DE WERELD NU

Overlast

Bedreigingen, eenheid van prijs, een land van deugers, Academisch tuig, Stalinisme, Duitsland, Applestore overval, Olympische Spelen, Rechters, wereldregering, Oekraïne, Therapeutenangst, Qatar, Cultuur en politiek, Onveilig, basis, Politiek, Zwart, Overlast, Vrouwen en kinderen

Overlast is een begrip dat in de media dat in de MSM sterk is geëvolueerd, de afgelopen dertig jaar. Dat daar vaak een politiek tintje aan zit zal weinigen verbazen.

Gistermorgen was het weer eens raak:

Overlast

Van oorsprong gaat het bij het begrip overlast om iets dat te voorkomen was. Er kleeft een sterk menselijk element aan, alsook een natuurlijke factor. In die zin is bovenstaand bericht daarom correct geformuleerd. Een formulering als overlast van immigranten in bijvoorbeeld een zwembad zul je daarentegen niet snel meer in de MSM aantreffen. Ook dat zou doorgaans correct geformuleerd zijn, maar het heeft tevens implicaties die de media niet aanstaan. Zoals dus, dat het te voorkomen was. Om die reden lezen we tegenwoordig dan ook meestal over ‘incidenten’. Incidenten waarbij mensen omkomen door messteken zijn schering en inslag geworden.

De implicatie van ‘incident’ is dat niemand er iets aan kon doen – het gebeurde gewoon. In die zin is de Watersnoodramp van 1953 dus met terugwerkende kracht een incident geworden. Zoals het onderscheid tussen overlast en incident in zekere zin een schuldvraag benoemt, zorgen de media als het om de daden van mensen gaat, er voor die niet al te nadrukkelijk te benoemen. Zeker niet als die schuldvraag een onaangename waarheid aankaart: van veel immigranten die figureren als daders tijdens ‘incidenten’ kun je met terugwerkende kracht vast stellen dat ze geen aanwinst voor de Nederlandse maatschappij zijn, en dat dat op het moment van hun immigratie ook te voorspellen was. Politiek ligt dat gevoelig, omdat er een waardeoordeel over mensen en de cultuur waaruit zij afkomstig waren aan vast zit.

Een waardeoordeel waarvan het politiek als ongewenst wordt beschouwd dat dat een redelijke basis heeft. Zodat er alles aan wordt gedaan onplezierige gebeurtenissen met een dergelijke achtergrond ‘het lot’ in de schoenen te schuiven. Heel ongelukkig, als je daar het slachtoffer van wordt. En overlast, tsja, daar heeft de overheid een taak in, om die voor de inwoners van het land zo beperkt mogelijk te houden.

Politici zijn er op gespitst die verantwoordelijkheid te ontkennen. Voor je het weet komt er iemand met een claim ter compensatie. En de redelijkheid daarvan weigert men per definitie in de ogen te zien.