DE WERELD NU

Oekraïne – is het mogelijk echt te weten wat daar gebeurt?

Oekraïne, USA2020

Poetin is satan, Zelensky een heilige, zo wil de propaganda van de VS, NAVO, EU en de westerse MSM over Oekraïne. Enige nuance zou welkom zijn in het fel gepolariseerde debat. Zelden is een situatie zo zwart/wit als antagonisten en protagonisten voorwenden.

Onlangs viel mijn oog op een artikel van de website Sign of the Times [1], waarin de gepensioneerde Zwitserse officier van de militaire inlichtingendienst, VN-expert, NAVO-adviseur en auteur Jacques Baud [2] zijn relaas geeft over het conflict tussen Rusland met Oekraïne en het vrije westen. Het oorspronkelijke essay van bijna 10 A4 is hier ingekort, met Google Translate uit het Engels vertaald en licht geredigeerd.

Deel een: De weg naar oorlog
Jarenlang, van Mali tot Afghanistan, heb ik voor vrede gewerkt en mijn leven ervoor geriskeerd. Het gaat er daarom niet om oorlog te rechtvaardigen, maar om te begrijpen wat ons ertoe heeft gebracht.

Laten we proberen de wortels van het Oekraïense conflict te onderzoeken. Het begint met degenen die de afgelopen acht jaar hebben gesproken over ‘separatisten’ of ‘onafhankelijken’ uit Donbass. Dit is een verkeerde benaming. De referenda die in mei 2014 door de twee zelfbenoemde republieken Donetsk en Lugansk werden gehouden, waren geen referenda van “onafhankelijkheid” (независимость), zoals sommige gewetenloze journalisten beweren, maar referenda van “zelfbeschikking” of “autonomie” (самостоятельность). De kwalificatie “pro-Russisch” suggereert dat Rusland een partij was bij het conflict, wat niet het geval was, en de term “Russisch sprekenden” zou eerlijker zijn geweest. Bovendien werden deze referenda gehouden tegen het advies van Vladimir Poetin in.

In feite waren deze republieken niet op zoek naar afscheiding van Oekraïne, maar naar een status van autonomie, door hen het gebruik van de Russische taal als officiële taal te garanderen – omdat de eerste wetgevende handeling van de nieuwe regering die voortvloeide uit de door Amerika gesteunde omverwerping van [de democratisch gekozen] president Janoekovitsj, de afschaffing was, op 23 februari 2014, van de Kivalov-Kolesnichenko-wet van 2012 die van Russisch een officiële taal maakte in Oekraïne. Een beetje zoals Duitse putschisten besloten dat Frans en Italiaans geen officiële talen meer zouden zijn in Zwitserland.

Deze beslissing veroorzaakte een storm onder de Russisch sprekende bevolking. Het resultaat was een hevige repressie tegen de Russisch sprekende regio’s (Odessa, Dnepropetrovsk, Charkov, Lugansk en Donetsk), die vanaf februari 2014 werd uitgevoerd en leidde tot een militarisering van de situatie en enkele gruwelijke slachtingen onder de Russische bevolking (in Odessa en Marioepol, de meest opvallende).

In dit stadium, te rigide en verdiept in een doctrinaire benadering van operaties, onderwierp de Oekraïense generale staf de vijand, maar zonder daadwerkelijk te zegevieren. De oorlog van de autonomen bestond uit zeer mobiele operaties die met lichte middelen werden uitgevoerd. Met een flexibelere en minder doctrinaire aanpak waren de rebellen in staat om de traagheid van de Oekraïense strijdkrachten uit te buiten om ze herhaaldelijk te ‘vangen’.

In 2014, toen ik bij de NAVO was, was ik verantwoordelijk voor de strijd tegen de verspreiding van handvuurwapens, en we probeerden Russische wapenleveringen aan de rebellen op te sporen, om te zien of Moskou erbij betrokken was. De informatie die we toen ontvingen kwam bijna volledig van Poolse inlichtingendiensten en “paste” niet bij de informatie van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) – en ondanks nogal grove beschuldigingen waren er geen leveringen van wapens en militaire uitrusting uit Rusland.

De rebellen waren bewapend dankzij het overlopen van Russisch sprekende Oekraïense eenheden die overgingen naar de rebellenkant. Naarmate de Oekraïense mislukkingen voortduurden, breidden tank-, artillerie- en luchtafweerbataljons de gelederen van de autonomen uit. Dit is wat de Oekraïners ertoe aanzette zich aan de Minsk-akkoorden te binden.

Maar net na de ondertekening van de Minsk 1-overeenkomsten lanceerde de Oekraïense president Petro Poroshenko een massale “antiterroristische operatie” (ATO/Антитерористична операція) tegen de Donbass. Slecht geadviseerd door NAVO-officieren, leden de Oekraïners een verpletterende nederlaag in Debaltsevo, waardoor ze gedwongen werden deel te nemen aan de Minsk 2-akkoorden. Het is essentieel eraan te herinneren dat de overeenkomsten van Minsk 1 (september 2014) en Minsk 2 (februari 2015) niet voorzagen in de scheiding of onafhankelijkheid van de republieken, maar in hun autonomie binnen het kader van Oekraïne.

Dat is de reden waarom Rusland sinds 2014 stelselmatig de uitvoering van de Minsk-akkoorden heeft geëist, terwijl het weigerde partij te zijn bij de onderhandelingen, omdat het een interne aangelegenheid van Oekraïne was. Aan de andere kant probeerde het Westen – onder leiding van Frankrijk – systematisch de Minsk-overeenkomsten te vervangen door het “Normandische formaat”, waardoor Russen en Oekraïners oog in oog kwamen te staan . Laten we echter niet vergeten dat er vóór 23-24 februari 2022 nooit Russische troepen in de Donbass waren. Bovendien hebben OVSE-waarnemers nooit het minste spoor gezien van Russische eenheden die voor die tijd in de Donbass opereerden. De Amerikaanse inlichtingenkaart die op 3 december 2021 door de Washington Post is gepubliceerd, toont bijvoorbeeld geen Russische troepen in de Donbass.

In oktober 2015 bekende Vasyl Hrytsak, directeur van de Oekraïense veiligheidsdienst (SBU), dat er in de Donbass slechts 56 Russische strijders waren waargenomen. Dit was precies vergelijkbaar met de Zwitsers die in het weekend in de jaren negentig in Bosnië gingen vechten, of de Fransen die vandaag in Oekraïne gaan vechten. Het Oekraïense leger verkeerde toen in een deplorabele toestand. In oktober 2018, na vier jaar oorlog, verklaarde de belangrijkste Oekraïense militaire aanklager, Anatoly Matios, dat: Oekraïne had 2.700 mannen verloren in de Donbass: 891 door ziekte, 318 door verkeersongevallen, 177 door andere ongevallen, 175 door vergiftigingen (alcohol, drugs), 172 door onzorgvuldig omgaan met wapens, 101 door overtredingen van veiligheidsvoorschriften, 228 door moorden en 615 na zelfmoord.

In feite werd het Oekraïense leger ondermijnd door de corruptie van zijn kaderleden en genoot het niet langer de steun van de bevolking. Volgens een rapport van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken kwam bij de terugroeping van reservisten in maart/april 2014 70 procent niet opdagen voor de eerste sessie, 80 procent voor de tweede, 90 procent voor de derde en 95 procent voor de vierde. In oktober/november 2017 kwam 70% van de dienstplichtigen niet opdagen voor de terugroepactie “Herfst 2017”.  Jonge Oekraïners weigerden te gaan vechten in de Donbass en gaven de voorkeur aan emigratie.

Het Oekraïense ministerie van Defensie wendde zich vervolgens tot de NAVO om haar strijdkrachten ‘aantrekkelijker’ te maken. Omdat ik al aan soortgelijke projecten in het kader van de Verenigde Naties had gewerkt, werd ik door de NAVO gevraagd om deel te nemen aan een programma om het imago van de Oekraïense strijdkrachten te herstellen. Maar dit is een proces van lange adem en de Oekraïners wilden snel handelen.

Dus om het gebrek aan soldaten te compenseren, nam de Oekraïense regering haar toevlucht tot paramilitaire milities. In 2020 vormden ze volgens Reuters ongeveer 40 procent van de Oekraïense strijdkrachten en telden ze ongeveer 102.000 man. Ze werden bewapend, gefinancierd en getraind door de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada en Frankrijk. Er waren meer dan 19 nationaliteiten.

Deze milities waren sinds 2014 actief in de Donbass, met westerse steun. Zelfs als men kan discussiëren over de term ‘nazi’, blijft het een feit dat deze milities – De bekendste hiervan is het Azov-regiment [3] – dat gewelddadig is, een misselijkmakende ideologie uitdraagt en virulent antisemitisch is en samengesteld uit fanatieke en de meest brute individuen. De karakterisering van de Oekraïense paramilitairen als “nazi’s” of “neo-nazi’s” wordt beschouwd als Russische propaganda. Maar dat is niet de mening van de Times of Israel, of het Centrum voor Contraterrorisme van de West Point Academy. In 2014 leek het tijdschrift Newsweek hen meer te associëren met… de Islamitische Staat. Kies maar!

Dus steunde en bewapende het Westen milities die zich sinds 2014 schuldig hebben gemaakt aan talrijke misdaden tegen de burgerbevolking: verkrachting, marteling en bloedbaden…

Deel twee: De oorlog
Als voormalig hoofd van de analyse van de strijdkrachten van het Warschaupact bij de Zwitserse strategische inlichtingendienst, constateer ik met droefheid – maar niet verbazing – dat onze diensten de militaire situatie in Oekraïne niet langer kunnen begrijpen. De zelfverklaarde ‘experts’ die op onze tv-schermen paraderen, geven onvermoeibaar dezelfde informatie door, gemoduleerd door de bewering dat Rusland – en Vladimir Poetin – irrationeel is. Laten we een stap terug doen.

Het uitbreken van de oorlog
Sinds november 2021 dreigen de Amerikanen voortdurend met een Russische invasie van Oekraïne. De Oekraïners leken het echter aanvankelijk niet eens. Waarom niet?

We moeten terug naar 24 maart 2021. Op die dag vaardigde Volodymyr Zelensky een decreet uit voor de herovering van de Krim, en begon zijn troepen in het zuiden van het land in te zetten. Tegelijkertijd vonden er verschillende NAVO-oefeningen plaats tussen de Zwarte Zee en de Baltische Zee, die gepaard gingen met een aanzienlijke toename van verkenningsvluchten langs de Russische grens. Rusland voerde vervolgens verschillende oefeningen uit om de operationele paraatheid van zijn troepen te testen en om aan te tonen dat het de ontwikkelingen van de situatie volgde. Maar zelfs de Oekraïense autoriteiten weerlegden het idee van Russische voorbereidingen voor een oorlog en Oleksiy Reznikov, de Oekraïense minister van Defensie, stelt dat er geen verandering was op de grens sinds de lente.

In strijd met de Minsk-akkoorden voerde Oekraïne luchtoperaties uit in Donbass met behulp van drones, waaronder ten minste één aanval op een brandstofdepot in Donetsk in oktober 2021. De Amerikaanse pers merkte dit op, maar niet de Europeanen. En niemand veroordeelde deze schendingen. In februari 2022 weigerden de Oekraïners nog steeds de Minsk-akkoorden toe te passen, blijkbaar onder druk van de Verenigde Staten. De Oekraïense voorbereidingen in de contactzone gingen door. Het Russische parlement werd gealarmeerd en op 15 februari vroeg het Vladimir Poetin om de onafhankelijkheid van de republieken te erkennen, wat hij aanvankelijk weigerde te doen.

Op 17 februari kondigde president Joe Biden aan dat Rusland de komende dagen Oekraïne zou aanvallen. Hoe wist hij dit? Het is een mysterie. Maar sinds de 16e waren de artilleriebeschietingen op de bevolking van Donbass dramatisch toegenomen, zoals blijkt uit de dagelijkse rapporten van de OVSE-waarnemers. Natuurlijk hebben noch de media, noch de Europese Unie, noch de NAVO, noch enige westerse regering gereageerd of ingegrepen. Later zou worden gezegd dat dit Russische desinformatie was. Het lijkt er zelfs op dat de Europese Unie en sommige landen opzettelijk hebben gezwegen over het bloedbad van de Donbass-bevolking, wetende dat dit een Russische interventie zou uitlokken.

Tegelijkertijd waren er berichten over sabotage in de Donbass. Op 18 januari hebben Donbass-strijders saboteurs onderschept, die Pools spraken en waren uitgerust met westerse apparatuur en die probeerden chemische incidenten te veroorzaken in Gorlivka. Het zouden CIA-huurlingen kunnen zijn geweest, geleid of “geadviseerd” door Amerikanen en samengesteld uit Oekraïense of Europese strijders, om sabotageacties uit te voeren in de Donbass-republieken.

Als hij besluit in te grijpen, kan Poetin zich beroepen op de internationale verplichting van “Responsibility To Protect” (R2P). Maar hij wist dat de interventie, ongeacht de aard of omvang ervan, een storm van sancties zou ontketenen. Dus of de Russische interventie nu beperkt bleef tot de Donbass of verder ging om het Westen onder druk te zetten over de status van Oekraïne, de te betalen prijs zou dezelfde zijn. Dat legde hij uit in zijn toespraak op 21 februari. Op die dag ging hij akkoord met het verzoek van de Doema en erkende hij de onafhankelijkheid van de twee Donbass-republieken en tekende hij tegelijkertijd vriendschaps- en hulpverdragen met hen.

Het Oekraïense artilleriebombardement op de Donbass-bevolking ging door en op 23 februari vroegen de twee republieken om militaire hulp van Rusland. Op 24 februari deed Vladimir Poetin een beroep op artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties, dat voorziet in wederzijdse militaire bijstand in het kader van een defensief bondgenootschap. Om de Russische interventie in de ogen van het publiek totaal illegaal te laten lijken, hebben de westerse mogendheden opzettelijk verborgen dat de oorlog daadwerkelijk op 16 februari begon. Het Oekraïense leger bereidde zich voor om de Donbass al in 2021 aan te vallen. De Russische en de Europese inlichtingendiensten waren goed op de hoogte .

Demilitarisering:
Grondvernietiging van Oekraïense luchtvaart, luchtverdedigingssystemen en verkenningsmiddelen;

Neutralisatie van commando- en inlichtingenstructuren (C3I), evenals de belangrijkste logistieke routes in de diepte van het grondgebied;

Omsingeling van het grootste deel van het Oekraïense leger dat zich in het zuidoosten van het land heeft verzameld.

In het noorden werd de kerncentrale van Tsjernobyl onmiddellijk bezet om sabotage te voorkomen. De beelden van Oekraïense en Russische soldaten die samen de fabriek bewaken, worden uiteraard niet getoond.

Denazificatie:
Vernietiging of neutralisatie van vrijwilligersbataljons die actief zijn in de steden Odessa, Charkov en Mariupol, evenals in verschillende faciliteiten in het gebied.

Het idee dat Rusland Kiev, de hoofdstad, probeert over te nemen om Zelensky te elimineren, komt typisch uit het Westen. De Russen willen de neutraliteit van Oekraïne verkrijgen.

Militaire situatie Oekraïne, april 2022
In dit stadium trekken de Russische troepen langzaam de strop aan, maar staan ze niet langer onder tijdsdruk of schema. Hun doel van demilitarisering is bijna bereikt en de resterende Oekraïense strijdkrachten hebben niet langer een operationele en strategische commandostructuur.

Rusland wil niet het hele Oekraïense grondgebied bezet houden. Het lijkt er zelfs op dat Rusland zijn opmars probeert te beperken tot de taalgrens van het land.

Oekraïne
Onze media spreken van lukrake bombardementen op de burgerbevolking, vooral in Charkov, en gruwelijke beelden worden op grote schaal uitgezonden. Gonzalo Lira, een Latijns-Amerikaanse correspondent die daar woont, presenteert ons echter een rustige stad op 10 en 11 maart . Het is waar dat het een grote stad is en we zien niet alles – maar dit lijkt erop te wijzen dat we niet in de totale oorlog zijn die continu op onze tv-schermen wordt getoond. Wat betreft de Donbass-republieken, ze hebben hun eigen territoria “bevrijd” en vechten in de stad Mariupol.

Onze media propageren een romantisch beeld van volksverzet door het Oekraïense volk. Het is dit beeld dat de Europese Unie ertoe bracht de distributie van wapens aan de burgerbevolking te financieren. In mijn hoedanigheid van hoofd vredeshandhaving bij de VN werkte ik aan de kwestie van civiele bescherming. We ontdekten dat geweld tegen burgers plaatsvond in zeer specifieke contexten. Vooral als er veel wapens zijn en er geen commandostructuren zijn.

Deze commandostructuren zijn de essentie van legers: hun functie is om het gebruik van geweld naar een doel te kanaliseren. Door burgers lukraak te bewapenen, zoals nu het geval is, maakt de EU van hen strijders, met als gevolg dat ze potentiële doelwitten worden. Bovendien leidt de wapenverdeling zonder commando, zonder operationele doelen onvermijdelijk tot afrekening, banditisme en meer dodelijke dan effectieve acties. Dit is wat er ook gebeurde in Tawarga (Libië) van 11 tot 13 augustus 2011, waar 30.000 zwarte Afrikanen werden afgeslacht met wapens die (illegaal) waren gedropt door Frankrijk .

Sommige inlichtingendiensten zien deze onverantwoorde beslissing als een manier om de Oekraïense bevolking als kanonnenvlees te gebruiken om het Rusland van Vladimir Poetin te bestrijden. Het was beter geweest om te onderhandelen en zo garanties voor de burgerbevolking te krijgen dan olie op het vuur te gooien. Het is gemakkelijk strijdlustig te zijn met het bloed van anderen.

De kraamkliniek in Mariupol
In werkelijkheid weten we niet precies wat er is gebeurd. Maar de opeenvolging van gebeurtenissen lijkt te bevestigen dat Russische troepen een positie van het Azov-regiment hebben ingenomen en dat de kraamafdeling toen vrij was van burgers .

Het probleem is dat de paramilitaire milities die de steden verdedigen door de internationale gemeenschap worden aangemoedigd om de oorlogsregels niet te respecteren. Westerse politici accepteren al acht jaar burgeraanvallen in de Donbass zonder enige sancties tegen de Oekraïense regering. We zijn al lang in een dynamiek beland waarin westerse politici hebben ingestemd om het internationale recht op te offeren voor hun doel om Rusland te verzwakken.

Deel drie: Conclusies
Als ex-inlichtingenprofessional is het eerste dat me opvalt de totale afwezigheid van westerse inlichtingendiensten om de situatie van het afgelopen jaar nauwkeurig weer te geven. In feite lijkt het erop dat de inlichtingendiensten in de hele westerse wereld door de politici zijn overweldigd. Ten tweede lijkt het erop dat politici in sommige Europese landen opzettelijk ideologisch op de situatie hebben gereageerd. Sommige westerse politici wilden duidelijk dat er een conflict zou ontstaan.

In de Verenigde Staten waren de aanvalsscenario’s die Anthony Blinken aan de VN-Veiligheidsraad presenteerde slechts het product van de verbeelding van een Tiger Team dat voor hem werkte – hij deed precies wat Donald Rumsfeld deed in 2002 met de CIA en andere inlichtingendiensten, die veel minder assertief waren over Iraakse chemische wapens.

Het is duidelijk dat dit conflict tot hysterie heeft geleid. Sancties lijken het favoriete instrument van ons buitenlands beleid te zijn geworden. Als we erop hadden aangedrongen dat Oekraïne zich zou houden aan de akkoorden van Minsk, waarover we hadden onderhandeld en die we hadden goedgekeurd, was dit allemaal niet gebeurd.

De veroordeling van Vladimir Poetin is ook de onze. Het heeft geen zin om achteraf te zeuren – we hadden eerder moeten handelen. Noch Emmanuel Macron, noch Olaf Scholz, noch Volodymyr Zelensky zijn hun verplichtingen nagekomen. Uiteindelijk is de echte nederlaag die van degenen die geen stem hebben.

De Europese Unie was niet in staat de uitvoering van de akkoorden van Minsk te bevorderen – integendeel, ze reageerde niet toen Oekraïne zijn eigen bevolking in de Donbass bombardeerde. In Oekraïne zijn met de zegen van de westerse landen de voorstanders van onderhandelingen uitgeschakeld. Dit is het geval van Denis Kireyev, een van de Oekraïense onderhandelaars, vermoord op 5 maart door de Oekraïense geheime dienst (SBU) omdat hij te gunstig stond tegenover Rusland en als een verrader werd beschouwd.

Hetzelfde lot trof Dmitry Demyanenko, voormalig plaatsvervangend hoofd van het hoofddirectoraat van de SBU voor Kiev en de regio, die op 10 maart werd vermoord omdat hij te gunstig stond tegenover een overeenkomst met Rusland – hij werd neergeschoten door de Mirotvorets (“Peacemaker”)-militie .

Deze militie is verbonden met de Mirotvorets-website, die de ‘vijanden van Oekraïne’ vermeldt (onder wie journalisten), met hun persoonlijke gegevens, adressen en telefoonnummers, zodat ze kunnen worden lastiggevallen of zelfs geëlimineerd, een praktijk die in veel landen strafbaar is, maar niet in Oekraïne. De VN en enkele Europese landen hebben de sluiting van deze site geëist – maar die eis werd afgewezen door de Rada (Oekraïense parlement).

Uiteindelijk zal de prijs hoog zijn, maar Vladimir Poetin zal waarschijnlijk de doelen bereiken die hij voor zichzelf heeft gesteld. We hebben hem in de armen van China geduwd. Zijn banden met Peking zijn verstevigd. China komt naar voren als bemiddelaar in het conflict. De Amerikanen moeten Venezuela en Iran om olie vragen om uit de energie-impasse te komen waarin ze zichzelf hebben gemanoeuvreerd – en de Verenigde Staten moeten jammerlijk terugkomen op de sancties die aan hun vijanden zijn opgelegd.

Wat maakt het conflict in Oekraïne meer laakbaar dan onze oorlogen in Irak, Afghanistan of Libië? Welke sancties hebben we genomen tegen degenen die opzettelijk hebben gelogen tegen de internationale gemeenschap om onrechtvaardige, ongerechtvaardigde en moorddadige oorlogen te voeren? Hebben we een enkele sanctie aangenomen tegen de landen, bedrijven of politici die wapens leveren aan het conflict in Jemen, dat wordt beschouwd als de “ergste humanitaire ramp ter wereld?”

De vraag stellen is hem beantwoorden… en het antwoord is niet mooi.


 1. Lees hier het volledige artikel, met Google Translate komt er een zeer begrijpelijke Nederlandse versie uit.
 2. Jacques Baud is een voormalig kolonel van de Generale Staf, voormalig lid van de Zwitserse strategische inlichtingendienst, specialist in Oosterse landen. Hij werd opgeleid bij de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten. Hij heeft gediend als beleidschef voor vredesoperaties van de Verenigde Naties. Als VN-expert op het gebied van de rechtsstaat en veiligheidsinstellingen ontwierp en leidde hij de eerste multidimensionale VN-inlichtingeneenheid in Soedan. Hij heeft gewerkt voor de Afrikaanse Unie en was gedurende 5 jaar verantwoordelijk voor de strijd, bij de NAVO, tegen de verspreiding van handvuurwapens. Hij was betrokken bij besprekingen met de hoogste Russische leger- en inlichtingenfunctionarissen net na de val van de USSR. Binnen de NAVO volgde hij de Oekraïense crisis van 2014 en nam later deel aan programma’s om Oekraïne bij te staan. Hij is de auteur van verschillende boeken over inlichtingen, oorlog en terrorisme, in het bijzonder: Le Détournement uitgegeven door SIGEST, Gouverner par les fake news, L’affaire Navalny. Zijn laatste boek is Poutine, maître du jeu? uitgegeven door Max Milo. Overigens wordt hij in het door links geïnfiltreerde Wikipedia omschreven als een complotdenker.
 3. Lees hier een artikel uit het AD.
 4. Dit artikel is oorspronkelijk verschenen bij het Centre Français de Recherche sur le Renseignement, Parijs.

Meer over Oekraïne en de gebeurtenissen in dat land leest u hier.

Meer over Rusland en haar politiek vindt u hier..

9 reacties

 1. Willie schreef:

  Bedankt voor dit stuk. Stuur maar naar de Telegraaf

 2. carthago schreef:

  VS / nazi azov exposed .
  80% van de nato is VS.Het zal de VS worst wezen hoeveel oekrainse doden er gaan vallen in hun hopeloze verzet ,want het is niet op Amerikaans grondgebied .Rusland wordt al jaren geprovoceerd puur uit eigenbelang van de VS ( biolabs ,wapenindustrie,LNG ) en de laffe eussrclowns probeerden daar ook nog van te profiteren maar betalen inmiddels de gehele rekening.De enige verliezer in dit conflict wordt het europeesche schapenvolk,maar pas nadat de msm shows zijn uitgeklapt voor nazilensky.

 3. Rien E schreef:

  Duidelijke info die heel “het duiden” door de msm en hun “deskundigen” direct door de plee trekt. Ik heb gelukkig niet voor niets mijn abo op de T beeindigd. Niet alleen mbt dit onderwerp maar de berichtgeving en duiding van de corona griep perikelen en het msm-breed negeren van het hele wef-circus hebben hieraan bijgedragen, Je moet maar zo denken toch weer een maandelijkse besparing. Waarom betalen voor eenzijdige propaganda? Jammer dat je niet de nos/npo kan opzeggen want ook dat is weggegooid geld.

 4. Youp schreef:

  Dank hiervoor. Ik had al het een en ander van bovenstaande strekking gelezen bij Voltairenet.org van Thierry Meyssan, maar dit stuk is completer. We leren dat 40% van het Oekraïense leger bestaat uit buitenlandse huurlingen die direct gefinancierd worden door een combinatie van westerse landen. Ik neem aan dat het vooral deze huurlingen zijn die sinds 2014 onrust stoken in de Russische sprekende delen van het land. Precies daarom zijn ze in Azov gaan wonen. Het feit dat Zelensky en zijn kabinet dit allemaal toestaan bewijst dat hij een stroman van de VS is. Uiteraard wordt dit allemaal georganiseerd en gepland door de VS.
  Nu is ook duidelijk waarom er zoveel infantiele propaganda over ons wordt uitgestort via de kwaliteitsmedia. Dit soort informatie behoor je niet te weten.

  De oorlog vormt een mooi afleiding voor de volgende stappen naar een wereldregering. Ik las dat momenteel een wet wordt voorbereid die de WHO totale volmacht geeft voor een volgende pandemie.
  https://www.ninefornews.nl/europarlementariers-waarschuwen-voor-digitale-identiteit-die-eu-nog-dit-jaar-lanceert-we-vinden-het-doodeng/

 5. Youp schreef:

  Het originele artikel is van half maart van dit jaar. Er is een update van 11 april: https://www.sott.net/article/466805-Military-Situation-in-Ukraine-An-Update-by-Jacques-Baud

  Overigens begint nu ook duidelijk te worden wat het doel is van de Russen. Ze willen het oosten en het zuiden veroveren zodat ze de toegang tot de Zwarte Zee controleren plus een doorgang hebben naar Transnistrie waar ook nogal wat Russen blijken te leven.
  https://ejbron.files.wordpress.com/2022/04/kaart.jpg?w=382

 6. Bas vos schreef:

  Goed stuk.

  Waarin de rol van de navo,vrienden sinds 2914 al bij het conflict betrokken is nogal n beetje ondersteunt.

 7. jaantje schreef:

  Nu men er achter is dat Wuhan niet de basis is van COVID (dat vermoeden had ik inmiddels ook al een tijdje) wat/waar dan wel ik geloof niet dat het een spontaan virus is. Het is gefabriceerd en ik vermoed in de Ukraine .
  Biden clan en biolabs en de evacuatie van vaten en die overbrengen naar die grote fabriek als laatste bastion geeft me te denken.
  Was dat hetgene wat op Hunter zijn laptop was?

 8. Trumpfan schreef:

  Jacques Baud heeft het stuk geschreven in het Frans en niet in het Engels. Het stuk is gepubliceerd in een Franse krant. Het is dus vertaald uit het Frans naar Engels en vanuit het Engels naar het Nederlands.
  Kim Iverson van The Hill geeft in een video een uitstekende samenvatting van dit stuk.

 9. Anonymous schreef:

  Er gaan geruchten rond dat Oekraïne vandaag een false flag operatie wil gaan uitvoeren, met als doel Rusland te beschuldigen van een (chemische) aanval op burgers. Er zouden zelfs al persoonlijke beschermingsmiddelen uitgedeeld zijn aan eenheden. Er zou zelfs al internationale pers verzameld zijn. De tijd zal leren wat waarheid is of niet.

  Voor wat betreft wat waarheid is, hier 15 minuten aan gortdroge kennisoverdracht, altijd leerzaam.
  Be careful drawing conclusions from the Ukraine combat videos