DE WERELD NU

Toespraak tot Pegida-demonstratie op 8 november

Pegida

André van Delft hield vandaag een toespraak tot de Pegida-demonstratie in Utrecht. Hieronder staat de tekst die hij zojuist uitsprak.

[Mijn verhaal is anders dan jullie zullen verwachten.
Ik hoop dat jullie toch willen luisteren.
En ik richt me niet alleen op de PEGIDA demonstranten, maar ook op onze tegendemonstranten, op de regering, op dominees, pastoors en bisschoppen.]

Zes jaar geleden schreef ik met 5 anderen dit boek:
Bezorgde Vaders. Het zijn brieven aan onze kinderen, waarin we onze zorgen uitdrukken over de islamisering.

Toen het boek uitkwam, raakte de Arabische wereld in beroering.
Ik had dat niet voorzien, maar mijn zorgen werden groter.
Vooral voor de mensen in de islamitische landen, want ik gun ook hen een goed leven.

De kern van het boek zit volgens mij in de volgende uitspraak:

“De strijd is niet meer om rassen en volken, de strijd is om de geest. Begrijp dit goed!”.

Het gaat niet simpel om een gevecht als tussen het goede Westen en de foute Islam.
Ik denk dat er een diepe strijd is tussen goed en kwaad, waarvan wij slechts een deel waarnemen. Die strijd woedt over de hele wereld,
betreft alle mensen, en speelt zich zelfs af binnen ieder mens.

De social media veranderen het leven van veel mensen.
Vaak ten goede. Mensen komen over lange afstanden tot elkaar.
Het lied Happy van Pharell Williams maakte mensen over de hele wereld blij.
Er verschenen videos op Youtube van jongeren die er op dansten.
Ook uit Iran. Zonder hoofddoekjes. Die jongeren werden opgepakt, Het Kwaad dat daar heerst wil niet dat mensen gelukkig zijn.
Maar er ontstond onenigheid over die arrestatie, en de jongeren kwamen vrij.
Zo kan de strijd tussen Goed en Kwaad verlopen.

Het zijn verwarrende tijden, en het Kwaad maakt daar gebruik van, en vergroot de verwarring. Bijvoorbeeld bij degenen die tegen PEGIDA demonstreren.
Zij kunnen oprechte zorgen hebben, maar ze leven zich niet goed in in onze zorgen.
Ze worden hysterisch van woede, van het Kwaad.
In Dresden riepen ze “Herz statt Hetze”, ofwel “Hart in plaats van Hetze”.
Tegelijk verwondden ze een PEGIDA-demonstrant met ijzeren staven.

Ook bij ons dreigt verwarring.
Wanhoop en boosheid zetten de deur open tot het Kwaad.
Verzet is hard nodig. Niet met geweld, of dreigen met geweld of hatelijkheid.
Probeer je boosheid beperkt te houden, of zelfs helemaal kwijt te raken.
Probeer standaard vriendelijk te doen, ook tegen immigranten.
Ook zij zijn kinderen van God.

Tweeduizend jaar geleden adviseerde Jezus ons om onze vijanden te vergeven.
Korte tijd later schreef de Romeinse wijsgeer Seneca:
Boosheid is nergens goed voor, zelfs niet voor oorlog.”
Hij schreef ook dat je boosheid kan kwijtraken door je in te leven in de ander.

Maar natuurlijk zijn wij bezorgd. De westerse leiders weten het niet meer.
Nederland komt op de helling.
Onze regering heeft de immigratiestroom niet willen zien aankomen.
Loopt achter de feiten aan, en komt nauwelijks aan normaal regeren toe.
Zij vergeet dat zij de belangen van de Nederlandse burgers moet dienen.

Een landsbestuur dat te weinig kritiek hoort, raakt van het padje af.
De publieke omroep lijkt wel een reclamezuil voor de multiculturele samenleving.
We zien onevenredig veel lieve en zielige asielzoekers; die zijn er natuurlijk ook.
Maar er is te weinig aandacht voor de andere kant.
Te weinig zendtijd voor echte kritiek op het beleid; niet alleen op het gebied van immigratie en islam; ook de EU en het referendum, de Euro, het klimaat en windenergie.

Via de media heeft links feitelijk de macht in handen.
Dat is aardig voor links, maar op termijn is daar niemand bij gebaat.
Er is een lichtpunt: Staatssecretaris Dekker breekt de publieke omroep open.
Ik wens hem alle succes daarmee. Een applaus graag voor staatssecretaris Dekker!

Premier Rutte, neem de belangrijkste oproep van Pim Fortuyn serieus:
Herstel de vrijheid van meningsuiting.
Schrap dat discriminatie-artikel uit de grondwet.
In 1980 is dit artikel door een communistisch initiatief in de grondwet gekomen.
Het wordt steeds selectief en oneerlijk toegepast; het schaadt de belangen van Nederlandse burgers, en op die manier zaait het zelfs haat.
Vóór 1980 waren er niet méér problemen met discriminatie dan daarna, dus wat dat betreft kan het artikel gewoon weg, de prullenbak in.

Hetzelfde geldt ook voor het haatzaaiartikel in het strafrecht.
Ook dat wetsartikel wordt selectief en als dreigmiddel toegepast, en zaait daarmee zelf haat. Gooi het in de prullenbak.

Niet alleen beschuldigingen van haatzaaien zaaien haat.
Ook de woorden als racist, fascist en islamofoob doen dat.

Ik ken een topwetenschapper die zijn baan verloor na een artikel in de krant.
Ik ken een leraar maatschappijleer die na een ongelukkige tweet zijn baan kwijtraakte.

En een leraar wiskunde die niet meer aan de bak kwam doordat zijn politiek-incorrecte ideeën googlebaar waren.

Ik weet van een leraar Duits dat die zijn baan kwijtraakte omdat hij zich verkiesbaar had gesteld voor de PVV.
In feite gelden er Berufsverbote voor mensen die kritiek hebben op de multiculturele samenleving.
Premier Rutte, maak ook een eind aan deze terreur.

Door stelselmatig de meningsuiting te verstikken raken burgers gefrustreerd en boos.
Sommigen uiten zich onbeholpen en grof.
Dat is jammer en soms zelfs gevaarlijk, maar het is een logisch gevolg van een onderdrukkende politiek.
Uiteindelijk bent u, premier Rutte, daar verantwoordelijk voor.

Op Internet beschrijven mensen vervelende ervaringen met overlast door asielzoekers.
Volgens de overheidsinstanties valt het daarmee juist erg mee.
Hoe het echt zit weet niemand. De politie houdt er geen bruikbare statistieken over bij.
We weten trouwens ook niet hoeveel de immigratie per saldo kost of misschien opbrengt.

Premier Rutte, zorg dat burgers objectieve informatie krijgen over kosten en onveiligheid
door de immigratie. Of dat nu meevalt of tegenvalt. Wij hebben daar recht op.
Hoe kunnen wij u vertrouwen als u ons niet met de kale feiten vertrouwt?

Het zou ook helpen als immigranten die criminaliteit plegen, of zich niet kunnen gedragen tegenover vrouwen, gewoon voor altijd de toegang tot het land wordt ontzegd.
Zolang ze niet uitgezet kunnen worden zouden ze dan achter slot en grendel moeten.

Premier Rutte, op die manier is er meer bereidheid om mensen hier te helpen die het echt nodig hebben.
Maar waarom zijn zoveel mensen Syrië ontvlucht?
Dat komt mede door rampzalige Westerse inmenging in dat land.

Samen met Arabische landen heeft het Westen Syrië gedestabiliseerd.
Zoiets is makkelijk in een land dat zo verdeeld is als Syrië; etnisch en religieus verdeeld.
De destabilisatie had verschrikkelijke gevolgen. De opstand tegen het regime van Assad heeft veel meer ellende veroorzaakt dan dat regime anders in 100 jaar zou hebben aangericht.

Het regime van Assad heeft in de oorlog op een vreselijke manier gevochten.
Daardoor zijn er veel burgerslachtoffers gevallen. Maar dat betekent niet dat Assad “dus” weg moet.
Oorlog is nu eenmaal smerig.
Premier Rutte, leeft u zich eens in in uw collega Assad en zijn regime.
Die weet dat zij bij een nederlaag uitgemoord zal worden.
Dus trekken zij alles uit de kast in de strijd.
Het is “eat or be eaten”, zoals de Engelsen zeggen.

Alle ellende vandaag in Syrië is een logisch en onvermijdelijk gevolg van de destabilisatie.
Premier Rutte, zet u zich alstublieft in om Syrië weer stabiel te krijgen.
Dat gaat alleen door de toestand van vóór de burgeroorlog te herstellen.
De Status Quo Ante Bellum, zoals de Romeinen zeiden.

Ons Westen is medeschuldig aan de ellende in Syrië.
Christenen, Jezidis en anderen die voor de Islam moeten vluchten kunnen moeilijk in die regio worden opgevangen.
Het is redelijk als wij aan hen asiel verlenen, en aan hen alleen.

Premier Rutte, zorg dan voor een ordelijke check-in procedure, in landen als Turkije en Jordanië.
Geef niemand hier een verblijfsvergunning die langs een andere weg hier komt.
Anders lokt u uit dat migranten hun leven wagen, bijvoorbeeld in bootjes op zee.
Daarbij vallen onvermijdelijk doden, en dat is mede uw schuld.

U heeft een plan dat een beetje de goede kant op gaat.
Maar ik ben bang dat het halve maatregelen zijn, die niet gaan werken.
Doe alstublieft wat beter uw best.

Ik richt me ook even tot onze dominees, priesters en bisschoppen.

Naastenliefde is een mooi ding, maar het valt niet af te dwingen.
Vrijgevigheid van u en uw kerkgangers gaat ten koste van anderen.
Het gaat hier niet alleen om geld maar ook om veiligheid, huisvesting, onderwijs, noem maar op.
Uw naasten zijn ook in uw omgeving.
Als u nog eens preekt over de Barmhartige Samaritaan, denk dan ook eens aan Nederlanders die lijden onder de immigratie en de islam.
Loop niet schijnheilig met een boog om hen heen, zoals de geestelijken doen in de parabel.

Ik ben zelf katholiek.
Vanaf dit platform wil ik de Paus verzoeken om zich minder te bemoeien met politieke kwesties als immigratie.
Dat doe ik in het Engels; misschien dat het dan overkomt.

To the Pope

You are trying to make our Catholic church less rigorous for the believers. I appreciate that very much.

But your involvement in secular affairs is often less positive. You have encouraged immigration to Europe. That has a negative impact for Europeans.

The gospel implies the separation of church and state. This is in the interest of both the church and the state.

Thank you for your attention.

[NL vertaling, niet uitgesproken]
Aan de Paus.
U probeert onze katholieke kerk minder strict te maken voor de gelovigen. Ik waardeer dat zeer.

Maar uw bemoeienis met seculiere zaken is vaak minder gelukkig. U heeft immigratie naar Europa aangemoedigd. Dat heeft een negatieve uitwerking op Europeanen.
Jezus beveelt de scheiding van kerk en staat. Dat is in het belang van zowel de kerk als de staat. Dank voor uw aandacht.
[/NL]

Beste demonstranten.

Vooral Duitsland is in de problemen.
Duitsland moet zich nooit afschaffen.
De Duitsers van nu moeten niet boeten voor het oorlogsverleden.
We moeten de erfzonde van het oorlogsverleden nodig eens begraven.
Het zou misschien helpen als we vaker tegen Duitsers zouden zeggen dat we van hen en hun land houden: “Deutschland liegt mir sehr am Herzen”.

Mensen hebben ideeën. Je kan ook zeggen dat ideeën mensen bezitten.
Een beroemd persoon heeft gezegd:

We leven in een ideeënoorlog. De strijd is niet meer om rassen en volken, de strijd is om de geest. Begrijp dit goed!

Probeer steeds ook goede dingen te zien. Nederland is nog steeds een fijn land.
Laat je stem rustig en duidelijk horen.
En demonstreer de volgende keer weer mee met PEGIDA.
Niet boos. Uit liefde voor je medemens.
Een korte glimlach kan belangrijker zijn dan een lange redevoering van een staatsman.

Leve PEGIDA, Viva Europa, es lebe Deutschland, lang leve Nederland.
Ik wens ieder de vrede van Christus toe.

1 reactie

  1. Jantje schreef:

    Mooi stuk. De europese geestelijken die nu zeggen dat we asielzoekers moeten binnenhalen hebben boter op hun hoofd. Waar waren/zijn hun protesten bij het stelselmatige uitmoorden van Christenen in het Midden-Oosten. Waar zijn hun protesten bij de gruwelijke discriminatie van Christenen in het M-O?
    Je hoort ze nooit, je ziet ze nooit. In de kerk, waar ik een aantal jaar geleden nog vaak kwam, hoorde je er ook niets over.
    Jezus zou het niet hebben geaccepteerd, net als hij niet accepteerde dat er werd gehandeld in de synagoge.