DE WERELD NU

Omvolking is eenvoudig de harde realiteit

omvolking

Sam van Rooy schreef een Open Brief aan de journalist Joël De Ceulaer, die zich aangaande de omvolking steeds verder blijkt terug te trekken op geijkte MSM-stellingen.

Beste Joël De Ceulaer,

Er is een periode geweest waarin het leek dat u, als koning eenoog in het land der blinden, ietwat minder politiek correct was dan het gros van de mainstream journalisten. Zo ging u toen een twee uur durend diepgaand debat met mij aan over de vrije meningsuiting bij de Debatclub. We verschilden daarover niet fundamenteel van mening. Over het schandalige gebrek aan islamkritiek op VRT en VTM was u het zelfs roerend met mij eens. U was ook niet te beroerd toe te geven dat er in de mainstream media een probleem is met politiek correct eenheidsdenken.

Dat was in oktober 2017. U had zich in die periode ook laten opmerken met uitgebreide interviews – ‘Groot Onderhoud’ – met mensen als Filip Dewinter, mijn vader Wim van Rooy en Dries Van Langenhove. Daarvoor kreeg u bakken kritiek. We spreken maart 2018. Sindsdien heb ik geen interviews van u meer gezien met zulke controversiële mensen over nochtans dé thema’s van deze tijd, namelijk immigratie en islam. U blijft nu weer veilig binnen de ideologische bandbreedte die de Vlaamse mainstream media al zo lang afbakenen.

Een kat die wordt geboren in een viswinkel
Zelf heb ik nog niet de eer gehad door u, senior writer, te worden geïnterviewd. Maar af en toe mag ik wel figureren in uw essay of ‘Uitkijkpost’. Dit laatste is de rubriek met uw bekende ‘briefjes’. Die werden, sinds Maarten Boudry ze anderhalve maand geleden ‘satire’ noemde, recent ook effectief omgedoopt van ‘een boze, bezorgde of blije brief’ tot ‘een licht satirisch getinte brief’.

Ooit heb ik in uw krant mogen reageren op een brief van u aan mijn voorzitter, Tom Van Grieken. Daarin had u het citaat ‘Een kat die wordt geboren in een viswinkel, is daarom nog geen vis’, verkeerdelijk opgeschreven. U maakte ervan: ‘Een kat die wordt geboren in een viswinkel, is nog geen vis’. Als woordkunstenaar besefte u volgens mij wel dat het weglaten van het woordje ‘daarom’ de betekenis van dat citaat compleet verandert. Mét het voornaamwoordelijk bijwoord ‘daarom’ laat het immers de opening voor eenieder met migratieachtergrond die voldoende geïntegreerd en dus Vlaming onder de Vlamingen is. Zónder ‘daarom’ impliceert het citaat echter dat wij in geen enkel geval iemand met migratieroots als Vlaming zouden aanvaarden. Wat aantoonbare onzin is.

Bovendien beschuldigde u ons middels dat onvolledige citaat van ‘racisme’. Daardoor deed u aan ‘racificatie’. Namelijk: iets tot een rassenkwestie maken wat daar in feite helemaal niks mee te maken heeft. Opgelet: ‘racificatie’ is een term die is gemunt door voormalig senator voor Forum voor Democratie en rechtsgeleerde Paul Cliteur. Helaas heeft u nooit een reactie geschreven op mijn stuk waarin ik uitlegde wat het juiste citaat is en waarom, en hoe het op niet-raciale wijze moet worden opgevat. Tegelijkertijd voert u mij sindsdien wel op in tendentieuze briefjes. Daarin tracht u aan ‘guilt by association’ te doen.

Omvolking
Zo zou u het, schrijft u in uw recentste ‘Uitkijkpost van afgelopen weekend, ‘redelijk’ vinden mocht ik mij ‘terugtrekken uit de partij’ (‘samen met onder meer Dries Van Langenhove, Filip Dewinter en Carrera Neefs’ — die laatste werd zonet uit de partij gezet). Voor zo’n zware als oproep verpakte aantijging zou men toch op zijn minst enkele zinnen argumentatie verwachten. Ik lees in uw briefje, gericht aan de heer Van Langenhove, slechts één klein stukje inhoud. Namelijk:

‘U dreigt met wat in uw kringetje bekendstaat als de zogenaamde “omvolking” — een van racisme doordrongen waanbeeld dat bedoeld is om mensen bang te maken, op te hitsen en naar uw partij te loodsen.’

Dat is een interessant zinnetje. ‘Omvolking’ betekent immers gewoon dat een bepaald volk wordt vervangen door een ander volk of volkeren. Door mensen dus met een andere nationaliteit en/of andere cultuur. Door mensen met een migratieachtergrond. Het is nota bene uw eigen krant die, evenwel zonder de term te gebruiken, over omvolking bericht alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Bijvoorbeeld wanneer De Morgen kopt: Antwerpen telt meer inwoners mét dan zónder migratieachtergrond. Of: ‘Antwerpen telt meer nationaliteiten dan New York. Nu nog Amsterdam kloppen’ (link).

Ideologie en opportunisme
Daarbij is de insteek, die typerend is voor de pensée unique in uw krant, ofwel louter cijfermatig en informatief, ofwel overwegend positief. Want ‘(super)diversiteit’ — het nieuwe modewoord sinds ‘de multiculturele samenleving’ zelfs door de traditionele beleidsmakers Angel Merkel, Yves Leterme en David Cameron als ‘mislukt’ is weggezet — is het nieuwe toverwoord en op dogmatische wijze na te streven ideaal. Ook Mohamed Ouaamari zet mij deze week in uw krant weg als een complotdenker. Hij noemt ‘omvolking’ in uw krant een ‘complottheorie’ (en doet er wat lacherig over). Maar dé uitzondering in De Morgen is de immer serieus te nemen Mark Elchardus. Die noemt omvolking ‘een reëel gebeuren in het hedendaagse Europa’.

Nu, wanneer Van Langenhove schrijft dat ‘alle politieke partijen, behalve Vlaams Belang, erop uit zijn om alle autochtone Vlamingen te vervangen’, dan is dat wel wat zwaar aangezet. Veruit de meeste traditionele politici bewerkstelligen immers deze ‘Grand Remplacement’ (Renaud Camus) zonder daar al te veel bij na te denken. Uit politieke correctheid of opportunisme. Maar racisme is het dus niet. Omvolking is ook geen complot. Het is een rechtstreeks en logisch gevolg van bepaalde door ideologie of opportunisme gestuurde beleidskeuzes inzake landsgrenzen, asiel, migratie en integratie.

Culturele genocide
Ook toen CD&V’er Walter De Donder stelde dat ‘er in Antwerpen wijken zijn die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en die ingenomen zijn door andere groepen’, werd hem ‘racisme’ en ‘complotdenken’ verweten. Terwijl De Donder nota bene duidelijk had gemaakt dat het hem om gedrag en cultuur — normen en waarden — ging. ‘Omvolking’ zou echter geen probleem zijn mocht dit geen belangrijke of fundamentele verandering van onze Europese beschaving en vrije, democratische samenleving teweegbrengen. En die ‘verandering’ betekent doorgaans geen verbetering. Integendeel: wanneer in geïslamiseerde wijken in de Parijse voorstad Saint-Denis vrouwen uit het straatbeeld worden verbannen, dan is dat een typisch voorbeeld van de fundamentele beschavingsval die omvolking kan teweegbrengen. In dat soort wijken is onze cultuur immers zo goed als verdwenen. Er heeft een soort culturele genocide plaatsgevonden. Daarbij is onze eigen westerse, Europese cultuur (grotendeels) vervangen door de islamitische.

Misschien, meneer De Ceulaer, bent u een van de vele mensen en journalisten die dit existentiële probleem alleen zouden (h)erkennen wanneer u er zelf — of een van uw naasten, bijvoorbeeld uw vrouw, vriendin of dochter — rechtstreeks mee zou worden geconfronteerd. Zoals oorlogsfotograaf en antropoloog Teun Voeten. Die is om die reden Molenbeek ontvlucht. Maar ik neem aan dat u, zoals zovele autochtonen en goedwillende mensen met een migratieachtergrond, er simpelweg voor kiest om niet te wonen in een dergelijke wijk. Zoals een bevriend jong Indisch-Lets koppel dat nog niet zolang geleden de Antwerpse Brederodewijk is ontvlucht wegens de Turks-Koerdische spanningen en geweldsuitbarstingen aldaar.

Gratuit afzeiken van ‘extreemrechtse’ politici
‘In het democratische debat wil ik de band­breedte zo groot mogelijk houden,’ schreef u in een stuk waarin u stelde dat u Filip Dewinter wél interviewt en Paul Verhaeghe niet. Wat u naar eigen zeggen ‘zelfs aan veel collega’s niet uitgelegd krijgt’. Vandaag is daar echter niets meer van te merken. Het stelt mij teleur dat u niet (meer) open en inhoudelijk in discussie wil treden. Dat u zich beperkt tot het gratuit afzeiken van politici wier ‘extreemrechtse’ gedachtegoed over omvolking en islamisering u verafschuwt.


Dit artikel over omvolking verscheen eerder op de Belgische opiniesite Doorbraak.be.

De omvolking komt uit noodzaak helaas wel vaker ter sprake, zie daarvoor hier.

6 reacties

 1. Raymond Peil schreef:

  Leest allen ook de serie over de omvolking van de Haagse Schilderswijk door Maaike van Charante (Repel).
  https://saltmines.nl/2020/11/28/de-omvolking-van-de-schilderswijk-scenario-voor-nederland/

 2. Von schreef:

  Typisch, gaslighting, ontkennen, de brenger van de boodschap afbranden en kleinzielig richten op dat woord “omvolking”, noem het vervanging maar de feiten staan als een huis. Door massa-immigratie van groepen die gemiddeld meer kinderen nemen dan de autochtonen in Nederland (een oorzaak van het feminisme) zal er ter zijner tijd een vervanging plaatsvinden, dit fenomeen zie je al in regio’s als de Schilderswijk (bedankt Raymond Peil), je hoeft geen hoogwaardige wiskunde te gebruiken om een voorspelling te doen dat dit niet alleen voorbehouden is voor de grote steden in Nederland, we Afrikaniseren en Arabiseren, mistroostig maar een evident conclusie.

 3. Cool Pete schreef:

  Sam van Rooy heeft helemaal gelijk.

  Illegale massa-immigratie – i.c. van islamieten,
  is OMVOLKING.
  Het is het ‘linkse’ : social engineering. Deden Stalin en Hitler ook.

 4. Neef Jansen schreef:

  Het is heel ernstig die culturele genocide, maar bedacht moet worden dat deze term wat zwaar aangezet is, omdat iedereen kan vaststellen dat ondanks de massa-immigratie en islamisering er nog steeds een functionerende moderne Westerse cultuur is, in Nederland, in Belgie, in Duitsland, in Frankrijk, enzovoort. Ik bedoel, het betreft hier nog geen Libanon, dat in de afgelopen decennia vanwege massa-immigratie en islamisering is veranderd in een dysfunctionele gangsterstaat. Ik denk dat mensen als De Ceulaer beter uitgelegd moeten krijgen hoezeer destructief de huidige politiek bezig is wat betreft afbraak van veiligheid, welzijn, welvaart, kracht van innovatie, enzovoort. Politici moeten snappen hoezeer crimineel ze eigenlijk bezig zijn met al hun deugpraatjes en beroep doen op fatsoen, tolerantie en empathie, en dat ze in feite genocideplegers zijn en aldus thuishoren in de beklaagdenbankjes van het Internationaal Strafhof in Den Haag, en dit dus wegens misdaden tegen de mensheid en de menselijkheid. In beginselverklaringen van moderne staten en de Verenigde Naties zie je heilige beloftes dat bijvoorbeeld de veiligheid gewaarborgd van de samenlevingen die men vertegenwoordigd, en dit betekent dus dat men niet geacht wordt die samenlevingen stap voor stap een burgeroorlog te bezorgen. Politici die zo bezig zijn met bevorderen van massa-immigratie en islamisering moeten dergelijke verklaringen onder de neus geschoven krijgen, met daarbij de mededeling dat zij risico lopen als crimineel de geschiedenis in te gaan. Het lijkt mij heel erg nuttig dat ze beseffen wat voor een misdaad ze plegen.

 5. oude vlegel schreef:

  Eens met Sam de Rooi en neef Jansen,prima ter verantwoording roepen voor Internationaal Strafhof.

 6. verwardeman schreef:

  Het is aan de jeugd om te bepalen of ze met die islam / zwarten , kunnen / willen leven , het
  is straks HUN LAND !
  Zo niet , dan zullen zij die moSSels / zwarten er uit moeten stampen , want vrijwillig zal
  dat spulleke niet vertrekken .