DE WERELD NU

Raad van State wil meer pro-EU reclame

Raad van State

De Raad van State vindt dat men in Nederland al snel teveel kritiek heeft op EU-regels, zonder het grote plaatje te willen zien.

Een typische D66-reactie, ben je geneigd te zeggen, zoals je die verwacht van een overheidsorgaan, dat door een notoire D66’er wordt geleid. Hoezeer dat een terechte gedachte is blijkt wel uit wat de EU-laven hierover berichtten. De RvS wenst meer zelfopgelegde volgzaamheid:

De Raad van State heeft kritiek op de wijze waarop Nederland met Europese regels en afspraken omgaat. Nederland beschouwt de Europese Unie vaak als een á-la-carte-restaurant. “Wat bevalt wordt geconsumeerd, wat niet bevalt ontkend, genegeerd of betwist.” Dit schaadt het draagvlak, zeker onder burgers, waarschuwt de Raad van State.
De Raad van State heeft er moeite mee dat afspraken en verdragen die Nederland vrijwillig heeft gesloten, “soms in twijfel” worden getrokken, schrijft hij in zijn jaarverslag over 2021. “Brussel” moet ook niet altijd de schuld krijgen als iets niet kan of als juist iets moet.

Dat er regelmatig redenen zijn om Brussel de schuld die zij heeft ook daadwerkelijk te geven wil er bij de RvS ook al niet in:

Als voorbeeld noemt de Raad de pulsvisserij. Toen deze werd verboden door de Europese Unie, was de verontwaardiging in Nederland groot, terwijl het Nederlandse kabinet te creatief was omgegaan met de EU-regels.

Geen goed voorbeeld, aangezien het druk van Frankrijk (en haar vissers!!) en haar eigenbelang was die deze zaak op de spits dreef. Dat men in dit verband ook niet wil praten over het ontzaglijk debiele stikstofprobleem illustreert de moedwillige blindheid van de Raad van State voor EU-falen zelve. In plaats daarvan komt men met een onzinnig setje open deuren en stellingen die onverdedigbaar zijn:

Het belang voor Nederland om Europees en internationaal samen te werken is groot, benadrukt de Raad, in zowel tijden van vrede als oorlog. De oorlog in Oekraïne laat zien dat een “robuuste internationale rechtsorde” belangrijk is. “Deze oorlogsagressie maakt ons eens te meer duidelijk dat een internationale rechtsorde die burgers garanties biedt voor vrede, veiligheid, vrijheid en welvaart, niet vanzelfsprekend is”, schrijft de Raad.
In zowel oorlogs- als in vredestijd hebben burgers baat bij een sterke internationale rechtsorde, betoogt de Raad van State. Onder meer klimaatverandering, vluchtelingenstromen, terrorismedreigingen en pandemische ontwikkelingen zoals Corona vragen om een internationale aanpak. Hiermee wordt de vrijheid van Nederland en zijn burgers volgens de Raad niet beknot. “Door internationale samenwerking kunnen de belangen van burgers doorgaans beter worden behartigd dan zonder samenwerking.”
De voordelen van grensoverschrijdende samenwerking moeten wel beter worden uitgelegd en de nadelen en kritiek erop moeten niet worden genegeerd, vindt de Raad.

Vervolgens begint men over Internationale verdragen, die tijdens de Corona-periode vaak met voeten werden getreden zonder dat iemand er op reageren wilde:

Internationale verdragen bieden Nederlanders bescherming, zoals het Internationaal verdrag inzake de rechten van het Kind of het internationale milieuverdrag, stelt de Raad van State. Er zijn ook nadelen, erkent de Raad. Groepen mensen kunnen zich bedreigd voelen, omdat de grenzen bijvoorbeeld openstaan voor werknemers uit andere landen.

En na dat alles vindt men dat het de burgers beter onder de neus gewreven dient te worden – alsof dat niet al strijk en zet gebeurt door de staatsomroep en de MSM.

Het belang van de internationale rechtsorde moet worden uitgedragen, “zeker omdat veel burgers een afstand ervaren”, stelt de Raad van State. Hier ligt wat de Raad betreft een taak voor regering, parlement en opiniemakers.

Maar opiniemakers die een andere mening zijn toegedaan moeten toch vooral onderdrukt worden in hun vrijheid van meningsuiting, is de praktijk. Nepnieuws en fakenieuws zijn gevleugelde D66-woorden geworden. Met dit soort zwakzinnige betogen doet de RvS juist wat zij wil voorkomen: zij geeft meer scherpe munitie aan EU-critici.


Over Nexit vindt u hier meer.

6 reacties

 1. TSPHQ 92 schreef:

  De vraag is. Waar bemoeit de RVS zich überhaupt mee?

 2. Bas schreef:

  Thom de Graaf. Die ooit campagne voerde voor de gekozen burgermeester. En toen dit mislukte zich liet benoemen tot ongekozen burgermeester van Nijmegen, waar zijn vader ooit ook ongekozen burgermeester was. En en passant Pim Fortuyn nog even besmeurde met holocaust, Anne Frank en nazi’s. Die Thom de Graaf. Van het immer deugende Drimmel’66, de zelfbenoemde moraalridders zonder enig moraal.

  https://dr2consultants.eu/

 3. Ernie van de Wal schreef:

  citaat: “Nederland beschouwt de Europese Unie vaak als een á-la-carte-restaurant.”

  O.a. Frankrijk en Italië beschouwen de EU toch ook als een á-la-carte-restaurant? Laten we het voor de aardigheid maar eens hebben over begrotingsregels.

  Wel duidelijk is de typische ambtenaren-mongooltjesreactie. Hoe harder de bevolking zich kokhalzend afkeert van het steeds openlijker mislukte project, des te harder probeert men dit project bij diezelfde burgers aan te prijzen. Alsof dàt de oplossing biedt.

 4. Niets is wat het lijkt schreef:

  Ernie: spijker – kop.
  NL moet meer doen dan nodig, opdat elders de hand kan worden gelicht met de mores.

 5. Jan de Jong schreef:

  Ik zie het grotere plaatje al heel lang: Nexit!

 6. Rien E schreef:

  ….Dit schaadt het draagvlak, zeker onder burgers, waarschuwt de Raad van State…. Welk draagvlak wordt hier bedoeld, de mislukte euro, de politiek aangaande oekraine, de eu-houding richting Catalonie, het gepruts in de corona-“crisis”, het immigratie debacle? Ik zal hier maar stoppen anders wordt het stukje te lang. en idd dhr J.de Jong ik zie dat plaatje ook :NEXIT