DE WERELD NU

De ongeziene islamiseringsactiviteiten

islamiseringsactiviteiten

De Nederlandse overheid steunt in stilte veel islamiseringsactiviteiten vanuit de misplaatste gedachte dat dit integratie bevorderen zal.

Dagelijks zijn ze met tientallen onderweg. Ze hebben afspraken met ministers, staatssecretarissen, politici, burgemeesters, wethouders, journalisten, wetenschappers, professoren, politiecommandanten, juristen, hoge ambtenaren, academische onderzoekers, wijkagenten, welzijnsbobo’s, subsidieverstrekkers en autochtone medestanders.

Ze hebben maar één doel: versterking van de positie van de islam en haar aanhangers.

Eenmaal aangekomen op hun afspraak beginnen ze met een mix van hoffelijkheid, vleierij en misleiding over de ware aard van de islam hun gesprekspartner te bewerken. Ze doen voorstellen, debiteren koranverzen, uiten opinies, herinneren aan mensenrechten en godsdienstvrijheid, wijzen op islamofobie, discriminatie en racisme, maken duidelijk hoe het anders kan en bestoken de gesprekspartner met verklaringen die een goed licht moeten laten schijnen op de islam en haar aanhangers. Wie goed luistert naar hun verklaringen over en oplossingen voor wat er mis is in hun gemeenschappen, hoort slechts beweringen. Islamisten werken voortdurend aan de uitleg dat alles de schuld is van Nederland en/of het Westen.

Hun gesprekspartners, zeggen geen nee en wijzen hen vervolgens niet de deur. Ze luisteren en willen niet voor racist of islamofoob worden versleten. Ze zijn welwillend en begrijpend, zacht gemaakt door de hoffelijkheid en vleierij. Ze kennen de koran niet en gaan mee in de uitleg met nogal eens geabogreerde (ongeldig verklaarde) verzen of verknipte verzen.

De missie van islamisten heeft vaak succes.

Racisme en discriminatie worden ingezet om voor soms onoverbrugbare culturele en religieuze verschillen niet-moslims schuldig te verklaren vanwege hun intolerantie. Ze pleiten voor diversiteit en pluriformiteit om de harde eis van integratie te ontmantelen. In de publiciteit moeten moslimse overtreders en criminelen ‘Nederlanders’ worden genoemd en de media doen daar braaf aan mee. Terwijl de meeste allochtonen een dubbel paspoort hebben mag slechts hun Nederlanderschap worden genoemd. Islamisten hebben voor alles een verklaring die hen verontschuldigt en rechtvaardigt. Met een sociaaleconomische verklaring (achterstelling en armoede) werven ze begrip voor de vele uitkeringstrekkers onder hun aanhang en pleiten ervoor om met subsidies hen in de gelegenheid te stellen zelf wat aan de problemen te doen. Ze pleiten ervoor om meer geloofsgenoten aan te stellen bij de overheid en haar organen en hen een leidende positie te geven bij deradicalisering en bestrijding van racisme en discriminatie. Ze wijzen op het ongure klimaat dat rechtse critici van de islam veroorzaken en vragen daar stelling tegen te nemen. Ze pleiten voor islamitisch onderwijs omdat het de beste brug naar de samenleving zou vormen. Als het niet goedschiks gaat worden er juridische middelen ingezet.

De meeste gesprekspartners van de islamisten zijn liever welwillend dan wantrouwend. Ze zien welwillendheid als breeddenkend en tolerant. Dat is de belangrijkste reden dat de islam wordt verdedigd door mensen die beter zouden moeten weten. Ze verlenen de islam een ‘Nederlands paspoort’ en bekritiseren de Nederlanders die realistischer zijn. Medewerkers van de afdeling ‘Antropologie’ werkten mee aan het ‘bewijs’ dat islamofobie eigenlijk racisme en discriminatie is. Het is niet de enige (betaalde) collaboratie in academische kringen. Ze hebben invloed. In het Wildersproces claimde het OM dat het om racisme ging en gebruikte daarbij de postmoderne opvatting van racisme. Ook hoge ambtenaren werken mee. Een van hen is Walter Palm, de ambtenaar belast met integratievraagstukken. Recent publiceerde hij, na zijn pensionering, zijn boek ‘Het sluipende gif van Islamofobie’ dat in menig krant werd besproken. Daarin citeert hij met grote instemming de definitie van islamofobie van UVA antropologe Ineke van der Valk.

“Een historisch maatschappelijk gegroeide ideologie die met behulp van beelden, symbolen, teksten, feiten, interpretaties en gedragingen systematisch en consistent een negatieve betekenis geeft aan “de islam” en/of aan “moslims”. Zo worden de perceptie, de betekenisgeving, het begrip, de attitudes en het gedrag van mensen tegenover de islam en de moslims beïnvloed ten gunste van de sociale uitsluiting van moslims als “de ander” ten gunste van discriminerende, ongelijke behandeling in het culturele, sociale, economische en politieke domein”.

In handen van islamisten levert zo’n definitie ‘onverdacht bewijs’ op dat hun verhaal bevestigt. Als afkomstig van een wetenschapper aan de UVA, bewijst het hun slachtofferschap.

De definitie van Van der Valk is nogal eenzijdig en partijdig. De definitie gaat uit van volstrekte onschuldigheid van de islam en moslims. Er valt een reeks van moslimse beelden, symbolen, teksten, feiten, interpretaties, en gedragingen aan te wijzen die een afwijzing van de islam rechtvaardigen. Het ongeduld daarover groeit. Minister Hoekstra (CDA) had het over een gebrek aan wederkerigheid. Hij had daar nog een gebrek aan eerlijkheid aan toe kunnen voegen.

De demonisering van islamcritici is lichtjes afgenomen. Dat geldt in nog onvoldoende mate voor de naïviteit van de groep die ik in de eerste alinea heb genoemd. Zo lang de politie nog iftars bezoekt, zolang burgemeesters nog thee drinken en moslims door de overheid worden aangesteld als anti-discriminatiedeskundigen en zolang universiteiten geen einde maken aan de dwang tot politieke correctheid, geven ze islamisten de ruimte.

16 reacties

 1. Tim schreef:

  Valse afgodendienaren is wat moslims zijn en gaan ook allemaal naar de hel als ze er niet van af keren.

 2. Jaap schreef:

  Ik sta kritisch tegenover elke religie maar gezien de intolerantie van de islam in het bijzonder tegenover de islam. Ben ik nu een racist?

 3. Jaap schreef:

  Tim.
  De hel bestaat niet!

 4. BegrensEuropa! schreef:

  Die definitie van islamofobie van de hand van Ineke van der Valk en met grote instemming geciteerd door de rijksambtenaar belast met integratievraagstukken Walter Palm heeft een verdacht randje. Hij draait om het idee van discriminatie. Dus, ja, discriminatie is fout. Ondanks de enorme weerzin van 95% van de Nederlanders tegen de islam houden we ons daar verre van. Maar behalve dat discriminatierandje bevat de definitie van islamofobie twee enorme fouten: 1. er wordt geimpliceerd dat islamkritiek gelijkstaat aan het geven van een negatieve betekenis aan “de islam” en/of “moslims”; 2. er wordt gesteld dat dit verwerpelijk is als dit “systematisch en consistent” gebeurt. Dus incidentele islamkritiek is OK, maar als dit systematisch en consistent gebeurt, dan is het fout. Dat is een eigenaardig onderscheid. Ik zou zeggen dat alle islamkritiek, zolang die met de beste bedoelingen wordt geuit en in alle redelijkheid plaatsvindt, niet als islamofobie mag worden gekwalificeerd. Hier is mijn definitie van niet-islamofobe islamkritiek: “Het streven om door middel van alleszins redelijke kritiek de islam te ontdoen van die elementen die gericht zijn op aan de islam inherente vijandigheid, vrouwenonderdrukking, geschiedvervalsing, rechtsongelijkheid, indoctrinatie, en intimidatie opdat moslims hun plaats hun plaats in de westerse samenleving kunnen innemen in waarlijk oprechte en wederkerige medemenselijkheid met iedereen en niet alleen hun geloofsgenoten.”

 5. Grapjas schreef:

  Men mag vinden bij de overheid wat men vindt.
  Als vrij geboren burger mag ik dat ook.
  En ik vind de islam een achterlijke ideologie die nooit hier had mogen komen.

 6. Ad Rek schreef:

  @BegrensEuropa! Dank voor de definitie, inspirerend.

 7. Hannibal schreef:

  @BegrensEuropa!

  Wat betreft de niet-systematische islamkritiek: men wil het dus liever houden op gevloek als je in de file voor een trouwstoet staat? Systematische kritiek is de enige gezonde kritiek, juist de rest krijgt al snel randjes vooroordelen mee.

  Maar ja, daar kan Irene vd Valk niet tegen op. Aan de borreltafel zou ze het al moeilijk genoeg hebben.

 8. carthago schreef:

  Perfeçt artikel,dank peter.
  De vijfde kolonne en marche.

 9. Johan P schreef:

  @BegrensEuropa
  Mooi gedefinieerd. Uiteraard ben ik het oneens met dat citaat. Het hele principe van ‘islamofobie’ is al van de zotte. Het begrip is destijds gelanceerd door de moslim broederschap als ik het me goed herinner. En de bedoeling was exact wat er nu gebeurt; inspelen op de westerse gevoeligheid voor discriminatie om op die manier islam boven kriteik verheven te krijgen.

  Als men slechts een uurtje de tijd zou nemen om de geschiedenis van de veroveringen door islam te bestuderen dan vallen een aantal zaken meteen op
  1 – islam is vrijwel altijd de agressor
  2 – islam claimt de slachtofferrol zelfs als ze overduidelijk de agressor is
  3 – islam biedt geen enkele veiligheid voor andersdenkenden of andersgelovigen of minderheden in de gebieden die het verovert, sterker nog, die worden stelselmatig vervolgd en uitgeroeid
  4 – hoewel islam altijd beweert vredelievend te zijn en te willen samenwerken is er geen enkel islamitisch land waar dat ook inderdaad de norm is. Turkije was een uitzondering, maar sinds Erdogan met zijn gefakete ‘coup’ het leger heeft geneutraliseerd als bewaker van de seculiere staat is dat ook in een rap tempo aan het veranderen.

  Een fobie is een irrationele angst, een werkelijk bestaande medisch/psyschische aandoening. Angst voor islam is niet onredelijk vanuit het oogpunt van andersgelovigen gezien de historie.
  Als men meer dan een uurtje de tijd neemt en er echt een beetje induikt dan kan men zelfs niet ontkomen aan de gedachte dat het hebben van GEEN afkeer van, angst voor en weerstand tegen islam een zeer serieuze psychische aandoening is waar men aandacht aan zou moeten besteden en die deels kan worden verholpen door meer kennis op te doen van de werkelijke leer van islam en de werkelijke geschiedenis ipv te luisteren naar lieden die vanuit hun geloof niet alleen het recht, maar zelfs de plicht hebben om te liegen.

 10. BegrensEuropa! schreef:

  Hannibal 31 oktober 2019 om 22:36
  Zo is het maar net. Dank.

 11. BegrensEuropa! schreef:

  Johan P 1 november 2019 om 01:14
  Helemaal mee eens. Islamkritiek moet gemainstreamd worden. Het “hebben van GEEN weerzin tegen islam is een zeer serieuze psychische aandoening.” Je zou het islamopathie kunnen noemen. Islamopathie is in strijd met humanistische grondrechten. Islamopathie in media, politiek, en diplomatie moet alle mogelijke (dus wettelijke) manieren bestreden worden. Dat moslims lijden aan islamopathie is hun amper aan te rekenen. Dat is het gevolg van diep ingebakken indoctrinatie en vele vormen van deels illegale intimidatie (denk aan eerwraak, afvalligheidsproblematiek, terreur en gruwelijke oorlogsmisdaden). Maar daar wordt islamopatie niet acceptabeler van.

 12. BegrensEuropa! schreef:

  Ik voeg aan mijn vorige reactie toe dat de islam geen gewone godsdienst is maar een waangodsdienst. Het valt daarmee nog steeds onder de grondwettelijke bescherming van godsdienstvrijheid. Daar is helaas niets aan te doen. Dat het een waangodsdienst is blijkt, behalve uit een inhoudelijke analyse, ook uit het feit dat het alleen in stand gehouden kan worden door diep ingebakken indoctrinatie en vele vormen van deels illegale intimidatie. Dat verzin ik niet zelf. De meest invloedrijke islamitische soenni-geleerde, islamist en (onofficieel) theologisch leider (van de Moslimbroederschap) Yusuf al-Qaradawi zegt dat zelf: “If they [Muslims] had gotten rid of the punishment [death penalty] for apostasy, islam would not exist today.” Zonder het verbod op afvalligheid hadden moslims en hun voorouders deze waangodsdienst allang van zich afgeworpen om zichzelf, hun nageslacht en de wereld van deze islamopathie te bevrijden.

 13. Ronald Kaatee schreef:

  @BegrensEuropa!: blijft er onder jouw definitie nog wel iets van de islam over (als de islamkritiek succesvol is)?

 14. Ronald Kaatee schreef:

  Goed artikel trouwens.

 15. BegrensEuropa! schreef:

  @Ronald Kaatee 1 november 2019 om 19:30 Ik zou die vraag alleen speculatief kunnen beantwoorden. Ik laat het antwoord daarom liever aan moslims zelf. Die weten zelf het best wat ze denken te kunnen geloven of niet.

 16. Chris Dirick schreef:

  BegrensEuropa, ik ben het helemaal met u eens. Zonder doodstraf voor apostasie zou de islam al lang niet meer bestaan. Vergeet niet, de islam werd gedwongen opgelegd, met moord, doodslag en uitroeiing van hele volkeren. Er was geen ontsnapping mogelijk. Enkel de dood kon verlichting geven. Ik vraag me soms af, is het daarom dat zoveel moslims naar de dood verlangen? Die tweeënzeventig maagden (per persoon) zijn natuurlijk al lang opgesoupeerd. Wat dan nog overblijft is eeuwige rust.