DE WERELD NU

Oekraïne – prefiguraties van de Russische inval

Oekraïne

Naarmate je dieper graaft, vind je meer redenen voor de Russische inval in Oekraïne. Niet dat dat die inval rechtvaardigt, maar wijsheid begint bij begrip.

Frankrijk was tot eind 19e eeuw Europees kampioen oorlog voeren. Dat was vooral gebaseerd op het verlangen naar natuurlijke, goed verdedigbare grenzen: de Pyreneeën, de Alpen, de Rijn en – nogal vervelend voor Nederland- de Neder-Rijn – die dwars door ons land stroomt.

Op de Franse Wikipedia staan diverse lijsten van Franse avonturen in buurlanden en verder weg, met onder andere sinds 1500 een 70-tal oorlogen, 200 veldslagen, met twintig veldslagen en belegeringen in alleen al Wallonië. Nederland werd tenminste 15 x op de Franse veroveringsdrift getrakteerd.

Frankrijk
Frankrijk is het oudste en het grootste West-Europese land en dateert van 843 c.q. 870: de verdragen van Verdun en Meerssen. En dat verhoogt het Franse zelfbewustzijn. Bovendien werd en wordt men gesterkt door filosofen zoals Jean Bodin (1530-1596) die onder andere het begrip soevereiniteit muntte. Geen wonder dat in de 16e en 17e eeuw diens boeken ook in onze Republiek, net zo als elders in Europa, werden stuk gelezen en zelfs aan de basis stonden van de door de Pelgrim Fathers bedachte staat.

Als De Gaulle in 1966 besluit dat Frankrijk niet meer mee doet met de militaire tak van de Navo baseert hij zich op Bodin’s absolute staatssoevereiniteit in eigen land: “La France (…) se propose de recouvrer sur son territoire l’entier exercice de sa souveraineté”, net zoals de weigering van het Franse Parlement in 1954 de discussie over de participatie in de zogenaamde Europese Defensie Gemeenschap zelfs maar op de agenda te zetten.

En dan is de uitkomst van het Franse referendum in 2005 waarin de zogeheten EU-grondwet – net als in ons land – werd afgewezen volstrekt logisch, evenals de afkeer van het momenteel mede door Duitsland gepromote EU-leger, waarin de Franse kernmacht zou moeten opgaan.

Duitsland
Duitsland was daarentegen sinds zo’n 10 eeuwen slechts een conglomeraat van autonome kleine staatjes. Pas in 1870/1 werd de Duitse eenheid een feit en nam Duitsland voortaan het voortouw qua agressie. Bovendien waren ze nogal onder invloed van het door de Napoleontische oorlogen aangewakkerde nationalisme dat landsgrenzen baseerde op cultuur, wat uiteraard ook het einde betekende van de eeuwenlange ellende van dynastieke oorlogen.

Oekraïne
Nagenoeg overal in de vroegere koloniale wereld is het al zo’n 60 jaar hommeles, omdat de bedachte landsgrenzen cultureel gelijkgezinden verdelen, of omdat in een deel van zo’n land met kunstmatige grenzen culturele minderheden worden gediscrimineerd. De kranten staan vol met meelevende verhalen over de Oeigoerse moslims in China en de Rohingya moslims in Birma, maar als regio’s in Europa meer autonomie wensen, belanden de leiders als het tegenzit in de gevangenis zoals de Catalanen overkomt.

Daarentegen worden de miljoenen in Europa wonende zigeuners die geen Kelten of Germanen zijn al decennialang door de EU – zonder noemenswaardig resultaat – in de watten gelegd; en dan te bedenken dat ze al sinds de 15e eeuw in Doornik en sinds de 16e eeuw in Brussel al als een probleem en als bedriegers werden gelabeld. Zelfs een land met een duidelijke eigen identiteit zoals Groot-Brittannië werd tegengewerkt en gestraft wegens het verlaten van de EU.

Maar de Russisch sprekende grensbewoners in de Kaukasus, de beide Oekraïense Donbass regio’s maar ook in bijvoorbeeld Letland die primair eisen dat hun taal en cultuur en zijzelf niet meer als tweederangs worden behandeld en dat ze na 30 jaar eindelijk een Lets paspoort krijgen, worden in onze media afgeschilderd als querulanten, ondanks het feit dat inmiddels een paar miljoen etnische Russen uit voormalige Sovjet-republieken huis en haard hebben omgeruild voor een prettiger leven in Rusland.

EU-federalisten blijken niet te begrijpen dat men van Europese staten geen eenheidsstaat kan maken, en men sluit de ogen voor de situatie in België waar de Keltische Walen en de Germaanse Vlamingen elkaar na 1600 jaar nog steeds als nare concurrenten zien.

Omsingeling
Een nog niet genoemde oorzaak van de Frans agressie was het ongenoegen dat men in de 16e eeuw als het ware omsingeld raakte door de Habsburgers: Karel V was keizer in Duitsland en heerste tevens in Spanje, België en Duits-Bourgondië.

Omdat Nederland een eeuw later weinig vertrouwen had in de capaciteiten van Spanje om aan de grens met de Spaanse Nederlanden (België) de Fransen tegen te houden werd het Nederland bij de Vrede van Rijswijk (1697) toegestaan om voortaan garnizoenen te legeren in 8 Belgische steden.

Bij de Vrede van Utrecht in 1713/5 kwam het aantal steden met een Nederlands garnizoen in inmiddels de Oostenrijkse Nederlanden op 15.

Die buffer is vergelijkbaar met de Russische wens van neutrale staten langs hun westgrens. Finland en Oostenrijk hadden dat tot 28 februari jl. wel goed begrepen en gedroegen zich neutraal zoals ook ten tijde van de Koude Oorlog, waarin Finland – dat 109 jaar een deel van Rusland was – werd geacht zich te schikken in de Sovjet-invloedsfeer en Oostenrijk in die van de NAVO.

Oekraïne

28 februari 2022 was de Duitse voorzitster van de EU-commissie ook nog zo dom om extra olie op brandend Oost-Europa te gooien met de ‘toezegging’ dat de Oekraïne lid zou mogen worden van de EU. Dat is dus precies wat wij Nederlanders meenden te hebben voorkomen met het Oekraïne-referendum in 2016 tegen het Associatieverdrag.

De Oekraïne is een van de meest corrupte landen in Europa, daarom slaagt men er niet in de levensstandaard op te krikken ondanks de extreem vruchtbare aarde, de bodemschatten, de goede fysieke gezondheid der inwoners en het dankzij de Sovjetunie hoge opleidingsniveau. Corruptie en maffiapraktijken kunnen niet worden opgelost door repressie en extra ontwikkelingshulp zoals onder andere blijkt in Zuid-Italië, waar EU-gelden juist leidden tot verdere opbloei van de maffia.

Hoe kan het dat de zogenaamde leiders van de EU, Oostenrijk en Finland zulke domme beweringen doen? Is dat de consequentie van de versimpeling van het geschiedenisonderwijs op de middelbare school en met het verkorten van de universitaire studieduur gepaard aan het door de EU middels een Erasmusbeurs gepromote vullen van het curriculum met branchevreemde onderwerpen gedurende een pret-studie in het buitenland?

Communisme
De hoogtijdagen van de Koude Oorlog na WO II waren als het ware een omgekeerde prefiguratie van het huidige Russisch ongenoegen: de westerse landen meenden dat ze werden omsingeld door het wereldwijde communisme: in Rusland, in China, in Cuba en qua zogeheten bevrijdingsbewegingen en communistische staatsgrepen in allerlei onafhankelijk wordende koloniën in Afrika en Azië, zoals in Indonesië waar in 1965 na Soeharto’s anti-communistische staatsgreep de mede aan de macht gekomen moslims 500.000 communisten, en en passant ook veel gewoon ongelovigen zouden hebben vermoord.

NAVO
In 1949 werd het trans-Atlantisch bondgenootschap de NAVO opgericht en net zoals in de Barrière Tractaten werden na WO II buitenlandse (VS, Canada, en andere) legers gelegerd in Duitsland “to keep the Russians out, the Americans in and the Germans down”. 

Desalniettemin ging het vaak mis zoals in 1965 met de Warschaupact-inval in Hongarije en in 1968 in Tsjecho-Slowakije. En verder was er 10 jaar lang de Vietnam-oorlog en dus ook 10 jaar vaak expres misleidende informatie in bijvoorbeeld de NRC, welker journalisten voor informatie geheel afhankelijk waren van Amerikaanse ‘voorlichters’ waar mijn medestudenten zelden vraagtekens bij zetten, onder het motto: “het Cultureel supplement is toch ook fantastisch”.

We hebben in een halve eeuw dus niets geleerd: de huidige generatie blijkt ook weer te geloven in de door de belligerenten opgediende propaganda – net zoals de voorbije 20 maanden velen zich lieten betoveren door zelfbenoemde virologen en mislukte statistici. Het boek “Gekochte journalisten” van Udo Ulfkotte blijkt helaas nog steeds actueel.

Rusland
Ook in het huidige Rusland voelt met zich omsingeld en dus bedreigd, bijvoorbeeld doordat de NAVO in strijd met de in 1989 op Malta gemaakte afspraken tussen de presidenten Bush sr. en Gorbatsjov toch steeds verder uit wordt gerold in landen die de Russische cultuur (deels) delen en die traditioneel tot de Russische invloedssfeer behoren, maar die happig waren vanwege de EU-subsidies, die worden opgebracht door de West-Europese belastingbetaler. Rusland ervaart dit niet alleen als beledigende woordbreuk, maar vooral ook als een groot veiligheidsprobleem.

Bovendien beloofde Bush jr. In 2008 Georgië en Oekraïne de mogelijkheid van het NAVO-lidmaatschap. Daarbij komt dat veel Russen voor eeuwig beledigd zijn omdat het Westen niet in wil zien dat de Slag bij Stalingrad in 1942/3 een essentieel positief keerpunt was in WO II; 750.000 Russen sneuvelden of werden gewond. Maar in het Westen beseft(e) men de waarde niet, en dus wordt Rusland bij allerlei herdenkingen niet uitgenodigd.

China
Het is opvallend: men is in het Westen altijd heel streng voor Rusland, terwijl men van de Chinezen van alles tolereert, hoewel daar langzaamaan een kentering in lijkt te komen. Een halve eeuw geleden – toen China nog fanatiek communistisch was – sprak men van het “gele gevaar”, en dat is ook nu best een adequate kwalificatie voor een land dat overal (economische) spionnen naar toe stuurt zoals naar onze universiteiten.

Het land slaagt dat er jarenlang in aan westerse overheidsinstanties elektronica te verkopen met stiekeme afluister apps, en krijgt het voor elkaar dat Nederlanders en anderen die als hoogleraar, journalist, zakenman of viruswatcher naar China reizen slechts positieve meningen over China te berde brengen, terwijl bezoekers aan Rusland veelal negativiteit ventileren.

Wokisme?
Waar komt die tolerantie jegens China vandaan.? En waar komt de EU-liefde voor Roma – waarvan er inmiddels 11.000 in Brussel bivakkeren – vandaan? Zou dit eigenlijk latent betuttelracisme zijn? Net zo neerbuigend als vaak jegens mensen uit Afrika, “ach die zwartjes weten/kunnen niet beter”. Of is het ‘gewoon’ modern wokisme, dat ‘eist’ dat er strengere normen zijn voor Europeanen dan voor mensen uit andere continenten? En ook zo zaait het wokisme verdeeldheid in ons recentelijk nog zo vredige en vrije wereldje.


Dit artikel verscheen eerder op Polderland.

Nicolette Geveke is correspondent EU/Brussel voor Veren of Lood.


Meer over Oekraïne en de gebeurtenissen in dat land leest u hier.

Meer over Rusland en haar politiek vindt u hier.

17 reacties

 1. Willie schreef:

  Wie is Zelenskiy werkelijk.

  Vraag uzelf dit af: Waarom heeft Zelenskiy niet met Poetin onderhandeld toen hij de kans had? Waarom heeft hij zijn 60.000 troepen niet teruggetrokken uit het oosten? Waarom heeft hij de wapentransporten van Washington niet stopgezet? Waarom heeft hij het Verdrag van Minsk niet uitgevoerd? Waarom heeft hij het aanbod van de NAVO om lid te worden niet afgewezen?

  En tenslotte, waarom was hij zo vastbesloten om de dingen te doen waarvan hij wist dat ze Moskou boos zouden maken en de kans op een oorlog zouden vergroten?

  Deze vragen zijn niet moeilijk te beantwoorden.

  Zelenskiy heeft van meet af aan op bevel van Washington gehandeld. Dat weten wij. Hij heeft ook de agenda van Washington uitgevoerd, niet die van hemzelf en zeker niet die van Oekraïne. Ook dat weten wij. Maar dat ontslaat hem niet van verantwoordelijkheid. Hij is immers een volwassene die goed van kwaad kan onderscheiden. Hij weet wat hij doet, en hij weet dat het verkeerd is; erger dan verkeerd, het is onvergeeflijk. Hij stuurt mannen om te sterven in een oorlog waarvan hij weet dat ze die niet kunnen winnen; hij brengt zijn eigen volk zonder enige reden onmetelijk leed en letsel toe; en – het ergste van alles – hij maakt de weg vrij voor de ontbinding van Oekraïne zelf, het land dat hij gezworen had te verdedigen. Dat land zal in stukken worden gebroken als onderdeel van een definitieve regeling met Rusland, en Zelenskiy zal een groot deel van de schuld dragen.

  Wie is Rutte die ook weet dat de Oekraïne niet kan winnen en toch wapens levert aan een wanhopig leger waardoor er nog meer mensen. sterven. Is dit misdradig? Domheid? Stoer doen? wie gaf Rutte opdracht om dit te doen.

 2. Bas schreef:

  @Willie
  Hierom misschien?

  https://dissident.one/2022/03/02/28808/

 3. jaantje schreef:

  Nicole: De eerste lap tekst is hetgene wat gebruikt is om de EU op te richten de kreet was immers:Nooit meer oorlog?
  Verder aardige conclusie aangaande de veiligheidsbuffer van/voor Rusland niet enkel begrijpelijk maar helaas noodzakelijk.
  Verder mis ik de Joegoslavië oorlog Servië wat al een teken aan de wand is wie waren er als de kippen bij?
  Nooit meer oorlog is nu veranderd in geen nooit meer oorlog zonder oorlog en geweldadige dwang.
  Dat Oekraine zich hiervoor leent en degene die het bedacht heeft is ronduit crimineel.

 4. jaantje schreef:

  Tjonge jonge hoor net op het NOS nieuws een blonde dame vertellen dat Poetin het Heilige tsjarenrijk wil herstellen.
  De anti propaganda word van kwaad tot erger tjarenrijk is nu al het Heilige Tsjarenrijk.
  Heb de kaart bekeken en kan niet anders dan tot de conclusie komen dat het eerder de EU is die met een groot rijk bezig is.

 5. Fran schreef:

  Prima dat de Russen dat Oekraïne uitmesten van nazis, laboratoria voor virusonderzoek, de geld witwasmachine van de top van de democratische partij, wat rino’s en andere criminelen.

  Het geduld van de Russen na de putch in 2014 was eindeloos. Verder vraag ik mij af welk deel van de zin, “geen NAVO raketten in de voortuin”, men in in de VS en Eu niet begrijpt ?

  Het westen is inderdaad verworden tot de “Empire of Lies”. Een betere kwalificatie is nauwelijks mogelijk.

  Waar is na 2 jaar dagelijkse medische terreur en onderdrukking, covid trouwens gebleven?

 6. Bas schreef:

  @Fran
  Die is zich aan het warmlopen om terug te keren als EU brede digitale identiteit. Héél betrouwbaar en vertrouwelijk allemaal, volgens Von der Leyen, die nog steeds weigert haar sms’jes met de criminele kwakzalver Bourla te openbaren.

  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_nl

 7. Bas schreef:

  Oh ja, gooi nog wat musea dicht, verbrand nog wat Dostoyevsky, cancel nog wat Stravinsky en Rachmaninov en beklad nog wat ruiten van Russische supers. Dat zal ze leren, die Putinlovers!

  https://www.nu.nl/economie/6187601/eu-koopt-voor-een-recordbedrag-aan-russisch-gas-ondanks-sancties.html

 8. N.G. schreef:

  Sommige westerse landen (vooral de MOE-landen) zijn al járen aan het stoken tegen Rusland, zoals b.v. het zg Wetenschappelijk Instituut van de EVP, waartoe o.a. ook ons CDA behoort.
  In een artikel 22.07.2017 schreef ik de volgende alinea: https://verenoflood.nu/de-europese-volkspartij-foute-bedgenoten-van-het-cda/

  “…Vorig jaar verscheen ‘The bear in sheep’s clothing, Russia’s Government-Funded Organisations in the EU’(pdf). Op bladzijde 24 staat: “The overall aim of the Russian government under Putin is to create a pan-European partnership of independent nations based on the axis of Moscow, Paris and Berlin, to replace the NATO and EU. [It is] ideologically based on the alliance of Islam and Orthodoxy—Central Asia included—against Western Catholicism“. Met bij de voetnoot: “38 Interview with an anonymous contributor, 12 May 2015”. Dat is nogal intrigerend: “een zogenaamde door Poetin opgezette coalitie tussen de Russisch Orthodoxe Kerk en de islam gericht tegen de Rooms-Katholieken in West-Europa”. Ik heb bij betrokkenen onder andere nagevraagd in welke hoek de bron moet worden gezocht, en wat er concreet voor bewijzen zijn, maar dat bleek geheim, of – denk ik – misschien bestaat die bron niet en is het fantasie. Dat noemt men in het Oostblok dus wetenschap…”

 9. Ravian schreef:

  “Frankrijk was tot eind 19e eeuw Europees kampioen oorlog voeren. Dat was vooral gebaseerd op het verlangen naar natuurlijke, goed verdedigbare grenzen”

  Dat was vooral gebaseerd op het feit dat de Fransen ook toen al op te grote voet leefden en regelmatig het Franse leger inschakelden om middels onvrijwillige collectes over de grens de lege staatskas weer gevuld te krijgen (tegenwoordig hebben ze daar de EU voor).
  Toen de Duitsers, die (ook toen al) de hoofdbron van deze inkomsten vormden, daar genoeg van kregen was een verenigd Duitsland het gevolg.
  Of dacht je dat al die koninkjes uit pure goedheid zomaar opeens een belasting heffende Keizer boven zich dulden?

  “Pas in 1870/1 werd de Duitse eenheid een feit en nam Duitsland voortaan het voortouw qua agressie.”

  Als ik jou was zou ik eens opzoeken wie de Frans Duitse oorlog van1870, waarvan zowel 14-18 en 39-45 een direct gevolg waren, begonnen is.
  En de werkelijke motivatie voor die oorlog was dat het verenigde Duitsland een einde maakte aan de traditie van het grote Frankrijk om hun chronische begrotingstekort middels het beroven van kleine Duitse staatjes aan te vullen.

  Maar belangrijker is dit deel van de tweede zin waar je dit artikel mee begint : “Niet dat dat die inval rechtvaardigt”
  Leg eens uit zou ik zeggen, want dat doe je vervolgens in het artikel namelijk niet.
  Weet je niet dat in Oekraïne in 2014 middels een door de US/EU georganiseerde staatsgreep een etnisch Oekraïens nazi regime in het zadel is gehesen?
  Weet je niet dat dit regime inmiddels al acht jaar lang etnisch Russische Oekraïners zwaar discrimineert en onderdrukt.
  Weet je niet dat dit regime al acht jaar lang etnische Russen in de Donbass door het Oekraïense leger laat bombarderen en vermoorden.
  Weet je niet dat het Oekraïense leger vorige week opgesteld stond om de Donbass “te pacificeren”, wat enkel een eufemisme voor genocide op de aldaar woonachtige etnisch Russische bevolking is?
  Weet je niet dat de US/NATO doende was om Oekraïne in een NATO raketbasis te veranderen, op een fractie van de afstand tot Moskou dan die van Cuba tot het Witte Huis, met nucleaire wapens die vele malen effectiever zijn dan wat de Sovjets in 1962 in Cuba op wouden stellen?
  En wat denk je dat dit allemaal betekend aangaande dat “Niet dat dat die inval rechtvaardigt”
  Wordt eens wakker zou ik zeggen…

 10. Anonymous schreef:

  Alles voor de beeldvorming, dus nazi’s worden opeens vrijheidsvechters (niet vragen waar ze zich daarvoor mee bezig hielden, en met welk doel) en vredestroepen opeens veroveraars (niet vragen hoelang ze hun eigen mensen al geterroriseerd hebben zien worden). Opeens stookt het gehele Westen het vuurtje op en doet er alles aan om het Rusland zo moeilijk mogelijk te maken (niet vragen over wat het Westen allemaal heeft uitgevreten wereldwijd, en met welk doel, of erop wijzen dat een kernmacht met de handen op energie- en graanvoorziening een hoek indrijven gevolgen heeft). Maar met politiek heeft het niets te maken, allemaal toeval natuurlijk, en zeker niet hypocrisie.

  Oekraïne wordt al jaren leeggeroofd (dat trucje hebben ze in Afrika geleerd) door enkelen, ten koste van de bevolking, en daar willen ze meer van. Niet alleen in West-Europa. Biden (en diverse andere hoogwaardigheidsbekleders) hebben al tijden grote belangen in Oekraïne (handelen met voorkennis mogelijk?). Het is allemaal wel heel toevallig hoe de dobbelstenen der “onverwachte” noodzaak gerold zijn, zo door de jaren heen bezien.

 11. carthago schreef:

  Mooie historische duiding. . En dan te bedenken dat het historisch besef van de gemiddelde hollandse garnaal niet verder terug gaat dan tot wat het een uur daarvoor op de goebelsmedia heeft gehoord en vervolgens braaf herkauwt.

 12. Anonymous schreef:

  Sky News Australia
  New revelations about Hunter will hit President Joe Biden’s already plummeting popularity

 13. Willie schreef:

  President van Oekraïne.

 14. de andere wang schreef:

  “750.000 Russen sneuvelden of werden gewond”

  Wat ik begrepen heb, klopt deze informatie niet. Het waren namelijk voor een heel groot deel bewoners uit de verschillende sowjet staten die in het leger dienden. Door dit leger consequent Russisch te blijven noemen, krijg je een verkeerd beeld. Bij de slag om Stalingrad waren veel Georgiërs, Kazachen etc. Auschwitz bv is bevrijd door Oekraïners.

 15. N.G. schreef:

  @de andere wang.
  Dat lijkt me helemaal niet onmogelijk.
  Het aantal beweerdelijke doden in oorlogen is toch al vaak ver bezijden de werkelijkheid, b.v. omdat het Engelse woord ‘casualities’ vaak ten onrechte als ‘doden’ wordt vertaald terwijl het ook allerlei gradaties van gewond zijn behelst: ‘unfit for service in a war’.

 16. de andere wang schreef:

  Lees nou eens goed man, ik betwist het aantal helemaal niet. Heb je mijn reactie überhaupt gelezen ? Sjonge