DE WERELD NU

D66 is van alles, maar géén onderwijspartij

D66, Sigrid Kaag, Neergang van Nederland, NL2021, Censuur

D66 beweert in haar propaganda immer weer de onderwijspartij te zijn. De feiten tonen iets anders.

Je kunt D66 de studentenpartij noemen, of de diplomapartij. Allemaal iets voor te zeggen. Maar onderwijspartij? Daarvoor heb je iets anders nodig dan aandacht voor steeds grotere groepen die een papiertje kunnen tonen. Nog even en je krijgt je HBO-diploma gratis (nu ja, de leges zullen wel omhoog gaan, maar toch: goedkoop) bij het aanvragen van een geboortebewijs/verblijfsvergunning. Het gaat er niet langer om wat je hebt geleerd, maar hoe lang je je in een onderwijsfabriek hebt laten indoctrineren.

Want maakt D66 zich hard voor beter onderwijs? Integendeel, D66 wil dat zo veel mogelijk mensen hoger onderwijs kunnen volgen. Dat is een lofwaardig streven, maar het heeft helaas tot gevolg dat de eisen omlaag gaan. Want de onderwijsinstellingen worden door een pervers stelsel van financiering verplicht bepaalde slagingspercentages te realiseren, anders wordt die financiering teruggedraaid. En financiering, de heilige koe van de moderne bestuurder, is heilig. Ik weet uit eigen ervaring dat de Leidse universiteit ooit overwoog de overheidsfinanciering de overheidsfinanciering te laten, en te pogen zich daar onafhankelijk van te maken. Dat is nooit gelukt (het idee werd vlot afgedankt), want het ministerie van Onderwijs zou zoiets nooit toestaan.

Hoe dat werkt? Ik geef even een bruut geformuleerd maar rekenkundig accuraat voorbeeld: Als het de onderwijsinstellingen is toegestaan 10% van de idioten die zij binnenkrijgt via bindende studieadviezen en wat niet al in het 1e jaar te lozen, dan halen 90 van de 100 studenten dat 1e jaar. Als nadien nog eens 10% idioten mag worden gedumpt, resteert aan het eind van de opleiding 81% van de oorspronkelijke hoeveelheid instromende studenten die een diploma halen, 19% idioten werd onderweg gedumpt. Maar als in het eerste jaar maar 5% mag worden gedumpt, en het percentage van 10% in latere jaren wordt gehandhaafd, dan gebeurt er dit: Na 1e jaar: 95% over – 9,5% in latere jaren betekent dat 85,5% (81% + 4,5% extra idioten) hun diploma zullen halen.

NB1 – in de moderne onderwijsfabrieken wordt gefronst over het dumpen van idioten in latere jaren. Dit maakt dat de percentages geslaagde idioten hoger worden niet lager.

NB2 – dit proces is al minstens 40 jaar gaande, en heeft zoals ik verderop zal laten zien ook de kwaliteit van de hoogste 10% aangetast.

Waarom dat een goed idee was geweest toont de huidige onderwijsminister Van Engelshoven (D66). Het minimaal vereiste puntenaantal om na de propadeuse door te mogen studeren aan de gekozen opleiding moet terug naar 40 vindt de minister, die op haar strandje in een obscuur vakantieoord kennelijk ongestoord met proefballonnetjes heeft mogen spelen. De NOS meldt keurig dat de eisen bij de diverse instellingen variëren van 40 tot 60 punten, zodat de minister risicoloos kiest voor de laagste grens. Het hoger onderwijs is tegen het voorstel, studentenorganisaties vinden dit een goede kans het bindend studieadvies te elimineren.

Ik ook.

Wèg net al die extra overwegingen, mitsen en maren: wie zijn punten niet haalt hoepelt maar op. Dat zullen de studentenorganisaties wel niet bedoeld hebben, maar deze clubs laten zich hiermee in de kaart kijken. Het gaat hen er niet om de studenten bij te staan het best mogelijke onderwijs te kunnen volgen; het gaat hen er om dat zoveel mogelijk mensen een diploma krijgen. Dat dat twee geheel verschillende zaken zijn, daarvoor hebben ze bij die clubs helaas te weinig onderwijs genoten dat te kunnen/willen begrijpen. Daarmee is een agenda blootgelegd die relatieve zwakzinnigheid als onderwijsdoel propageert.

En bij D66 is het niet anders. Het verlagen van de onderwijseisen heeft de afgelopen veertig jaar tot gevolg gehad dat ongeveer half Nederland nu denkt hoog opgeleid te zijn. Het tegendeel is waar: de vroegere 10% hoger opgeleiden zijn tot witte raven verworden. Wie na zijn hoger onderwijsstudie de pretentie van hogere opgeleid zijn wil handhaven dient zich in een promotieproces te begeven. Ook dat vinden de universiteiten fijn, want elke promovendus levert hen opnieuw geld op. De perverse prikkels van het systeem, weet u nog?

Het lijkt een onoverkomelijk probleem van progressie te zijn, dat de eisen in het onderwijs navenant degenereren met de uitbreiding van de studentenpopulatie. Niet alleen wil D66 dat niet in de ogen zien, maar ze maakt het door de eisen verder te verlagen eerder erger dan beter. En ook de studenten die de capaciteiten wèl hadden worden zo aangetast. Kent u het begrip zesjescultuur? Dat zijn studenten die zich niet uit laten dagen hoger te willen scoren dan ‘voldoende’. Voldoende is genoeg voor een diploma, excelleren is voor strebers. Wie achten of hoger haalt gaat niet economisch om met zijn inspanningen, is de leidende gedachte daarachter.

Het is eenvoudig te zien dat een verlaging van het onderwijsniveau daarom directe repercussies heeft op het algemene niveau van de uitstroom. Dat is niet goed voor het onderwijs, dat is intellectuele kapitaalvernietiging onder het mom van een gelijkheidsgedachte. Na de verheffingsgedachte van de PvdA nu de egalitaire (feitelijk: verlagende) illusies van D66 – het onderwijs in dit land heeft wat te verduren.

Wie in zijn kinderen investeren wil, zal elders onderwijs op privé-scholen moeten zien te verkrijgen. Dat is er, en het is duur. Vreemd hè?

3 reacties

 1. Theresa Geissler schreef:

  Mogelijk is het een kort-door-de-bocht-criterium, maar ik kom ook al niet van het idee af, dat D66 geen onderwijspartij is omdat de belangstelling voor alles wat met historie te maken heeft binnen die partij volgens mij absoluut minimaal is.
  Daarom zijn ze ook zo pro EU: De Vaderlandse geschiedenis interesseert ze totaal niet en daarmee de “roots” van het Nederlandse volk evenmin!
  “Daar hoef je je niet zo intensief mee bezig te houden: Dat is allemaal gewéést” hóór je ze op de één of andere manier denken. (Was trouwens precies hetzelfde als wat Baghwan zijn volgelingen (ook allemaal intellectuelen) in de seventies voorhield.- En J. P. Sartre de zijne in de forthies en fifties…
  Toeval? ik weet het nog zo net niet.

 2. Juanito schreef:

  Ik ken een aantal zg. ‘hoger opgeleiden’ die op het gelijke geslacht vallen. Deze mensen stemmen bijna allemaal de ‘onderwijspartij’ ‘666, of anders groenslinks.

  Wat erbij mij niet ingaat, is dat door geen van hen een link wordt gelegd, wat er met hen als eerste zal gebeuren als het land nog verder volgeplempt wordt met islamieten.

  Hoger opgeleid maar er iets van snappen, ho maar. Geleuter over ‘verbinding’ hoor dan weer wel.

 3. Carthago schreef:

  Voor een Kamermeerderheid waren die 4,5 % idioten ook erg hard nodig.