DE WERELD NU

VOLT – politiek via de rechter is bezopen

VOLT

Zoals VOLT via de rechter de interne gang van zaken uitvecht is volkomen bezopen. Dat een rechter er in meegaat zoveel te meer.

De manier waarop partijen hun interne gang van zaken regelen is hierdoor wel op heel vreemde wijze onder druk gekomen. Zeker aangezien mevrouw Gündoğan uit een driemansfractie werd gezet, waardoor derhalve de voltallige fractie heeft ingestemd met het verwijderen van mevrouw Gündoğan. De uitspraak van de rechter suggereert nu dat iemand die op een lijst is gekozen niet zonder zwaarwegende redenen buiten een partijfractie kan worden gehouden. Dat lijkt me zo op het eerste gezicht in directe tegenspraak met het persoonlijke mandaat dat elk Kamerlid wettelijk wordt geacht te hebben.

VOLT

Ook opmerkelijk is dat de zaken procedureel niet waren geregeld:

Volgens de voorzieningenrechter heeft VOLT “te voortvarend een onjuiste weg” bewandeld. “De statuten van de partij en het reglement van de fractie bieden voor een schorsing geen juridische grondslag en het schorsingsbesluit had alleen al daarom nooit genomen mogen worden”, zegt de rechter.
Ze voegt eraan toe dat er ook inhoudelijk onvoldoende basis was voor een schorsing. Volgens de uitspraak mocht VOLT naar aanleiding van de eerste melding van grensoverschrijdend gedrag wel actie ondernemen, maar kan een schorsing zonder deugdelijke uitleg waarom, zonder de aard van de klachten toe te lichten en zonder enige vorm van hoor en wederhoor, niet door de beugel.

De ironie is dat de uitspraak van de rechter nog het meest lijkt te zijn geënt op het arbeidsrecht. Maar, heb je als gekozen Kamerlid een arbeidsrelatie met je toekomstige fractie? En mag je daar dienovereenkomstige eisen aan stellen?? Deze rechter lijkt dat te vinden.

VOLT

Dat Dassen braaf gaat doen wat de rechter hem hier beveelt was te verwachten – veel keus heeft hij niet meer. Met name nu de rechter kritiek uitte op de inhoudelijke gang van zaken die leidde tot de schorsing van Gündoğan. Maar of dat hier ooit nog een vruchtbare samenwerking uit voort zal komen?

Enfin, het wachten wordt wat de mediator voor deze mensen kan doen. Daarna kun je verwachten dat VOLT de interne regels formaliseert, en beide partijen ergens komend jaar in goed overleg alsnog uit elkaar gaan.

2 reacties

  1. N.G. schreef:

    Waarom heeft de rechter zich niet niet niet-ontvankelijk verklaard.? Dit vonnis lijkt me een ‘innovatieve’ schending van de trias politica.
    Of gaat het hier om een soort misplaatste vrouwen-solidariteit.?
    Het is wel typisch des Volts om eigen vrijheid in te leveren voor iets ‘hogers’ i.c. de rechter; immers ze willen onze Nederlandse soevereiniteit ook overdragen aan de Eu.

  2. Niets is wat het lijkt schreef:

    Hoeveel ‘volt’ verdraagt een mens voor hij er aan bezwijkt?