DE WERELD NU

Vaccinaties, Corona en complotpaniek

Vaccinaties

De paniek over vaccinaties voor Corona is immens. In Europa zal ongeveer één derde van de inwoners vaccinatie weigeren, zo blijkt. Frans Groenendijk dook er in.

Twee keer eerder schreef ik hier op VoL een stuk dat sterk ‘Corona-gerelateerd’ [1] was: in maart 2020 en in oktober 2020. Dit stuk begint over de man waarmee Mark Rutte hierboven glunderend op de foto ging. Maar dat is alleen de ‘warming up’ van dit lange stuk.

Een hoofdonderwerp is het fenomeen complottheorie en opvallende aspecten van de waarschuwingen daartegen. Het tweede hoofdonderwerp is vaccins in het algemeen, corona-vaccins respectievelijk het mRNA-aspect daarvan meer in het bijzonder. Dan volgt de rol van de Chinese communisten en hun vele vrienden. Ik sluit af met ‘samenvattende kanttekeningen’ bij een tamelijk nieuw alarmerend bericht over vaccins.

Innovaties overnemen
In de vorige eeuw werkte ik een kleine 15 jaar in de ICT. Iedereen die toen werkzaam was in die sector en enigszins geïnteresseerd in de ontwikkeling ervan en/of in maatschappelijke vraagstukken, was ervan op de hoogte: de rol van Bill Gates was niet die van de spreekwoordelijke whizzkid. Hij was van de slimme contracten en de slimme overnames. Overnames van echt innovatieve bedrijven, bedrijfjes en van patenten door Microsoft, dat werk. Meneer Gates is ongetwijfeld een hoogbegaafde man, misschien nog wel hoger dan Vladimir Iljitsj of Adolf Schicklgruber waren, beter bekend onder hun latere namen Lenin en Hitler.

Ik vermoed dat tegenwoordig een kroeggesprek met Gates maar zelden oninteressante momenten kent. Wat bijvoorbeeld te denken van zijn plannen om zonsverduisteringen te veroorzaken? Het is gedurfder dan de plannen van de ingenieurs van Hitler om in het stroomgebied van de Congo een stuwmeer te vormen met een oppervlakte ongeveer 10 keer zo groot als alle stuwmeren vandaag de dag bij elkaar! [3]

Het opperen van dat soort plannen is – eufemistisch uitgedrukt – nogal ambitieus. Daar is op zich niet veel mis mee; Aan de bar zeker niet. Sterker nog: ambitie is op zich onmisbaar voor vooruitgang.
Zelfs een bescheiden experiment op dat gebied van zonsverduistering zou ik niet hysterisch en/of principieel afwijzen. Op basis van mijn inschatting van wat Gates voor iemand is, wijs ik het al wel af. Indien ik daadwerkelijk betrokken was bij besluitvorming erover, bijvoorbeeld als parlementslid van Zweden of gemeenteraadslid van Kiruna, zou ik me, gewapend met een forse dosis wantrouwen, me er eerst verder in verdiepen.

In het gelinkte artikel van de organisatie achter dat experiment, is sprake van resultaten van “the societal engagement process“. Het hanteren van zo’n begrip wakkert mijn wantrouwen aan. Ik ben zelfs geneigd het te vertalen als: “het eenvoudige volk erop voorbereiden”. Ik heb me dus ook maar geabonneerd op de e-mails voor “… more information and future updates on the SCoPEx Advisory Committee’s work…”.

Maar wat voor mens denk ik dan dat Bill Gates is? Hoewel vroege filmpjes met hem suggereren dat hij op zijn minst vreemde, aan narcisme verwante trekjes had, denk ik zeker dat hij geen slecht mens van geboorte is. En ik weet eigenlijk nog zekerder dat hij niet gedreven wordt door de wens om nog meer miljarden bij elkaar te sprokkelen.

Heel recent ontdekte ik pas dat hij en Melinda (maar liefst drie!) kinderen hebben. In hetzelfde artikel las ik dat ze hebben vastgelegd dat dat drietal slechts een fractie zal erven van het immens grote vermogen van hun ouders.

Ik vrees dat veel mensen –Nederlanders nog meer dan Amerikanen– dat als iets positiefs opvatten. Nu heb ik zelf helemaal absoluut niets met snobisme. Ik kan me best voorstellen dat het prettig is om heel rijk te zijn, even rijk of nog rijker dan Joe Biden, zeg maar. Maar wat als je dan zo’n zoon als Hunter hebt? Of je huis is zo groot dat je gewoon echt niet zonder schoonmaakpersoneel kunt? Dan woon je trouwens in een paleis, niet in een huis.

Toch heb ik liever te maken met mensen die dol zijn op belachelijk veel geld en het verzamelen van kostbare dingen, dan met mensen die – al dan niet verveeld, al dan niet ‘religieus’ geïnspireerd – besmet zijn geraakt met grenzeloze machtswellust. Juist hoogbegaafde mensen kunnen dan in extreme mate ontsporen: denk aan Jeffrey Epstein of aan de top-ayatollahs in Iran. Ik wilde eerst ook iets schrijven over mensen die eenzaam door hun paleis dwalen, maar zag daar vanaf. Totdat ik één dag later las dat Bill en Melinda gaan scheiden en ik zag wat Bill daar zelf over twitterde:

Vaccinaties

Nog weer enkele dagen later hoorde ik een stevig onderbouwd verhaal over het gegeven dat meneer Gates –met medeweten van zijn formele echtgenote– al decennia lang een soort bijvrouw heeft en nog weer een dag later dat die echtscheiding van hem er al lang aan zat te komen vanwege Gates’ vriendschap met voornoemde Jeffrey Epstein. Hm.

Het kiezen van je foto-vrienden
Wat bezielt mensen als Rutte om graag op de foto te gaan met mensen als Bill Gates? Mogelijk spelen begrijpelijke overwegingen ook een rol. Er is tenslotte geld te halen bij meneer Gates. Indien je geld kunt binnenhalen voor iets waar jij als politicus voorstander van bent en daarvoor op de foto moet met de filantroop in kwestie: wanneer moet je dat niet doen? Er zijn echt heel véél mensen die op enige schaal ook aan netwerken doen en dat netwerken staat per definitie voor contacten opbouwen en onderhouden met mensen die interessant zijn met het oog op andere connecties, macht, geld.

Maar soms krijg je de indruk dat er mensen zijn die willen laten zien: “Wij zijn niet zo maar belangrijk en beroemd: wij kennen zelfs de mensen die echt buitengewoon vermogend en/of beroemd zijn. Wij schurken dus echt aan tegen de klasse van de allerbelangrijksten”.

In dit verband is het trouwens goed om te bedenken dat er wel een verschil bestaat tussen netwerken (als werkwoord) en het smeden van complotten, maar dat er ook een forse overlap is. Ik parafraseer een passage uit mijn stuk van oktober:

Hoe je je kritiek of verontrusting over het gebeuren rond de vaccins ook formuleert: je krijgt bijna automatisch stempels zoals ‘wappie’, ‘deplorable’ of ‘complotgekkie’. Nu is de suggestie dat er géén complotten gesmeed worden even absurd als de suggestie dat Trump dom is of Baudet een nazi. Op elk moment van elke dag wordt er door kleine en grote groepen mensen naarstig verder gewerkt aan miljoenen afspraken. Afspraken die niet volledig openbaar en transparant zijn. Al die mensen zijn dus bezig met het smeden van complotten of complotjes. Van geschift complotdenken is pas sprake wanneer mensen op zoek gaan naar één allesoverkoepelend complot of zelfs menen dat gevonden te hebben. Wanneer elke (gedeeltelijke) weerlegging gepareerd wordt door het te bestempelen als bewijs van hoe allesomvattend het complot wel niet is.

En anderzijds, zo voeg ik er nu aan toe, wanneer er sprake is van omvattende plannen waar in alle openbaarheid over gesproken en geschreven wordt, is het gebruik van de term complottheorie, even geschift als tegenstanders (serieus!) afschilderen als ‘buitenaardsen’, als ‘reptilians’. Zie verder noot [1].

Bill Gates en polio in India
Meneer Gates komt in heel wat complottheorieën voor. Niet zo heel gek voor iemand voor wie het smeden van complotten en complotjes al heel lang zijn ding is, en wiens plannen na zijn werkzaamheden voor Microsoft nog aanzienlijk ‘ambitieuzer’ zijn geworden. Dat hij het zo goed doet in uit de bocht vliegende theorieën, is onder andere te danken aan een zogenaamde TED-talk die hij ruim tien jaar geleden gaf. Aan het begin daarvan drukte hij zich nogal ongelukkig uit. In die passage sprak hij in één adem over de noodzaak om de bevolkingsexplosie te stoppen en over meer vaccinaties, zonder daarbij zelfs maar te specificeren over welke vaccinaties hij het had.

Ik bekeek die TED-talk overigens nu pas voor het eerst. Meest verrassende voor mij was dat Gates daarin ook pleitte voor een veelbelovend alternatief voor de gangbare nucleaire reactoren: gesmolten zout reactoren. Voor zijn imago en geloofwaardigheid dan weer lastig dat hij zelf twee jaar eerder al heel direct betrokken was bij het opzetten van een belangrijke commerciële speler in dat veld: Terrapower. Hm.

In verdraaiingen van Gates’ uitlatingen zoals deze bijvoorbeeld – opgepimpt met herhalingen van en vertraging van zijn spraak bij de meest alarmerend geachte passages – wordt gesuggereerd dat Gates toen niet pleitte voor terugdringen van de bevolkingsexplosie maar voor terugdringen van de omvang van het aantal reeds geborenen [4]. Op internet zijn niet alleen veel verhalen in omloop waarin aan Gates steeds gruwelijker intenties worden toegedicht, maar ook verhalen die daarvan een soort spiegelbeeld vormen. Stukken waarin men zich niet beperkt tot het kalm weerspreken van die verdraaiingen maar die dan weer gruwelijke intenties van die verdraaiers in hun verhaal stoppen. Dan tref je een tekst als deze op de Huffington Post:

Doctored photographs falsely suggesting the Gates Foundation runs a “Center for Human Population Reduction” spread so widely that both Reuters and Snopes published articles debunking them. Anti-vaxxer and Pizzagate proponents began sharing old C-Fam articles as proof that Gates “Thinks There Are Too Many Africans.”.

Maar dat is bij lange na niet het meest kwalijke. De fanatiekste haat- en de-platforming campagnes richten zich namelijk niet op mensen die zaken verdraaien – al dan niet in het kader van een complottheorie – maar op mensen die juist uitzonderlijk goed geïnformeerd zijn en bijvoorbeeld helemáál geen tegenstanders zijn van vaccinaties in het algemeen. Mensen zoals Dolores Cahill.

Verderop meer over haar, maar eerst – nog in het kader van de verdachtmakingen richting Bill Gates – wat over ‘polio’ in India. Daarover zijn zeer alarmerend geformuleerde berichten te vinden; In overvloed. Er zijn ook veel tegenverhalen over te vinden van instellingen en groepjes die zich tooien met de naam fact-checkers; lees vooral dit nog eens: “ … spread so widely that both Reuters and Snopes published articles debunking them”…

Ik bekeek die ‘debunk-verhalen’ en ik bekeek die alarm-berichten over dit onderwerp. En inderdaad: de koppen bij die alarmisten zijn meer opgefokt. Echter: een link naar de eigenlijke kwestie vond ik niet bij de ‘fact checkers‘ maar bij de alarmisten! Met name dit informatieve, en (helaas?) serieus wetenschappelijke bericht: Correlation between Non-Polio Acute Flaccid Paralysis Rates with Pulse Polio Frequency in India [5].

Wat blijkt? Het ging niet over polio-vaccinaties als zodanig, maar om een verandering in het aantal polio-vaccinaties dat kinderen kregen. Het ging ook niet over minder gevallen van polio zelf als gevolg van verlaging van het aantal prikken, maar om minder gevallen van qua symptomen aan polio verwante aandoeningen. Het aantal kinderen dat mogelijk slachtoffer was van (te) veel polio-vaccinaties was kleiner dan wat de alarmisten erover schreven maar groter dan wat de ‘fact-checkers’ erover schreven! De eerste zin van dat wetenschappelijke artikel wijst er overigens op dat polio qua variatie in de mate waarin mensen er onder lijden, een opvallende overeenkomst heeft met SARS_CoV_2:

Surveillance of polio is complicated, due to the fact that 99% of those infected do not exhibit paralysis.”

Bill Gates is vanwege de publiciteit hieromtrent géén persona non grata in India; Wel zijn er maatregelen genomen om tegen te gaan dat ‘advisering‘ enerzijds en filantropie en verdienmodellen anderzijds, met elkaar vermengd raken.

Dolores Cahill
Een van de mensen die het meeste last heeft van het verschijnsel dat niet de vreemdste complotsnuiters, maar juist de best geïnformeerde, meest gewetensvolle critici van Hugo-de-Jonge-achtig overheidsbeleid worden aangevallen, heet dus Dolores Cahill. Van YouTube blijkt ze nog niet volledig verbannen te zijn. Een kwestie van tijd: op mijn telefoon kon ik de hier gelinkte video al niet meer bekijken. Het is wellicht mede te danken aan het feit dat dit een Deens interview is, dat dit interview van 25 minuten nu nog te bekijken is op YouTube. Haar tegenstanders scheppen intussen op over de mate waarin Cahill al afgeknepen respectievelijk gecanceld wordt door Big Tech oligopolisten…

Wie van mening is dat je over SARS-CoV-2 en vaccinaties beter moet luisteren naar een gemiddelde zorgmedewerker dan naar mensen die elders werken, en tien keer beter naar een gemiddelde huisarts, zou duizend keer aandachtiger moeten luisteren naar wat iemand met een CV als van mevrouw Cahill, te vertellen heeft over deze onderwerpen.

In het begin van het gelinkte interview komt haar CV tamelijk uitgebreid aan de orde. Nu heeft Cahill geen last van valse bescheidenheid. Ik licht voor u de opvallendste punten uit dat CV. Ze bestudeerde ongeveer 25 jaar lang het menselijk immuunsysteem, ze was in 1997 mede oprichter van een bedrijf dat zich bezighield met ‘anti-bodies’, diagnostiek van auto-immuunziektes en vroege diagnostiek van kanker. Ze is deskundig op het gebied van PCR-testen. Ze was 10 jaar lang (!) overheidsadviseur in Ierland en adviseerde 15 jaar lang (!) de Europese commissie. In haar eigen onderzoek richtte ze zich heel expliciet op vaccineren.

Via de WHO was Cahill betrokken bij de Ebola-uitbraak in Afrika. Vooral zaken die bijna terloops aan de orde komen in het interview zorgen ervoor dat deze vrouw zo betrouwbaar overkomt. Zoals op 12:40 waar ze spreekt over de bijnaam die in Afrika gebruikt wordt voor dat ‘wondermedicijn’ tegen malaria: het zondag-zondag-middel.

Háár als een anti-vaxxer portretteren is nog geschifter dan onderwijzer Hugo de Jonge te beschouwen als medicus.

De cirkellogica
Cahill heeft helemaal niets weg van de kwetsbaar ogende, wat oudere dames met een gele paraplu die je wel eens ziet bij de altijd weer vreedzame demonstraties tegen de lockdown. Cahill koos er zelfs voor om de politiek in te gaan. Ze kwam met haar kennis en heldere standpunten –helaas en uiteraard– niet terecht bij gevestigde partijen in het centrum van de macht, maar bij een partij die ietwat vergelijkbaar is met Forum voor Democratie in Nederland: de Irish Freedom Party. Omdat ze dus èn heel veel kennis heeft èn absoluut niet timide is, werd ze zelfs voorzitter van die partij. Omdat ze zo actief werd voor die partij is ze nu hét mikpunt bij uitstek van linkse extremisten en mainstream media.

De voorman van een of andere studentenclub – ik heb een vermoeden over de politieke insteek ervan – viel haar aan omdat ze “has propagated a number of “medically-inaccurate conspiracy theories in service of a far-right political agenda throughout the Covid-19 pandemic”. He said [!] she is not an expert in virology, epidemiology, or public health.” (Bron.) Merk op dat er volgens deze knaap dus blijkbaar ook medisch correcte complottheorieën bestaan…

Maar laat dit aub even bezinken.

Studenten vallen een van de wereldwijd grootste deskundigen op dit gebied aan omdat ze ‘extreem rechts’ is, en dus geen expert kan zijn. Het doet een beetje denken aan niet-blanken die hun bek moeten houden over racisme indien ze niet anti-blank zijn. Vanwege het optreden van dit soort volk is Cahill van Twitter verwijderd. In een ander, tamelijk willekeurige gekozen aan haar gewijde hitpiece, trof ik een auteur die tegen haar te keer gaat omdat ze de farmaceutische industrie op de korrel neemt en omdat ze er zelf deel van uitmaakte…

Pauling en demonisering
Als politica laat Cahill soms haar wetenschappelijke teugels wat vieren: zoiets is onvermijdelijk. Met een lang verhaal zoals ik hier schrijf, bereik je maar een zeer beperkt aantal mensen. Als het meezit raken 20000 mensen op de hoogte van het bestaan ervan, kijken er 2000 mensen naar en lezen 200 het aandachtig. Los van de onvermijdelijke popularisering echter, stelt Cahill inhoudelijk twee verschillende, maar allebei uitzonderlijk belangrijke kwesties aan de orde:

 1. het belachelijk maken en zelfs demoniseren van vitamines, voedingssupplementen en ongevaarlijke, zeer vaak gebruikte en effectief gebleken geneesmiddelen en
 2. het experimentele karakter van de zogenaamde “mRNA vaccins”.

Hoe vanzelfsprekend dat demoniseren in bepaalde kringen is, werd mij, bij wijze van spreken, in het gezicht gespuugd toen ik nog even wat extra informatie zocht over vitamine C. Ik kwam –uiteraard– terecht bij de tamelijk beroemde Amerikaanse scheikundige Linus Pauling: een van de weinige mensen die twee Nobelprijzen won: op zeer verschillende terreinen. Iemand die niet alleen zelf een Nobelprijs in de chemie won, maar naar wie ook een prijs voor wetenschapsbeoefening is genoemd. Maar ik werd op een heel speciale wijze aan hem herinnerd: door een aanval op hem die ik aantrof op de nare BNNVARA-website Joop.nl. De schrijver van dat stuk noemt zichzelf ‘wetenschapsjournalist’ en meneer Pauling een … kwakzalver: het is hier te vinden.

Los van de vraag of Pauling later misschien het belang van vitamine C is gaan overschatten: een topwetenschapper als Pauling wegzetten als kwakzalver, is zoiets als de leden van de Poolse regering van 1939 te betitelen als oorlogshitsers. Of het joodse verzet in het getto van Warschau als ‘vechtersbazen’. Iemand die dat doet, zou niet alleen zijn tong moeten afbijten, maar het afgebeten stuk ook nog moeten doorslikken. En dat schrijf ik terwijl ik me ervan bewust ben dat dat slikken extra moeilijk gaat met nog maar een deel van je tong.

De belangrijkste kritiek bewaarde deze columnist tot het slot van zijn stukje. Hij beweerde daar: “Er is slechts een handvol specifieke aandoeningen waarbij vitamines enig soelaas bieden, zoals bijvoorbeeld aften, die bestreden kunnen worden met extreem hoge doses vitamine B.” De reden dat er nog steeds zoveel voedingssupplementen worden aangeboden en aangeschaft, is volgens deze meneer … dat er zo veel geld aan verdiend kan worden.

Dit stuk stamt uit 2016. Het is onwezenlijk om zo’n ‘analyse’ juist in deze tijd onder ogen te krijgen. In een tijd van SARS-CoV-2 en (bijna) dwangmatige vaccinaties, en lieden die dankzij de vaccinaties letterlijk reeds miljarden binnen harkten.

Ik kwam iets eerder al terecht bij de tekst van een speech die Pauling zelf nog op hoge leeftijd gaf. Wat me daarin met name opviel was dat zijn enthousiasme om het belang van vitamine C diepgravend te onderzoeken, een sterke impuls kreeg na de vaststelling dat apen via hun normale voedselinname veel meer van die vitamine binnenkrijgen dan mensen. Het herinnert eraan hoe ‘ingevingen’ als deze, enorme effecten kunnen hebben op het verdere verloop van onderzoek en wetenschapsbeoefening.

Meneer Jenner en de uitvinding van het vaccineren
Wanneer je de originele publicaties leest van Edward Jenner, de grondlegger van wat grappig genoeg ‘vaccinatie’ is gaan heten, zie je dat fenomeen terug. We hebben het hier over teksten van vóór het jaar 1800 !. Indrukwekkend.

Het idee dat mensen die ‘koeienpokken’ hadden gehad niet ernstig ziek meer werden van pokken [6] kwam niet van dokter Jenner zelf: dat was in zijn tijd al een ruim verspreide volkswijsheid! Jenner deed grofweg twee nieuwe dingen met die volkswijsheid. A) Hij ging systematisch casus (meervoud van het Latijnse woord voor ‘geval’) vastleggen die die volkswijsheid ondersteunden (of verwierpen). B) Hij ging experimenteren met het opzettelijk ziek maken van mensen: volwassenen en kinderen. Meest spectaculaire en veelbelovende aan die casus was dat er soms tientallen jaren zat tussen die koepok-besmetting en het niet krijgen van pokken tijdens een uitbraak daarvan.

Wat mij verder opviel in de beschrijving van die oude gevallen, is dat hij van bijna alle voormalige lijders de naam geeft, maar van één niet: die betreft iemand die niet van het gewone volk was maar een echte ‘mevroi’. Durft u te raden welke soort mensen de eer kreeg om te dienen als proefpersoon? Nergens in de tekst wordt gerept van het vragen, laat staan krijgen, van toestemming voor de experimenten.

Voor wat betreft die experimenten valt op dat hij niet alleen mensen doelbewust besmette met de ongevaarlijke koeienpokken maar ook met de gevaarlijke pokken! Hij wilde zeker weten dat hij de mensen die hij gevaccineerd had, vervolgens wel testte op pokken-smerigheid met de èchte ziekte. En hij schrijft:

To convince myself that the variolous [= zoiets als ‘pokken gerelateerd’] matter made use of was in a perfect state I at the same time inoculated a patient with some of it who never had gone through the cow-pox, and it produced the smallpox in the usual regular manner.

Vaccinaties
In die gelinkte teksten van Jenner staat een nogal grote fout van Jenner keurig beschreven in een noot: hij schrijft dat de koeien de ziekte opliepen door besmetting met afscheiding aan de poten van paarden. Hoeveel ernstig zieken en doden het gevolg zouden zijn geweest van experimenten met pus uit zieke paardenpoten in plaats van spul uit de bobbels op de uiers van besmette koeien, zullen we hopelijk nooit te weten komen. De kans dat zulke experimenten positieve resultaten zouden opleveren, lijkt me ook extreem klein. Maar tegenwoordig hebben we zodoende dus te maken met allerlei soorten vaccinaties (van het Frans voor ‘koe’) en niet met chevallisaties (van ‘cheval’). Deze anekdote voeg ik toe om nogmaals te benadrukken dat vaccineren en experimenteren als het ware één pot nat vormen.

Dit schrijf ik niet – zeker niet alleen – als waarschuwing: al duizenden jaren doen mensen immers met succes experimenten met (ook giftige) stoffen uit planten als geneesmiddel of middel om ziekten te voorkomen: het is een zeer welkome ambitie! ‘Mensen’ mag u hier trouwens ook wel lezen als ‘vrouwen’. Of als ‘heksen’, onder voorwaarde dat u dat woord niet als scheldwoord gebruikt.

Synthetisch mRNA
De inmiddels op grote schaal uitgedeelde vaccins tegen de ziekte die je kunt oplopen door het SARS-CoV-2 virus, zijn nog heel wat experimenteler dan andere vaccins. Het gaat namelijk over mRNA vaccins. De kleine ‘m’ daarin staat voor Messenger, en RNA voor de bouwblokjes van DNA. Dat ‘boodschap’ mag u vrijwel letterlijk opvatten. (Zie bijvoorbeeld). Het betreft namelijk stofjes die binnen lichaamscellen ‘instructies’ doorgeven. Dat soort stofjes bestaat al langer dan er mensen bestaan en ze zijn tamelijk recent al eens ingeschakeld bij het maken van enkele andere vaccins. Mazelen onder andere. Zeer beslist vermeldenswaard is dat ze wezenlijk verschillen van meer traditionele vaccins.

Daarover verschillen de meest serieuze fans en de meest verontruste critici van deze vaccins niet van mening.

Bij traditionele vaccinaties krijg je ‘viezigheid’ ingespoten die jouw lichaam wakker schopt door als het ware te schreeuwen: dit is weliswaar een oefening, maar wel een heel serieuze. Ga nu als de bliksem aan de slag met het aanmaken van stoffen die iets kunnen tegen de viezigheid die je nu ingespoten krijgt. Er bestaat namelijk een serieus gevaar dat je binnenkort besmet wordt met iets dat hier veel op lijkt maar veel gevaarlijker is.

Het werken met mRNA-vaccins is een ongeveer even spectaculaire verandering ten opzichte van die traditionele vaccins als het beginnen met die oorspronkelijke destijds was. Je krijgt nu namelijk geen viezigheid ingespoten die lijkt op dat wat in het bedreigende virus zit, nee, je lichaam krijgt nu iets ingespoten dat afgeleid is van ‘boodschapper-stoffen’ en die mechanismen in je eigen cellen activeren om eerst zélf ‘viezigheid’ te gaan produceren, waar je lichaam dan weer zélf tegen gaat optreden met de middelen die het zelf daarvoor aanmaakt. Er is dus een grote, ambitieuze stap bij gekomen.

Sensationeel, maar het wordt nog sensationeler en ambitieuzer en dus ook verontrustender. De boodschapper-stof in de Corona-vaccins is namelijk geen vondst van de natuur/evolutie/Onze Lieve Heer waar de onderzoekers als het ware op voortborduren, maar afkomstig van de ‘eigen tekentafels’. Dat ontwerp is vanzelfsprekend gebaseerd op veel kennis over virussen. Er bestaan uiteraard ook sterke aanwijzingen dat juist die zogenaamde ‘spike-eiwitten’, waar de vaccins op gericht zijn, tot de aspecten van het virus behoren die èn gevaarlijk zijn èn waarop je lichaam effectieve aanvallen kan openen, maar experimenteel is hier misschien nog een understatement. Het is beslist zeer ambitieus en de cruciale vraag is dan ook: is dit niet overambitieus?

De vijand?
Dat ‘voortborduren op’ staat niet voor een grappig bedoelde metafoor. Het lijkt er immers op dat zelfs mensen die veel beter zouden moeten weten, op den duur iets zeer essentieels uit het oog verliezen. Ik doel op het feit dat virussen niet alleen ouder dan de mensheid zijn, maar zelfs ouder dan alle dierlijk leven, wellicht zelfs ouder dan de allereerste cellen. Je zou daaruit kunnen concluderen dat virussen dus zeer geduchte vijanden van het (menselijk) leven vormen, maar dat is eigenlijk een heel raar gebruik van het begrip ‘vijand’. Raar en onverstandig zelfs, maar door velen impliciet of zelfs expliciet wel gebruikt in ‘voorlichting’ over ‘het’ virus. Fosfor, lood of natrium zijn ook beslist dodelijk –ik vraag me af of er überhaupt elementen geïdentificeerd zijn die bij geen enkele dosering dodelijk zijn– maar het zijn geen vijanden. Om van zink (of stoffen als CO2!) nog maar te zwijgen.

Zoals er te veel wordt gesproken over virussen als geduchte vijanden wordt er te weinig gesproken over de immense hoeveelheid ervaring die het leven, ook het menselijke leven, al heeft verzameld in de omgang met virussen. Een bijzondere illustratie daarvan vind je terug in de reden dat jonge kinderen voor veel virussen minder kwetsbaar zijn dan ouderen. Een groter deel van hun zogenaamde T-cellen behoren tot de categorie die wel wordt aangeduid als ‘naïef’, maar misschien beter ‘flexibel’ kon heten. Kinderen komen ter wereld met een fenomenale drang en vermogen tot leren en dat geldt ook voor hun immuunsysteem. Hun vitamine D is ook beter op orde (Bron).

Nog nadrukkelijker experimenteel
Over experimenteren met medicijnen wordt door instellingen op medisch gebied uitgebreid overlegd. Gelukkig wel. Medicijnen moeten aan allerlei eisen voldoen om te worden toegelaten voor toepassing buiten het laboratorium. Daar zijn regels over afgesproken. Er zijn zelfs afspraken over het toelaten van medicijnen die nog in een experimentele fase zitten: dit wordt alleen acceptabel geacht indien er a) sprake is van een grote bedreiging van de gezondheid van heel velen en b) bestaande medicijnen geen soelaas bieden. Toestemming voor de Corona-vaccins is te danken aan die uitzondering. Men spreekt daarom van Emergency Use Authorization: EUA.

Die voorwaardelijke toelating verklaart – tenminste voor een deel – de haat tegen Ivermectine en Hydroxychloroquine. Omgekeerd maken die verdachtmakingen mij dan weer vele malen ongeruster en bozer dan het ophemelen van experimentele vaccins! [7] Dat ophemelen van vaccins dat intussen potsierlijke proporties aanneemt wanneer iedere kritiek op Corona-vaccins wordt afgedaan als onbekendheid met zegeningen van vaccins in het algemeen. Wanneer mensen een oud fotootje rondsturen met een kind dat overduidelijk besmet was met pokken en dus op dat moment wel zo’n 30% kans had binnen enkele dagen te sterven.

Dat moest er nog eens bijkomen!
Nog potsierlijker en nog verontrustender zijn reacties op uitspraken over de herkomst van het virus. Een deel van die reacties is direct terug te voeren op extreme vormen van Trump Derangement Syndrome: het SARS-CoV-2 virus aanduiden als China-virus of Wuhan-virus werd als een bewijs van vreemdelingenhaat bestreden. Beter geïnformeerde, meer integere, onderzoekend ingestelde mensen deinzen gelukkig niet terug voor de vraag: is het virus ontsnapt uit het Wuhan laboratorium of opzettelijk losgelaten? Kunnen we ons veroorloven die vraag niet eens te stellen?

De zeer ervaren onderzoeksjournalist van de New York Times, Nicholas Wade, gaat in dit interview slechts indirect in op die laatste vraag. Hij beperkt zich tot het iets minder maar evengoed nog buitengewoon alarmerende scenario van het niet opzettelijk laten ontsnappen. Hij legt dodelijk kalm uit dat men ook ‘met goede intenties’ aan de slag kan gaan, om juist voor mensen buitengewoon gevaarlijke virussen te ontwikkelen. Om als het ware virus-mutaties of het overspringen van virussen van dieren op mensen voor te zijn – heel ambitieus inderdaad – zodat ‘de medische wereld’ zich er alvast op kan voorbereiden.

Anders gezegd: ook een ongeluk dat ‘slechts’ te wijten is aan te weinig strenge veiligheidsmaatregelen, kan tot miljoenen (voortijdige) sterfgevallen leiden! De reden dat Wade hier niet spreekt over dat nog alarmerender scenario – de ontwikkeling als biologisch wapen – is van uitzonderlijk groot belang, maar niet in de context van gezondheidszorg. In de richting van de communistische heersers van China is het misschien te verdedigen om het beeld in stand te houden dat we ze niet of nauwelijks verdenken van het aller gruwelijkste.

Ik kan en moet het me veroorloven om u in het Nederlands wèl te herinneren aan het dossier van de Chinese communisten.

In het kader van dat walgelijke narratief “jullie zijn dom en/of slecht wanneer je je niet herinnert dat de pokken uitgeroeid zijn dankzij vaccinaties”, kwam ik terecht bij een video en een tekst over het onder politiebegeleiding verplaatsen van echte pokken, vanuit het RIVM in Bilthoven naar de VS of Rusland. Als een soort ‘bekroning’ van de ‘uitroeiing’ van de pokken.

Hoewel ik toen nog niet in Bilthoven woonde, kan ik me dat gebeuren trouwens ook nog wel herinneren. In die tekst staat onomwonden dat een van de redenen om de laatste pokkenresten niet bij zeer hoge temperatuur te verbranden, de weigering betrof om biologische oorlogsvoering ermee volledig uit te sluiten. Ik herinner u er in dit verband aan dat ook de pest wel gebruikt werd als biologisch wapen [8].

Het bewind van de Chinese communistische heersers is kwaadaardig

Ik denk daarbij niet op de eerste plaats aan het koloniseren van Afrika. Ook niet aan de politiek die ze voeren tegenover Tibet, Hong Kong, Taiwan, het zoeken van confrontaties in de Zuid-Chinese zee met alle landen die daar omheen liggen of het in bescherming nemen van het tuig in Noord Korea. Ik denk zelfs niet als eerste aan de verregaande onderdrukking van de mohammedaanse Oeigoeren [9]. Nee, ik denk op de eerste plaats aan het onbeteugelde bespioneren en controleren van de eigen burgers. De totalitaire onderdrukking van de eigen bevolking gaat niet alleen in het geniep, maar ook openlijk. Dat gaat met behulp van dat zogenaamde sociaal kredietsysteem waar de Bidens en de tech-giganten van onze wereld over zwijgen. Of erger: waaraan ze zich spiegelen.

De campagne om Trump weg te zetten als zetbaas van Putin was weerzinwekkend en liep uiteindelijk ook stuk. De zakelijke relatie tussen Biden en de Chinese communisten is mijns inziens veel verontrustender. Verontrustender nog dan deze bespottelijke vertoning, waarover je je – als je daarvoor je stinkende best doet – nog een beetje vrolijk kunt maken: Biden die een aantal piepjonge vrouwen op een klimaattop afstuurt om daar praatjes te laten houden die Sylvana Simons een wijze oude vrouw doen lijken.

De 19-jarige Bastida vertelde de leiders ‘dat de opwarming van de aarde een halt moet worden toegeroepen door “intergenerationele en intersectionele rechtvaardigheid” en “op de natuur gebaseerde oplossingen” die “de traditionele kennis en praktijken van inheemse jongeren en … hun op bossen gebaseerde levensonderhoud” ondersteunen.’ Het schijnt dat de Chinezen hun lachen konden inhouden.

Goede wetenschappelijke bedoelingen?
Een van de eerste stukjes die ik las over dat mRNA vond ik bij UPMC, een “$23 billion world-renowned health care provider and insurer“. Indien u dit stuk tot hier aandachtig gelezen hebt, wordt uw aandacht getrokken naar het woordje “own”:

Conventional vaccines introduce weakened, dead, or noninfectious parts of a virus or bacterium to the body. By contrast, mRNA vaccines give the body instructions for making its own viral or bacterial proteins, which the immune system then responds to.
Onmiddellijk na deze uitspraak volgt een opsomming van de voordelen van mRNA vaccins boven traditionele vaccins. Daar valt met name deze op:
mRNA vaccines are more effective against germs that evolve through mutation. That’s because RNA vaccines typically trigger an immune response to a part of the virus (the viral stalk) that doesn’t mutate easily. Traditional vaccines typically target a different part of the virus (the globular head), which does mutate easily.

Wat doet dat woordje ‘typically’ daar? Probeer de enormiteit hiervan tot u door te laten dringen.

De uitleg vormt in wezen een soort parafrasering van de bedoelingen van de wetenschappers. En dit is het grootste niet-overheidsbedrijf van Pennsylvania met bijna 5000 artsen in dienst. De massamedia komen zelfs met romantiserende verhalen zoals dit over een mevrouw Kariko, een Hongaarse die ruim 40 jaar volhield dat mRNA nieuwe mogelijkheden bood. Haar dochter is roeikampioen.

De meeste lof voor haar komt van de grondlegger van vaccin-fabrikant Moderna. Belangrijke publicatie van haar kwam in 2005. Ze begon al in 1978 met mRNA, toen nog in Hongarije. Dit geeft de teneur het duidelijkst weer: ‘Now, while others are earning billions, if you ask her what her cut is, she rolls her eyes with a rueful laugh and says, “maybe $3 million.” ‘ Ze wordt vermoedelijk geen miljardair maar slechts miljonair … Maar goed, dat is maar een of ander opgewonden tabloid dat na ruim 200 jaar in de VS een oplage heeft van nog geen miljoen.

Maar wat is de toon bij het CDC –het Amerikaanse RIVM, zeg maar? Deze uitspraak is ongetwijfeld geruststellend bedoeld, maar komt op mij niet echt zo over: “mRNA Vaccines Are New, But Not Unknown”.
Dit is nog beduidend pijnlijker:

At the end of the process, our bodies have learned [!] how to protect against future infection. The benefit of mRNA vaccines, like all vaccines, is those vaccinated gain this protection without ever having to risk the serious consequences of getting sick with COVID-19.

‘Getraind’ zou nog net te pruimen zijn, maar de term ‘learned’ is in mijn ogen gewoon leugenachtig. Wat bepaalde lichaamscellen geleerd wordt is juist om gevaarlijke stoffen aan te maken en daarmee wordt het bestaande lichaam, zonder verdere steun qua dieet of wat ook, uitgedaagd. Laat maar zien wat je aankunt. Vele lichamen kunnen die uitdaging aan. Andere lichamen kunnen die uitdaging niet aan en bezwijken. Wat is daar verrassend aan? Misschien het feit dat het aantal doden kort na vaccinatie vooralsnog nog mee lijkt te vallen.

Loos alarm?
Op de sociale media kwam ik een bericht tegen van Belgische ‘Artsen voor Vrijheid‘, dat wees op een nieuwe, angstaanjagend klinkende ontwikkeling: een ‘zelfverspreidend’ Corona vaccin’. Ze schrijven daarover in de openingszin: “Wetenschappers hebben voorgesteld om een soort vaccin te ontwikkelen dat van mens op mens kan worden overgedragen.” De hele website komt nogal alarmistisch over en dan druk ik me vriendelijk uit. Maar positief is dan ook hier weer dat ze wel een link naar hun bron geven.

Ik volgde de link, downloadde het artikel uit het tijdschrift Nature (hier vandaan) en las het.

Het bleek heel veel minder alarmerend dan de artsen suggereerden. De openingszin bleek een leugen. Het ging wel over ‘zelfverspreidende vaccins’, maar het gaat in dat stuk nadrukkelijk om vaccins bedoeld voor dieren. Meer in het bijzonder dieren die ziektes dragen die overdraagbaar zijn op mensen.

Jammer, dat verdraaien. Vooral omdat enige extra waakzaamheid naar aanleiding van deze ontwikkelingen best op zijn plaats is. Immers, bij heel wat politici leeft het idee dat we als vanzelfsprekend op weg zijn naar meer en meer vaccinaties. Juist afgelopen week lanceerde Hugo de Jonge in zo’n Corona-persconferentie het idee van blijvende jaarlijkse covid-vaccinaties: geen enkele terughoudendheid bij deze buitengewoon arrogante, meest demissionaire minister ooit.

We hebben te maken met een situatie waarin op zich niet verkeerde ambitie onder wetenschappers, in zeer bedenkelijke richting wordt aangemoedigd. Ambitie van het type ‘thermosknop van de aarde bedienen’. Met zonsverduisteringen bijvoorbeeld. Of de invoering van robocops.


 1. Wie zoekt op een afbeelding van Rutte samen met Gates krijgt een stortvloed aan resultaten. De afbeelding die boven dit artikel staat kom je tegen in heel uiteenlopende verhalen. De grootste categorie daarbinnen bevat verhalen die tekeer gaan tegen complottheorieën. Interessantste is natuurlijk hoe meneer Rutte zelf deze foto neerzette op twitter. Dat deed hij zo:
  Vaccinaties
  Ik maakte expres een rare uitsnede van mijn screenshot. Een willekeurige tweet kan gemakkelijk veranderd en vervolgens gehoaxed worden. Er zijn zelfs simpele hulpmiddeltjes voor om die hoax-tweets te maken. Met zo’n uitsnede als deze is dat praktisch niet te doen.
  Rutte verwees dus openlijk naar zogenaamde SDG’s, Sustainable Development Goals. Dat begrip heeft niets te maken met een complottheorie: er wordt in alle openheid gesproken over de 17 doelen die hier onder vallen. Doelen die zowel onderschreven worden door het WEF, van die provocateur Schwab, als door de VN. Ze zijn geformuleerd als doelen voor 2030.
 2. Toelichting bij de aanhalingstekens rond Corona-gerelateerd.
  Ik laat waarschijnlijk binnenkort een operatie verrichten aan mijn eigen lichaam. De oorzaak van de onderliggende kwaal is lastig vast te stellen. Het kan goed te maken hebben met het feit dat ik afgelopen jaar een paar kilo zwaarder ben geworden. Dat hangt samen met het sluiten van sportscholen. Ik kan die operatie dus ook wel Corona-gerelateerd noemen. Dat doe ik zelden. Als ik het doe is dat om te wijzen op een uiterst bedenkelijke verschijnsel. Veel mensen die vanwege hun ‘onderliggende kwalen’ al met een been in het graf stonden en van het virus of van het leed van de opsluiting, alleen een laatste duwtje kregen, zijn als Corona-dode geregistreerd.
 3. Er wonen nu meer dan 100 miljoen mensen in dat stroomgebied, maar toen ook al rond de 10 miljoen.
 4. Overigens is het tamelijk geschift om te suggereren dat wereldwijd de bevolking verontrustend snel groeit: dat is alleen het geval in Afrika en enkele mohammedaanse landen. Zie daarover verder met name dit stuk van mijn hand over Afrika als ‘piramide onder de uien’.
 5. Dhiman R, Prakash SC, Sreenivas V, Puliyel J. Correlation between Non-Polio Acute Flaccid Paralysis Rates with Pulse Polio Frequency in India. Int J Environ Res Public Health. 2018 Aug 15;15(8):1755. doi: 10.3390/ijerph15081755. PMID: 30111741; PMCID: PMC6121585.
 6. Ik blijf het wat verwarrend vinden dat de echte pokken, die ziekte die in de loop der millennia honderden miljoenen slachtoffers heeft geëist, in het Engels wordt aangeduid met ‘smallpox’. Je zou bij dat woord eerder denken aan het Nederlandse ‘waterpokken’, dat zij dan weer chicken-pox noemen. Wanneer je googelt op het Nederlandse koepokken krijg je verrassend weinig resultaten. Pfizer gebruikt dan bijvoorbeeld weer de term koeienpokken. (Zie ook Encyclopedia Britannica.)
 7. Denk aan de ergste lijders aan het Trump Derangement Syndrome (TDS). Omdat de president van de Verenigde Staten in eenvoudige termen sprak over hydroxychloroquine, stuurde en stuurt dat volk nog steeds berichten de wereld in dat hij mensen opriep om bleekwater in hun bloed te spuiten. Alsof Trump het slechtste van Hitler en Mengele in zich verenigt.
 8. Overigens is de bevolking van China, van Shanghai in het bijzonder, naar mijn weten het ernstigst slachtoffer geweest van biologische oorlogsvoering. Op hen uitgevoerd door de zombies van de Japanse keizer.
 9. En dat is niet omdat ik wat dat betreft achter het optreden van de Chinese overheid zou staan!
  Negen jaar geleden schreef ik deze uitgebreide recensie over de Oeigoeren in China. Sindsdien is de politiek van China tegenover hen totaal omgeslagen. Maar niet alleen de politiek van China: ook die van landen als Pakistan, Iran, Turkije en zelfs van de organisatie van mohammedaanse landen, de OIC. Tot die tijd vielen de machthebbers in die landen China keihard aan op die nauwelijks bestaande onderdrukking van de Oeigoeren. Nu die onderdrukking zeer ernstige vormen heeft aangenomen is het juist stil in die hoek.

23 reacties

 1. Thomas schreef:

  Twee dingen waar ik op wil reageren. Ten eerste dat Communistisch China kwaadaardig onderschrijf ik volledig.
  Dan over Linus Pauling en zijn vitamine C obsessie. Daar zet ik toch vraagtekens bij.
  Inderdaad heeft Pauling de nobelprijs gewonnen maar is wat hij verder gedaan heeft niet over de rand? Hij ontwikkelde een nieuw soort medische wetenschap de zogenaamde orthomoleculaire geneeskunde. Er zit wel een kern van waarheid in deze geneeskunde, maar de hoeveelheden mineralen en vitamines die voorgeschreven worden kunnen onmogelijk gezond zijn.
  Bepaalde vormen van deze geneeskunde zouden zeker onder kwakzalverij vallen.

 2. Youp schreef:

  Maar wat wil de schrijver nu uiteindelijk zeggen?

  Ik denk dit: “We hebben te maken met een situatie waarin op zich niet verkeerde ambitie onder wetenschappers, in zeer bedenkelijke richting wordt aangemoedigd. Ambitie van het type ‘thermosknop van de aarde bedienen’. Met zonsverduisteringen bijvoorbeeld. Of de invoering van robocops.”

  Dat klinkt dan toch behoorlijk conspiratoir en met name richting Billy Gates. Maar ik begrijp dat de schrijver zich nog in de onderzoeks/meningsvormingfase bevindt. Daar bevinden zich de meesten van ons. Met uitzondering van de 17 SDG, of Agenda 2030 of BBB aspecten van de coronahoax, wat evenmin uitleg behoeft omdat we begrijpen dat deze ziekte vooral gebruikt wordt om eerdergenoemde agenda er doorheen te jassen. Minder duidelijk zijn de oorsprong van dit en eerdere coronavirussen, naast de werkelijke plannen met hoogst risicovolle mRNA vaccins.

  Wat Gates overigens bedoelt in zijn TED-talk is dat mensen minder kinderen krijgen naarmate de overlevingskansen van kinderen groter worden. Dat is een bekend fenomeen. In een gevaarlijke omgeving schakelen mensen over op een fast life history strategie om in essentie zo snel mogelijk zo veel mogelijk kinderen op de wereld te kwakken in de hoop dat er een paar van overblijven. Als de overlevingskansen goed zijn loont het om meer aandacht, tijd en geld te spenderen aan slechts een paar kinderen om hen zodoende maximaal te prepareren voor succes. Dat is een slow life history strategie.

 3. Frans Groenendijk schreef:

  @Yoep. Precies: dat is niet voor niks de slotzin!
  Overigens blijf ik tot mijn dood in de onderzoeksfase, maar wat minder in de fase van meningsvorming: iedereen neemt altijd beslissingen op basis van informatie die nog beter zou kunnen zijn.

 4. Frans Groenendijk schreef:

  @Thomas Ik suggereerde al dat Pauling wat vreemder ging doen. Mijn belangrijkste punt in die paragraaf was dat bizarre verhaal bij Joop, vooral dat communistisch-propagandistische slot ervan: “de bron van alle kwaad is dat mensen ergens geld aan verdienen”.

 5. Kanaloa01 schreef:

  Corona: Corona wordt al vermeld in het vaccinatie boekje van een van onze honden, het boekje is al 20 jaar oud.
  Onder punt 9 staat: Corona.
  Wat ik er mee wil zeggen is dat er bij sommige dieren dus gewoon tegen Corona geënt moet zijn anders staat het niet in het vaccinatie boekje. Vreemd dat gedaan wordt of Corona pas uit het laboratorium in China moet zijn ontsnapt, maar uit het vaccinatie boekje blijkt dus dat Corona al veel langer onder ons is en dat er bij dieren tegen geënt is en dan niet met de huidige soort eiwit gemanipuleerde vaccins.
  Honden en kattenliefhebbers moeten maar eens in het enting boekje van hun huisdier kijken.
  Conclusie: We worden belazerd waar we bijstaan.

 6. Anonymous schreef:

  De beter geinformeerden zijn een doelwit omdat ze feitelijk beargumenteerd tegenspraak kunnen bieden tegen propaganda die duidelijk een ander doel dient. Als zodanig is het uiterst leerzaam om juist op zoek te gaan naar de verhalen van hen die gecensureerd worden.

 7. Ei schreef:

  @Kanaola
  Coronavirussen
  “Groep van verwante virussen die ziektes veroorzaken bij zoogdieren en vogels”
  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Coronavirussen

 8. Bas schreef:

  De schrijver haalt m.i. teveel onderwerpen aan om een consistent verhaal neer te kunnen zetten. De openingszin gaat over corona paniek en dat 1/3 vd europeanen het vaccin zal weigeren. Ok, u heeft mijn aandacht. Maar dan volgt er een allegaartje van weetjes, feitjes, ditjes en datjes, een soort mix van Story, Quote en maandblad Kijk. Niets nieuws wat nog niet eerder geopenbaard is. En ik ben nu juist zo nieuwsgierig naar de huidige ervaringen met mRNA en de vector vaccins met gemanipuleerd dna-virus alsook de wetenschappelijke mening hierover van voor en tegenstanders.

 9. Hannibal schreef:

  @Bas
  Uw beklag betreft niet het stuk, maar uw eigen verwachtingen. Voor de laatste ontwikkelingen kunt u beter Nature volgen, en wat daar gebeurt. Frans Groenendijk schreef een stuk voor de mensen die bij gepraat moeten worden, omdat ze zelf niet de tijd hebben daar doordeweeks achterheen te gaan. Veel meer dan dat mag u op een onderwerp als dit niet van ons verwachten, ben ik bang.

 10. Pieter schreef:

  Dank u. Uitstekend stuk.

  Les 1 bij iedere nieuwsanalyse; let bij nieuwsconsumptie op het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden. Leer het subjectieve effectbejag te zien. Dan wordt ‘waarschijnlijk zeker’ gewoon ‘onzeker’. Maar dat verkoopt niet. Ook in de wetenschap, of dat wat algemeen als wetenschap beoordeeld wordt niet. En dat is de bijl aan de wortel van alles. Alles betwijfelen ís wetenschap. Twijfel uitsluiten niet. Twijfel uitsluiten dient marketing en politiek.

  Witter dan wit, één druppeltje voor de hele afwas, gegarandeerd zeker, nu nog voordeliger. Maar ook; tijdelijke maatregel, onze waarden, samen. Marketing.

  Een half millennium geleden beweerde een wetenschapper iets waar 99% van de toenmalige wetenschap het 100% mee oneens was. Galileo was zijn naam. Uiteindelijk moest de machtigste marketingmachine van die tijd, de katholieke kerk, door de knieën. Maar niet nadat hij gecanceld was geworden. Wellicht een zure constatering; we zijn in al die tijd geen moer opgeschoten.

 11. Bas schreef:

  @Hannibal
  Dat is uw perceptie. Ik vind het een onsamenhangend stuk wat de openingsbelofte niet waarmaakt. Als dat uitlsuitend aan mijn verwachtingen ligt, dan zij het zo.

 12. Cool Pete schreef:

  Zeer informatief artikel, met overzicht over veel zaken.

  p.s. 1 : virussen van het corona-type zijn sinds 1974 bekend.
  p.s.2 : de Ct-PCR-techniek werkt met 3 kleine stukjes, een genetische sequentie van zo’n
  30.000 codes. Dat levert NIET SPECIFIEK vermenigvuldigd materiaal.
  Er zijn wel eens de meest vreemde stoffen ter test ingeleverd; vele testten “positief” bij > 30 cycli.
  p.s.3 : de mRNA- en vectorDNA vaccins zijn van een heel nieuwe soort :
  hun inwerking op het immuun-systeem en op de genetica in cellen, is onbekend.
  Logischerwijze verhinderen ze een goede werking van het natuurlijke immuun-systeem,
  en veroorzaken ze blijvende verandering in de genetica in cellen.
  Een medisch en ethisch, onaanvaardbare werkwijze.

  tips : zie o.a. :
  – Eran Segal
  – P. Gotzsche
  – A. Berenson
  – Gerdosi
  – P. Borger
  – sciencemag
  – scientificamerican

 13. Cool Pete schreef:

  typo : in p.s. 2 : …….. 3 kleine stukjes, UIT een genetische sequentie van zo’n 30.000 codes.

 14. Pieter schreef:

  @Dhr Groenendijk. De redactie van Joop heeft hoe langer hoe minder ruimte haar agenda te pushen. Ik herinner me diverse auteurs die ten tijde van de rellen in Hamburg bij de samenkomst van de G20 in 2017 het ongerichte geweld probeerden te rechtvaardigen. Ene Vanenburg (stukjesschrijver) kreeg toentertijd alle ruimte van Joop de zwart geklede gasten in merkkleding die plunderend en vernietigend door de straten van Hamburg trokken legitiem te maken. Dat viel toen al niet in goede aarde bij het merendeel van de vaste gasten op Joop. Het ‘groene klimaat verhaal’ kan tegenwoordig rekenen op weinig bijval, net als de het polariserende racisme van (o.a. Akwasi) zogenaamde anti-racisten. Uiteindelijk raakt alle marketing sleets.

 15. Cool Pete schreef:

  Algemeen : over Bill Gates valt natuurlijk nog veel te zeggen. O.A. :
  – zijn patenten op diverse gemodificeerde virussen, vaccins, lipid nano particles, zaai-zaden, enz.
  [ – zijn gigantische grond-aankoop in de V.S. …….. ]
  – zijn contacten in de wereld-politiek : World Economic Forum.
  Ook i.v.m. : WHO; Fauci, Soros; en : Rutte, Trudeau, Boris Johnson, e.v.a.

 16. Cool Pete schreef:

  Aanvulling :

  de mRNA- en vectorDNA – INJEKTIES zijn geen “vaccins” :
  ze voorkomen verspreiding en besmetting niet.

  Wereldwijd komen steeds meer berichten, dat “gevaccineerden” in het ziekenhuis belanden.

 17. Ron schreef:

  Dag Cool Pete,
  !’de mRNA- en vectorDNA – INJEKTIES zijn geen “vaccins” :
  ze voorkomen verspreiding en besmetting niet.’!

 18. Fluitje schreef:

  Corona heeft mij een ding duidelijk gemaakt, maak de bevolking angstig en kweek tweedracht.
  En de rest is bijzaak.
  Rutte heeft heel veel mensen een negatief syndroom aangepraat.
  Dit heeft en gaat nog heel veel mensen hun leven kosten.

 19. bedonderde burger schreef:

  Uit de WHO corona cijfers blijkt dat het totaal aantal besmettingen en doden door corona wereldwijd in januari 2021 stond op: 86.436.449 erkende gevallen. Er waren op dat moment totaal 1.884.341 mensen (vermoedelijk) aan corona overleden. Deze cijfers zijn van 8 januari 2021 en betekenen dat toen iets meer dan 1 procent van de wereldbevolking vermoedelijk corona had of had gehad. Het risico van besmetting met corona lag bij een bevolking van 7,8 miljard (7.800.000.000) mensen wereldwijd op: 1 procent van 7.800.000.000 is 78 miljoen (78.000.000), dus bij 86 miljoen (86.000.000) besmettingen komt dit risico neer op iets meer dan 1 procent om besmet te zijn of te raken met corona gezien die cijfers uit januari 2021. Het risico om aan corona te overlijden is nog kleiner, ofwel ongeveer 0,025 procent. Feiten waaruit blijkt dat vrijwel alles rond dat corona stoelt op paniekvoetballerij. Om die coronacijfers te nuanceren: in Nederland overleden in 2019 in totaal 151.885 mensen, 45.000 ofwel ongeveer 0,25 procent van de Nederlandse bevolking stierf in 2019 aan kanker en ruim 37.000 ofwel ongeveer 0,22 procent van de Nederlandse bevolking stierf aan hart- en vaatziekten. Het risico in 2020 om in Nederland aan corona te overlijden lag bij 12.000 doden op ongeveer 0,07 procent, gelijk aan het aantal doden door luchtvervuiling. Wanneer is Nederland in een volledige lockdown en zelfs ook nog met ingestelde avondklok geweest vanwege dat veel hogere aantal doden bij kanker of doden bij hart- en vaatziekten? Wanneer was er een avondklok vanwege een griepepidemie of luchtvervuiling of tuberculose?
  Bovenstaande is uit het boek “Gestoorde roofridder” van de Boze Oude Man gehaald dat op Aamazon te koop is

 20. Fran schreef:

  De corona regeltjes hebben ook helemaal niets met corona of gezondheidszorg te maken. Zelfs na 15 maanden volksverlakkerij zijn er hele volksstammen die nog heilig geloven in de sprookjes uit Den Haag, de Who en al die andere criminele organisaties.

  https://www.zerohedge.com/geopolitical/10-things-we-have-learned-during-covid-coup

 21. Hannibal schreef:

  @bedonderde burger
  Met dien verstande dat de cijfers uit Azië en vooral Afrika in alle opzichten kwestieus zijn.

 22. huls schreef:

  De Covid pandemie heeft osn dri edingen geleerd:
  1: Er is altijd voldoende toiletpapier
  2: De muntjes in de supermarktkarretjes hebben geen enkel nut
  3: Het maakt niet uit hoe overwerkt het IC personeel is of zelfs hoe hoog de lijken op de IC opgestapeld liggen, er is altijd tijd voor een Tiktok dansje

 23. Cool Pete schreef:

  @huis = niet thuis.

  Begin uw onderzoek, bij : o.a. :
  – Wybren van Haga
  – Els van Veen
  – Jan B. Hommel
  – Pieter Borger
  – Alex Berenson