272 Zoekresultaten

Voor de term "asielmigratie".
Italië, asielmigratie, heen-en-weer

Asielmigratie – Beloften Macron aan Italië blijken leeg

De asielmigratie richting Italië is niet alleen onbeheersbaar, maar ook weigert de EU de consequenties van haar eigen falen te accepteren.

asielmigratie, asiel

De waanzin rond de asielmigratie en de EU

Italië dreigt zijn havens te sluiten voor de aanvoer van asielmigranten die door niet-geaccrediteerde clubjes worden aangevoerd. De waan van de EU en haar asielmigratie-beleid in één zin samengevat.

Immigratie

Immigratie – de pijnlijke cijfers achter asielmigratie – Ruben Munsterman met Jan van de Beek

Hoe immigratie de Nederlandse verzorgingsstaat onhoudbaar maakt. Ruben Munsterman in gesprek mat Jan van de Beek.

asielmigratie

Brussel lijnrecht tegenover Polen en Hongarije over asielmigratie

De EC in Brussel is woedend op zowel Polen als Hongarije. Stenen des aanstoots zijn er veel, maar de nadruk ligt op de omgang met asielmigratie, onderwijs (Hongarije) en staatsinrichting (Polen).

asielmigratie

Asielmigratie: protesten tegen asielopvang vooral genegeerd

Ondanks de eerdere protesten tegen diverse opvanglocaties en moeite met asielmigratie van de autochtone bevolking, stellen de gemeenten zelf met zelfgenoegzame tevredenheid vast dat ze dit alles vooral genegeerd hebben. En er mee wegkwamen.

Bedreigingen, eenheid van prijs, een land van deugers, Academisch tuig, Stalinisme, Duitsland, Applestore overval, Olympische Spelen, Rechters, wereldregering, Oekraïne, Therapeutenangst, Qatar, Cultuur en politiek, Onveilig, basis, Politiek, Zwart, Overlast, Vrouwen en kinderen

Sentimentaliteit en asielmigratie

Bepaalde types maatschappij hebben bepaalde types sentimenten. Ergo, ook de manier waarop we onze sentimenten beleven is mede afhankelijk van het type maatschappij dat we hebben.

asielmigratie, asiel

Hypocrisie en zelfgenoegzaamheid rond asielmigratiecrisis

Freek Groeneveld vindt de hypocrisie en zelfgenoegzaamheid rond de migratiecrisis stuitend. En contraproductief.