Jezus en de paus

Wie het Nieuwe Testament leest krijgt niet de indruk dat Jezus zich zelf als een hoge priester beschouwde of meende dat zijn volgelingen een nieuwe hoge priester nodig hadden. Een simpele schriftgeleerde was hij,...