DE WERELD NU

Salafisme? – oh nee, islam – Kamer draait om de pot

Salafisme? - oh nee, islam

De ironie van dat mini-onderzoek naar salafisme is dat de salafisten het eerlijkst zijn – maar ze zeggen wat men niet horen wil.

De Nederlandse getuigen draaien vooral om de pot heen (daarover onderaan nog wat). Waarbij een realistische vraag is of ze gewoon dom zijn, onwillig de waarheid in de ogen te zien òf die uit te spreken.

De ironie van dat mini-onderzoek in de Kamer is, dat de verhoorde salafisten het eerlijkst zijn – maar ze zeggen wat men niet horen wil, en ècht luisteren doet de commissie uitermate slecht.

In de verhoorzaal in de Tweede Kamer is onenigheid ontstaan tussen de parlementaire onderzoekscommissie en bestuurder en imam Suhayb Salam van de alFitrah-moskee in Utrecht. Het verhoor is inmiddels afgerond. “Schijnvertoning. Poppenkast”, waren de laatste woorden van Salam.

Salam had gelijk. Waar hij naar ik vermoed ook gelijk in gaat krijgen is dat de beschuldiging van meineed geen waarde zal hebben. Niet dat Salam onder ede de waarheid sprak, maar de vraag is onder welke ede hij stond, en of hij dat voor zijn geloof erkennen wil, kan of zelfs mag. Het AD schreef ietwat hoopvol:

De parlementaire ondervragingscommissie onderwierp Salam vandaag urenlang aan een verhoor en denkt dat hij tijdens antwoorden op verschillende vragen mogelijk niet de waarheid heeft gesproken. ,,We bestuderen zorgvuldig de antwoorden die de heer Salam onder ede heeft gegeven.” Dat laat de commissie weten in een statement.

Het zou me inderdaad hogelijk verbazen als Salam op alle vragen eerlijk antwoord zou hebben gegeven – hemzelf mogelijk zelfs nog meer. Gemaakte afspraken mag een mohammedaan probleemloos verbreken als dat de verspreiding van de islam dient. Het staat in de Koran, en alle islamitische geleerden zijn het er over eens.

Is dat voor de commissie van belang? Dat is waar het interessant gaat worden. Men heeft Salam laten zweren op de Koran – diezelfde Koran die hem toestaat te liegen als dat zo uitkomt. Dat men bedoelde een eed los te krijgen die gelijk is aan een eed of belofte die men in westerse culturen zweert doet weinig ter zake: door hem op de Koran te laten zweren heeft de commissie ingecalculeerd dat daarin dingen kunnen staan die de commissie niet bedoelde, zal een intelligente[1] rechter redeneren. Daarmee is alles wat Salam zei niet meer wat het ook is: wat hij kwijt wil, en bereid is te zeggen. De praktijk laat zien dat het precies zo werkt.

Salam is veel eerlijker dan andere imams bevallen zal, en zeker eerlijker dan de commissie wilde begrijpen. Maar in plaats van een zorgvuldige benadering gedroeg de commissie zich als converserend met een zwakzinnige querulant. Het AD gaf het goed weer:

De stemming werd al voor aanvang gezet, toen Salam weigerde te staan bij het afleggen van de eed (daarmee ten overvloede benadrukkend dat die voor hem geen enkele betekenis had, H.). Vervolgens las hij een verklaring voor waarin hij stelde dat grondrechten van moslims ‘stelsel- en planmatig worden ondermijnd.’ Een aantal politici heeft ‘heropvoeding nodig’, zei hij. Later in het verhoor stelde hij dat de overheid ‘onderdrukkend’ bezig is. ,,Wij moslims bepalen mede de normen en waarden. Of het u bevalt of niet.”

Het was dan ook volstrekt logisch dat de D66-meneer het deksel op zijn neus kreeg toen hij poogde zijn autoriteit te doen gelden. Die heeft hij voor Salam niet, en zal hij ook niet krijgen. Zo was er meer waar de D66-meneer vast niet meer over terug wil denken, behalve in termen als van de Nederlandse wet. En opnieuw blijkt uit alles dat die voor Salam niet relevant is, en nooit worden gaat:

Salam weigerde ja of nee te zeggen op de vraag of hij islamitische huwelijken heeft afgesloten. ,,We begeleiden de mensen in hoe zij volgens de islam behoren te leven. Als ze ons vragen: doen jullie aan huwelijken, dan is ons antwoord heel simpel: als deze meid een vader heeft, dan kan hij haar zelf huwen.”

Ook de andere commissieleden weigeren na te denken over de verschillende paradigma’s waaronder dit gesprek plaatsvond:

Voorzitter Rog wees hem op zijn medewerkingsplicht. ,,U heeft de commissie meerdere keren geen antwoord gegeven op de vraag of het voorgekomen is dat u of anderen binnen Al Fitrah islamitische huwelijken hebben gesloten.” Hij ontkende dat zo’n huwelijk strafbaar is, hoewel commissielid Chris Stoffer hem artikel 449 uit het wetboek van Strafrecht voorhield.

Mattijs Glas zei het bij ON vorige maand al uitstekend: dat men het eenvoudig niet weten wil, omdat het niet binnen het eigen wereldbeeld past. Een wereldbeeld waaraan de hele wereld zich dient aan te passen? De moslims herkennen de ideeënstrijd beter dan het D66-volk, dat zich wat dit betreft superieur waant zonder het te zijn.

Amnesty International ziet de islam als een vredelievende religie, Frans Timmermans, één van de machtigste mannen van Europa, vindt dat de islam, alhoewel 1400 jaar oud, al tweeduizend jaar bij Europa hoort, jihad ziet men als een gevolg van mannelijkheid en kansarmoede, het OM bedrijft theologie en noemt jihadisme een ‘extreme interpretatie van de islam,’ professor Leo Lucassen denkt dat ‘terreur uit naam van de islam’ pas honderd jaar oud is, een Amsterdams raadslid is geschokt als men (ondanks 84.000 doden in één jaar tijd) een relatie legt tussen islam en terreur en kritiek op islam is xenofobie, islamofobie of zelfs racisme.

Het is intellectuele onverdraagzaamheid, gecombineerd met een heel hard gezongen LÁLÁLÁLÁLÁLÁLÁLÁLÁLÁLÁLÁ om maar niet te hoeven horen hoe het echt zit. Dat is ook herkenbaar bij het verslag dat Elsevier deed van de ondervraging van Nederlandse “experts”: Dat deed het blad veel welwillender dan er aanleiding voor was. Van meet af ging het mis:

1.Hoe heeft beïnvloeding plaats in Nederland?
‘Een tweede generatie salafistische aanjagers probeert antidemocratische sentimenten te verspreiden onder jonge moslims,’ zei directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) Dick Schoof op de eerste dag van de openbare verhoren. Het gedachtegoed wordt al op al op jonge leeftijd onderwezen. Schoof: ‘Op de kinderopvang – kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 – zijn de aanjagers al actief.’

En islamitische kinderen (de meerderheid) die niet naar een opvang gaan? Die krijgen het mee van hun ouders! Behalve bij die minderheid aan ouders die daadwerkelijk willen integreren. Weet Schoof dat niet? Normaal gesproken zou dat moeten, maar dat zou een onoverkomelijk probleem scheppen met het benoemen van het ware karakter van de islam.

Schoof sprak in het verhoor over façadepolitiek: ‘Men zegt het een en doet het ander.’

Met andere woorden: de Nederlandse gezagsdragers, hulpverleners en andere bemoeials wordt voortdurend een rad voor de ogen gedraaid. Vervolgens vind Schoof een linkje naar het onderzoek dat weinig relevant is, maar in ieder geval beter klinkt dan het is:

De salafistische aanjagers voeren op sociale media de boventoon en zetten gematigde moslims buitenspel. Met behulp van geldstromen uit het Midden-Oosten – voornamelijk de Golfstaten – worden veel jongeren bereikt.

Hoeveel geldstroom heb je nodig om op sociale media jongeren te bereiken? Een computer en een internetverbinding volstaan. Het probleem is niet de geldstroom, maar de opvoeding die deze mensen van huis uit meekrijgen. De façadepolitiek van Schoof is niet wezenlijk anders dan die van imams als salam.

Radicaliseringsexpert Leon Meijs noteerde (het begin van) een parallelle samenleving.

Vandaag komt er nog iemand langs van koepel Diyanet (de moskeeën die eigendom zijn van de Turkse staat), en dan is het over. De eindconclusie van deze exercitie zal zijn dat de hoeveelheid geld dat uit het buitenland naar Nederlandse moskeeën stroomt weinig betekenend wordt geacht.

Van wat ze nog meer heeft gehoord zullen een aantal commissieleden nog een paar weken slecht slapen, en daarna is het wat de Kamer betreft weer een paar jaar voorbij. De islamisering gaat echter gewoon onder onze neuzen door.

Dat salafisme een uiting van de persoonlijke overtuiging van reguliere mohammedanen is, en geen aparte stroming binnen de islam willen commissies als deze pertinent niet horen of geloven. Derhalve krijgen we binnenkort maatregelen die de verspreiding van het salafisme tegen moeten gaan – een volstrekt zinloze exercitie waar de politiek daarentegen weer vijf jaar mee denkt toe te kunnen. Zinloos, zinloos, zinloos.

Maar dat kun je allemaal wel blijven roepen, maar niemand zal luisteren. Punt is dat de consequenties daarvan niemand voor zijn rekening wil nemen. Voor je het weet zit je in de Kamer in de strafbankjes van de PVV. Zó wordt je natuurlijk nooit ergens burgemeester.

Hè? Nee. Bah!


 1. De enige zwakke plek in deze discussie

Weten hoe het wel zit met salafisme? Kijk dan liever in ons archief.

 

23 reacties

 1. carthago schreef:

  Prachtige analyse ,dank hannibal.
  Die “commissie” zal met het voorlezen van dit artikel kunnen volstaan in hun eindoordeel, maar wat zijn ze bang.

 2. Ezel schreef:

  Extremisten (allen die met lijfelijk geweld hun overtuiging uiten) hebben extremisten nodig.

 3. Willie schreef:

  Als die links politiek correct gekkies na dit verhoor nog niet snappen wat de islam betekent en hoe men over andere denkt en wat ze willen in Nederland dan moet je toch wel erg dom zijn.

 4. BegrensEuropa! schreef:

  Voor kennis over salafisme kan men terecht bij Machteld Allan https://is.gd/iytJcz. Ik citeer: “Ibn Taymiyya was eigenlijk vergeten, tot op het einde van de achttiende eeuw een godsdienstwaanzinnige dorpsimam hem toevallig onder het stof vandaan haalt. Die imam, Abd al-Wahhab, slijt dat werk aan een ambitieuze krijgsheer, Ibn Saud, van wie de nazaten enorme olievoorraden ontdekken. En door die serie van toevalligheden is het Saudische wahabisme tegenwoordig de meest geëxporteerde islamvariant. Dat is diep tragisch voor de hele islamitische wereld.” Ik voeg toe: en de niet islamitisch 6 miljard aardlingen, die voorkeur geven aan vrijheid in recht, democratie, handel, kunst en wetenschap. Een tweede citaat: “Qua legitimering van de gewapende jihad hoefde hij helemaal niets uit te vinden: dat staat gewoon in de Koran. Wie de jihad voert, heeft tegelijk gebeden en gevast. Het is een soort aflaat die je ontslaat van de rest van je religieuze plichten. Er zijn veel rechtsgeleerden die het zo interpreteren.” Iedereen die dit negeert of goedpraat heeft heel wat uit te leggen.

 5. Henk Albarda schreef:

  Extremisme? Vrijwel uitsluitend ( 90 %) door moslims en links. Een heel enkele persoon die nog steeds denkt dat AH rechts fascisme was, zal een keer een shisha lounge bekogelen of beschieten.
  Wie beweert dat extremisten extremisten nodig hebben, vergeet voor het gemak waar het extremisme vandaan komt (wat ik in mijn eerste alinea heb aangegeven) en wordt liever volstrekt verkeerd begrepen, dan effe een moment te nemen uitleg te geven (Ezeltje prikje).
  GL (Rosenmoller), D66 (Ollongren), rutte en de jonge weten precies hoe erg de situatie is, maar rutte steunt netzolang GL en D66 die moslim kiezers nodig hebben om niet helemaal leeg te lopen, totdat rutte zijn belastingslurp overbetaalde baan in Brussel heeft.
  Tot dat moment blijft dit soort leugen- en befrog en meineed theaters doorgaan.
  Ezel, u toont een dagelijks disrespect voor uw mede-lezers hier.

 6. karton schreef:

  @ Henk Albarda op 20 febr. 2020 om 14.27 uur.
  Een @ ezel is uw aandacht en tijd NIET waard !

 7. Johan P schreef:

  @Ezel
  Niet perse waar. De Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog was niet bepaald georganiseerd door extremisten bv.

  1 van de grootste problemen met islam is dat men eigenlijk nooit een moslim kan vertrouwen. Islam leert dat het ok is om te liegen en bedriegen van niet-moslims, evenals het ok is om gemaakte afspraken met niet-moslims niet na te komen. Als islamiet heb je gewoon geen enkele verplichting naar niet-islamieten, met misschien als uitzondering dat je hen dient te bekeren of doden.
  Volgelingen van een dergelijke ideologie kunnen dus nooit op hun woord worden geloofd

 8. Ezel schreef:

  Meneer alberdeblabla tovert de linkse hitler weer uit zijn luier…

 9. BegrensEuropa! schreef:

  @Juvenalis 20 februari 2020 om 15:00 Goed stuk. Dank. ( http://verenoflood.nu/recensie-bid-vecht-en-heers-ibn-taymiyya-salafisme/)

 10. Ravian schreef:

  Als je een moslim op de koran laat zweren in de hoop dat hij dan niet gaat liegen over de bedoelingen van de islam aangaande de ongelovigen dan ben je werkelijk zo stom als het welbekende achtereind van het varken.

  En Ezel weet blijkbaar niet waar de “S” in “NSDAP” voor staat, wat een ezel…

 11. Ezel schreef:

  @johan p… u bedoelt een stel slaveneigenaren die uit waren op belastingpenningen?

 12. Grapjas schreef:

  Maar wat het meest niet doordringt- hoe gaan wij voorkomen dat onze vrouwen, kinderen- en wijzelf de komende 10 jaar hier niet uitgeroeid gaan worden? Ze hoeven het slechts maar te willen. Er is een leger van 3 miljoen tot 4 miljoen moslims hier. Volgens de overheid zelf ruim 500.000 illegalen (moslims voornamelijk)- dus verdubbel dat ookmaar tor 1 miljoen. Afgezet tegen krap 4 miljoen ‘ weerbare’ Nederlanders. Waarbij wij geheel ongewapend zijn, en de muzelman sterft van de illegale wapens. Dat wordt een slachting. Onder onze soort.

 13. Erik schreef:

  Het is de islam stupid.
  Volgens de bijbel is liegen verboden, vandaar het gezweer op dat boek, volgens de koran is liegen geboden tegen de ongelovigen om de islam te verbreiden , dus zweren op dat boekje betekent ,ik zal liegen!
  Andere ongelovigen moet het doen met eigen geweten, iets wat helaas ontbreekt ma een islam opvoeding.

 14. Cool Pete schreef:

  Islam = jihad + taqqiya + sharia + wereld-kalifaat. Islam is een gewelddadige leer.

 15. Ezel schreef:

  Cool mantra Piet!

 16. Cool Pete schreef:

  @Ezel : iets begrijpen en verduidelijken, is beter dan zomaar wat balken. Get a grip !

 17. Ad Rek schreef:

  Aikido is een techniek die gebruik maakt van de acties van de tegenstander om hem zo onschadelijk te maken of om hem te overwinnen. Welke van deze twee mogelijkheden gebruikt wordt is afhankelijk van de gebruiker van de aikido techniek. De Islam gaat gevolg gevend aan de opdracht te strijden tot de wereld aan allah toebehoort natuurlijk voor de laatste optie. aan de strijd.
  De Islam krijgt hier in de vorm van onze progressief humanistische voormannen een sparringpartner aangeleverd om er eens flink wat praktijk mee op te doen.

  ,,Wij moslims bepalen mede de normen en waarden. Of het u bevalt of niet.”

  Precies! Hele goeie worp.
  De islam pakt ons hier bij onze grondwetsartikelen 1 en 23 en whoeps, daar liggen we te kijken.
  Met Aikido techniek hoef je in een open, tolerante, universele mensenrechten praktiserende samenleving niet eens het masker van geweldloosheid op te zetten.
  Ze onderwijzen en prediken hun gewelddadige ideologie en zeggen en hier in de moskee en op school bij dat gewelddadige actie niet nodig is, zelfs ongewenst is in deze fase van de strijd voor het wereld kalifaat.

 18. Ezel schreef:

  Coolpete… u neemt een getal in gedachten en bedenkt een som. De uitkomst klopt altijd. U bent een echt rekenwonder

 19. carthago schreef:

  Opgeteld zijn hypokreten van ezel altijd een natte scheet .

 20. Ezel schreef:

  Meneer, u redeneert als een doorgedraaide gek… u bent van precies hetzelfde soort als het KOZP tuig… een smerige laffe provocateur. Totaal losgezongen van de realiteit.

 21. carthago schreef:

  Meneer/mevrouw ezel is de tel kwijt.

 22. Ravian schreef:

  Op zich niet vreemd als je ze niet allemaal op een rijtje hebt.