D66 is van alles, maar géén onderwijspartij

D66 beweert in haar propaganda immer weer de onderwijspartij te zijn. De feiten tonen iets anders.