DE WERELD NU

Ruud Koopmans en Bassam Tibi brengen géén geloof in hervormbare islam

Erdal Balci, Israël, Corona, westerse schuld, Brederode, Recensie, Afgrondelijk, depressie

Pas een oogoperatie gehad, maar nu kan het er toch weer van komen. Kan een hervormbare islam bestaan? Drie boeken moeten nodig gelezen worden. Het onderstaande heb ik al in huis en de andere twee zijn in bestelling.

hervormbare islam

Het bovenstaande boek  is van iemand die denkt dat er géén aparte godsdienst los van de islam bestaat die je dan “islamisme” zou kunnen noemen.

hervormbare islam

De hierboven en -onder staande boeken zijn van auteurs die – naar verluidt – zulks wél denken. Die bovendien – zo verneem ik – menen dat de islam hervormbaar is: Ruud Koopmans en Bassam Tibi. Ik vraag aandacht voor het feit dat de titel van het boek van Koopmans suggereert dat het Huis van de Islam ooit in puike staat verkeerde.

hervormbare islam

Er is een vrij grote, diffuse “beweging” die hetzelfde denkt als Koopmans en Tibi en die in Nederland wordt vertegenwoordigd door Vrij Linksen individuen als Fidan Ekiz. Internationaal is Ayaan Hirsi Ali een voorbeeld.

Persoonlijk meen ik dat de geschiedenis zéér sterke aanwijzingen bevat dat de islam – een nazisme avant, pendant et après la lettre – onhervormbaar is. Verder zou ik niet weten hoe je theoretisch die hervormbaarheid van de islam voor de toekomst zou kunnen aantonen. Er is namelijk geen enkel fatsoenlijk principe in de islam waaromheen zo’n hervorming zou kunnen clusteren. Er is ook geen “diversiteit” in de islam die dat zou kunnen bewerken. Ondanks alle “scholen”, richtingen en scherpslijperijen die de islamitische “theologie” door de eeuwen heen heeft gekenmerkt, behoud ik de overweldigende indruk dat die hele papier-oceaan binnen de bandbreedte van nauwe en stalen kaders van onderdrukking, achterlijkheid en bloeddorst blijft. Dat is niet zo raar: de Koran geldt als het rechtstreekse woord van Allah zelf en als je aan het voorbeeld of de woorden van “de profeet” wil tornen dan is de hysterie waarmee moslims antwoorden nog erger dan wanneer je de Koran “beledigt”.

hervormbare islamIk ken Koopmans alleen indirect, van citaten op het internet en ik weet dat hij via representatieve enquêtes verontrustende cijfers over de opvattingen van moslims in Europa boven water heeft gehaald. Toen ik hoorde dat-ie op een morgen bij “Goedemorgen Nederland” bijna twee uur lang zou aanschuiven, zat ik ’s morgens om 7 uur klaar.

Ik heb voor u opgeschreven wat hij daar, in dat in vier blokken opgedeelde programma, allemaal vertelde. In het voorlaatste blok, tussen acht en half negen, geeft Koopmans als zijn mening dat je jonge kinderen beneden tien jaar, van wie je kunt aannemen dat ze zich nog niet schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden, wat hem betreft zelfs actief uit Syrië terug mag halen, Maar! Maar dat je meteen hun moeders uit de ouderlijke macht moet ontzetten. Die hebben zich namelijk schuldig gemaakt aan kindermishandeling door ze mee te nemen naar, aldus Koopmans “de hel op aarde”.

Koopmans vindt ook dat paspoorten van Syrië-gangers afgenomen moet worden en adstrueert dat aldus:

“In het verleden is bijvoorbeeld van mensen hun nationaliteit afgepakt die in de Spaanse Burgeroorlog hebben gevochten of in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog aan de kant van de Indonesiërs, dus voor in principe een goede zaak. En hier hebben mensen voor een van de meest misdadige bewegingen van de afgelopen eeuw gevochten en dus geen genade wat mij betreft.”

Tot zover helemaal eens. Maar over Trump heeft Koopmans een niet zo wetenschappelijke mening. Want als je wetenschap bedrijft en ook als je gewoon een mening verkondigt, dan moet je wel met een enkel voorbeeldje komen van wat je beweert. En dat doet Koopmans niet. Sterker nog: ik denk dat er geen enkel voorbeeld bestáát van “inconsistent” handelen van Trump dat niet door onvoorziene omstandigheden en het hetzen van de Dems is afgedwongen.

Als er namelijk één president is geweest met een consistent beleid, zowel in binnen- als buitenland, dan toch Trump. Een man die bovendien zelfs voor zijn verkiezing uitgebreid aankondigde wat hij ging doen en dat vervolgens ook dééd, voor zover als de hysterische obstructie en heksenjachten van de Dems hem dat toelieten. Maar moet je horen wat Koopmans zegt naar aanleiding van de no-deal met die massamoordende vette pad uit Noord-Korea. Het slaat echt nergens op:

“Dit is voor Trump een enorme nederlaag. Hij is natuurlijk een enorme chaoot, een soort politicus die met de dobbelsteen gooit. ‘T is ongeveer willekeurig wat-ie doet en je zou nog kunnen hopen dat-ie af en toe nog eens een zes gooit. Maar hij weet het te presteren om zó chaotisch te zijn dat er zelfs nooit een zes tussen zit.”

Nou-nou-nou! Is dat niet een beetje irrationalistisch onderbuiks, professor?

In het laatste blok van “Goedemorgen Nederland!” tussen half negen en negen, gaat het over zijn boek. Maar omdat op dat moment de schorsing van de leraar uit Hoofddorp speelt vanwege “belediging van de Profeet”, mag Koopmans ook zijn redelijk gezonde standpunt over die affaire geven:

“Ik vind het een grof schandaal. Om te beginnen omdat de beschuldigingen helemaal niet bewezen zijn, maar de schorsing wél al is ingetreden. En dan moet je wel bedenken dat dat gebeurt in een context waarin in de islamitische wereld, bijvoorbeeld onlangs in Pakistan met Asia Bibi, onbewezen beschuldigingen van blasfemie ertoe leiden dat mensen de gevangenis indraaien en beschuldigd worden en dat we dat nu ook in Nederland moeten meemaken, dat vind ik heel erg zorgwekkend en ten tweede, zelfs al zou hij gezegd hebben wat ‘m ten laste wordt gelegd, namelijk dat de profeet Mohammed met een minderjarig meisje was getrouwd, wat gewoon waar is, en dat dat naar huidige maatstaven pedofilie zou zijn, wat óók waar is, dan kan je natuurlijk zeggen, ‘móét dat nou, moet je daat mensen mee kwetsen’, nou ja, ik weet niet in welke context dat dan gezegd zou zijn, maar een feit is wel dat in een groot deel van de islamitische wereld het huwen van minderjarige meisjes zonder dat ze daar, eh, toestemming van de vader en eventueel sharia-rechtbank is mogelijk. In sommige landen zelfs zonder enige leeftijdsbegrenzing. Dus dat is echt wel een probleem.”

En dan komt zijn nieuwe boek echt aan de orde en geeft Koopmans zijn mission statement:

“Ik heb het boek geschreven omdat ik een brug probeer te bouwen in het gepolariseerde debat over de islam, een brug gebaseerd op feiten, gefundeerd op feiten en ook om het zwijgen over de misstanden in de islamitische wereld te doorbreken.”

Dat is mooi eenvoudig voor het lekenpubliek van “Goedemorgen Nederland” zo rond kwart voor negen ’s morgens. Maar ik wens Koopmans succes, want die “misstanden” zijn er in de islamitische wereld al 1400 jaar en de heersende patriarchen in al die eeuwen hebben dat blijkbaar nooit als “misstanden” ervaren.Waarom zouden ze ook: de islam is een totaal immoreel systeem, waarin het gaat om seks, bezit van vrouwen, macht, rijkdom en het afleiden op de jihad van jonge mannen die gevaar kunnen opleveren voor de leiders. Die verontrustende feiten en cijfers die voor zover ik weet Koopmans tot nu toe naar boven heeft gehaald zijn dienovereenkomstig. Dus mij lijkt dat ook richting fundamentele islamcritici er nauwelijks een “brug” geslagen zal worden.

Koopmans krijgt een filmopname te zien van een op de boekpresentatie uitgeproken laudatio door Fidan Ekiz, de nieuwe presentatrice van De Nieuwe Maan het integratieve allochtonen-discussie-programma van de NPO (“speciaal voor iedereen”).

Ekiz:

“Hij [Koopmans]heeft het eigenlijk ook een beetje voor mij geschreven. Want dit is de steun waarnaar ik op zoek ben. Ik ben iemand die uit die moslimgemeenschap komt en ik praat en schrijf kritisch over de politieke en radicale islam en in zekere zin roept Ruud Koopmans in zijn boek op tot solidariteit met mensen zoals ik die worden weggezet, die worden weggezet als nestbevuiler, als dissident. Wij zoeken juist progressieve, liberale moslims binnen die gemeenschap die bereid zijn om kritisch te kijken naar die religieuze oorzaken die ten grondslag liggen aan die misstanden in de islamitische wereld. En daar ben ik ‘m gewoon heel dankbaar voor. Dat ráákt mij omdat we deze mensen nodig hebben in de wetenschap. Iemand die dit echt onderzoekt, weet waar-ie het over heeft en met cijfers komt. Het is waterdicht, dit boek. Daar kan je alleen maar dankbaar voor zijn, toch?”

hervormbare islam

Opnieuw: ik wens ook Ekiz veel succes. Maar de berichten die ze zelf de wereld instuurde zijn niet hoopvol. Kijk bijvoorbeeld eens hoe ze bij Jinek zit vanaf minuut 24. En zij zou zich, net als Koopmans, moeten afvragen, hoe dat dan zou moeten, de islam “hervormen” en welke goeie eigenschappen van de islam op de voorgrond zouden moeten komen. Want die zijn er niet.

Koopmans reageert op de laudatio van Ekiz:

“Ik wilde Fidan Ekiz het eerste exemplaar geven omdat het debat over de islam zo gepolariseerd is tussen mensen aan de ene kant die zeggen dat al die problemen niks met de islam te maken hebben en dat al die radicalen geen echte moslims zijn en aan de andere kant die zeggen dat het alles met de islam heeft te maken en dat ook niks verbeterbaar is aan de islam, de islam niet hervormbaar is en we de Koran moeten gaan verbieden. Ik weet uit eigen ervaring dat het heel moeilijk is om in dat debat een middenpositie in te nemen omdat er aan alle kanten aan je geduwd en getrokken wordt. Je wordt al snel in het racistische kamp geduwd. En om een oplossing voor het probleem te vinden is het juist belangrijk dat we dat middenkamp versterken. En Fidan Ekiz is precies het soort van publieke persoonlijkheid die precies dát doet: kritisch zijn tov de religieuze oorzaken van de misstanden maar dat doet zonder daar meteen een heel geloof met anderhalf miljard aanhangers bij de vuilnisbak te zetten. “

Tsja, dat is wat ik altijd al zeg: zet die islam bij het grofvuil en kijk vooral niet meer om want er is niks mee te beginnen. Het is één grote verzameling wartaal, waarin meestal een nare boodschap van geweld en onheil zit. Ik begrijp dat die “middenpositie” van Koopmans neer komt op zoveel mogelijk tolereren en de grens trekken bij echte misdadigheid en onderdrukking. Maar ik zou wel eens willen weten wat die “middenpostitie” van Koopmans nu inhoudelijk voorstelt, dus qua enerzijds islam = goed, anderzijds islam = slecht. Want de islam is alleen maar slecht, voorzover ik weet. En essentieel verschillend met de Joods-Christelijk-Verlichte traditie, omdat redelijkheid, dialoog met “God”, individuele gewetensvorming en schuldbesef ontbreken in de islam. Het hele systeem is alleen maar angst, geweld, onderdrukking, seks en bijgeloof.

Maar Koopmans ziet blijkbaar in de islam iets “menselijks” iets wat wel in het universele humanitaire plaatje kan passen:

“Dat is de spanning in het algemeen. Dat je aan de ene kant moet proberen de rechtsstaat en de democratie te beschermen tegen dat soort extremistische organisaties, maar dat je dat tegelijkertijd moet doen op een manier waardoor je niet zélf de rechtsstaat en de democratie ondergraaft. En dat is lastig, natuurlijk.”

Mijn vraag bij bovenstaande uitspraak zou echter luiden: hoezo ondergraaf je de rechtsstaat als je een anti-humanisme, een nazi-ideologie verbiedt?

hervormbare islam

Volgens Koopmans moet dit totalitarisme dat al 14 eeuwen stand houdtzich van binnen uit gaan hervormen:

“De oplossing van het probleem ligt uiteindelijk in de islamitische wereld zelf. De problemen die we hier hebben met radicalisering, uiteindelijk is dat allemaal overgewaaid vanuit het Midden-Oosten. Dat zijn geen problemen die hier geproduceerd zijn. En daarom ligt de oplossing van het probleem ook binnen de islamitische gemeenschap. En daar is het belangrijk dat er ook een hervormingsbeweging op gang komt, ook een zíchtbare hervormingsbeweging. Er zijn natuurlijk veel moslims die helemaal niet radicaal zijn, die gewoon hun leven leiden. Alleen die islam, die gematigde islam is heel erg geïndividualiseerd. En het is belangrijk dat juist mensen die hun nek uitsteken, zoals Fidan Ekiz bijvoorbeeld, als die dat alleen doen dan krijgen ze de bagger alleen over zich heen. Als er een brede beweging is van mensen die de straat opgaan bijvoorbeeld om te demonstreren tegen de fundamentalistische islam, tegen extremisme en tegen het bezoedelen van de naam van de Profeet en van de Koran door al die extremisten, want dát is de grootste islamofobie die er bestaat. Dus wat er in die wereld zelf gebeurt.”

Koopmans nog maar ’s veel succes toewensen dan? Met massale demonstraties van moslims tegen alles wat de islam leert? Want dat is de consequentie! Ga alleen eens op GeenStijl naar dit PowNed-filmpje kijken. Moslimische schoolmeisjes reageren op die kwestie met die leraar in Hoofddorp die Mohammed zou hebben beledigd. En dan zie je dat deze nare, agressieve, fanatieke, slachtofferige trutjes slechts één gebod kennen voor de kuffar: kop houwe over “de Profeet”! Voorts is het natuurlijk eminent gelul dat je met misdadigheid “de Profeet” en de Koran zou “bezoedelen”! Want de islam is voor 100% opgetrokken uit misdadigheid! En de islam is helemaal nietgeïndividualiseerd”: er zijn alleen moslims die zich in verschillende gradaties iets aantrekken van Koran, Soenna en sharia. En hoe gematigder de moslim, des te minder trekt-ie zich aan van de islam. Een moslim is gematigd ondánks de islam.

hervormbare islam

Uit het bovenstaande mag u opmaken dat ik vind dat de blik van socioloog Koopmans in historisch opzicht nogal beperkt is. Dat blijkt ook uit de volgende uitspraak bij “Goede Morgen Nederland!”

“Veertig jaar geleden in 1979 waren er een aantal belangrijke gebeurtenissen in de islamitische wereld. In Iran bijvoorbeeld maar ook in Saoedi-Arabië en Afghanistan. En daar heeft eigenlijk die islamitische wereld de verkeerde afslag genomen. Het ging al niet goed op heel veel vlakken, maar het fundamentalistische antwoord dat toen dominant is geworden, namelijk dat om de oude glorie van de islamitische wereld terug te krijgen moslims terug moeten gaan naar de wortels van het geloof en de Koran letterlijk moeten nemen en het voorbeeld van de Profeet en zijn volgelingen uit de 7e eeuw zo precies mogelijk moeten navolgen. Dat is precies het verkeerde antwoord. Dat heeft natuurlijk geleid tot een toename van het aantal landen dat sharia-recht heeft ingevoerd met alle gevolgen voor de rechten van religieuze minderheden, geloofsafvalligen, homoseksuelen. Het heeft ook tot enorm veel conflicten in de islamitische wereld geleid. Bijna alle burgeroorlogen die de wereld tegenwoordig kent zijn tussen verschillende stromingen binnen de islam. Tussen Soeni’s en Shi’íten, fundamentalisten en seculieren, etnische moslim-minderheden en niet-moslim-meerderheden. Het heeft de wereld op zijn kop gezet.”

Nee hoor, Koopmans! Niks op zijn kop! De islamitische wereld werd weer neergezet zoals-ie voor 1979 al 1300 jaar stond.

Zullen we nog ’s iemand aanhalen die dan wel het bestaan van vrijheidsverlangen bij individuen in de islamitische wereld erkent, maar de kans op grote doorbraken van humaniteit aldaar gering acht? Als Samuel Huntington in zijn “Clash of Civilizations” Bill Clinton aanhaalt — die als president zei dat het Westen geen probleem heeft met de islam, maar alleen met “de extremisten” — dan stelt Huntington op pagina 209 van zijn “Clash”:

“Fourteen hundred years of history demonstrate otherwise.”

En op pagina 256 vinden we zijn klassieke citaat:

“Wherever one looks along the perimeter of Islam, Muslims have problems living peacefully with their neighbours. The question naturally rises as to whether this pattern of late-twentieth-century conflicts between Muslim and non-Muslim groups is equally true of relations between groups from other civilizations. In fact, it is not. Muslims make up about one-fifth of the world’s population but in the 1990s they have been far more involved in intergroup violence than the people of any other civilization. The evidence is overwhelming.” [mijn vet, MP]

En die “evidence” gééft-ie dan vervolgens ook, in de paragraaf “Incidence: islam’s bloody borders” op de pagina’s 254-258.

hervormbare islam

Huntington sluit zich dus aan bij alle realistische kenners van de islam. En misschien moet ik hier maar wéér eens Marcel Kupershoek aanhalen over de volstrekte onhervormbaarheid van de islam. Althans volgens zijn essay met de onschuldige titel “Uitpakken”. Kurpershoek is onder andere gewezen ambassadeur in Pakistan en Afghanistan. Het opstel is opgenomen in een boekje met de exotische titel De Tragopan van Kohistan. Dat essay bevat een vernietigende kritiek op de islam. Over dat extremisme en de hang ook in het gruwelijkste falen een overwinning van de islam te zien, zegt Kurpershoek:

“De ‘twee mooiste dingen’ die de Koran de gelovigen in het vooruitzicht stelt zijn, volgens de gangbare uitleg van het vers, overwinning of martelaarschap. Beide zijn even mooi. De islam die zich buiten de muren van de moskee vertoont zit vol van dit soort ongerijmdheden. Er is geen ontkomen aan. Zelfs Saddam Hoessein, die de politieke islam met harde hand onderdrukte, maakte gebruik van de belevingswereld, gepropageerd door de politieke islam. Zijn nederlagen waren altijd overwinningen. Zo wordt een nederlagenstrategie de zekerste weg naar de overwinning. Een buitenlandse politiek die ontaardt in massale verliezen van mensenlevens, boycots, reisbeperkingen, kolossale economische verliezen, is een succes mits gemotiveerd door het geloof. Een staat die zijn burgers armoede en rampspoed brengt in naam van de islam, kan zich beroemen op de islam. De nederlaag is verzekerd. En dus het martelaarschap. En dus de overwinning. Eigenlijk kan er niets fout gaan. Zolang je je houdt aan deze uitleg van de islam. Armoede is rijkdom, achterlijkheid is wetenschap, de nederlaag is de overwinning, discriminatie is rechtvaardigheid, wreedheid is erbarmen, waanzin is verstand. De buitenwereld kijkt ernaar met ongeloof en verbijstering. De politieke islam verwacht niet anders, want ongeloof is het kenmerk van de buitenwereld.” (Tragopan, pp. 114-15, mijn vet,MP)

Bassam Tibi
We moeten het ook nog even over Bassam Tibi hebben. En ik durf bijna niet kritisch te zijn. Wát een icoon! En wát een verering viel deze beminnelijke narcist ten deel bij het symposium dat de Leidse Universiteit in samenwerking met Uitgeverij “De Blauwe Tijger”. Hij is een jaar ouder dan ik, Tibi, maar wat een verschil ook in verdienste en carrière! Ik, een al levenslang gemarginaliseerde provinciale Radikalinsky die schrijft op obscure polder-weblogjes en hij, nou ja, wat ik al zei: een iconische uomo universalis van ’n kosmopoliet.

hervormbare islam

Ook Tibi kende ik voorheen alleen indirect uit citaten bij anderen en ik had begrepen dat hij pittig islam-kritisch is. Nu heb ik inmiddels óók begrepen dat ook hij gelooft in het onderscheid tussen islam en islamisme en zich zelfs “moslim” is blijven noemen. Ik vind dat allemaal heel raadselachtig en ik hoop de sleutel tot begrip in zijn boek te vinden.

hervormbare islam

Al moet ik zeggen, dat ik al een aanwijzing meen te hebben gevonden in het interview dat Wierd Duk met ‘m had.

“Hij werkt aan z’n autobiografie, die hij met de hand schrijft en waarvan hij 600 pagina’s af heeft. Daarin komen ook de persoonlijke crises in zijn leven aan bod. ‘Ik ben door enkele serieuze identiteitscrises gegaan, momenten waarop ik geen idee meer had wie ik was.’ Hij ging ervoor in therapie. Tijdens die gesprekken kwam Tibi tot een belangrijk inzicht. ‘Ik begreep hoe diep de islam in mij zit verankerd.’

Tsja. Moeten we hier eigenlijk nog iets aan toevoegen? Misschien dit: Tibi ervaart de islam blijkbaar als trauma. Net als de hele wereld van goedwillende mensen die ook nog een beetje durven nadenken. Het lijkt tijd te worden om althans te erkénnen dat die islam niks anders is dan een trauma, een verschrikkelijke wond in de geest van de mensheid, een kanker die uitgesneden moet worden, iets dat je bij het kosmische grofvuil moet zetten en waarnaar je nooit meer moet omkijken. Maar ik zie het de islamitische wereld zelf niet doen. En het Westen zou het alleen kunnen via verschrikkelijke oorlogen. Voor klassieke geopolitieke “containment” in Kennan-stijl is het waarschijnlijk te laat. Dat danken we aan de quasi-elite die ons de laatste 50 jaar heeft geregeerd, dus aan wat ik noem: het met de islam collaborerende links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat.

Dat machtsconglomeraat is op zijn gevaarlijkst in de gedaante van de EU. Deze EU is een monsterlijke bureaucratie die de Europese landen verarmt, tegen elkaar opzet en van binnen kapot maakt door islamisering. En ik ben bang dat deze stroming van islam-optimisten de desastreuze EU-politiek van voortgaande islamisering alleen maar versterkt. Weinig mensen zijn zich bewust van de verderfelijke rol die de EU ook in het verleden heeft gespeeld bij deze geplande islamisering. “Eurabië” is hier het codewoord en gaat u mijn verduidelijking ervan maar eens lezen.

Ik geef één voorbeeld van de krankzinnige islamofilie van de EU die parallel loopt met het denken van Koopmans, Fidan Ekiz, Ayaan en “Vrij Links”. Van Bassam Tibi weet ik dat van die parallellie niet zo zeker: hij verzet zich ondanks zijn geloof in de hervormbaarheid van de islam, blijkbaar heftig tegen de islamisering van Europa.

Nu dat EU-voorbeeld van islamisering.

Een van de honderden documenten die het streven van de EU naar “Eurabië” sinds de “oliecrisis” van 1973 heeft opgeleverd, is deze “Parliamentary Assembly Resolution 1743 (2010) Final version, Islam, Islamism and Islamophobia in Europe” op de website van de “Council of Europe”. Dat streven naar “Eurabië” dat sinds 1973 (“oliecrisis”) steeds meer vaart kreeg, haakt aan bij een oude Franse traditie van anti-Amerikanisme, die meteen na WW II nieuw leven ingeblazen kreeg door De Gaulle. Hij wilde dat Europa een machtsblok zou worden tegenover Amerika en onder Franse leiding. En dat machtsblok moest wel in Noordwest-Europa liggen, maar tentakels hebben rond de Middellandse Zee.

Het bovengelinkte document is een van de vele pogingen van de EU — deze is uit 2010 — om een witgewassen islam door de strot van de West-Europeanen te persen. Om de tekst nog enigszins geloofwaardig te maken, releveert het “parlement” in dit stuk de bekende kritiek op de islam – gebrek aan democratie en mensenrechten, geen scheiding van Kerk en Staat, bedreiging van afvalligen, parallelle gemeenschappen, genitale verminking – maar . . . . . die kritiek wordt van toepassing verklaard op een geloof dat door het EU-”parlement” wordt aangeduide met “islamisme”, dus precies zoals Koopmans cum suis doen.

Wat Koopmans cum suis misschien net níét doen is de islam, als onderscheiden van het islamisme, puur verheerlijken. Maar in de ogen van het EU-“parlement” is alles wel degelijk prachtig aan de islam en als moslims “islamisten” worden dan komt dat door discriminatie en uitsluiting in het Westen.

Hier ter afsluiting een paar pareltjes van dit geëxalteerde boerenbedrog:

“Judaism and Christianity – the three monotheist religions – share the same historic and cultural roots and recognise the same fundamental values, in particular the paramount value of human life and dignity, the ability and freedom to express thoughts, the respect for others and their property, and the importance of social welfare.”

En:

“Teaching about religions should be supported by member states, to raise public awareness of the common origin and values of Judaism, Christianity and Islam and their impact on modern European humanism. Institutions of higher education and research in Europe should provide Islamic studies in order to educate religious scholars, teachers and leaders and distinguish Islam from Islamism. The Assembly is confident that most European Muslims accept a common approach reconciling Islam with democratic values, human rights and the rule of law; indeed, many have done so for a long time.”


Dit essay verscheen eerder op het Blog van Martien Pennings

20 reacties

 1. Ad Rek schreef:

  Fidan Ekiz is misschien te zien als iemand die de islam in zich heeft in de zin dat ze het heeft overgeërfd en er mee en erdoor is opgevoed. Velen in Nederland willen een andere Islam. Bassam Tibi begrijpt niet dat wij ons niet verdedigen tegen de radicale Islam en mensen die verandering willen ondersteunen. Tibi is iemand die ingezien heeft hoe diep de Islam in hem zit lees ik hier en ook hij wil verandering. Pennings adviseert: zet die Islam bij het grof vuil en kijk nooit meer om, want die is onhervormbaar. Maar wie kan dat? Wie zou dat kunnen? Hoe kun je dat verwachten van gewone Turkse en Marokkaanse mensen. Alleen mystici zoals bijv. in Zen vragen iets dergelijks van hun leerlingen. Hun hele ik, zelf, identiteit, programmering, conditionering en zelfbesef, weg er mee, bij het grof vuil. Volledige leegte. Voor een gelovig geconditioneerde moslim staat dit gelijk aan het aanvaarden van de eeuwige hel.
  Verder vraag ik me serieus af of mensen als Ekiz en Tibi werkelijk een hervormde Europese Islam als plan in hun hoofd hebben. Het zijn m. i. mensen die hun best doen om grote delen van de islam achter zich te laten. Ze zijn in het proces van aanpassing en maken er het beste van. Ze nemen de islam kennelijk niet zo letterlijk als die zichzelf-indoctrinerende Koran opzeggers en wetsgeleerden die vinden dat ze wat te vertellen hebben over andere moslims. Dat andere moslims een lange neus trekken naar deze imams ulama’s lijkt me goed nieuws en iets om te steunen.
  Ondertussen kan ik inzichtelijk/theoreties helemaal meegaan met de radicale kritiek die Pennings en vele anderen geven op de leer van mohammed. Ik ga hier in slechts in op; en nu, wat doen we dan hier nu. Er zullen toch ook een heleboel moslims hier blijven die niet naar hun thuisland terug gaan, hetzij vrijwillig of gedwongen.

 2. Martien Pennings schreef:

  Inmiddels heb ik vanmorgen een verslag van mijn poging tot het lezen van het laatste boek van Tibi — “Islamisme en Islam” — op mijn weblog gepubliceerd onder de titel: “Alwéér ’n verwarde moslim: Bassam Tibi” https://martienpennings.wordpress.com/2019/03/09/alweer-n-verwarde-moslim-bassam-tibi/

 3. Peter Louter schreef:

  Ben halverwege het boek van Koopmans.
  Geen woord over de tribale cultuur die met de islam is verweven en soms nog sterker is dan de religie zelf zoals dat bijvoorbeeld zichtbaar in Afghanistan is.
  Wie de tribale cultuur niet begrijpt, begrijpt ook niets van de islam.

 4. Cool Pete schreef:

  Geweldig belangrijk artikel.
  De problematiek wordt grondig en duidelijk besproken.

  De islam is per definitie niet hervormbaar.
  Behalve dat het door plagiaat en vervalsing tot stand is gekomen,
  hangt het van geestelijke incest aan elkaar :
  de moslim wordt de hele wereld toegezegd, maar de moslim is zelf voor geen
  enkele daad verantwoordelijk. Alles is Allah’s wil.
  Het is eigenlijk nog bizarder : volgens hun opvattingen, wordt iedere mens als
  moslim geboren. Wie afwijkt, kan alleen maar terugkeren, of moet gedood worden.
  Perfecter en dodelijker, geestelijk totalitarisme, is nooit in elkaar geflanst.
  Islam = jihad + sharia + wereld-kalifaat. In de jihad is ALLES toegestaan.

  @Peter Louter : heel belangrijk : de Arabische tribale cultuur te noemen.
  Mag ik wijzen op : C. Ph. Salzman – ‘Culture and conflict in the Middle East’.

 5. Cool Pete schreef:

  Aanvulling ; voor de “mentaliteit” binnen de islam, verwijs ik graag naar :
  Wafa Sultan – ‘A god who hates’.

 6. Martien Pennings schreef:

  @Peter Louter. Ik heb vanmorgen het boek van Koopmans voor het eerst opengeslagen en ik werd daar niet vrolijk van. De eerste pagina van het “Woord vooraf” deed me de moed in de schoenen zinken: die assertieve toon waarmee “gezaghebbend” de “middenpositie” wordt opgeëist, alwaar het geloof in de hervombaarheid van de islam zich bevindt. Ik denk dat ik maar eens begin met het laatste hoofdstuk: “Kan de islam zich van het fundamentalisme bevijden?” Ik heb wel de indruk dat Koopmans een stuk helderder schrijft dan warhoofd Bassam Tibi (zie mijn comment hierboven) en dan zullen we eens zien of de doodvermoeide geest het wéér kan opbrengen om tot een gefundeerd oordeel te komen.

 7. hendrikush schreef:

  Complimenten Martien.
  Je operatie heeft geleid tot een kristalhelder inzicht.

 8. Martien Pennings schreef:

  En nou ga ik me eerst eens even een uurtje in de sportschool vermaken. Maar niet voordat ik u eerst een zinnetje heb geciteerd dat op pagina 219 van Koopnmans boek te vinden is:

  “Het bloedende hart en de bloedige grenzen van de islam zijn een direct gevolg van de vermenging van politiek met geloofsijver.”

  NEE!

  Het bloedende hart en de bloedige grenzen van de islam zijn namelijk een direct gevolg van de vermenging van politiek met de islam.

  Voorts moet je wel op een pragmatisch niveau onderscheid maken tussen Kerk en Staat, maar ontologisch zijn politiek en geloof overlappende begrippen, allebei namelijk doordrenkt mét en uitgaande ván fundamentele normen en waarden.

 9. Martien Pennings schreef:

  In mijn laatstste comment ontbeekt eigenlijk nog de observatie dat islam = politiek en zelfs totalitaire politiek.

 10. Ad Rek schreef:

  Eens met dit laatste. Islam gaat over eenheid, gaat om eenheid en tawhid (eenheid), is de belangrijkste leerstelling waar de oema leer uit voortkomt die als een eenheid met tawhid gezien moet worden. Dit alles voor zo ver ik het begrijp natuurlijk. Wij die na het uiteengaan van staat en religie geboren zijn en met die twee zijn opgevoed maken makkelijk de fout om onze denkwijze op de islam te projecteren en praten dan over vermenging van twee zaken. Vermenging van politiek met geloofsijver zoals Koopmans zegt. Inderdaad nee, want een (ongeschapen, uit zichzelf bestaande) eenheid kent geen vermenging. Kent ook geen onderscheidt tussen innerlijk en uiterlijk leven en dus ook niet tussen innerlijke en uiterlijke strijd , jihad. Het is het “gevolg van vermenging politiek met islam” zoals Pennings stelt klopt dus ook niet. Daarom eens met zijn opmerking van 11:04.

 11. Martien Pennings schreef:

  @ Ad Rek.
  Dank je voor de complimenten.
  Juist: zoals de mythische Mohammed, die niet eens bestaan heeft, niettemin ooit eens gezegd schijnt te hebben: “Mijn gemeenschap zal niet overeenstemmen in een dwaling.”

 12. Ron schreef:

  Dag mijnheer Pennings,
  Ik ben op blz. 40 van Islamisme en Islam en kom op dit moment tot dezelfde conclusie als u. Ik heb het boek gekocht om de uitspraak ‘Waarom verdedigt Europa zich niet tegen islamisering’, van de heer Tibi te ondersteunen. Tegelijkertijd heb ik het boek Vechtscheiding van Erdal Balci aangeschaft -niet om mijn inzichten omtrent de doctrine te herzien-
  Het belang van deze boeken hangt af, lijkt mij, van hoeveel invloed ze hebben op het denken en handelen van onze bestuurders (politiek; onderwijs) en daarmee de beleving, bewegingsvrijheid/beperking, grenzen, die onderworpen voorgangers van DENK ervaren.
  Hoe meer aandacht, verkoop boeken, De nieuwe Maan, er is voor BassamTibi, Erdal Balci; Fidan Ekiz, etc, des te meer zij, de individueel gerichte religieuze, zich gesterkt voelen in hun oppositie tegen provocerende, ondermijnende voorgangers van DENK en verwanten, die ondergraving van de vrije seculiere samenleving voorstaan d.m.v. diezelfde vrije samenleving door constant discriminatie te roepen. Zij, de eerstgenoemde, zullen niet de illusie hebben dat de doctrine van onderwerping aan te passen is aan een vrije samenleving, zij willen alleen de vrije samenleving veilig stellen. Tegelijkertijd gaan bestuurders hopelijk, door de grote aandacht en verkoop van boeken, ook eens inzien dat de vrije samenleving onder druk staat en zullen ze minder bang zijn om van discriminatie beticht te worden, grenzen gaan stellen aan DENK en verwanten, ze te laten inbinden en te isoleren. Dus niet de EU maar gewoon gemeente bestuur, schoolbestuur, overheidsbestuur bij zinnen brengen.

 13. Martien Pennings schreef:

  @ Ron. “Zij, de eerstgenoemde [BassamTibi, Erdal Balci, Fidan Ekiz] zullen niet de illusie hebben dat de doctrine van onderwerping aan te passen is aan een vrije samenleving, zij willen alleen de vrije samenleving veilig stellen.”
  Niet mee eens.
  Tibi heeft die illusie absoluut wél.
  Voor hem hangt zijn geestelijke gezondheid, voor zover ik kan zien, ervan af.
  Koopmans, zo vermoed ik, heeft die illusie minder, maar verdedigt die illusie omdat-ie anders in Duitsland geen leven meer heeft en ook uit goedbedoeld opportunisme, om quasi een “middenpositie” in te nemen omdat-ie denkt vandaaruit meer invloed te hebben.

 14. Ron schreef:

  Dag Martien,
  Zou kunnen, Tibi, zal niet makkelijk zijn om te erkennen dat je ie een gevangenis bent geboren en opgegroeid met levenslang. Ik ga veder lezen.
  Sid Lukkassen stuurt net zijn Nieuwsbrief door: Lees ook zeker mijn «speech» van het Bassam Tibi symposium op de Universiteit Leiden, over de noodzaak van een leidcultuur!
  https://tpo.nl/2019/03/03/sid-lukkassen-tijd-voor-een-europese-leitkultur-als-antwoord-op-de-duitse-zelfhaat/

 15. Martien Pennings schreef:

  @Ron. Dank voor de link van Lukkassen.
  Had ik gemist.
  Ja, Tibi is een heftige criticus van de islamisering, die bij hem dus eigenlijk islamISTiseriing zou moeten heten.
  Ik denk dat ’t een klinische schizofreen is.

  Voorts: ik ben bezig in dat boek van Koopmans, net als Peter Louter.
  Dat gaat niet makkelijk worden.
  Heel veel goeie informatie en zelfs goeie recente geschiedschrijving.
  Maar ook, behalv illusies over de hervormbaarheid van de islam, weer sprookjes over de Gouden Tijden van de islam.
  En wat me het ergste tegenviel in het laatste hoofdstuk – waarmee ik ben begonnen – dwaas gelul over “bezetting” door Israël van Samaria-Judea.
  Voor wiens geheugen nog ’s opgefrist moet worden inzake die “bezetting”: https://martienpennings.wordpress.com/2016/05/27/nourdin-el-ouali-nida-docp-en-de-leugen-boycot-van-israel/

 16. Ron schreef:

  Dag Martien,
  Tja, die Gouden tijden van de Islam, op blz29 heeft Tibi het al over Farabi tot Averoes. M.b.t. Averoes denk ik dan direct aan: As a matter of course, Averroes’ views frequently conflicted with those of his Mohammedan coreligionists, and his works were therefore extensively condemned and prohibited. It is owing to his Jewish admirers that his writings are preserved to-day, for only in the shape of Hebrew translations or by a transliteration of the Arabic text in Hebrew characters did they escape the fanaticism of the Moors, zie http://www.jewishencyclopedia.com/articles/2163-averroes

 17. Martien Pennings schreef:

  @Ron

  Tsja, als je Averoës aanhaalt als bewijs van de “bloeitijd van de islam” dan kan je alle Sovjet-dissidenten nemen als bewijs van de vrijheid en hoge vlucht van de cultuur van de SU.

  En Farabi? Zie Machteld Allan, “Is Al-Farabi een islamitische Kant? Kom nou toch!” https://www.trouw.nl/home/is-al-farabi-een-islamitische-kant-kom-nou-toch-~ab5e9735/

 18. Ron schreef:

  ongecensureerde waarheid: Machteld Allen

 19. Frans Groenendijk schreef:

  Sterke tekst weer.
  Je hebt ze in allerlei soorten, die would-be ‘islam-hervormers.
  Tarek Fatah, Irshad Manji en Maajid Nawaz behandelde ik al eens hier op VOL.
  Ze verschillen sterk in hun mate van integriteit, maar ze hebben allemaal gemeen dat hun opstelling een soort verdienmodel is. En daarmee doel ik niet per se op geldelijk gewin.
  De meest integere die ik ken, is twitter-fenomeen Tawhidi, @ImamOfPeace. Een tijdje geleden slingerde hij weer eens een uitermate ‘islamkritische’ tweet de wereld in. Ik gaf een reactie waarin ik liet doorklinken, dat ik wel begreep dat hij als niets mee moet hebben van de leer van Mohammed. Hij ging dat niet tegenspreken, blokkeerde me ook niet, maar verwijderde schielijk die tweet waar ik op had gereageerd.
  Wie gewoon de deur achter zich trekt na het verlaten van de oemma, krijgt vrijwel geen aandacht.
  Maar die meneer Tibi. Lijkt dus vooral problemen te hebben met eenvoudige logica.
  Ik moest vanmiddag aan hem denken toen ik bij de Ekoplaza vegetarische kaas kocht. Het voordeel daarvan is dat het gegarandeerd geen halal-kaas is: er is niet op mohammedaanse wijze voor geslacht. Of het ook gegarandeerd haram-kaas is, is een andere vraag. Ik vroeg me af of zo’n overweging nu gewoon te moeilijk zou zijn voor iemand, zoals Tibi, die in therapie tot dat “belangrijk[e] inzicht [kwam:] ‘Ik begreep hoe diep de islam in mij zit verankerd.’ “

 20. Ron schreef:

  De Euro-islam heeft geen kans van slagen
  Bassam Tibi en Ayaan Hirsi Ali zien dus elk een ander probleem, waardoor hun probleemoplossing verschilt. Tibi is van mening dat Mogelijkheid 1 het geval is: de islam is in de kern een vredelievend en niet-politiek geloof en de islamisten hebben er gewelddadige en politieke zaken (namelijk: het leven van Mohammed) bij gehaald. Hirsi Ali stelt dat Mogelijkheid 2 het geval is: de islam is in de kern politiek en gewelddadig en daarom zou het fijn zijn als moslims enkel kijken naar Mohammed zoals toen hij zich nog tolerant gedroeg. De hervormingspoging van Hirsi Ali is minder onrealistisch omdat zij de rol die Mohammed in het islamitisch geloofssysteem speelt niet wegredeneert, zoals Tibi doet.

  Resumerend is Tibi’s Euro-islam theologisch incoherent, aangezien hij Mohammed in theorie wel als profeet neemt maar vervolgens niet als voorbeeld stelt, en niet realiteitsgetrouw, omdat hij Mohammed, in tegenstelling tot vrijwel alle moslims, in de praktijk wel als profeet maar niet als voorbeeld ziet. Geconcludeerd moet worden dat Tibi’s hervormingspoging, omdat die zowel de bestaande theologie als de bestaande praktijk negeert, helaas geen enkele kans van slagen heeft.
  Mattijs Glas https://doorbraak.be/recensies/45810/