DE WERELD NU

Staatscontrole is gezond? Wordt kinderopvang verplicht?

onderwijs, overheidscontrole, Klimaathoax

Nadat de Toeslagenaffaire iedereen overtuigde dat kinderopvang begerenswaardig was, lijken de proponenten van staatscontrole er nu ook brood in te zien.

Op dit punt is behalve de toeslagenaffaire ook tijdens de Corona-periode al eerder gehamerd: toen werd verkondigd dat kinderen die meer thuis zaten dan voorheen, meer en zwaardere kindermishandeling moesten ervaren. Dat doet de staat beter, is het adagium. Let hierbij ook op de link met kabinetsformatie2021 – informateur Hamer is voorzitter van deze SER. Zo grijpt hierbij van alles in elkaar:

Afbeelding

Dat hier een soort van basis voor een staatsopvoeding wordt gelegd? Dat zal mijn achterdocht wel zijn, maar het zal de PvdA-strategen niet zijn ontgaan dat veel kritische reacties op linkse partijen afkomstig zijn uit woonbuurten waar kinderopvang a – nog niet standaard tot het dagelijks leven behoort en b – waar men linkse partijen sinds een jaar of veertig uitkotst als maatschappelijk vervuilend. En dus schrijft de staatsomroep nu vrolijk:

Door de hervormingen die de SER voorstelt moet het voor alle ouders financieel haalbaar worden om hun kinderen minstens twee dagen per week naar de kinderopvang te brengen. Voor veel ouders is het nu te duur, terwijl kinderopvang een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen kan spelen, constateert de SER.

Staatscontrole, inderdaad:

Ouders zonder werk zijn vaker laagopgeleid[1] en hun kinderen lopen een groter risico op een leerachterstand. Een toegankelijke kinderopvang voor iedereen zorgt voor gelijkere kansen voor alle kinderen, zegt de SER.

U ziet het: u en ik hebben een belangrijke ontwikkeling gemist toen we kinderen waren. Je werd als kind in die tijd heel wat minder heftig geïndoctrineerd met wat de juiste visie op de maatschappij is, dat herinner ik me nog levendig. Zelf had ik dan ook het geluk tussen wal en schip te zijn gevallen: ik heb nog net de stijve mevrouw die bijbelkennis gaf helpen uitwuiven, en dat het onderwijzend personeel je toekomstige visie op de wereld alvast vormgaf sloot daar niet naadloos op aan.

Sommige mensen hebben derhalve geluk gehad, maar velen hadden dat minder. Toch is het de dino’s van de SER in dat verband nooit genoeg, en dat men nu denkt overheidscontrole te moeten gaan uitoefenen zou ook zonder het excuus van onaangepaste islamitische kinderen ongetwijfeld op gang zijn gekomen. Anders kan ik het niet lezen, in ieder geval:

In eerste instantie moet het minimum van twee dagen per week opvang gelden voor kinderen tot 4 jaar, op termijn ook voor kinderen tot 13, schrijft de SER in het rapport Een kansrijke start voor alle kinderen.

Dus ieder kind moet minimaal twee dagen per week onder het gezag van staatslakeien worden geïndoctrineerd? Mocht ik er alsnog een paar extra krijgen, dan emigreer ik direct naar Duitsland. Bovendien is het een slinks voorstel dat zowel een zekere collectivisatie als een arbeidsnoodzaak in het leven roept (vetmakingen zijn van mij, H.). Om over de collectieve herverdeling van inkomsten maar te zwijgen:

De voorgestelde hervormingen moeten er ook toe leiden dat de arbeidsparticipatie omhooggaat. Volgens de SER loont het nu niet altijd om meer te gaan werken, omdat er bij een stijgend inkomen gekort wordt op de kinderopvangtoeslag.
De SER hoopt dat een nieuwe coalitie het rapport ter harte neemt: “De urgentie om in de komende kabinetsperiode stappen te zetten is hoog. De Kinderopvangtoeslagaffaire heeft gezorgd voor veel leed en een forse deuk in het vertrouwen bij ouders.”

Dat gevoel van urgentie zal in maart jongstleden vast en zeker zijn gevoed door het resultaat bij NL2021 van de PvdA en de rest van links? De belanghebbenden zijn zich al in de startblokken aan het manoeuvreren. Waarbij het gehanteerde idioom al laat weten uit welke hoek de wind waait (mijn vet, H.):

“De SER maakt het in het advies onnodig ingewikkeld”, zegt Anko van Hoepen van de PO Raad. “Doe het in een keer goed en zorg dat alle kinderen de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Dit vraagt nú om een brede herziening van het stelsel waarmee de basis wordt gelegd voor een eerlijker systeem.

En inderdaad:

Onder meer D66, PvdA en GroenLinks willen dat de kinderopvang voor alle ouders gratis wordt. Dat zou de schatkist jaarlijks 5,5 miljard euro kosten. Volgens het Centraal Planbureau heeft gratis kinderopvang een beperkt effect op de werkgelegenheid[2], omdat ouders zonder baan er niet door gestimuleerd worden om te gaan werken.

Hier wordt hard gewerkt aan de instelling van nieuwe instituties om door te marcheren richting een glorieuze toekomst, zouden communisten ooit tevreden hebben geconcludeerd.


 1. Dat het gros der immigranten laagopgeleid zijn lijkt ineens niemand te deren?
 2. Men bedoelt de arbeidsparticipatie.

8 reacties

 1. Grapjas schreef:

  Wie is verbaasd dan? Comnunisme wordt via de kinderen opgelegd. Bereidt u voor de komende 10 jaar verraden te worden door uw correct geïndoctrineerde nageslacht.
  Want inmiddels ‘ goede europeanen’.
  Wanneer is ons geduld eindelijk eens op? Hoeveel tolereren wij nog van die rooien?
  W.O.1 en 2, Mao, etc. Tijd om onze fouten te herstellen- en een definitief einde te maken aan deze waanzin en haar aanhangers!

 2. Grapjas schreef:

  En mensen aan het werk krijgen is heel eenvoudig.
  Schrap geheel fictieve rechten als ‘het recht op leven’ ( waar kan een mens dat afdwingen, en bij wie?) en voer een nuttige wet in : ‘ werkplicht’.
  Voorzie in het eigen levensonderhoud- of hou je handje op bij fanilie.
  Wil je eigen bloed je al niet voeden- kom dan vooral niet bedelen bij mij. Ik gun je niets. Ik zorg al voor de mijnen namelijk.

 3. Kanaloa01 schreef:

  Staatscontrole: We krijgen dag in dag uit van Politiek Den Haag met Clown Hugo de Jonge voorop en niet te vergeten de Media, te horen hoe gevaarlijk en besmettelijk het Corona Virus is en 3/4 van Nederland sluit zich er probleemloos bij aan, dus met gevolg vaccineren, mondkapjes, 1 1/2 meter afstand en ga maar door.
  Ook krijgen we te horen ivm. het klimaat dat Co2 uitermate gevaarlijk is, zo gevaarlijk zelfs dat Shell 2 miljard krijgt om het gas onder de grond te stoppen. (overigens produceren ze het gedeeltelijk ook zelf).
  Wat niemand me tot nu toe heeft kunnen uitleggen waarom het dragen van een mondmasker goed voor ons is want we ademen bij het dragen van dat masker immers keer op keer ons eigen Co2 weer in en dat is dan weer niet ongezond?
  Kan iemand het me uitleggen?
  Overigens stoot een gemiddeld mens 800 kg Co2 uit, dus een eenvoudige rekensom vertelt me dat de import van per jaar 100 a 150.000 voornamelijk moslims (incl gezinsvereniging) ons 80 a 120 miljoen kilo van het volgens de regering levensgevaarlijke Co2 oplevert wat Shell dan weer onder de zeebodem moet stoppen.
  (Co2 maakt voor 0,04% deel uit van onze atmosfeer en is van levensbelang voor het leven op aarde. Minder als 0,0175% Co2 en er is geen dierlijk leven meer mogelijk.

 4. carthago schreef:

  Hupsakee, weer een nieuw loket vanwege de islampret.

 5. scherpschutter1943 schreef:

  Tekens blijkt “de staat is je ergste vijand”.

 6. scherpschutter1943 schreef:

  Aanvulling “je ergste vijand is de superstaat EU, met mijn persoonlijke vijand Timmermans”.

 7. Cool Pete schreef:

  Staats-opvoeding.

  Voorzitter Onderwijs-Raad, de maoist Rosenmoller, is er al lange tijd druk mee.

  Ze willen de “EU”-Heil-Staat afdwingen …………..

 8. Baytep schreef:

  Misschien eens kijken hoe het er aan toe gaat in die paar landen waar het al ingevoerd is.
  Lijkt me dat dit het verantwoordelijkheidsgevoel van ouders niet ten goede komt.