DE WERELD NU

Rioolratten – FvD door Rutte verafschuwd

Rioolratten, FvD

Mag je als Kamerlid politieke journalisten aan de kaak stellen als rioolratten? De vraag is actueel nu de premier zich er in heeft gemengd.

De afschuw van reguliere politici van de Regentenpartijen van partijen als PVV en FvD is spreekwoordelijk en klotst regelmatig over de plinten. Journalisten die aan regering of de staatsomroep gelieerd zijn voelen zich daardoor maar al te vaak gerechtigd zelf over de schreef te gaan, zo liet Paul Nielsen dit weekend goed onderbouwd zien.

De journalistiek beweert van zichzelf de controleur van de macht te zijn, maar wie controleert die controleurs van de macht? In de praktijk niemand, al is de gedachte dat de staatsomroep uit principe neutraal is en veel kranten evenzeer de schijn ophouden. Dat dat niet klopt verbaast niemand nog, na 25 jaar bijtende kritiek op de MSM. Desondanks is dit waarop de premier zich hier de facto op beroept als hij zich bemoeit met het vigerende relletje rond het FvD.

Rioolratten

Hoe problematisch de positie van journalisten is wordt door de premier zelf sterk benadrukt, in dit stukje commentaar van de staatsomroep (mijn vet, H.):

Premier Rutte, andere kabinetsleden en een groot aantal Tweede Kamerleden veroordelen een video van Forum voor Democratie, waarin een politiek verslaggever wordt weggezet als “riooljournalist”. De premier spreekt van een nieuw dieptepunt. “In een democratie moeten journalisten hun werk kunnen doen zonder in diskrediet te worden gebracht.”

Ofwel: journalisten mogen niet bekritiseerd worden, zegt Rutte hier. Totaal van de pot gerukt, voor wie wat verder kijkt dan zijn groeiende puntneus lang is. Het legt tevens de vinger op een zere plek: hoe objectief zijn journalisten nog met hun vak bezig? Het doet allemaal te sterk denken aan rechters die beweren dat iemand met een PVV-predispositie domweg niet acceptabel is als rechter, en dat men daar ook maatregelen tegen treft. Ook de wijze waarop burgemeestersposten worden gereserveerd voor de Regentenpartij en haar ornamenten is van ditzelfde laken een pak. Hoe deed Van Meijeren het precies?

Het FvD-kanaal op YouTube schrijft er bij:

Het vertrouwen in de pers is lager dan ooit. En hoe kan het ook anders? Deze week probeerde Merel Ek, “journalist” voor Hart van Nederland FvD een hak te zetten met een op leugens gebaseerd verhaal. Gideon van Meijeren ging langs voor een rectificatie.

Tjaâh. Dat viel niet lekker, maar is dit een reden waarom de premier zich gerechtvaardigd kan en moet voelen zich hier persoonlijk ook in te storten? Wat we hier zien is de geroutineerde manier waarop journalisten van diverse pluimage menen zelf boven de omgangsvormen te staan. Want heel fris is het hoe dan ook niet en dat de premier dat buiten beschouwing laat is niet alleen zwak, maar laat feitelijk een vorm van aanmoediging zien, die evenmin deugt.

Zijn hiertegen juridische stappen mogelijk? Dat is een hoogst verbazingwekkende gedachte, die drijft op de klaarblijkelijk al tot algemene overtuiging verheven gedachte, dat kritiek op journalisten not done is.

Een hoogst geschifte notie. Zoals blijkt uit de reactie van de dame in kwestie:

Zelf reageert Ek dat de manier waarop Van Meijeren haar heeft benaderd “niet oké” is. “Inhoudelijk sta ik achter het gesprek dat stiekem is gefilmd. Ik had in een eerder interview met Gideon van Meijeren de Dikke van Dale niet moeten noemen, want ‘wegsturen’ stond daar inderdaad niet in. Mijn punt was duidelijk en blijft staan: woorden kunnen op meerdere manieren worden uitgelegd.” Ek zegt dat ze altijd bereid is om over haar werk in gesprek te gaan. “Maar de manier waarop dit nu wordt gedaan, gaat te ver.”

Dat de inhoud van dat werk evenzeer te ver ging neemt ze verder niet in overweging en zij raakt daarmee de basis van het probleem. Dat door de NVJ nu wordt beweerd dat wat Van Meijeren doet ongetwijfeld dingen op gang gaat brengen die niet behoren te gebeuren, is geen sterk punt: dit is een gebied waarop justitie een taak heeft, en die taak nadrukkelijker uitoefenen zou al veel helpen.

Collega-verslaggevers reageren geschokt op de video en wijzen erop dat Forum deze aanpak hanteert omdat de partij weet dat het met naam en toenaam noemen van de verslaggever op sociale media leidt tot intimidatie. De Parlementaire Persvereniging zegt met grote zorg kennis te hebben genomen van deze intimidatie en zegt alles te doen om Ek te ondersteunen.
Ook journalistenvakbond NVJ vindt de actie in alle opzichten alarmerend en kwalijk. “Vooral omdat hij Kamerlid is en aankondigt dat dit een begin van een reeks is. Hij dreigt eigenlijk: ‘journalisten pas op’. Dit soort acties ondermijnen de rol van de journalist”, zegt algemeen secretaris Thomas Bruning. Hij onderzoekt of er juridische stappen genomen kunnen worden.

Dat oproepen tot eliminatie in het verleden ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd wordt thans verder buiten deze discussie geplaatst. Terecht? Niet als de NVJ meent dat haar leden vervolgens op basis van dezelfde misstap zouden worden bedreigd en dat dit voorrang moet hebben. Over voorbeeldfuncties gesproken, die ook Rutte zich zou moeten aantrekken…

17 reacties

 1. karton schreef:

  Een demente figuur als Rutte wordt ook M.P. van NL genoemd ! Dat kan dus wél?

 2. carthago schreef:

  Broodheer mark seysinquart beschermt zijn rioolratten .

 3. carthago schreef:

  “De parlementaire persvereniging ” ….je lacht je te bersten om zo’n titel voor een rattenkolonie op de deksels van de ruttedoofpotten .
  De parlementaire pestvereniging .That will do it.

 4. Rien E schreef:

  Oh dus een journalist(e) hoeft niet meer objectief verslag te geven en als ze iets bewezen fout beweert mag je haar niet in “diskrediet” brengen. Rubberen ruggegraat rutte geeft wederom blijk van onlogisch denkvermogen

 5. El Benny schreef:

  Het is best bijzonder dat er momenteel in het marxistische Amsterdam een ongekende rattenplaag heerst.
  Voelen die beestjes zich daar soms thuis?, denk ik zomaar opeens.

 6. El Benny schreef:

  Amsterdam is zo milieubewust en ecologisch bezig, dus wat heeft een ordinaire rat daar nog te zoeken?.
  Of is een er een correlatie met het aantal asielzoekers, uitgeprocedeerden en linkse lieden in die stad?.
  Een parlementaire enquête kan wellicht uitsluitsel geven.

 7. Jan de Hoon schreef:

  Zo’n Merel voelt zich een hele journalist. Lekker in de luwte van de regering. Er zijn te veel journalisten in Nederland. En het echte nieuws vermijden ze.

 8. Jan de Jong schreef:

  De jongelui van FVD zijn goed bezig. Blijf ik graag steunen…

 9. Bert van Heemst schreef:

  De nieuwscyclus is volledig volgepropt en verstopt met Rioolratten-gate. Enige vraag die zou moeten opkomen: wat moet er nu onder het tapijt verdwijnen ? Er zijn een paar opties. 1e het verbod dat akkerbouwers hebben gekregen om komend jaar aardappelen te verbouwen 2e de chaos rond van Dijk/ Arib bij de PvdA. Aanvullingen zijn welkom.

 10. niets is wat het lijkt schreef:

  Gisteravond zei Floor dinges, ik geloof op 4, dat Baudet Kaag een spion had genoemd. Ook weer zo’n voorbeeld van hoe er gemanipuleerd wordt, want dat zei hij niet. Hij zei iets van dat dat instituut bekend staat om de spionnen die er gerekruteerd worden en dat Kaag aan dat instituut heeft gestudeerd. Meer niet. Nu wordt hem dus door een politiek journaliste zonder commentaar of kritiek weer iets in de schoenen geschoven. En zo gaat het voortdurend.
  Als Baudet verweten wordt te insinueren en dat dit niet mag, dan mag het hele journaille, samen met het kartel en GL-D66, zich wel eens achter de oren krabben en een nieuwe journalistencultuur overwegen.

 11. Bernardo A. schreef:

  Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat de reptielen en hun voetvolk bang zijn voor Baudet en de zijnen. Blijkbaar zit er toch meer waarheid in de great reset, dan ik al die tijd voor mogelijk wilde houden.

 12. niets is wat het lijkt schreef:

  Overigens werd Jan Roos in het verleden al door een ‘kwaliteitskrant’ als rat afgebeeld. Toen viel er niemand over, want als het journaille het zelf doet is blijkbaar gewoon alles geoorloofd.

 13. Johan P schreef:

  @Jan de Hoon
  Nee, er zijn juist ONVOLDOENDE journalisten in Nederland. In het hele westen trouwens. Een heel groot tekort.
  Er is een teveel aan Hoernalisten die klakkeloos zonder enige werkelijke vraag alles van de overheid overnemen. Zonder vragen te stellen, zonder bronnen te checken, zonder te kijken of wat er daar wordt beweerd wel klopt, zonder achtergrond informatie.

 14. scherpschutter1943 schreef:

  Als je niets meer kan worden kun je altijd nog journalist worden. Wat doet een journalist? Die schrijft een verhaal op dat wordt gedicteerd door zijn werkgever die hem daarvoor betaald. Wat zijn de eisen aan een journalist? Goed kunnen schrijven en formuleren en de betekenis kennen van de moelijke woorden in de dikke van Dale, zoals de term “Liquideren”. en zeker niet zelfstandig denken en publiceren. Het zijn dezelfde eisen die worden gesteld aan de voorlichters van de overheid, sprekende pop zonder eigen inhoud, dus een knd kan de was doen.

 15. carthago schreef:

  In feite geeft horrorclown rutte de ” gezamenlijke pers” groen licht om voortaan zoals hijzelf te liegen naar believen .Brothers in arms .

 16. Fran schreef:

  In dit kader past m.i. de benaming ‘hoernalist’ beter dan ‘journalist’.