DE WERELD NU

Pensioen in het groen? Daar moet u zelf iets tegen doen!

Pensioengerechtigden. pensioen

De redactie kreeg van een medewerker doorgestuurd dat diens pensioen – het fonds dus – structureel linksdraaiend blijkt, en niet reageert op zijn aanmerkingen en klachten.

  – door de Redactie –

En inderdaad, dat pensioenfonds PGB haar klimaatbeleid verder aanscherpt stelt weinig gerust. Mooie woorden. Maar beleggingen gaan over de toekomst, die notoir onzeker is.

Dus heeft de redactie eens rondgevraagd, en kreeg via Frits Bosch een reactie van Onno de Lange, secretaris van het Instituut voor Pensioeneducatie (IVP)

Goedemorgen heren,

Hierbij volgt een reactie op de vraag van een deelnemer aan pensioenfonds PGB over ideologie versus rendement.

Achtergrond
Het onderwerp van klimaatverandering en energietransitie was nog maar drie jaar geleden nauwelijks van invloed bij pensioenfondsen. Bijvoorbeeld, ons congres in De Doelen te Rotterdam over dat onderwerp in 2017 trok meer beleggers dan bestuurders omdat die laatste groep niet begreep dat er besluiten nodig zijn gelet op komende wet- en regelgeving die toen in de maak was.

Inmiddels is er vanuit de Europese Commissie het Sustainable Finance Action Plan dat wordt omgezet in de wetgeving van de EU-lidstaten. In Nederland is er in het Besluit Financieel Toetsingskader opgenomen dat pensioenfondsen schriftelijk beleid moeten hebben of en hoe zij via hun beleggingen zijn blootgesteld aan risico’s op gebied van Milieu, Klimaat, Mens en Sociale Verhoudingen.

Per maart 2021 komen daar nog verplichtingen bij zoals publicatie van het beleid op de website en in het jaarverslag van het pensioenfonds.

Praktijk
Een pensioenfonds moet aan de deelnemers vragen kort gezegd hoeveel risico mag worden genomen om het rendement te halen dat nodig is om de premie stabiel te houden én de garantie van de pensioenregeling over het te bereiken resultaat te kunnen halen. Bij die uitvraag hoort nu ook of een pensioenfonds “duurzaam” belegt.

Het antwoord van de meerderheid van de reacties is dan doorslaggevend. In werkelijkheid heb je trouwens te maken met een minderheid van het totaal die reageert op de uitvraag.

Het verhaal dat vaak wordt verteld luidt, in lijn met de (EU) wetgeving kort gezegd dat fossiele brandstoffen slecht zijn en hernieuwbare energie goed, dat vlees slecht is, dat ongelijkheid slecht is (bijvoorbeeld, de baas van een multinational mag maximaal 30 keer zo veel verdienen als een gemiddelde werknemer bij dat bedrijf om ongelijkheid te beperken), dat ontbossing slecht is en dat het pensioenfonds dat kan verbeteren door er rekening mee te houden in het beleggingsbeleid.

Vaak wordt eraan toegevoegd dat er onderzoek is waaruit zou blijken dat beleggingen er juist op vooruit gaan als rekening wordt gehouden met deze factoren.

De meeste deelnemers reageren niet maar diegenen die dat wel doen, voelen zich vaak betrokken bij deze onderwerpen en denken dat zij “het goede” doen door mee te gaan in deze weergave van beleggingsbeleid.

We hebben hierover een dun boekje uitgebracht bij Wolters Kluwer voor €12,50:

Pensioenfonds, verzekeraar en maatschappelijk verantwoord beleggen 

Helpt deze informatie wat verder?

Dat doet het, en de redactie is de heer De Lange zeer verplicht. Uit de vermelding van de nieuwe EU-verplichting komt naar voren dat de bedoeling hiervan is de pensioenfondsen bloot te stellen aan links activisme, dat immer drammend invloed wil op waarin door deze fondsen wordt belegd. Een gefaciliteerde mars door de pensioen instituties zogezegd. En de reactie van het PGB laat zien dat dat daarvoor bevattelijk blijkt.

Wat er tegen te doen?

Ik vrees dat het zowel eenvoudig als onappetijtelijk is: het links activisme met de eigen wapens bestrijden. Met actie, drammen en gezeur op vergaderingen.Liefst met zoveel mogelijk mensen, die zo bezorgd mogelijk kijken – mondkapjes mee lijkt mij ook na de Corona-periode een slimme manoeuvre.

Want dat PGB kan dan nu wel beweren dat het rendement echt zoveel hoger wordt door die groenheid, maar van een testperiode met gelijk uitgangspunt heb ik nooit eerder vernomen. Ons klinkt het te veel in oude oren dat de pensioenfondsen liefst zo min mogelijk golfjes veroorzaken. Dat houdt gewoonlijk in dat je meedrijft op de linkse stromen.

Maar als de pensioenen weer worden gekort is het te laat om te klagen – dat moet dus eerder, heeft u uit bovenstaande moeten concluderen. Houdt daar bij dan ook in gedachten dat de door de EU zo uitbundig aangeprezen Euro de hoofdoorzaak is van die tegenvallende rendementen. Wat mooi klinkt is niet zelden al met de voeten in de riolen weggezakt.


Meer over pensioen dan wel pensioenen vindt u hier en vooral hier.

2 reacties

  1. carthago schreef:

    Meteen stoppen bij zo’n groene keutelfonds. .Investeren in de groene GL klimaclowns is al hetzelfde als investeren in teslatrucks voor isis en het moslimgebroed.

  2. Mieremet schreef:

    Wie geeft er nog pensioen nodig, over 3 jaar heb je geen bezittingen meer en een basis inkomen….. Braafheidsafhankelijk.