DE WERELD NU

Segers (ChristenUnie) verdedigt formatie – niet te filmen

ChristenUnie, NL2021

Waar Gert-Jan Segers namens zijn ChristenUnie mee bezig is, is niet te filmen. Maandagavond zat hij in Op1. Daar bepleitte hij “een humaan asielbeleid”. Ook veroordeelde hij de oorzaak van de rel rond het vermeende drankmisbruik van kabinetsinformateur Remkes. En dat oordeel was niet mals.

Toch lijken de leden van zijn partij hem in meerderheid te steunen in de beslissing om daadwerkelijk deel te nemen aan de kabinetsformatie. De ínformatie nadert daarmee haar einde. Inzet is een “geheel nieuw” kabinet, dat zal luisteren naar de naam Rutte-4 en moet bestaan uit dezelfde partijen die Rutte-3 vormden. De waspoederreclamemakers die het volk daarover ‘voorlichten’, reageren korzelig als u dit een ordinaire “doorstart” van de huidige demissionaire regering noemt.

In een partijdemocratie beslist de meerderheid van de partijleden. Als een meerderheid van de CU-leden kan billijken dat hun partijleider met Rutte, Kaag en Hoekstra gaat praten over ‘de inhoud’, houdt het voor de critici en cynici helaas op. Er valt ook iets voor te zeggen: “We willen niet de laatste blokkade zijn”. Of ook: als we niet meedoen, is het land slechter af. Lees: onze belangen, onze ideologische standpunten, de kans op het binnenhalen van punten uit ons partijprogramma. Op zichzelf klinkt dat logisch.

De vraag is echter of dat één op één opgaat. En ook hoe groot de CU-minderheid is die zal murmureren, afgezet tegen de mate van enthousiasme van de meerderheid. De ChristenUnie heeft een peiling uitgezet, waarop de leden hun bijval voor onderhandelingen over Rutte-4 kunnen aangeven op een schaal van 1 tot 10, dus vergelijkbaar met vraag in hoeverre u zichzelf als “links” of “rechts” beschouwt bij Maurice de Hond. Technisch gezien ben ik wel gelukkig met de CU-versie. (Hoe rechts of links ik ben, valt grofweg sinds het jaar 2000 niet meer te zeggen. Links en rechts zijn zeau 19-zoveel…)

Judas, Farisegers…
Begin april was Segers nog ‘helemaal klaar’ met Mark Rutte volgens de Mediacourant. De VVD-kritiek op zijn besluit om (voorlopig) te breken met Rutte, die nu eenmaal premier zou blijven, was niet mals. Tijs van den Brink (presentator van Op1): Judas, Farisegers, dat soort termen kwamen langs. Wat deed dat met u?

[D]at vind ik heel pijnlijk, omdat het gaat om het Paasevangelie. Dat vind ik bijna op het blasfemische af als je dat zo gebruikt. Maar wat er achter zit is de mentaliteit, het is de uiting van dezelfde bestuurscultuur, en dat is: joh, die vijf zetels, je moet ze maar inleveren.

En profeterend (is dat ook blasfemisch…?):

ik zal over een jaar of een halfjaar terugblikken en denken: heb ik daar verstandig aan gedaan? Ik moest een keuze maken en ik zal altijd kritiek krijgen. Ik kan alleen maar afgaan op ons eigen morele kompas.

Belangrijkste argument van Gert-Jan Segers om niet meer onder Rutte in een kabinet te gaan zitten is de politieke cultuur, zo vatte de redactie van Op1 samen.

Het is een veel groter verhaal dan alleen maar een incidentele kwestie.

Nu is er dan toch dat besluit om alsnog samen met dezelfde partijen te gaan formeren. Op1 nu: De verschillen tussen D66 en de ChristenUnie lijken groot, maar vallen wel mee, aldus Segers:

Op onderwerpen verschillen wij, maar andere onderwerpen zoals klimaat en immigratie liggen we juist dichtbij elkaar

Hoewel dat viel te verwachten, komt dat neer op verraad aan de Nederlandse burger en een deel van de eigen achterban. Juist om die reden wordt Segers op ‘rechts’ (maar, zoals gezegd: wat is rechts?) begrijpelijkerwijs Farisegers genoemd. Bovendien geeft Segers zelf aan dat hij met weinig minder dan geteisem in zee gaat, de zogenaamde Magere Mannetjes van D66 onder leiding van Kamerlid Sjoerd “Wriemel” Sjoerdsma, die de veelbesproken drankroddel over Remkes verspreidde:

Dat was een totaal misplaatste spin, dat was echt ontzettend lelijk.

Blijkbaar is daarmee voor Segers de kous af. Zo niet voor de oppositie, die niet erg gecharmeerd leek van het één keer ‘oeps & sorry’ van Sigrid Kaag. Qua inhoud zegt Segers “een humaan asielbeleid” te willen, daarmee suggererend dat het vandaag nog niet humaan genoeg is. Een (meer) humaan asielbeleid betekent minder humaan voor de ontvangende samenleving.

Volgens een recent onderzoek blijft twee derde van de in (meest) zorgvuldige procedures en door de rechter afgewezen asielzoekers gewoon hangen in Nederland. Geen vraag daarover aan talkshow-gasten als Segers. Dat valt natuurlijk vooral ook de redacties van al dat infotainment aan te rekenen. Hoe durf je met droge ogen de verwachting uit te spreken dat Nederland tienduizenden Afghanen gaat opvangen (wat mij betreft echte vluchtelingen, oké dan) terwijl de onmacht om illegalen en uitgeprocedeerden weg te krijgen blijft voortbestaan, en dat al decennialang?

Waar blijven dan de mooie woorden die je eerder sprak – voor de start van dat Laatste Kans voor het Politieke Midden-kabinet Rutte-3 – over het ‘draagvlak van de samenleving’? Nederland vangt uitsluitend echte vluchtelingen op, is een concreet punt uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. En toen moest de grootste toename van de woningnood nog komen.

Dat verder klimaatbeleid, dat grosso modo ten koste gaat van de natuur én van een rigide milieubeleid, de dwaling van de eeuw is, hoeven we hopelijk niet meer uit te leggen. Ook dát is verraad aan de burger, die meestal niet van het gas af wil, zeker niet gedwongen, en inmiddels wel doorheeft dat windturbines niet de oplossing zijn en zonnepanelen helaas marginaal bijdragen. Beide technieken hebben grote milieubezwaren.

Wie het NTR-wetenschapsprogramma Atlas van 8 september terugkijkt, valt van de ene verbazing in de andere. Om een bedrijf als Tata Steel, dat te boek staat als de grootste vervuiler van het land, te ‘vergroenen’, zijn tientallen meer windturbines nodig dan nu al in de Wieringermeer staan – gesteld dat die windturbines voor een 24/7 constante stroomvoorziening zorgen en terwijl die kolossale gevaarten zelf ook van enorme hoeveelheden staal plus niet recyclebare rotorbladen en giftig materiaal zijn gemaakt.

Een hoogleraar en technisch ingenieur beweert dat de vergroening van de staalfabriek in Velsen, een van de ongeveer vijfhonderd hoogovens in de wereld, “inderdaad een grote uitdaging” is. Zonder kernenergie, maar in plaats daarvan met waterstof dat met elektriciteit uit wind moet worden opgewekt.

ChristenUnie en D66 vinden elkaar op de inhoud. Natuurlijk, er zijn en blijven verschillen. Opnieuw echter blijkt dat de ChristenUnie wil gaan regeren om relatief mineure punten (zoals een zeesluis, die bijna iedereen wel wilde) uit hun verkiezingsprogramma binnen te halen. Die staan te boek als de talrijke “zegeningen” van regeren met Rutte.

Daar tegenover slikt de partij op de werkelijk grote thema’s meloenen in. Het komt tot onaanvaardbare compromissen of complete dossiers (een Europees OM) worden zelfs helemaal weggegeven. Zelfs keiharde feiten lijken niet of pas veel te laat te tellen (biomassa) op straffe van astronomisch hoge kosten. Als Vos Segers de passie preekt tegen neo-liberalisme en globalisering, boer pas op je legkippen.


Meer over de ChristenUnie (voor een aanzienlijk deel door Dick Kraaij) vindt u hier.

7 reacties

 1. Peter Louter schreef:

  Steek illegaal de grens over en je wordt volgehangen met rechten. Je enige plicht is de waarheid vertellen en die wordt maar al te vaak ontdoken om in aanmerking te komen voor humaan beleid.

 2. Bas schreef:

  Ik vind de opstelling van Segers blasfemisch. Onder het mom van “zo waarlijk helpe mij God Almachtig” het land volledig de vernieling in helpen samen met Mark, loopjongen van de duvel. Met gefabriceerde RIVM stikstof data boeren kapot maken. Met niet correcte en geverifieerde cijfers maar selectief toegepaste en aangepaste RIVM/Lareb data de werking en bijwerkingen van de gifprik onder het tapijt vegen.
  En dan vervolgens een verontwaardigd vroom smoelwerk opzetten alsof je de rechtschapenheid zelve bent. Ik kots op dat soort lui.

 3. carthago schreef:

  Tuurlijk schuift farisegers weer aan. Als doortrapte volksverrader heeft hij best wel een hoge betrouwbaaarheidsgraad opgebouwd in z’n voormalige farizeeërs regeringsclubje

 4. scherpschutter1943 schreef:

  Bas, ik kots met u mee.

 5. Fran schreef:

  Bij farizeeërs moet ik, gek genoeg, altijd aan Segers denken. Geen idee waar het vandaan komt. 🙄

 6. rob schreef:

  Mag ik zeggen dat een manilla stropdas hem ook goed zou staan ?
  Ja, dat mag ik zeggen.

 7. Ernie van de Wal schreef:

  Mijn mening over Judas Iskaroith Segers en de gereformeerde hellehonden heb ik hier wel genoeg geuit. De rest laat ik over aan de Duivel, die ongetwijfeld een extra warm plekje in de hel heeft voor deze relicriminelen met hun vrome leugenpraatjes.
  Dat die lui van de CU willen doorregeren zat erin. Mooie praatjes hebben ze genoeg maar een geweten ontbreekt.

  Maar in ‘s-hemelsnaam, een humaan asielbeleid……?
  De aardbevingsschades in Groningen zijn nog lang niet gecompenseerd. Slachtoffers van de toeslagenaffaire zijn nog lang niet gecompenseerd. De voedselbank ondersteunde in 2020 ruim 160.000 mensen en volgens Sire leven 250.000 kinderen in Nederland in armoede. Door sterk stijgende energieprijzen gaan nog veel meer Nederlanders in armoede leven; nu al leeft 10% van de Nederlanders in energiearmoede. En die kunnen komend winter hun borst natmaken.
  De zorg wordt uitgekleed, voor defensie is geen geld etc. etc.
  Laatst werd gemeld dat gemeenten in Nederland even gauw 11.000 woningen moeten vrijmaken voor asielzoeker met een verblijfsstatus en met de groep uit Afghanistan, naar schatting mw. Broekers – Knol zijn er nog eens 20.000 woningen nodig. Die er dus niet zijn. En Nederlanders kunnen na dit nieuwe herrenvolk achteraan aanschuiven voor een woning.

  Dat ruimhartig asielbeleid van die totale lul Segers en zijn linkse CU vrindjes gaat inmiddels wel over de ruggen van talloze Nederlanders die lastenverzwaring op lastenverzwaring moeten incasseren tot -inmiddels letterlijk- armoede erop volgt zodat onze regenten en farizegers wereldwijd mooiweer kunnen spelen.

  Eigen volk eerst is, hoewel niet geheel onterecht, een boude stelling. Maar wat er nu gebeurt is wel werkelijk het andere uiterste.