Tags: overheid

overheid

De overheid beschikt over te veel middelen

Vrijwel alles zou beter gaan in Nederland als de overheid een stap terug zou doen en zich zou concentreren op de terreinen waar haar optreden onmisbaar is. Er zijn maar weinig samenlevingsproblemen die top...

overheid

We hebben een betere overheid nodig

Bureaucratie is onder meer alle gedrag van de overheid dat voortvloeit uit regels en niet is gericht op de concrete problemen waarmee de organisatie wordt geconfronteerd. Bijvoorbeeld uit de wens om ‘gelijke gevallen’ ‘gelijk’...

verwording, Big Data, Referendum, MSM-verslaggeving

Verwording – de winkel en het uithangbord

De verwording van veel zaken die in Nederland ooit goed geregeld waren is ontstellend. De schuld ligt toch echt bij de politieke klasse zegt Toon Kasdorp. Die heeft niet goed op de winkel gepast....

Overheid

De (Nederlandse) overheid

Toon Kasdorp beziet de Nederlandse overheid – ietwat gechargeerd geformuleerd – als een verstard amalgaam van historisch gegroeide eertijdse noodzakelijkheden, en bespreekt mankementen en mogelijke oplossingen.

overheid

De overheid zou een handje moeten helpen

Bij sommige zaken die de overheid van mensen eist zou het verstandiger zijn als ze daarbij ook een handje toestak, vindt Toon Kasdorp.

besluit en uitvoering

Tussen besluit en uitvoering

De constatering dat de link tussen een besluit en uitvoering bij de overheid uitermate zwak is wat betreft de uitvoerbaarheid van een besluit, bevreemdt Toon Kasdorp bijzonder.

gezondheidszorg, uitgaven, Zorg voor de zorg

Het functioneren van de overheid in de gezondheidszorg

Mijn vriend X, met wie ik regelmatig correspondeer over onderwerpen op mijn site, schreef mij over zijn ervaringen met de AWBZ en de via die organisatie te verschaffen medische hulpmiddelen. Met andere woorden: de...