Tags: MO

Midden Oosten 1

Midden Oosten en humanistische waarden

Veel mensen lijken te denken dat alle argumenten in het Midden Oosten conflict goed zijn als ze maar leiden tot het gewenste doel: vrede.

Inburgering, Syrië 2

Een religieuze burgeroorlog als Syrië? Niet mee bemoeien

Met een religieus getinte burgeroorlog als Syrië kunnen we ons maar beter niet mee bemoeien, vond Toon Kasdorp, met redenen omkleed.

Syrië 0

Syrië en Midden Oosten zijn onbetrouwbaar

Over conflicten als Syrië wordt nooit objectief bericht. De publieke opinie of de pers kiest een van beide kanten en bericht dan vanuit dat gekozen standpunt.

Taxi 6

Palestijnse verkiezingen – voor het eerst in 15 jaar

Zoals u als vaste lezer wel weet zijn de kluchtigheden op dit blog mijn afdeling. Zodat de aankondiging van Palestijnse verkiezingen direct op mijn bordje viel.

Antisemitisme

Antisemitisme, Faroek Hosni, eerwraak en het MO

De oorzaken van antisemitisme en de omgang er mee zijn al net zo cultuur-eigen als de reacties op de verschijningsvorm, laat Toon Kasdorp hier zien.

Turkije

Turkije en haar expansionisme -4- Kaukasus, Irak, Qatar

Turkije is thans op veel fronten actief om territoriale uitbreiding te bewerkstelligen. Uitbreidingen waarvan president Erdogan vindt dat hiermee historisch onrecht wordt hersteld.

Studiereis naar Israël

Israël, Van Agt en het Midden Oosten

Dries van Agt, een vroegere premier van dit land, koos voor Palestina en tegen Israël, terwijl hij niet hoefde te kiezen.