DE WERELD NU

Rechtspraak bureaucratiseert verder

rechtsextremisme, rechtspraak

rechtspraak is door de Corona-crisis óók in het gedrang gekomen doordat meer zaken zijn blijven liggen. Moeten die dan maar onzorgvuldiger?

En wat lazen we woensdag?

rechtspraak

Het moet allemaal vooral snelsnelsnel. Dan kun je net zo goed iedereen gelijk ophangen, toch? Dan heb je ook geen recidive.

Wat nu wordt voorgesteld daarentegen, dàt is nog eens bureaucratisering. Geen rechters meer: er wordt een etiket op geplakt, iemand anders plakt er een ander prefab etiket overheen en de zaak is geregeld. Ik heb genoeg kritiek op de rechterlijke macht, maar dat is omdat ik het principe van rechterlijke weging hoog heb.

Een verambtelijking van de rechtspraak zal haar geen goed doen.

Bovendien wordt hier iets doorgevoerd met Corona als smoes, maar niet meer dan dat. Klachten over vastlopen van het systeem (door bezuinigingen van Rutte cs, opnieuw) zijn niet nieuw, we horen ze al jaren. Het bewijs dat het systeem tot over haar grenzen werd belast zien we door de Corona-crisis, maar in plaats van het systeem eindelijk eens te versterken, wordt het verder ontmanteld. Slechts diegenen die tijd en moeite willen nemen eindeloos te procederen zullen hun recht kunnen krijgen. Voor de gewone burger is dat catastrofaal; voor zijn vertrouwen in de rechtspraak volledig dodelijk.

TERZIJDE – een gevolg zal ook zijn dat een aantal misdrijven dat voortaan op deze wijze wordt verwerkt ook tot de overtredingen gaat behoren. Dat is principieel onjuist, maar een noodzakelijkheid aangezien het OM geen rechterlijke bevoegdheden bezit, en dat hiermee ook niet krijgen gaat – mogen we hopen.

Vorige maand dacht de rechterlijke macht nog aan overwerken, maar nu wordt eenvoudig een deel van de werklast gehalveerd door het oordeel van het OM te verwerken tot beschikkingen. Het is daarom terecht dat de advocatuur er niet tevreden mee is.

Zo bleek uit verschillende onderzoeken dat het OM ten onrechte straffen oplegde en dat de straffen ook hoger uitvielen dan bij de rechter. “We gaan dit dus met argusogen volgen”, aldus de advocatenorde.

Niet dat strenger straffen voor mij een probleem zou zijn, integendeel. Maar graag onderbouwd, met een rechterlijke macht die weet wat ze doet. En zie eens wat er al wordt genoemd onder de zaken die niet belangrijk genoeg werden geacht?

De zaken die nu blijven liggen, variëren van lichtere criminaliteit, zoals vernielingen en winkeldiefstallen tot ernstigere vergrijpen, zoals mishandelingen. OM-topman Van der Burg hoopt dat alle zaken behandeld kunnen worden, maar harde toezeggingen kon hij niet doen. “Onze inzet is dat niemand het recht ontloopt. Maar het is niet makkelijk.”

Of iets makkelijk is of niet, sinds wanneer is dat een criterium? Als hierboven al geïmpliceerd: zet meer druk op de overheid het systeem te versterken. Want dit:

“Als deze zaken kunnen worden beoordeeld en afgedaan door een officier van justitie, wordt de voorraad strafzaken substantieel kleiner en kan de rechtspraak zich vooral richten op de zwaardere zaken”, aldus het OM. Justitie houdt er ook rekening mee dat er meer zaken zullen worden geseponeerd.

is volledig onacceptabel.


Meer over de rechtspraak vindt u op Veren of Lood hier.

5 reacties

 1. Ian schreef:

  De ‘zwaardere zaken’ zullen hoogstwaarschijnlijk werkende blanke burgers betreffen die 2 km/h te hard gereden hebben binnen de bebouwde kom, hun belastingafdracht niet tijdig betaald hebben of 10 cm te dicht bij opoe zaten op het parkbankje. Naffers die bejaarden van de fiets slaan, middenstanders beroven, grote bek tegen oom agent opzetten en frauderen met subsidies worden daarentegen geseponeerd want rasies en zo.

 2. Jaan schreef:

  Zo’n 30 jaar geleden heb ik ooit zo’n schikking meegemaakt. Als je in het huis van bewaring zit krijg je een advocaat die daar op bezoek komt. Ik wilde absoluut geen rechtszaak en er kwam een schikking. Dan word je opgeroepen om op het parket te verschijnen samen met je advocaat bij de behandelend officier van justitie. Die doet dan een strafeis in bijvoorbeeld uren taakstraf. Het lijkt op een soort rechtszaak met dat verschil dat de officier en de rechter dezelfde persoon is. Er wordt dan wederwoord gevoerd door je advocaat en als je de eis accepteert, word je later opgeroepen voor de taakstraf.
  Die voer je bijvoorbeeld uit in een daartoe omgebouwd woonhuis waar je apparatuur uit elkaar moet halen en plastic bij plastic , ijzer bij ijzer, etc. moet gooien. Liefst niet te hard werken want veel voorraad hebben ze niet. er wordt regelmatig koffie gedronken en de sfeer was gemoedelijk.

 3. Niets is wat het lijkt schreef:

  De ‘race to the bottom’.
  Op élk domein, of je nu rechtspraak, de politie, bancaire wezen, het politieke circus, media, defensie, (universitair) onderwijs etc. neemt.
  Alles wordt in hoog tempo gedevalueerd, zelfs ons taalgebruik.
  Geschokt, onaanvaardbaar, samen, moeten we niet willen (met zijn allen..) en u weet er vast nog veel meer.
  Loze woorden die als mantra alsmaar herhaald worden maar die geen enkele echte betekenis meer hebben.
  Het ergste is dat het volk ook geen betekenis meer verwacht.
  Ze laten de neergang gelaten over zich heen komen.

 4. Veluweman schreef:

  Het valt nu op, met strafrecht. Maar bij de bestuursrechtspraak werkt de rechter sinds 2007 al op stukloon. Een paar juristen [ geen advocaten] bereiden een zitting voor. De rechter geeft alleen als uitspraak ‘ongegrond’ of ‘gegrond maar de rechtsgevolgen blijven in stand’.
  Gevolg : gemeenten hebben vrij spel. Dat kan nóg een paar graden erger.
  Sommige ambtenaren vonden al die rechtszaken maar onzin : de rechtsgevolgen blijven toch in stand ? Waarom dan nog het hele ‘circus’ van bezwaar / beroep / hoger beroep ? Daarom kan in de nieuwe omgevingswet [ gaat 2021 in ], bijna nergens meer bezwaar tegen worden gemaakt ! Dat wordt met een eufemisme ‘beleidsvrijheid’ genoemd ! Daar was ik zelf al tegen aangelopen : na drie volledige rechtsgangen tot aan de ‘Afdeling bestuursrecht Raad van State’ , blijkt , omdat de gemeente geen motivatie kan aanleveren en onze uitgebreide documentatie dat toch écht aan alle beleidsregels, plannen en visies wordt voldaan met wat ik wil, de Staatsraad de gemeente tóch gelijk geeft omdat het om ‘beleidsvrijheid’ gaat !! Dus ál de bestemmingsplannen, visies, structuurplannen, beleidskaders… KUL.. allemaal KUL… Het is gewoon willekeur en omdat te verbergen schrijven ze die papieren brei. We worden geregeerd door een MBO-er die formulieren invult bij de gemeente ; want als die een ‘besluit’ neemt , wordt daar nóóit meer van afgeweken. Volgens de rechters is dat om de burger ‘vertrouwen te geven in het college van B&W ‘… Dus wat er nu gebeurt, is gewoon een uitbreiding naar het strafrecht van wat er al jaren speelt in het bestuursrecht. Amen.

 5. Cool Pete schreef:

  Belangrijk artikel.

  Juristen willen alleen nog maar geld, en politiek profiteren.

  Wat rechtspraak, en rechtvaardigheid is, hebben ze allang weggegooid.
  Dit is de weg naar wetteloosheid, onrecht, criminaliteit, chaos en massaal geweld.