DE WERELD NU

Racistisch ‘rechtse’ anti-conceptie tegenover deugend ‘linkse’ abortus

abortus

Het bijzondere aan het moderne abortus-debat is dat het tegenwoordig een heel ander wending genomen heeft dan zoals we het kenden – of meenden te kennen. Maar als instrument voor het nieuwe links-rechts denken is het weer wel heel herkenbaar: u bent een racist omdat u wit geboren bent. Ontkennen helpt niet, want dat wordt gezien als erkenning van een vaststaand feit.

Herinnert u zich nog de ophef over Planned Parenthood in de VS, in 2016? De bijzondere ‘houding’ die deze organisatie uitstraalde met betrekking tot abortus was een van de factoren die Donald Trump aan zijn verkiezingsoverwinning hielp. Ik moest daaraan denken toen ik enige opmerkelijke reacties zag op de brainstorm-bijeenkomst van de Nederlandse Leeuw.

Abortus is altijd een gevoelig gespreksonderwerp. Toch schat ik dat wereldwijd meer dan 75% en in Nederland meer dan 90% van de volwassenen het over vijf dingen eens is.

 1. Een morning-after pil is geen abortus.
 2. Het absolute verbod om pasgeboren kinderen dood te maken, geldt ook voor de ouders.
 3. Anti-conceptie is niet zondig, het is zelfs verstandig.
 4. Niemand is vóórstander van abortus: wel zijn veel mensen tegen een (absoluut) verbod op abortus.
 5. Abortus als middel tot ‘family planning’ is verschrikkelijk fout.

Dat vijfde punt is evengoed een hot topic in de (internationale) politiek. De gevoeligheid van het onderwerp abortus wordt nog ontzaglijk veel groter indien men zich vanuit het ene land gaat bezighouden met de praktijken in een ander land. Trump heeft vorig jaar januari dan ook verordonneerd dat ‘global health organisations that receive US funding cannot “perform or actively promote abortion as a method of family planning” .

Het bericht in de Financial Times (onder de link) vermeldt verder dat de VS jaarlijks maar liefst 600 miljoen dollar besteden aan “family planning and sexual health programmes.” Die programma’s zouden enerzijds worden besteed aan het uitvoeren van meer dan 3 miljoen abortussen en anderzijds meer dan 7 miljoen ongewenste zwangerschappen helpen voorkomen.

Ploumen
Dat FT-artikel is in wezen een soort lofzang op het Nederlandse PvdA-kopstuk mevrouw Liliane Ploumen. De laatste tijd is ze weer wat extra in de publiciteit doordat ze dankzij en ondanks haar inzet voor abortus een soort prijs kreeg van de Paus.Abortus Ja, die van de katholieke kerk.

Het artikel citeert deze opvallende uitspraak van Ploumen: “These regressive policies fly in the face of every notion of women’s independence“.
En best opvallend trouwens: dit FT-artikel is geschreven door niemand minder dan …. Liliane Ploumen. Of u worst lust.

Ploumen beweert, zonder enige poging te doen dit verder te onderbouwen, dat de keuze van Trump nadelig is voor alle vormen van family planning, en noemt zijn politiek so-called “pro-life”. Zogenaamd …

Ze beweert dat minder geld voor abortus zou leiden tot “deaths on a massive scale“. Dat onderbouwt ze wel een beetje. Ze verwijst daarvoor naar de World Health Organization. Tot mijn verbazing blijkt onveilige abortus slechts verantwoordelijk te zijn voor ongeveer “13 per cent of all maternal deaths”.

Voor de Ploumens van deze wereld (de vrouw op de afbeelding is niet Ploumen, overigens) behoort abortus tot reproductive rights. Eigenlijk een nogal vreemd woordgebruik. Ongeveer even vreemd als dat van Nadia Bouras van de tweet linksonder in de afbeelding boven dit stuk.

Deze mevrouw is medewerkster van de Universiteit Leiden en ze werkt daar niet als schoonmaakster. De tekst van haar uitbarsting richting Esther Voet luidde: “Bij de Nederlandse Leeuw werd onder luid applaus anti-conceptiepolitiek voorgesteld als oplossing voor immigratie van moslims en Afrikanen, maar volgens Esther Voet ben ik de racist. Fuck you very much“.

Die laatste toevoeging is in het kader van een discussie over voorplanting best wel opvalleAbortusnd, maar daar wil ik niet te lang bij stil staan. Of dat “neuk veel” de reden was weet ik niet, maar mevrouw Bouras heeft de betreffende tweet inmiddels toch maar verwijderd. Deze uitspraak van de universitaire medewerkster mag iedereen nog wel zien:

Congo
Of Kiza Magendane, een student politicologie afkomstig uit Congo, geïnspireerd was door de uitlatingen van mevrouw Bouras weet ik niet. Hij kreeg in ieder geval volop ruimte in het NRC, voor een stuk met de heerlijke titel De pil opdringen aan Afrikanen is kolonialistisch. Hilarisch wel: in de adresbalk van je browser zie je dat het stuk daarnaast ook een onschuldige, ja zelfs op het eerste gezicht verstandig klinkende titel heeft of had: De pil is geen wondermiddel. Deze politicologische trol schrijft in één stuk zowel dit oppervlakkige:

Het is ironisch dat de Nederlandse Leeuw de Nederlandse bevolkingsgroei nog wil stimuleren. Niet Afrika, maar juist Europa is ‘overbevolkt’.

Als dit wraakzuchtige:

Wat mij betreft moeten Afrikaanse leiders niet zwichten voor hun Europese meesters, niet meewerken aan de bewaking van het fort. Ze moeten juist de toestroom van Afrikaanse jongeren naar Europa faciliteren. Dat deden Europese leiders ook eeuwen geleden toen hun ontdekkingsreizigers naar Afrika en andere continenten gingen.

Maar zijn belangrijkste boodschap is dus dat voorkomen van ongewenste zwangerschap niet gewenst is op het continent dat in haar eentje zorgt voor de groei van de wereldbevolking…

Kijk nog eens goed naar onderstaande afbeelding.

Hij heet Vijf uien, één piramide. Op vijf continenten krimpt de bevolking nu al, of zal de bevolking binnen afzienbare tijd gaan krimpen. In sommige landen ontwricht die krimp de samenleving nu al. De wereldbevolking groeit, omdat de bevolking in Afrika explodeert.

Met je kolonialisme.
abortus
Overigens was het Belgische, of misschien beter gezegd het Saksen-Coburg-Gotha- kolonialisme een pure hel in vergelijking waarmee het Britse paradijselijk was, en het Ottomaanse ook nog heel gunstig afstak.

Het NRC staat onder leiding van een Belg. Misschien verklaart een schuldgevoel bij meneer VanderMeersch die ruimte voor de wedstrijddebater Magendane. Misschien identificeert hij zich als lid van de Belgische koninklijke familie.

Zogenaamd
De kritiek op dat Planned Parenthood is heel wat ouder dan de ophef die in 2015 ontstond en in het kader van de verkiezingscampagne in 2016 weer oplaaide. In 2015 was aan het licht gekomen dat het enge hoofd van deze organisatie handel dreef in organen van geaborteerde foetussen.

Organisaties die al langer bezig waren de dubieuze – zeg maar gerust: ultra-racistische – oorsprong van dat Planned Parenthood aan de kaak te stellen, grepen hun kans. Een van die organisaties heet zelfs Black genocide. De link gaat naar een stuk dat de nazi-oorsprong en de banden met de Democraten van PP in beeld brengt.

abortusVia dat zogenáámd pro-life zijn van mensen die tegen abortus zijn, kwam ik terecht bij een een opiniestuk uit 2011 van de – wat een toeval! – mohammedaanse assistent hoogleraar Aliyyah I. Abdur-Rahman. Een woedend stuk naar aanleiding van het hier afgebeelde bill-board uit 2011.

Het hele stuk is de moeite waard voor wie een inkijkje wil in de denkwereld van dit soort heldinnen van het slachtofferisme, maar dit vond ik de meest ‘aansprekende’ passage:

The ad instructs us to forget legacies of slavery; structural racism; the on-going, massive, unjust incarceration of black men and women; inadequate education; racial re-segregation effected through economic disinvestment practices, housing discrimination and the erosion of affirmative action; racially discrepant nutrition and healthcare; environmental racism; and all of the other everyday assaults on black life throughout this country, especially when and where black people are poor. (…) This provocative billboard that advances a so-called pro-life agenda through “confrontational truth” operates by advancing a well-worn, deeply painful and racist lie.

Ze beschouwt het bill-board als een manier van schuld leggen bij de betreffende moeders en ze sluit het stuk ook af met wat bizarre woord-goochelarij:

The most dangerous place for African Americans is not the womb. In fact—and of course!—it is in the womb that now, as always, black life is made possible.

Voortplanting is homofoob
Kan het gekker? Jawel hoor. Zie het linker boven gedeelte van de afbeelding bovenaan. Het betreft een tweet van iemand die reageert op dit opvallende en nogal vreemd geformuleerde ‘oplossingspuntje’ van de Nederlandse Leeuw: “2. Stimuleer Nederlandse bevolkingsgroei en geef aandacht aan grote gezinnen.
Ene Kevin Joosten voegt er aan toe dat het denken over bevolkingsgroei en grote(re) gezinnen “de deur openzet voor homofobie die bij (extreem)rechts nu al regelmatig de kop opsteekt”.

Boink, boink, boink.

Het doet denken aan een tekst die ik ooit las, afkomstig van een jonge ‘libertariër’.
Natuurlijk gedrag was volgens hem egoïstisch en zwangerschappen en bevallingen gaan vaak gepaard gaan met ongemakken respectievelijk hevige pijn. Onontkoombaar was dus de conclusie dat menselijke voorplanting tegennatuurlijk is.

Denkt u om uw voorhoofd?

1 reactie

 1. Karina schreef:

  Die 5 punten:
  Mijn complimenten.
  Het kan niet beter verwoord worden.