Israël en de tweestatenoplossing in een te klein gebied

Israël is zonder de Negev woestijn ongeveer even groot als de provincies Noord en Zuid Holland samen en het heeft ruim 7 miljoen inwoners.