DE WERELD NU

“Rusland begrijpen”

Erdal Balci, Israël, Corona, westerse schuld, Brederode, Recensie, Afgrondelijk, depressie

Ter gelegenheid van het GeenPeil-referendum op 6 april gaf uitgeverij De Blauwe Tijger niet alleen een stel uitstekende kassakoopjes uit, maar ook een aantal uitstekende werkjes die kunnen helpen u te oriënteren op de vraag die voorligt.

Een goed vervolg om u te verdiepen in de manier waarop het debat over de plek van Rusland in de wereld nà de Koude Oorlog wordt gevoerd is de uitgebreide analyse die de Duitse journaliste Gabrielle Krone-Schmalz schreef over Rusland en Oekraïne in de periode 1990-20015. Dit boek dat vorig jaar in Duitsland een bestseller werd met meer dan 150.000 verkochte exemplaren.

Dit boek gaat uitgebreid in op de verhouding tussen Rusland, Oekraïne en het westen, en schetst verbazingwekkend accuraat de geschiedenis van die verhouding in de laatste vijfentwintig jaar. Daarbij worden niet alleen de dagelijkse feiten meegenomen, maar is ook een duiding van de omstandigheden waar die feiten op teruggaan opgenomen. Alleen daarom al is dit boek een belangrijk document voor wie zich degelijk wil documenteren alvorens te bepalen welke kant op 6 april een stem te geven.

De schrijfster is van oorsprong iemand die meer op samenwerking dan op confrontaties gericht is, en dat conflict is een van de leidende thema’s in dit werk. Het is verleidelijk partij te kiezen tussen het westen en Rusland, en al neigt de schrijfster er naar mijn idee toe over om Rusland in bescherming te nemen bij veel van de gebeurtenissen van die laatste vijfentwintig jaar, ze geeft er tevens goede argumenten bij. Naar mijn gevoelen is dat terecht, zeker als je de retoriek en de manier van handelen van ‘het westen’ nader analyseert.

Telkens valt het opportunisme op, waarmee westerse leiders aan gemaakte afspraken morrelen, in de veilige overtuiging dat Rusland niet in staat is zich al te sterk te verzetten tegen wat het westen voor ogen staat. Het is geen blij makende lectuur, en een reden die ik daarvoor van belang vindt, is dat de westerse leiders zich weinig bewust lijken te zijn geweest van de parallellen in de geschiedenis. Niet zonder reden hebben historici al lang geleden vastgesteld dat één van de belangrijkste redenen voor het Duitse revanchisme dat via Hitler tot het drama van de Tweede Wereldoorlog leidde, mede te wijten was aan de voorwaarden die de geallieerden van de Eerste Wereldoorlog Duitsland in Versailles oplegden. De bekendste uitspraak uit die tijd is van de Franse oorlogsheld Foch, die stelde: . Profetische woorden, die met evenveel recht op het westerse handelen bij de ontmanteling van de Sovjet-Unie van toepassing waren. Zoals op De Krim ook gebleken is.

Krone-Schmalz documenteert dit nauwgezet, en zoals gezegd, soms met teveel enthousiasme. Dat neemt niet weg dat ik tot op heden geen beter werk over de situatie in Oekraïne en haar directe voorgeschiedenis gelezen heb. Het overzicht van gedane westerse beloften, Russische frustraties over het breken daarvan geteld bij de recente ontwikkelingen in de regio zijn te belangrijk om niet mee bekend te zijn. Zeker als het gaat om een referendum over een verdrag, waar de bevolking van Oekraïne zèlf nooit over is geraadpleegd.

Kenmerkend citaat: Het is steeds hetzelfde spelletje: waarschuwingen uit Moskou worden voor propaganda aangezien en belangen van Moskou worden niet serieus genomen, terwijl het Westen de eigen belangen zonder beperkingen zeker stelt (..)
In dit boek wordt dat zeker onderbouwd.

Een vlot lezend boek, geschreven door iemand met kennis van zaken. En wie graag zwelgt in zijn westers schuldbewustzijn, is dit een prima begin voor een andere blik op Rusland.

—————————————————————————


Rusland Begrijpen – Gabriele Krone-Schmalz
€20,00
ISBN 9789492161048
170 pagina’s
12,5 x 20 cm
paperback met flap
Bestellen kan hier.

—————————————————————————

Zie ook: Banden aanhalen of niet? Rusland of Oekraïne?