DE WERELD NU

Paradijs Canada? VPRO’s Emy Koopman slaat plank mis -2-

Canada

Presentatrice en schrijfster Emy Koopman is voor de VPRO naar Canada getrokken om uit te zoeken hoe het komt dat er zoveel spanningen bestaan tussen mannen en vrouwen.

Frits Bosch, auteur van “Feminisme op de werkvloer” voorzag dit programma van kritisch commentaar in zijn artikelParadijs Canada, VPRO’s Emy Koopman slaat de plank mis”. Emy Koopman heeft dit artikel gelezen en twittert naar VerenOfLood.nu erover als volgt.

 • · Over die v-o heb ik hier nu al een aantal keer gezegd dat ‘iedereen’ te kort door de bocht was, maar dat wie werkelijk meent dat JP tegenstanders níet – via de tussenstap van de marxisten – voor nazi’s verslijt eerst nog eens H11 van 12 Rules moet herlezen.
 • · Dat ‘postmodern neo-marxist’ even erg zouden zijn als nazi’s is een bekend JP-statement. En in H11 van 12 Rules vind je o.a. de vgling van hedendaags Scandinavisch gelijkheidsbeleid met ‘Mao’s murderous cultural revolution’. Dit zou toch geen nieuws moeten zijn.
 • · Wat niet wegneemt dat 12 Rules ook veel zinnigs te bieden heeft. Maar wat ik onbegrijpelijk blijf vinden aan JP is dat hij zegt tegen polarisatie te zijn terwijl hij zelf polariseert. Wie het hele interview wil zien, kan hier terecht.

Frits Bosch hebben we gevraagd hierop te reageren. Dat bleek niet aan dovemansoren gezegd:

Koopman’s tekst hierboven is niet alleen slordig en onzorgvuldig geschreven, maar tevens zijn haar drie punten een misrepresentatie van de strekking van Peterson’s exposé tijdens het interview dat Koopman met hem had in 2019, zie de video.

Koopman’s interview deed me denken aan het fameuze gesprek van hem met Cathy Newman (hieronder extra bijgevoegd) en zijn bijna even fameuze gesprek met Helen Lewis.

Ik weet niet of deze dames fervent Marxisten zijn maar ze maken wel die indruk. Ook Koopman lijkt in de marxistische hoek te zitten (aan de Radboud Universiteit gestudeerd?). Tijdens het gesprek met haar noemt Peterson Mao als afschrikwekkend voorbeeld. Die kant moeten we beslist niet op! Kijk daarvoor uit! Je moet de gehele video zien om te begrijpen hoe hij dat in relatie tot ‘appalling identity politics’ ziet. Je moet wel heel vals in het gesprek zitten als je meent te horen ‘postmodern neo-marxist’ zouden even erg zijn als nazi’s en als Mao’. Ga het zien en hoor wat hij wel meent.

Andere video’s zijn sterk in het afknippen van zijn tekst over Mao en Nazi’s op de voor hen ‘goede’ plaatsen (zie op Youtube). Wat hij exact niet meent, lijkt dan of hij het juist wel zegt. “No I didn’t say that at all!”. Hoe doortrapt en verrot kun je worden? Peterson meent (terecht) dat identity politics mensen beoordeelt en selecteert op hun groepsidentiteit. Dit leidt tot tribaliteit, polarisatie en dit kan op den duur tot bloedvergieten leiden. “We have to be treated as indivuduals”. Een volkomen juist statement naar mijn mening. Peterson: “I chose my words very very carefully”.

De geschiedenis staat bol van bloedvergieten vanwege groepsidentiteit. Om de Tweede Wereldoorlog er maar weer eens bij te halen: de Nazi’s voerden identity politics tegenover de Joden. De Chinezen doen het nu tegenover de Oeigoeren en Tibetanen. Er zijn legio voorbeelden. Willen Koopman c.s. dat pad op? Daar lijkt het wel op, maar ze realiseert zich het niet, verblind door utopistische ideologie. Zo jong en toch al zo gebrainwashed… Het begint soms al op de kleuterschool en daarna is er geen redden meer aan.

Koopman merkt op dat Peterson polariseert. Ja, ja. Deze opmerking komt mij bekend voor naar aanleiding van mijn boek “Feminisme op de werkvloer”: “het boek is polariserend, maar goed geschreven” (dank voor deze pleister op de wonde!). Maar wie polariseert hier? Is het polariserend om bezwaar te maken tegen de weerzinwekkende ideeën van Social Justice Warriors? Is het polariserend om bezwaar te maken tegen vrouwen die quota wensen die mannen discrimineren vanwege hun geslacht? Is het polariserend om bezwaar te maken tegen vrouwen die menen dat er een Mannenbolwerk bestaat, waarmee ze bedoelen dat ALLE mannen vrouwen achterstellen en onderdrukken in het ‘patriarchaat’? Is het polariserend om bezwaar te maken tegen vrouwen die zeggen ‘kill all men’ (zoek daarvoor op Youtube)? Is het polariserend om bezwaar te maken tegen vrouwen die geen kennis willen nemen van ‘nature’ (evolutiebiologie, de verschillen tussen mannen en vrouwen) maar alles gooien op ‘nurture’ (omgeving, i.c. achterstelling van vrouwen). En zo kan ik nog een tijd doorgaan, zie de video en mijn boek, waarin overigens geen Jordan Peterson.

Nadat ik Koopman’s interview met Jordan Peterson gezien heb, valt me op hoe bot haar reactie is op het prachtige verhaal van Peterson. Hoe put hij zich uit om uitleg te geven en duidelijk is hoe betrokken hij is bij het wel en wee van mensen. Ik heb het hele interview gezien van een kleine twee (!) uur. Het is een onvoorstelbaar rijke verzameling van visies van Peterson die ik, zoals gezegd, volledig deel. Het voert veel te ver om hierop commentaar te geven. Ik kan iedereen van harte aanbevelen het te zien en beluisteren. Het maakt duidelijk waarom deze man zo’n enorme populariteit geniet. Zijn kennis reikt niet alleen breed, maar ook diep. Als we de vragen van Koopman horen, dan is het duidelijk dat hij tegen een muur van onbegrip praat. We moeten aannemen dat zij als radicaal-feministe compleet verschillend in de wedstrijd zit en nooit haar visie zal aanpassen, wat er ook gebeurt. Koopman is een liefhebber van Margaret Atwood, ik niet.

Overigens verbaast het me dat Koopman Jordan Peterson, deze grootheid, mag tutoyeren. Tutoyeren verondersteld een zekere mate van ‘level playing field’ Dat is hier geenszins het geval, gezien het leeftijdverschil en verschil in kennis en status. Enige bescheidenheid van haar kant was welkom geweest, dunkt me. Waarom maak ik me nijdig over Koopman? Haar TV-programma reikt ver. Haar eenzijdigheid is zeer schadelijk voor onze samenleving. Vrouwen dreigen haar radicaal-feministische kijk op onze maatschappij voor zoete koek aan te nemen. Maar het kan de toets der kritiek allerminst doorstaan. En als die kritiek dan komt, besluit ze na wat persoonlijkheden aan de redactie:

Ieder zo zijn vrijetijdsbesteding, maar ik ga weer aan het werk.


Pensioenakkoord

Frits Bosch is macro-econoom en socioloog, auteur van In Holland staat een huis, onbehagen bij de elite” en “Schaft ook Holland zich af?” Wereld op een keerpunt“Feminisme op de werkvloer.

3 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  – Feminisme is sowieso behoorlijk onzinnig.

  – NPO= belasting-geld = Staats-Omroep.
  Het is dwingelandij, de burger verplicht en onopzegbaar, voor een omroep-organisatie te laten betalen.
  Opheffen.

 2. Jan de Jong schreef:

  Mij valt altijd de projectie op: anderen beschuldigen van waar je je zelf schuldig aan maakt.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  In deze tijd van identiteitspolitiek verkoopt alles wat sociale devaluatie door de witte man aan de kaak stelt zeer hoog. Er wordt niet geluisterd. De vragen zijn voor de vorm. Dat moet intelligente, enigszins wetenschappelijk ingestelde mensen toch opvallen, zou je denken. Maar nee, een ‘utopistische ideologie’ zit dat in de weg. Laat ideologie-vijancige dimensies buiten beschouwing. Lekker makkelijk. Maar onverstandig, want het is de brede weg naar tribaliteit en polarisatie. Niet het smalle pad naar goed handelen. Het is een omkering van de geschiedenis. En we waren als mensheid juist zo goed op pad sinds de 17e, 18e eeuw. Veel fantastische waarden geinstitutionaliseerd. Daar moet je zorgvuldig mee om gaan.