mensen zijn geen ideeënfabrieken en ontwikkelaars
  – Voor grote interessante projecten is er geen politiek platform. Het klimaatakkoord moest er halsoverkop worden doorgedramd, zonder naar de plussen en de minnen te kijken. De Blue Energy-technologie op de afsluitdijk krijgt weinig aandacht. Bij toepassing op grote schaal kan Blue Energy voorzien in ongeveer 5 procent van de wereldwijde energiebehoefte. Voor een opstelling in zee en het verversingskanaal bij Katwijk heeft de politiek geen geld over (daar is schoner water, het Waddenzeewater is vuiler). Blue energy is weersonafhankelijk en levert 24/7 stroom op.
  – Ondernemen wordt steeds moeilijker (in deze tijd helemaal), regelgeving belet proefopstellingen en je ontvangt eerder tegenwerking dan medewerking van de overheid. Geen ambtenaar wil zijn handen branden.
  – Daarnaast wordt je moedeloos van al die instromers die de ruif leeg eten. Je denkt het zal mijn tijd wel duren. Leeghwater droeg water naar de zee en maakte polders. Simon Stevin bedacht de decimale breuk. In kleine bootjes voeren we de wereld over. We hadden durf en waren mannen stavast. Nu knipmessen we voor Brussel en laten we met ons ringeloren, we geven ons geld weg en laten onze cultuur slopen. Voor praktische doeners met een zolder vol innovaties heb je een positieve golf nodig die iedereen enthousiast maakt om aan te pakken. We zitten nu gevangen in een angsthazencultuur wachtend op de volgende negatieve virusgolf.

 2. scherpschutter1943 schreef:

  Aangezien er verder geen oplossingen voor al deze problemen te verwachten zijn, komt volgens nu alleen nog maar het recht, uit de loop van een geweer. Aangezien de boven ons gestelden vreselijk bang van ons zijn zullen ze alle machtsmiddelen gebruiken om te voorkomen dat het volk zich organiseert en bewapend. Nee, dan Tsjechie, daar wordt het voor handen hebben van een vuurwapen zelfs gestimuleerd omdat dat land een regering heef en politici waar ze de bevolking WEL vertrouwen.

 3. Neef Jansen schreef:

  Nederland is een land met een verzorgingsstaat die mogelijk is op basis van een krachtige wereld van onderneming, en deze combinatie maakt dat Nederland gunstig scoort in o.a. de Human Development Index en de Social Progress Index. In dit land is bij vergissing de islam naar binnen getakeld en deze islam maakt zich op om heel deze cultuur aan zich te onderwerpen, uit te buiten en uiteindelijk te vernietigen en te islamiseren. De reden waarom de islam dit doet is na te lezen in de islamitische doctrine, de islamitische geschiedenis en de huidige islamitische daden. De islam is als een algoritme van destructie en dood, en iedere politieke partij die het werkelijk goed voor heeft met Nederland, die zal met alle macht proberen dit land en z’n bewoners en cultuur te verdedigen tegen de islam. Dus niet zozeer tegen moslims, want die zijn eigenlijk maar slachtoffer van die islam, maar tegen de doctrine, de idee, de ideologie. In namelijk die ideologie tref je o.a. het volgende het volgende: “Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5. “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123. Koran 9:33. “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.” Koran 2:19 “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.” Koran 8:12 In de islamitische doctrine zijn nog veel meer van dit soort uitspraken te vinden. En deze uitspraken moet je serieus nemen, want in de islam geldt dat als je ze niet actief naleeft of niet stilzwijgend de naleving ervan ondersteund, dat je dan moet worden gedood.

 4. Cool Pete schreef:

  Iedereen die conservatief / opbouwend / vrijdenkend / Westerse waarden /
  democratische rechtstaat nastreeft :
  allemaal SAMENWERKEN :
  PVV, FvD, Nieuwe Zuil, Code Oranje, Ongehoord Nederland, enz.

  Eventueel in een “schaduw kabinet”.

 5. Cornelia schreef:

  @Cool Pete,
  Inderdaad, stoppen met zeuren over verschillen, de globalisten zijn zeer divers van elkaar, maar hebben één ding gemeen. Ze geloven allemaal in een paradijs, een utopische wereld op basis van de 17 SDG’s van de VN, de grondlegger van het globalisme.

  De drijvende kracht achter deze Nieuwe Zuil is realisme en gezond verstand.
  Alle bovengenoemde organisaties hebben één ding gemeen, ze werken allemaal vanuit realisme en gezond verstand.

  Het maakt dus niet uit welke smaak je kiest.
  Het gaat er om dat gezond verstand, waarheid en realisme jullie drijvende kracht moeten zijn.
  En als je dat eens van dichtbij bekijkt, dan zie je dat er niet zoveel verschil in de PVV, FvD, Nieuwe Zuil, Viruswaarheid, en de inmiddels tientallen websites van individueel onderzoek van échte journalisten, wetenschapper en intellectuelen.

  Dus PVV, FvD, Nieuwe Zuil, Code Oranje, Ongehoord Nederland, enz…..

  Jullie zijn ALLEMAAL de Nieuwe Zuil.
  Het is niet zomaar een club of een website, het is een leidraad voor de toekomst, een toekomst op basis van gezond verstand en realisme.

  Hoe het een en ander vorm moet krijgen kun je lezen in het boek “Kerkgangers & zuilenbouwers” geschreven door de auteur van deze bijdrage. Ik mag vast geen reclame maken, maar vragen om de auteur eens een mail te sturen hoe je aan dit boek kunt komen is volgens mij geen probleem. 🙂

 6. Johan P schreef:

  @Cornelia
  Mooi artikel en een interessante reactie.
  Echter, ik ben bang dat het verspilde moeite is. De geschiedenis laat duidelijk zien dat er vrijwel nooit een dergelijke omwenteling plaatsvindt zonder dat die door geweld wordt afgedwongen.
  Grote politieke veranderingen komen slechts doordat het volk de heersende klasse hardhandig duidelijk maakt dat het genoeg is geweest. Veranderingen binnen het stelsel zijn uitermate zeldzaam. Of het nu gaat om het feit dat de gilden meer macht kregen door oorlogen te steunen, of de reformatie, of de diverse onafhankelijkheidsoorlogen.
  Wanneer een heersende klasse zich zodanig heeft genesteld zal die er alles aan doen om hun macht te behouden. Onderdrukking, uitsluiting, opsluiting, financiele repressie, bedrog en propaganda worden allemaal ingezet om de status-quo te behouden. Slechts als het volk doorkrijgt dat het geen keus meer heeft en zich echt in zijn bestaan voelt bedreigd zal het veranderingen afdwingen.
  Jammer, maar helaas. Iedereen die nog steeds blijft denken dat het zal wijzigen doordat er binnen het systeem iets kan worden veranderd zal bedrogen uitkomen.