DE WERELD NU

Russiagate & The Memo – het FISA-court en haar werking

Syrië, Russiagate

Wat is een FISA-court en wat is de binding met Russiagate? Dat en enige andere vragen over The Memo worden hier beantwoord.

Het is maandagochtend en anders dan ik vrijdagavond verwachtte zijn er nog geen ontslagaanvragen van betrokkenen gemeld. Er is aangekondigd dat er een Democratisch memo komt uit dezelfde commissie van het Huis als van waaruit The Memo kwam. Er komt dus nog een tweede grote slag om wat de feiten zijn. Dat geeft me de gelegenheid vandaag wat zaken op te helderen en/of te verduidelijken.

De reacties onder mijn stuk over Russiagate en het publiceren van The Memo vrijdag maakten me duidelijk dat ik nog wat moet uitleggen over sommige specifieke kanten van het Amerikaanse (rechts)systeem, en wat er nu zo specifiek schandalig is aan wat The Memo belicht. Voor een Europeaan is dat verschil nèt een stap groter dan voor een Amerikaan.

FISA-court
Een FISA-court is een middel om te voorkomen dat een veiligheidsdienst in de fout gaat bij het toepassen van afluistermiddelen op Amerikaanse burgers. Het is geen reguliere rechtbank in de zin dat zij iemand veroordelen kan, eerder een zwaar opgetuigd (13 rechters!!) juridisch panel dat moet beoordelen of er goede redenen zijn een tap goed te keuren en in te stellen. Om die reden hoeft de aanvragende geheime dienst ook geen uitgebreide aanklacht in te dienen die door de court wordt gecontroleerd. Men ging er van uit dat een goede verantwoording bij zaken die voor een court als dit werden gebracht ook in het belang van die geheime dienst zou zijn, aangezien slordige onderbouwing een uiteindelijke veroordeling in gevaar zou brengen

Daar zat nu juist de grap van dit verhaal: de naam van Trump werd bij de aanvraag van een tap voor campagnemedewerker Page nooit genoemd. Dat het daar in deze kwestie daarom duidelijk niet ging maakt het juist zo vies. Normaal gesproken heeft de FBI er alle belang bij dat netjes te doen. Niemand heeft er kennelijk ooit bij stil gestaan wat met een omweg als deze nog meer gebeuren kon – tot ze werd opgezet.

De FBI meldde slechts dat er een dossier was dat het aannemelijk maakte dat deze Page – een nauw bij de Trump-USA2016-campagne betrokken medewerker – in de gaten gehouden moest worden. Formeel was Trump dus geen betrokkene – men hoopte op ‘bijvangst’. Die FISA-rechters hoefden immers alleen te toetsen of aan de voorwaarden om een burger af te luisteren was voldaan? Dat was meer bedoeld ter bescherming van een goed lopend onderzoek dan als rechtsbescherming. Wellicht was de juiste Nederlandse vertaling van dit FISA-court geweest: Commissie ter beoordeling van het Juiste Pad voor Inlichtingendiensten.

Het belang van deze rel is dan ook het oneigenlijke gebruik van het FISA-court om spionage op de campagne te legaliseren en moeilijk traceerbaar te maken. Dat de Deputy Attorney General (stas justitie) Rosenstein eerder getuigde dat zonder dit dossier geen aanvraag voor een tap zou zijn ingediend is volledig vernietigend – voor hemzelf, voor de FBI of voor het Ministerie van Justitie (DOJ). Maar door hun nauwe samenwerking eigenlijk voor alle drie.

Indictment, en de basis voor The Memo
De House Intelligence Committe (van voorzitter Nunes) kreeg de gegevens waarop The Memo is gebaseerd pas nadat zijn commissie de top van de FBI en de DOJ had gedreigd met een indictment als die data niet werden geleverd. Daar waren op dat moment al maanden overheen gegaan, en dat de dienst en het ministerie ze niet geven wilde was kristalhelder. Zie ook de vrij hersenloze ophef van de afgelopen dagen, die op hetzelfde stramien voortborduurt. Zonder dat The Memo zaken boven tafel bracht die inderdaad geheimhouding om die reden rechtvaardigt – anders dan dat de reputatie van DOJ en FBI aan gort ging.

U begrijpt, dat is nogal wat als een commissie van de volksvertegenwoordiging de top van geheime diensten en een ministerie aan zou klagen. Daartoe bezit zij in het Amerikaanse systeem de juridische mogelijkheden – voor het geval een dienst of ministerie weigert mee te werken.

Een indictment is letterlijk vertaald een in staat van beschuldiging stelling. Maar in het Angelsaksische recht is dat een veel zwaarder middel dan in het continentaal-Europese. Een indictment impliceert dat iemand naar oordeel van de onderzoekende instanties schuldig is, al moeten rechters en/of jury zich daarover nog uitspreken. Voldoende schuldig in ieder geval om een juridische procedure te kunnen opstarten, wat op zich al als straf wordt gevoeld. Een indictment is dus de start van zo’n juridisch traject, en dat verklaart waarom de commissie van Nunes de gegevens uiteindelijk kreeg: ook met een indictment zou de reputatie van DOJ en FBI aan gort gaan.


Het memo vindt u HIER, mijn eerste vooruitblik er op vindt u HIER


Meer over The Memo, Russiagate, USA2016, de Deep State en Trump lezen vanuit andere bronnen dan de bevooroordeelde verhalen van NOS en RTL??

11 reacties

 1. Carthago schreef:

  Sublieme uitleg , thnx hannibal .Indien het oneigenlijke gebruik van de Fisa voor spionage van Trump bewezen wordt , is in feite sprake geweest van een couppoging.Dat brengt obama als verantwoordelijke ook dichter bij een jailtime.Ongetwijfeld gaat de beerput nog veel verder open .Wordt gevolgd.

 2. jan schreef:

  Nog even terug naar Nederland.
  Sleepwet zou dus werken op dezelfde manier.
  FvD zou bijvoorbeeld een hulpje hebben rondlopen als vrijwilliger. Die ga je onderzoeken en als bijvangst . . . . Yep, bingo!

 3. Cool Pete schreef:

  Bedankt voor deze uitleg.
  Altijd belangrijk, om te weten hoe zaken in elkaar steken.

  Wat ik in de gang van zaken van de afgelopen dagen, zeer alarmerend vind,
  is de passiviteit van:
  – de republikeinse meerderheden in Huis van Afgevaardigden en Senaat, en in de
  [ juridische ] commissies die daar onder vallen
  – de Departement of Justice, met minister Jeff Sessions.

 4. LT schreef:

  De kaarten werden heden in de USA flink geschud:

  – Market crash; Plunge Protection Team got drained.
  – The Memo lijkt toch geen nothing-burger te worden.

 5. Johan P schreef:

  Wederom mooi artikel en een goede aanvulling op het eerdere.
  Waarbij ik toch de opmerking wil plaatsen dat de rechters van het FISA-court er inderdaad in eerste instantie van uit moeten kunnen gaan dat de aangeleverde informatie correct is, maar dat dit geval wel in erg veel gevallen bijzonder was.
  Alleen al het feit dat de originele aanvraag werd geweigerd.
  Dat is iets dat maar hoogstzelden gebeurt. Juist omdat het zo ontzettend veel moeite kost om de bewijzen bij elkaar te krijgen is het maar hoogst zelden dat men zelfs maar een poging doet voordat men er zeker van is dat de FISA-warrant zal worden toegekend. Dus dat de eerste poging werd geweigerd zou al wel een belletje moeten laten rinkelen bij de rechters, maar men kan de eerste maal stellen dat ze onjuist en onvolledig werden geinformeerd bij de tweede poging die wel werd toegekend, dus daar kan men de rechters niet te zwaar op beoordelen. Ze mogen redelijkerwijs aannemen dat informatie aangeleverd door de veiligheidsdiensten correct is.
  Echter, er zijn 3 verlengingen afgegeven en daarbij stel ik wel vraagtekens aangezien een van de eisen waaraan moet worden voldaan voordat een verlenging afgegeven mag worden is dat er aanvullend bewijs is gevonden DANKZIJ de taps. En die bewijzen zullen dan moeten worden overlegd, het is niet voldoende om te stellen dat ze er zijn.
  Aangezien er geen extra bewijs is geleverd dankzij de taps is dit toch wel vreemd. Het enige ‘aanvullende bewijs’ waar ik van op de hoogte ben is feitelijk hetzelfde document dat van een andere website (ik meen yahoo-nieuws) werd geplukt en als een nieuwe bron werd gepresenteerd, terwijl het bekend was dat het dat niet was. Dat laastse kan de rechters niet worden aangerekend, maar het verlengen zonder nieuw bewijs verkregen door de taps wel.

 6. Carthago schreef:

  @JohanP.En het feit dat de rechters een dubieuze rol speelden versterkt ook mijn vermoeden van een insidejob.Echter wel bijna onmogelijk bewijsbaar.

 7. Voight-Kampff schreef:

  @ Johan P. “er zijn 3 verlengingen afgegeven”.

  De truc van de FBI was om de drie verlengingen te laten goedkeuren door drie verschillende rechters. Daar komt nog bij dat de eerste verlenging werd goedgekeurd door een rechter die kort daarvoor door Obama was benoemd.

 8. Voight-Kampff schreef:

  Het ziet ernaar uit dat het complot van de FBI is aangetoond in een totaal van 9 memo’s (gebaseerd op een enorm aantal verhoren en dossiers). De komende tijd worden hiervan 4 memo’s vrijgegeven aan het publiek. Deze 4 memo’s schijnen een coherent beeld op te leveren van manipulatie van het rechtssysteem door de FBI.

  Noot: de democraten willen met een tegen-memo komen en deze de komende dagen vrij laten geven. Echter, in het verband van de overige 3 nog vrij te geven memo’s van de republikeinen valt deze enkele memo van de democraten in het niets.

 9. Voight-Kampff schreef:

  Bij nader inzien ben ik niet volledig en exact geweest in mijn vorige commentaar over de 3 verlengingen. Dat zet ik nu even recht.

  Zoals ik begrijp heeft er een goedkeuring plaatsgevonden in eerste aanleg, door een rechter die kort daarvoor de Obama was benoemd. Vervolgens zijn er nog drie verlengingen afgegeven, door drie verschillende rechters. Dit betekent dat er een totaal van vier transacties hebben plaatsgevonden waarbij vier verschillende rechters betrokken waren, terwijl er in het district D.C. slecht drie rechters werkzaam zijn. Het ziet ernaar uit dat over deze ongerijmdheid ook duidelijkheid wordt gegeven.

 10. jantje schreef:

  Ik mis nog dat de democraten (het DNC en Clinton Foundation) het onderzoek hebben gefinancierd.
  Dat is volgens mij de bom onder het hele spel.
  Trump zei toch al in oktober 2016 op de opmerking van Clinton “It’s just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of in our country because…” en toen deed Trump de epische uitspraak “You’d be in jail”.
  Trump wist dit al heel lang, waarschijnlijk weet ie nog wel meer ook.
  De softe politici onderschatten de keiharde zakenman.

 11. Johan P schreef:

  @jantje.
  Ja, dat is om het nog mooier te maken. Het rapport werd betaald door de Clintons, via een advocatenkantoor. Daarbij werd het rapport ook nog eens opgesteld door een ex-MI6 agent die diverse malen duidelijk had aangegeven fel gekant te zijn tegen Trump en die ‘alles wilde doen om te voorkomen dat Trump president zou worden’.
  Hoezo een onafhankelijk rapport? Daarnaast is door alle instanties die met het rapport bekend waren erkend dat het niet gerverifieerd was/kon worden. Dus feitelijk geen enkele echte waarde had.

  @Voight-Kampff
  Ja, het zal de komende tijd wel gaan stormen. En het wordt nog interessanter omdat er nu mogelijk ook onderzocht gaat worden of Obama zelf van deze feiten op de hoogte was.
  De memo’s die de komende week/weken naar buiten komen gaan buitengewoon veel gevolgen hebben. Ik vraag me af op welk moment de bubbel in de media gaat barsten en men toe zal moeten geven dat er al meer dan een jaar lang alleen maar ge-echoed wordt over onzin zonder enig bewijs en dat men het grootste schandaal in de geschiedenis van de Amerikaanse politiek bewust heeft nagelaten te onderzoeken.
  Er worden al wat barstjes zihtbaar.