Tags: overheid

Overheid, publieke sector

Hoe een overheid beter zou kunnen presteren

Toon Kasdorp zet het functioneren van de overheid gedurende de laatste kabinetsperiode af tegen wat wenselijk is. Hij ziet noodzaak en mogelijkheden voor reorganisatie en een verhoging van de kwaliteit.

Fraude

Fraude Amsterdam: circa €4 miljard – Arno Wellens en Leo Verhoef

Fraude proberen we – in principe – tegen te gaan met toezicht. Maar toezichthouders die hun werk objectief en zonder aanzien des persoons doen zijn in Nederland zelden welkom. En kunnen dus op problemen...

Een vitale samenleving

Powerswitch, naar een vitale samenleving – Ruben Munsterman en Jeroen den Uyl

Als er een incident is maken we de regels ingewikkelder en groter, komt er een nieuw protocol en worden de kosten hoger en dat mogen wij allemaal zelf betalen. Een vitale samenleving houdt de...

onwaarachtigheid

Kyoto en andere onwaarachtigheid

Over de onwaarachtigheid achter overheidsgejuich over eigen beleid valt wel het een en ander op te merken. Pijnlijke constateringen, die desalniettemin verdienen te worden gedaan.

overheid

De ineffectieve rol van de overheid in de samenleving

De Beer is deskundige in arbeidsverhoudingen en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij trok op 16 februari 2004 van leer tegen een artikel van Frits Bolkestein in de NRC van tien dagen...

Marktwerking

Vrije markten, of markten met volkomen concurrentie dienen voor de ruil van goederen en diensten van dezelfde soort, die onderling vervangbaar zijn. In principe bestaat op zo’n markt een ongelimiteerd aantal aanbieders en vragers.

Pim Fortuijn

Het gelijk van Pim Fortuijn

Het gelijk van Pim Fortuijn kon je vinden in zijn kritiek op het beleid van Paars en de twee of drie kabinetten Lubbers die er aan voorafgingen. Die kritiek werd in begrijpelijke taal onder...