De ongeziene islamiseringsactiviteiten

De Nederlandse overheid steunt in stilte veel islamiseringsactiviteiten vanuit de misplaatste gedachte dat dit integratie bevorderen zal.