DE WERELD NU

‘Oost-Indisch dove overheid op ramkoers’

overheid

De overheid reduceert 17 miljoen mensen beleidsmatig tot onbetrouwbare ‘resources’ en meent al hun rechten en privacy te mogen schenden. Kinderen zullen in alle opzichten de hoogste rekening betalen.

We leven in een tijd waarin de Nederlandse overheid ons wil laten geloven dat gelijkheid zit in het bieden van exact hetzelfde aan iedereen. Volgens dat gelijkheidsdenken, dat in vele landen ter wereld een trend lijkt, betekent het dat als de oudste goed is in gitaar spelen, je al je kinderen een gitaar moet geven. Voor vele gezinnen is dan het geld op.

Genoeg gezinnen in Nederland die schaarste kennen. En dat terwijl de jongste mogelijk juist goed is in dansen. In de wereld van zogenaamde gelijkheid die ons wordt voorgehouden, zou je ze dan allen ook nog dansschoenen moeten geven, maar het geld is op. Er is niet eens geld voor één paar dansschoenen. In deze realiteit mag dus het ene kind zichzelf wel ontplooien naar wie die is, maar moet de ander zich voegen naar de ander. De uitkomst is allesbehalve gelijk.

Pseudo-gelijkheidsdenken
Ondanks de Onderwijsraad opmerkt dat “vooral ‘cognitief sterke’ leerlingen nu te weinig uitdaging krijgen, wil de Nederlandse overheid weer landelijk een brede brugklas invoeren, geheel tegen de slechte ervaringen uit het verleden in meerdere landen in. Alles moet wijken ten behoeve van ditzelfde pseudo-gelijkheidsdenken, waardoor het slimme kind nog meer achterblijft met leerhonger.

Nog nooit is dit kind in Nederland zonder leerhonger geweest, want vóór dit gelijkheidsdenken, heeft de Nederlandse overheid ook altijd al verzaakt om deze kinderen van ‘passend onderwijs’ te voorzien. Nu de expertise ten aanzien van deze kinderen schoorvoetend begint te groeien op scholen, gooit de Nederlandse overheid voor deze kinderen opnieuw een extra drempel op om zichzelf en de eigen mogelijkheden te mogen ontdekken.

Gelijkheid in ongelijkheid
Zo wordt dit slimme kind mogelijk nog heftiger getroffen door de restrictieve vrijheidsbeperkende coronamaatregelen dan andere kinderen, omdat de kans op intellectuele prikkels die voor dit kind bij zijn kind-zijn passen rigoureus uit de samenleving zijn gesneden. Zo zijn er voor andere kinderen, die ergens anders in uitblinken, weer andere zaken hen koud ontnomen.

Stoïcijns wordt opzij geschoven dat gelijkheid juist schuilt in het bieden van ongelijkheid. Het kijken en erkennen van de unieke behoeften van elk kind en te trachten dit te bieden. Het is aan volwassenen om kinderen uit te leggen dat die ongelijkheid juist gelijke kansen creëert, omdat ieder kind op die manier de kans krijgt zich volledig te ontplooien naar wie die is. Dat is gelijkheid!

En die gelijkheid heeft als voordeel dat de kans gigantisch toeneemt dat ieder kind later als volwassene terechtkomt op een plek waar die gelukkig is, een gezond zelfbeeld bezit, tegelijkertijd het meest bijdraagt aan de samenleving en dus in het belang van iedereen. Dat scheelt op heel veel terreinen een heleboel ellende!

Identiteitsontwikkeling, zaak van het kind
Het kind wordt in de huidige samenleving echter verboden zichzelf te ontdekken. Het genderthema wordt aan kinderen opgedrongen, terwijl een kind op jonge leeftijd alleen maar geïnteresseerd is in de wereld spelend ontdekken, telkens een stapje meer, wat gevaarlijker… ondeugender… zelfstandiger. Zo ontdekt ieder kind op weg naar volwassenheid zelf wel wie die is, daar hoeven we geen lespakketten aan te besteden, mediabeelden over op te dringen of wat dan ook.

Als meisjes gaan demonstreren omdat ze geen rok meer mogen dragen op school, zoals in het stadje Lewes in 2019, schiet het gelijkheidsdenken juist haar doel voorbij. Het zijn de zaken van volwassenen niet, slechts dat van het kind. Het is niet aan ons om een kind in een bepaalde richting te drukken, het is aan het kind om te ontdekken, met vallen en opstaan, welke kant die op wil.

Maar ook de identiteitsontwikkeling heeft de overheid nu als taak naar zich toegetrokken. En niet in die zin dat elk kind de kans krijgt zichzelf te ontdekken, maar vooral het kneden en daarmee beschadigen van kinderen naar de eenvormige leest die de overheid voor ogen heeft, waarbij ze de wens van de LHBTQIAP+ minderheid van een ‘genderneutrale wereld misbruikt om haar eigen inhumane beleidsdoel aan de gehele bevolking op te dringen, die daar in meerderheid geheel niet op zit te wachten.

Doorgeslagen overheidsbemoeienis
Ook is voortschrijdende ontwikkeling van een taal het gevolg van dagelijks taalgebruik in plaats van een of andere hoogleraar die vindt dat 17 miljoen mensen hun taalgebruik moeten aanpassen aan de zij gedachtenkronkel waar hij last van lijkt te hebben. Noch is de doorontwikkeling van taal een taak van de Nederlandse overheid of het Europees Parlement.

Hoeveel verder kan de overheid nog binnendringen in het privéleven. Hoeveel autonomie behouden we nog over wie we zijn en wat we doen? Mogen we straks dan nog naar de wc als drang er is of wordt dat ook gelimiteerd tot een aantal toiletbezoeken per dag en aantal centiliters en grammen die je mag uitscheiden?

De overheid sluipt steeds verder ons leven in. “Dat gemeenten ver binnendringen in de onlineprivésfeer van burgers past in een trend. Vorige maand bleek uit onderzoek van NRC Handelsblad dat de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) tegen de wet in nepaccounts inzet. Eerder bleek dat de Nederlandse krijgsmacht op grote schaal sociale media analyseerde om onrust in de samenleving op te sporen,” schreef de Volkskrant. De ‘burger’ gereduceerd tot onbetrouwbare last door een overheid die zelf een gigantische blinde vlek voor de snuit heeft zitten ten aanzien van haar eigen functioneren.

Kinderen als kind van de rekening
Zoals de samenleving op dit moment functioneert hebben we kinderen ‘het kind van de rekening’ gemaakt. Zij betalen de hoogste prijs. Terwijl ze zich in de levensfase bevinden waarin ze zichtbaar razend snel groeien in alle opzichten, heeft de Nederlandse overheid voor hen bepaald dat hun leven voor lange onoverzienbare tijd op pauzestand staat. Om ouderen te redden die niet te redden zijn van sterfte door ouderdom.

Voor het zesde jaar op rij overleden meer ouderen omdat we als land in een gigantische vergrijzingsgolf zitten, doordat de tijd van sterfelijkheid voor de babyboomgeneratie is aangebroken, hoezeer we onze geliefden ook bij ons willen houden. Op persoonlijk vlak is elk verlies pijnlijk, maar het is irreëel om je aan een illusie vast te klampen die de wereld op slot houdt en zeer wel mogelijk het leven daardoor van de huidige kinderen op langere termijn met jaren verkort. Mensen zijn in de geschiedenis op zo’n grote schaal nog nooit zo oud geworden, waarom zouden we datzelfde voorrecht kinderen nu ontnemen?

Broodkruimels
In Duitsland willen ze kinderen vanaf 12 jaar vóór komend schooljaar vaccineren met het coronavaccin zodat ze weer naar school kunnen. Alsof ze zonder anders een gigantisch gezondheidsrisico zouden zijn voor zichzelf of anderen. Beweren dat een nieuwe onbewezen vaccintechniek toepassen op jongeren die geen gezondheidsrisico lopen ten opzichte van corona de beste keuze is, onder dreigement van geen onderwijs, is regelrecht crimineel.

Tijdens het laatste coronadebat vertelde Hugo de Jonge dat de Europese Commissie (EC) voor komende jaren twee coronavaccins per persoon per jaar aan het inkopen is. De Tweede Kamer zag collectief schaapachtig toe dat het goed was?! Werken er helderzienden bij de EC dan, dat ze de noodzaak van al die vaccins nu al kunnen voorspellen? En Rutte schroomt veelal niet om het Duitse voorbeeld te volgen. Dus na de huidige broodkruimels van schijnbare versoepelingen krijgen we niet onwaarschijnlijk bij de start van het volgende virusseizoen in september weer lockdowns en zelfs uitsluiting van kinderen uit de samenleving?

Resources
Naast je identiteit valt dus ook je gezondheid niet langer onder jouw beslissingsrecht. We worden zonder enig democratisch proces willoos gemaakt en ontmenselijkt. Waarbij ook kinderen worden bedreigd met deze moord op het individu. De overheid reduceert mensen tot dingen waarover zij alleen het beslissingsrecht claimt te hebben en we kijken er naar, maar weinigen spreken zich uit, laat staan dat ze er actief tegen ageren. Feitelijk zien we deze graduele ontmenselijking al jaren aankomen, want ook in de werksfeer worden mensen allang niet meer gecategoriseerd als werknemers of personeel, maar als ‘resources’.

Overheidsindoctrinatie
Mogelijk juichen ouders die schooluitsluiting van hun kind dan ook beter toe, want het huidige onderwijs kan al snel beter als je ziet hoe kinderen op scholen op propagandistische wijze een bepaalde onnatuurlijke denkwijze wordt opgedrongen. Zo moeten we mogelijk ook aanmoedigen dat Hugo de Jonge de EC staat toe te juichen dat ze nog meer vaccins inkoopt.

Zo’n idioot beleid wordt gevoerd, dat straks niet eens meer iemand overblijft die zijn kind blootstelt aan het Rijksvaccinatieprogramma. Zo idioot dat niemand straks nog orgaandonor wil zijn. Zo idioot dat niemand straks nog mee wil doen aan onderzoeken van het RIVM of wat voor onderzoek dan ook. De overheid zoekt het maar uit, tenslotte zijn sinds de invoering van het Nederlandse coronabeleid alle 17 miljoen mensen verworden tot (virologische) grootste dreigingen van de Staat. Ook al is dat met zeer grote waarschijnlijkheid ongegrond. Het kan allemaal in Nederland.

Een andere mening uiten dan de Nederlandse overheid of eraan een podium geven blijkt simpelweg een reden voor de overheid om te discrimineren. In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet is nog nooit de grond ‘vrijheid van meningsuiting’ opgenomen, ook al worden daar over de gehele wereld de meeste mensen voor gediscrimineerd, vervolgd en zelfs vermoord. Wat zegt dat over Nederland? Beantwoordt dit land aan de wereld waarin je altijd al wou leven?

Selectieve monitoring & modellering
Basisschoolkinderen die hun eigen haren uittrekken, een forse stijging van crisismeldingen onder jongeren met betrekking tot suïcidaliteit en eetstoornissen, het bestaat in de wereld van Rutte en De Jonge niet omdat het niet door de corona adviseurs, genaamd RIVM, gemonitord wordt en dus als onbewezen wordt beschouwd dat deze nevenschade veel ernstiger is dan chronisch zieken en/of ouderen die hoe dan ook op korte termijn zeer waarschijnlijk zouden sterven vanwege leeftijd en/of slechte gezondheid.

Dat er geen leven zou zijn op aarde zonder bacteriën en virussen, is eveneens irrelevant voor deze heren, want de modellen waarop de OMT adviseurs zich baseren omvatten enkel de data die politiek welgevallig zijn. Dit is geen volksgezondheid, noch wetenschap, maar puur bedrog!

Luchtfietserij & schone schijn
Oud-minister Veerman pleit voor een zakenkabinet en schuift voor de betreffende posten een bestuurder en senator naar voren, die volgens hem politieke ervaring moeten hebben. Alweer luchtfietsers dus die geen flauw benul hebben van hoe het leven voor de meeste mensen in Nederland eruitziet.

Zij die mogelijk ook onderdeel zijn van de groep die vinden dat we allemaal bewondering moeten hebben voor de werkende moeder koningin Máxima met topbaan die haar man ondersteunt met uitgebreide hofhouding. Hoe combineert ze dat toch allemaal?! Hoe krijgt zo’n journalist het uit zijn pen?

In Nederland zijn er vrouwen die 80 uur werken, hun kinderen opvoeden en man ondersteunen zonder hofhouding. Die de kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan nu ook nog les mogen geven naast hun drukke baan, omdat de kinderen hooguit de helft van de tijd naar school mogen. Krijgen deze moeders nu ook applaus? Krijgen deze vrouwen, maar ook mannen, nu ook een journalistieke lofzang of is dat alleen voorbehouden aan vrouwen die met de koning zijn getrouwd, niet hoefden te solliciteren en het geld gewoon in de schoot krijgen geworpen of ze wel of niet de handen uit de mouwen steken?!

Valt dergelijke aanhoudende verheffing van mensen boven de rest wel aan te prijzen, als het enige verschil met andere mensen een titel en/of bekend gezicht is? Is het niet constructiever voor de samenleving om juist mensen te eren die echt een verschil maken voor anderen in de wereld, ook al doen ze dat heel hun leven lang in de schaduw?

Een vrouw die tot koningin is gekroond hoeft echter helemaal niet te vrezen dat ze niet meer mag deelnemen aan de samenleving als ze zich niet laat vaccineren. Zij kan alle invasieve neus swabs gewoon weigeren zonder kans op repressie. Onderwijl is ze nog geen enkele keer opgekomen voor alle andere mensen in de wereld die dezelfde mensenrechten behoren te hebben als zij heeft, maar hen wordt geweigerd. Waar ging het ook alweer over in Nederland? Gelijkheid, toch?!

Arrogantie
Zo worden ook mensen als Marc Van Ranst op het podium gehesen alsof het helden zijn, terwijl hij voor zijn eigen gewin in staat is de gehele Belgische bevolking in gevaar te brengen. Voor de man met kennis die hij claimt te zijn verlaagt hij zich wel tot het opzettelijk doodsangsten aanpraten om zijn vaccinwinkel te verkopen en alsof dat niet genoeg is toont hij geen enkel greintje zelfreflectie waarbij hij zichzelf afvraagt of hij er mogelijk zelf toch ook iets aan kan doen om te voorkomen dat niet alleen hij, maar ook zijn familie nu moeten onderduiken.

Niet mensen die het oneens met hem zijn, zijn een gevaar, maar zijn eigen arrogantie waarmee hij iedereen met een ander geluid wegzet als wappie. Dan zijn er veel wappies binnen de wetenschap, want algehele consensus is niet iets dat bij wetenschap hoort. En Leo Lucassen meent daarbovenop het gedrag van Van Ranst ook nog te kunnen goedpraten, omdat mogelijk het woordje ‘extreemrechts’ in het artikel op nu.nl voorkwam?! Het dertienletterwoord waarop Lucassen telkens zonder enig onderzoek op juistheid aanslaat.

Het zou de samenleving goed doen als we meer integere mensen met kennis het debat zouden laten voeren en cruciale beslissingen laten nemen in plaats van dit soort mensen die denken dat ze zich alles kunnen permitteren.

Verdienmodel
In Nederland doet de overheid alleen aan gelijkheid als het binnen haar beoogde verdienmodel past. In Nederland faket men haar interesse in milieu en klimaat om het creatief milieu- en klimaatboekhoudverdienmodel hoogtij te laten vieren ter verrijking van het selecte vriendenclubje waarvoor 17 miljoen mensen nog dieper en langer mogen kruipen. Zonnepanelen en windmolens worden, desnoods voordat ze technisch afgeschreven zijn, afgebroken als op een andere manier veel meer subsidie binnen te rijven valt.

Subsidie beschermt het milieu en klimaat niet, maar is juist een ondemocratische bedreiging waar de nepgroene jongens en meisjes veel financieel plezier aan beleven! Als Nederland daadwerkelijk geïnteresseerd zou zijn in het milieu en klimaat dan zou ze concreet metingen uitvoeren in plaats van op basis van een model boeren te willen onteigenen ten behoeve van de vierde industrialisatie, concreet Tristatecity: Nederland als wereldstad, het plaatje dat perfect in de digitale Verenigde Naties en World Economic Forum surveillancedictatuur past. Als antwoord op een zogenaamde pandemie gaan ze nog meer mensen op een kleine oppervlakte ophokken: het ultieme walhalla voor ziekteverwekkers!

En als de overheid het over het ‘milieu’ heeft waarvoor de boer moet wijken, dan bedoelt ze voor  zaken als waterstof, batterijen, datacentra, windenergie en automotive. Maar de naïviteit onder milieugroepen is nog steeds stuitend. Zo zijn ze verbaasd dat juist duurzame’ wegwerp vol chemicaliën zit. Soortgelijke goedgelovigheid rond milieu en klimaat zie je door de gehele samenleving en zelfs onder politici. Feitelijk is die naïviteit de grootste bedreiging voor milieu, klimaat en daarmee de mens. Iedereen denkt er over te kunnen meepraten, maar trapt er met open ogen vol in. De nodige gezonde achterdocht in deze, zou al heel wat milieu- en klimaatwinst opleveren.

De mens bestaat door de ander
Iedereen begrijpt dat je als bevolking geld dient te verdienen, dient te innoveren en ondernemen om als land welvarend te zijn en blijven. Dat horecagelegenheden juist hubs kunnen zijn ter stimulering van de daarvoor benodigde creativiteit. Het verleden heeft al vaker aangetoond dat op een bierviltje prachtige succesvolle businessmodellen zijn ontstaan.

Maar de Nederlandse overheid lijkt meer geïnteresseerd in het sociaal isoleren en definitief geselen van mensen achter hun ‘thuiswerkscherm’ dan dit land welvarend te houden. Als het Nederlandse coronabeleid na meer dan een jaar iets aantoont, dan is het wel dat mensen beter kunnen omgaan met een virologisch risico dan met langdurig sociaal isolement. Langdurige sociale afzondering houd je niet gezond en beschermt niet tegen virussen, een sociaal leven maakt gelukkig en daarmee wordt ook je natuurlijke afweersysteem versterkt.

Als iets duidelijk is, is dat de mens niet gemaakt is om te opereren in een koude wereld van artificiële intelligentie, robotisering en digitalisering en dat het alle innovatie en ondernemerschap juist in de kiem smoort. Een mens heeft het nodig dat hij de klep van de brievenbus hoort klepperen door de mens als postbode die er net wat heeft ingegooid in plaats van een of andere onbestendige drone, waarmee de lucht zwart ziet omdat niks meer in en uit huizen gaat zonder die vliegende voorwerpen.

De mens wil een geruststellende aanraking van een arts op zijn arm voelen als hij de diagnose krijgt dat hij ernstig ziek is, geen kille app die hem dat meedeelt. De mens die een frisse wandeling nodig heeft, waardoor hij de buurman spontaan op straat tegenkomt die net de hond uitlaat en een leuk nieuwtje weet te vertellen. Het gesprek op het werk bij de koffieautomaat dat leidt tot een ‘eureka’ moment… de mens heeft mensen nodig! Zonder andere mens, is deze mens er niet. We bestaan doordat de ander ons de spiegel voorhoudt.

De overheid, een doodlopende weg
Laat die kijkcijfers van de Corona-persconferenties dus maar crashen. Laat het nieuws over nieuwe ‘broodkruimels’ maar aan je voorbijgaan. We gaan verder met leven. Iedereen zou je voor gek verklaren als je een vriendschap blijft onderhouden met iemand die een negatieve weerslag heeft op je gezondheid, waarom zou je dan nog zo’n overheid de ruimte geven je leven te laten bepalen als haar wederkerige loyaliteit aan jou ver te zoeken is en ze niet het beste met je voorheeft?

Waarom zou je een overheid die lak heeft aan het stemrecht van mensen en democratische waarden nog enige blik toewerpen? Het lijkt er sterk op dat de coalitie die gevormd gaat worden al voor de Tweede Kamerverkiezingen vast lag. Nederlandse politici staan al heel lang met de rug naar de bevolking toegekeerd, waarom zou je ze nog enige blik van jezelf gunnen? Ze zijn het niet waard.

Zolang het zelfbeeld van de overheid niet klopt met de werkelijkheid is haar je vertrouwen geven een doodlopende weg. Zolang zij alleen blijft luisteren naar de instituten die dit zelfbeeld mede hebben gecreëerd en in stand houden is de overheid een verloren zaak. Vooral de overheid heeft een ‘great reset’ nodig, maar trekt alleen de strop rond de bevolking, die veel meer vertrouwen verdient, harder aan.

17 Miljoen mensen willen graag hard werken voor het behoud van een welvarend Nederland, maar het enige wat ze krijgen is nog meer overheidswantrouwen in de vorm van nog meer wet- en regelgeving, een steeds hogere belastingdruk, mensenrechten- en privacyschending.

Je kinderen zijn je vertrouwen wel meer dan waard. En voor hun rechten zou je je te allen tijde dienen uit te spreken en op te komen!

Wereldwijde uitbuiting
Begrijpen we nu eindelijk dat waar ook ter wereld gewone mensen worden uitgebuit? Alles draait om het verdienmodel dat de machthebbers hebben bedacht. Als je opmerkt dat ze iemand een poot uitdraaien, praten ze het recht met dat er anders geen geld te verdienen valt. Maar ten aanzien van het coronabeleid hebben ze geen enkele seconde geaarzeld om met bakken geld te smijten en kunnen ze van 9,1 miljard euro aan verplichtingen en 4,3 miljard euro aan uitgaven de rechtmatigheid niet eens aantonen.

(Toekomstig) zuurverdiend belastinggeld dat ze zo laten verdampen?! Waar is hun verdienmodel nu? Waar was hun zogenaamde ‘milieu’ ideologie toen ze beleidsmatig faciliteerden dat de wereld wordt vervuild door miljarden mondkapjes die geen enkele beschermende functie hebben omdat het dagelijks leven nooit een ‘testsituatie’ kan evenaren. Die vochtige mondkapjes verdwijnen onder andere simpelweg in broekzakken, waarna men ze onnadenkend later ongewassen weer opzet.

Onverantwoord beleid
Ons lichaam is niet steriel. In ons bevinden zich standaard vele bacteriën en virussen, die dus in het merendeel van de tijd geen enkel gevaar vormen. We worden er zelden ziek van. Covid-19 in je neus wil nog niet zeggen dat het diep in je lichaam is binnengedrongen, zal binnendringen of je zal ziek maken.

Het grootste deel van de tijd benadert zo’n PCR-resultaat verre van de werkelijkheid, maar we geven toch onnadenkend miljoenen/miljarden uit, houden de Nederlandse samenleving op slot en ondermijnen 17 miljoen mensen hun gezondheid. Als het misgaat is er werkende medicatie, zoals nu ook in India wordt bevestigd, en dus hoeven we ons ook niet mondiaal bloot te stellen aan een onbewezen vaccinatietechniek c.q. gentherapie waarvoor de Nederlandse Staat een tijdelijke regeling heeft opgesteld, waarvan we op geen enkele manier de langetermijn effecten kennen.

De Franse viroloog en Nobelprijswinnaar Luc Montagnier waarschuwt voor nieuwe varianten door vaccinatie (antibody-dependent enhancement), zoals Geert Vanden Bossche eerder al deed. In 2020 merkte hij al op dat het virus vanuit een lab afkomstig moet zijn omdat een stukje HIV in het Corona-virus werd aangetroffen. Dr. Wiesendanger zegt ook aan te kunnen tonen dat het virus zeer waarschijnlijk afkomstig is uit een lab.

Op basis van dit alles hoeven we geen mensen door middel van een Covid-paspoortensysteem uit te sluiten omdat ze zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren. Dan hoeven we mensen niet te stigmatiseren en verketteren op basis van valse voorwendselen en andere keuzes.

Als over enkele jaren blijkt dat vele mensen chronisch ziek zijn geworden door deze ‘gentherapie’, is het te hopen dat de veroorzakers met hun onverantwoorde gedrag een oplossing hebben, want de tijd zal snel aanbreken dat gezonde mensen het niet langer pikken om opgesloten te worden voor deze incompetente onberekenbare inhumane overheid. Ook niet als de beschikbare zorgcapaciteit ruim overvraagd zal worden.

Afschaffen!
‘Nooit meer’ riepen ze elk jaar! Vervolgens sloten ze mensen maatschappelijk uit op basis van valse voorwendselen zonder enige medische noch wetenschappelijke grond. De ongefundeerde Tijdelijke Corona-wet bleek toch niet zo tijdelijk en gaat hoogstwaarschijnlijk voor de tweede keer per 1 juni 2021 verlengd worden, met de mededeling van de Raad van State dat je de wet nodig hebt om de maatregelen te kunnen afschalen.

Hoezo? Er is geen medische noch wetenschappelijke grond om vandaag maar enige coronamaatregel in stand te houden. Stop met die charade: het is ‘game over’! Er wordt niet gereset, maar geleefd en wel conform de menselijke voorwaarden waar mensen al vele decennia naar smachten maar machthebbers nog nooit ter harte hebben genomen.

Al die jaren lieten ze gewone mensen barsten! Het is hoog tijd dat al die mensen dit misdadige gezelschap voor goed laten vallen.

Een wereld voor iedereen
Laten we elkaar helen, de wonden zalven die machthebbers in ons hebben geslagen. Ongeacht of we het wel of niet altijd met elkaar eens zijn, juist daardoor zijn we niet elkaars vijand, maar juist elkaars oplossing. Hoe meer verschillen, hoe meer mogelijkheden om de wereld te scheppen waarin er plek is voor iedereen. Het is tijd dat we ruimte geven aan de schoonheid die in allen van ons leeft.

Alleen als we elkaar uit liefde bereid zijn de spiegel voor te houden en dit te ontvangen als een liefdevol geschenk, zijn we in staat om te groeien en boven het beperkte beeld uit te stijgen waarin we zijn gaan geloven. Onbevooroordeeld… laten we het leven vieren, elke dag weer!


Dit essay verscheen eerder ook op de Groningerkrant.nl

Meer van Vicki van Lommel vindt u hier.

4 reacties

 1. Bob Fleumer schreef:

  Onze bestuurders zijn te ver heen om bij te draaien, ze hebben zich zo vastgebeten in allerlei maatregelen die ze beletten om er op terug te komen. We hebben inderdaad een reset nodig maar dan van de overheid, van degenen die nu aan de knoppen draaien hebben we niets te verwachten. Ik sta soms verstomd van de stupiditeit van sommige maatregelen. Ik mocht wel mijn broer en zijn vrouw bezoeken maar zij niet mij want 2 personen! Om nog wat levensgeluk te redden voor ons land moeten we uit de EU en Rutte met vervroegd pensioen, fijne dag nog allemaal.

 2. Ron schreef:

  Weer een mooie ronde gedachtengang mevrouw Van Lommel.
  Goed dat u volhoudt te blijven publiceren.

 3. H.J. schreef:

  Inderdaad Vicki, ik ben van voor de tweede wereldoorlog, altijd hard moeten werken voor de poen en wat ik nu in mijn Nederland zie gebeuren, is met name een overheid die er gewoon een voor mij onbegrijpelijke tering zooi van maakt.

  Ik zeg vaak tegen mijn vrouw, waaraan hebben wij dit angstige verdeelde Nederland verdiend, haar antwoord is dan vaak, ach H.J wij hebben samen het langste stuk gehad.
  Wij hebben te doen met onze kinderen en kleinkinderen

 4. jaantje schreef:

  Het duurt even maar de bevolking begint het bedrog langzaam in te zien.